Lyngby-Taarbæk Rudersdal

Klar til cykeltur

Lyngby-Taarbæk/Rudersdal-afdelingen arbejder for større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for cyklister, at få flere til at cykle mere, at nedbringe trafikkens belastning af miljøet, at sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel, at opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler samt at arbejde for at alle mål kan nås på cykel uden omveje.
Lokalafdelingens formål er endvidere at aktivere voksne, unge og børn og medvirke til at fremme den enkeltes sundhed, trivsel og sikkerhed. Det er endvidere foreningens formål at fremme forståelsen blandt medlemmerne og andre grupper i samfundet for en sikker, social og miljørigtig trafik samt for de trafikale og sociale regler, til fordel for såvel det enkelte individ som samfundet.
Foreningen har desuden til formål at medvirke til de trafikale kampagner, som sættes i værk af det offentlige, herunder oplæring af børn, unge og ældre til trafiksikker kørsel til skole, arbejde og fritid samt hjælpe den enkelte kommune og det nære samfund til udvikling af sikker og miljøvenlig trafik.
Sluttelig er det foreningens formål at styrke det frivillige foreningsarbejde og fremme den folkelige oplysning og sundhed særligt på det trafikale område.

Afdelingen siger

 • Af Karl Gammelmark, 30. august 2017

  Aktiviteter på Folkemødedagen d. 2. september 2017

  På Cyklistforbundets stand vil vi meget diskutere lokale cyklistforhold med Rudersdals borgere. 

  Læs mere her
 • Af Karl Gammelmark, 30. august 2017

  Hvad kan samfundet tjene, hvis vi alle cyklede?

  Lad det været sagt med det samme, Cyklistforbundets lokalafdeling støtter det igangværende projekt, som Rudersdal Kommune har søsat: Børn i bevægelse. Det er godt, at de unge mennesker får gode vaner så tidligt som muligt, fordi det er en fordel for samfundet, at vi får rørt os så meget som muligt, tænk bare på diskussionen om bevægelse i Folkeskolen, her er der klager over, at de unge mennesker ikke får rørt sig nok. 

  Læs mere her
 • Af Læserbrev om Egebækvej, 17. marts 2017

  Karl Gammelmark har skrevet til Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis:

  Læserbrev - Egebækvej

 • Af Niels P Sønderskov, 15. marts 2017

  Se flere nyheder her:

  https://www.facebook.com/DCFLyngbyTaarbaekRudersdal/