Om afdelingen

Cyklistforbundets Københavnsafdeling arbejder for at forbedre vilkårene for dig, der cykler i Københavns Kommune.

Det gør vi gennem dialog med Københavns Kommune og andre myndigheder, via pressen, debatskabende aktioner m.m. Derudover arrangerer afdelingen en række cykelture; primært i sommerhalvåret.

Bestyrelsen er valgt på afdelingens generalforsamling.

Erik Hjulmand (formand)
Tlf. 35 35 34 56
Mobil 51 52 56 31

Jens Kvorning (næstformand)

Hans Erik Rasmussen (kasserer)

Christina Brunken

Afdelingens bestyrelse nedsætter udvalg, der arbejder med forskellige områder. Udvalgene består både af bestyrelsesmedlemmer og andre aktive medlemmer. Vi har p.t. disse udvalg:

Trafikudvalget
Arbejder med konkrete trafikpolitiske sager.
Kontaktperson: Erik Hjulmand, tlf. 35 35 34 56

Turudvalget
Arrangerer cykelture for afdelingens medlemmer.
Kontaktperson: Hans Erik Rasmussen, tlf. 38 60 11 72

Supercykelstiudvalget
Samarbejder med Supercykelstiernes sekretariat om udvikling af supercykelstier i hovedstadsområdet.
Kontaktperson: Erik Hjulmand, tlf. 35 35 34 56

Trafiklegedagsudvalget
Planlægger afdelingens årlige trafiklegedag.
Kontaktperson: Flemming Møller, tlf. 35 38 89 08

Bladudvalget
Redigerer afdelingens lokale medlemsblad "Cyklister i Hovedstaden", som udgives i samarbejde med Frederiksbergafdelingen.
Kontaktperson: Erik Hjulmand, tlf. 35 35 34 56

Hjemmesideudvalget
Redigerer afdelingens lokale sider på Cyklisforbundets hjemmeside.
Kontaktperson: Susan Jespersen, tlf. 35 35 34 56

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Alle medlemmer i afdelingen kan deltage og stemme på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i første kvartal.

Generalforsamlingen 2016 afholdes 27. februar - se under aktiviteter.

Referater fra afholdte generalforsamlinger

Generalforsamling 2015 - referat (pdf)

Generalforsamling 2014 - referat (pdf)
Generalforsamling 2014 - resumé af oplæg og debat (pdf)

Generalforsamling 2013 (pdf)

Generalforsamling 2012 (pdf)