Rudersdal

Link til kommunens hjemmeside: (Åbner i nyt vindue)

 

Brev til miljø- og teknikudvalget om Egebækvej

Læs brev

Brev til miljø- og teknikudvalget om lysregulering i krydset Ravnsnæsvej / Høsterkøbvej

Læs brev

Høringssvar til klima- og energipolitik 2016 - 2021

Læs afdelingens høringssvar.

Forslag til nye cykelstier

De Radikale i Rudersdal har efterlyst forslag fra borgerne til nye cykelstier. Her er vores forslag [pdf 66 KB].

Temamøde om cykling i Rudersdal

Den 5. marts var vi inviteret sammen med repræsentanter for sports- og handikapforeninger m.fl. til et konstruktivt debatmøde om cyklistforholdene i Rudersdal kommune, hvor formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Randi Mondorf samt kommunens udviklingskonsulent Lars Wiskum m.fl. var tilstede.

Ændringer af cykelstier pga. motorvejsudbygningen

Læs kommunens meddelelse med tilhørende kort her (åbner i nyt vindue).

Cykel- og løbefestival

Rudersdal kommune afholder en cykel- og løbefestival med udstillinger, foredrag og forskellige bredt anlagte aktiviteter i weekenden 1.-2. juni 2013. I den forbindelse arrangerer vi en cykeltur rundt i Birkerød med fokus på byudvikling og arkitektur.

Vedligeholdelse af cykelstier

Gennem flere år har vi undersøgt cykelstiernes tilstand i Søllerød kommune og siden i den sammenlagte Rudersdal kommune. Senest er det sket med videoregistrering i efteråret 2011 samt foråret 2012, og det har dannet grundlag for en 71 siders rapport, som nu er afleveret til kommunens vejchef. Kommunen havde i efteråret 2011 fået en ekstrabevilling, og den samtidigt afleverede delrapport havde indflydelse på kommunens disposition, så midlerne blev brugt, hvor der var størst behov.

 

Vi vil i lokalafdelingen gerne høre om huller og andre skader på cykelstierne. Du kan kontakte os på mail:
cyklistforbundet.lyngby-sollerod@mail.dk

Du kan også give besked til Rudersdal kommunes vejafdeling her:
Giv os et praj om skader på veje, stier og fortove (åbner i nyt vindue)

Giv os et praj om gravearbejder på fællesarealer (åbner i nyt vindue)

Januar 2014
Cykelsuperstoppested

Der er vedtaget en anlægsbevilling til et nyt såkaldt cykelsuperstoppested ved motorvejsafkørslen Gl. Holte, Marienhøjcentret. Læs artiklen i Rudersdal Avis.

November 2013
Cyklistspørgsmål til politikerne i Rudersdal Kommune til kommunalvalget 2013 og politikernes svar [.pdf – 120 KB].