Cykelture i 2016

Pause på Åsebakken ved Sjælsø

Hvert år arrangerer vi et antal cykelture med forskelligt tema, nogle gange i samarbejde med andre arrangører.

Egne cykelture

Cykeltur til Ravnsholt Skov, Tokkekøb Hegn og Rude Skov

Søndag d. 25. september 2016 kørte vi årets sidste tur. Den blev ledet af Karl Gammelmark, og gik bl.a. gennem Ravnsholt Skov, Tokkekøb Hegn og Rude Skov. En af lokalafdelingens arbejdsområder er ”Sikker vej til skole og fritid”. Turen gik derfor over 3 veje, som er blevet til 2-1 veje, som både Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner er kommet med et bud på. Vi cyklede også igennem det sted på Hørsholm Kongevej, hvor Rudersdal Kommune har bebudet at ville forbedre sikkerheden for de svage trafikanter.

Cykeltur op og ned langs kysten i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal

Lørdag den 21. maj 2016 afholdt vi en cykeltur op cykelrute 9 og retur ad Strandvejen for at se på forholdene for cyklister, som vi langt fra er tilfredse med. Vi havde inviteret politikere og embedsfolk fra de to kommuner med, men der deltog kun en politiker og en embedsmand(kvinde) fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi vil efterfølgende udarbejde en lille rapport med beskrivelser af forholdene og med forslag til forbedringer, f.eks. om der kan etableres cykelstier på delstrækninger af Strandvejen, og hvor der kan laves andre former for forbedringer af cyklisternes tryghed og sikkerhed.

Politiske cykelture

Endvidere vil vi fortsætte de politiske cykelture med Miljø/Teknik udvalgene i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Det bliver dog først igen i 2017.

Alle vores ture er gratis, man skal blot huske selv at medbringe mad og drikke.

Andre cykelture

Søndag 30. oktober 2016 arrangerer John Mynderup sin traditionsrige Karpetur, som går rundt i Frederiksdal Skov med start ved Skovbrynet station. Turen kræver tilmelding og betaling. Læs mere på laketours.dk

I 2016 blev der ikke afholdt Cykeltour’en i Rudersdal grundet manglende interesse fra flere sider.

I 2015 var der alene arrangementer i Nærum og Vedbæk lørdag den 12. september.

CykelTour'en køres i år køres lørdag den 12. september 2015. Nærmere oplysninger følger senere.

Den første CykelTour blev afholdt lørdag 14. september 2013.

Cykel-Touren dystede fire byer i Rudersdal – Birkerød, Holte, Nærum og Vedbæk – om, hvem der cyklede flest km ad planlagte ruter. Cykelvejret var perfekt, måske den sidste sensommerdag i år, og humøret var i top. Der blev cyklet 3000 km i alt, og Birkerød vandt med 1244 kørte km. Dernæst kom Holte med 725 km, Vedbæk med 655 km, og Nærum kørte 375 km. I alt deltog ca. 230 personer.

Her er en lille fotoreportage derfra. Jeg deltog selv i Birkerød, så de fleste billeder er derfra.
Svend Erik Andersen

Birkerød

Kø ved startbordet. hvor deltagernes stregkoder blev skannet fra kl. 10 til de sidste deltagere kørte ud ca. kl. 13.

 Kø ved startbordet i Birkerød

Cyklistforbundet var godt placeret.

 Cyklistforbundet var godt placeret

Buksebenet er smøget op, klar til start, men der er lige tid til en hyggesnak.

 Hyggesnak før turen

Alle aldre var repræsenteret.

 Tilskuere i flere etager

Hot Pan Steelband fra Hillerød underholdt under hele CykelTour'en.

 Hot Pans Steelband 3

Vores guidede tur starter. I Birkerød deltog ca. 30 personer.

 Start på vores guidede tur

Klar til det sidste stykke i Rude Skov.

 Pause i skoven

Nogle var komfortabelt kørende.

 

Et par unge cyklister vejledes.

 

 

Holte

Einar er klar til start fra Holte Midtpunkt sammen med deltagerne på Holte-ruten.

 

Jens Ive tog dette billede fra en drikkepause på turen.

 

Nærum

To friske veninder klar til start. De cyklede turen to gange! Bagved vores formand, Niels Wellendorf.

 

 

De aktive i Nærum, mod højre: Carsten Semark, it-konsulent; Jens Bertelsen, Handelsforeningen; Helle Lehrmann, sekretær på CykelTour'en; Niels Wellendorf; en frivillig fra SuperBest samt en spejderpige (en af dem, der fik gavn af overskuddet).

 

 

Vedbæk

Det kneb med guider til alle fire ruter, men Brian Eslykke (tv.) fra Rudersdal for Cyklister hjalp os med at guide Vedbæk-ruten. Her sammen med Claus Larsen (K).CykelTour'en er planlagt gentaget i 2014, nærmere information følger.

Søndag 19. april kl. 10
Arkitektur-tematuren i Kgs. Lyngby blev afviklet i strålende solskin med 10 deltagere.

Lørdag 29. marts 2014

Vi cyklede ni personer rundt på Christianshavn, Holmen og Refshaleøen i smukt forårsvejr med frokostpause på batteriet Sixtus. Selvom København var præget af Copenhagen Half Marathon den dag, var der fredeligt på den anden side af havnen.

Turen gennemgås på Østerport st.

Mastekranen

Mastekranen på Nyholm. Tidligere fandtes en mastekran mere på Christiansholm

Formanden inspicerer

Formanden inspicerer batteriet Sixtus.

Pause på Refshaleøen

Pause på Refshaleøen.


Søndag 27. april 2014
havde Sonja Kjær en tur til Aldershvile Slotspark. I slotsruinen havde kunstnere fra Gladsaxe en udstilling, og et ungdomsband forberedte sig til koncert samme eftermiddag. Tre deltagere.

Ungdomsband varmer op ved ruinen

Ungdomsband varmer op ved Aldershvile Slotsruin

De tre deltagere og kunstnere fra Gladsaxe

Tre turdeltagere og kunstnere fra Gladsaxe

Broer i Aldershvile Slotspark

To broer i Aldershvile Slotspark.

 

Søndag 4. maj 2014
André Boas arrangerede en tur med titlen: Vandet der aldrig kom. Fæstningskanalen Nordfronten, en del af Københavns Befæstning. Vi cyklede fra Lyngby langs Fæstningskanalen til Klampenborg, og undervejs fik vi fortalt om det store projekt, der startede ved Frederiksdal og strakte sig helt ud til Øresund. Vi var inde i et batteri ved Ordrup Krat, og bagefter spiste vi frokost sammen på Fortunen. Der var ca. 10 deltagere.

Ved Ordrup Krat batteri

Ved Ordrup Krat batteri

Frokost på Fortunen

Søndag 11. maj 2014
havde Sonja Kjær en tur til Eremitageslottet, længde ca. 19 km.

Lørdag 24. maj 2012, Arkitekturtema II: Nærum.
Dette var den anden af i alt fire ruter i Rudersdal med arkitektur som tema. Med udgangspunkt i Nærum st. tog vi på en rundtur, som foruden Nærum bragte os til Nymølle, Ørholm, den nye del af Søllerød, Skodsborg og Rådvad. Vi så på gammel og ny arkitektur, både kendte og mindre kendte bygninger. Undervejs kunne Einar også fortælle om morsomme oplevelser som postbud i området. Fire deltagere.

Søndag 8. juni 2014
havde Sonja Kjær en tur til Næsset og Furesøen, længde ca. 18 km.

Lørdag 23. august 2014
cyklede Niels og Svend Erik en afkortet Arkitektur-tematur i Vedbæk og Gl. Holte, da der ikke var andre deltagere.

Søndag 24. august 2014
havde Sonja Kjær en tur med deltagelse af et Gladsaxe-medlem. Turen gik til Taarbæk og Skodsborg.

Søndag 21. september 2014
I forbindelse med Vidensby-arrangementet havde Svend Erik planlagt en rundtur gennem størstedelen af Lyngby-Taarbæk kommune, langs Mølleåen ud til Øresund ved Taarbæk Havn og retur gennem Dyrehaven til Lyngby. Turen blev aflyst pga. manglende tilslutning fra de studerende.

I forbindelse med Kulturslangens relancering kørte Svend Erik to ture med besøg hos nogle af Kunstnerne bag Kulturslangen.

Lørdag 27. september 2014 Vi startede start fra Havarthigården, hvor den første kunstner, grafiker Karen Abell havde åbent værksted. Dernæst besøgte vi billed- og maskemager Marianne Martins, billedkunstner og akvarelmaler Mona Sloth samt til sidst billedkunstner Annette Wolfsberg. To meget tilfredse og interesserede Birkerød-medlemmer deltog foruden Helle Lehrmann fra kommunens kultursekretariat, som havde taget sin mand med.

Søndag 28. september 2014 kørte vi en tur i Trørød til keramiker Mette Harning, dernæst billedkunstner Mette Zeuthen, glaskunstnerne Anne Wedell-Wedellsborg og Åsa Petrén samt til sidst billedkunstner og skulptør Lenie Tolstrup. Alle kunstnerne fortalte beredvilligt om deres arbejde og teknik, og endnu engang var de to Birkerød-medlemmer samt kommunens konsulent og skaber af Rudersdalruten, Lars Wiskum, med.


Store Cykeldag 2016

Søndag den 12. juni havde Einar Feldager Hansen arrangeret en cykeltur til Lynge Grusgrav og så på landskabernes forvandling og på en del af den nedlagte Slangerupbane.

Vi cyklede op langs Furesøen ad den nyrenoverede Christian Winthers Sti og fortsatte ad Vasestien til Farum. Videre ad Hestetangsvej og Nymøllevej til Lynge Grusgrav, hvor vi efter en stejl opstigning oplevede den storslåede udsigt til det nye landskab med bevoksede skråninger og smukke søer. I godt vejr kan man skimte Roskilde Domkirke. Her indtoges den medbragt frokost.

Herfra tilbage, forbi firmaet, der bygger verdens største tårnkran, og forbi den nedlagte stationsbygning i Vassingerød og videre ad linjeføringen fra den nedlagte Slangerupbane, gennem Farum Lillevang. Videre retur ad stier gennem Farum Overdrev, Farum Midtpunkt og Fuglsangpark.

Store Cykeldag 2015

Den årlige Store Cykeldag samt Cyklingens Dag blev i 2015 slået sammen til Vi cykler i dag, som blev afviklet den 7. juni.

Einar Feldager Hansen arrangerede en tur til Flyvestation Værløse fra Ulrikkenborg Plads, som desværre kun fik tre deltagere. Turen gik gennem Bagsværd og Værløse, derefter rundt på Flyvestationens arealer med frokost samme sted. Hjemturen skete via Farum nord om Furesø. Turen var på ca. 40 km.


Store Cykeldag 2014
Turen startede fra Jernbanepladsen foran Lyngby st., hvor Einar stod parat til at guide de 10 deltagere rundt.  Ruten var lagt, så vi kom i så lidt berøring med cykelløbet Sjælsø Rundt som muligt. Herefter cyklede vi til Eremitageslottet, som Svend Erik fortalte lidt om.
Efter et smukt ophold ved Skodsborgparken med høj sol og kig udover Øresund samt ned på de kæmpende motionister på Strandvejen fortsatte vi til Højagervej i Aggershvile-kvarteret, hvor vi så på Inger og Johannes Exners villa, der er opført ved siden af en bronzealderhøj. Vi blev enige om at forlægge den annoncerede frokost til Vedbæk Havn, hvor solbeskinnede bænke stod parat til os.
Efter frokosten fortsatte vi til Hørsholm Mølle, som havde en interessant udstilling af gammelt værktøj og en blikkenslager var i gang med at demonstrere sit håndværk.
Til sidst fortalte Svend Erik om Gl. Holte Kirke, inden turen gik til slutpunktet, Holte st.

Store Cykeldag 2013
startede med fin tilslutning. 22 personer i alt cyklede afsted på vores rute 'Rundt om København', og vi havde en fin tur først med skyet vejr, men som frokosten nærmede sig kom solen. Den medbragte mad blev nydt i bakkerne ved Harrestrup Å's udløb, hvor der var en vid udsigt. Ganske som på Bellahøj, der blev passeret tidligere på ruten. Derefter gik turen gennem Sydhavnens brogede blanding af industri, lystbådehavn og udsigt til Sluseholmens nye bebyggelse og fortsatte forbi Nokken og op ad Islands Brygge. Herunder er et kort over turen:

 Ruten Store Cykeldag juni 2013