Aktuelt i Rødovre


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag 26. nov. 2018, kl 19:00

Ved vores generalforsamling 22. feb. blev Lis Jakobsen valgt til bestyrelsen og Birgit Hendrichsen til revisorsuppleant.

Lis mailede samme dag og Birgit 2 dage før generalforsamlingen, at de ønskede at opstille.

Vores vedtægter siger at man skal meddele skriftligt 1 uge før generalforsamlingen, hvis man ønsker at opstille.

Et medlem protesterede over vores beslutning om at vælge Lis og Birgit og har klaget til Hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet, som har anbefalet, at vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.Valg: et medlem til bestyrelsen 

            en revisorsuppleant

Bestyrelsen i Cyklistforbundet i Rødovre

 

Turplanlægningsmøde torsdag den 22. november kl. 19.00

Har du ideer til turmål og/eller ønsker du at arrangere en tur, så kom til turplanlægningsmødet. Er det din første tur som turleder kan vi f.eks. hjælpe dig med at sætte to turledere på turen. Af hensyn til planlægningen af mødet bedes man tilmelde sig til: Flemming Nielsen, Tlf. 43 64 49 03.

Glögg og æbleskiver mandag den 26. november

På årets sidste værkstedsaften imellem kl. 19.00 og kl. 22.00, vil der blive serveret glögg og æbleskiver på værkstedet.


Julefrokost lørdag den 8. december

Årets julefrokost på Tinderhøj starter kl. 17.00. Afdelingen giver én øl og én snaps, øvrige drikkevarer må man selv medbringe. Udgifter til madvarer deles mellem deltagerne. Alle bedes medbringe en gave til maksimalt 40 kr., som indsamles og på snedig vis fordeles mellem deltagerne. Tilmelding sker på værkstedsaftenen mandag den 26. november eller til Flemming Nielsen på tlf.: 43 64 49 03 eller mail: flemming.k.r.nielsen@mail.dk. På grund af lokalets begrænsede størrelse må deltagerantallet begrænses til de 30 først tilmeldte.Vi mangler jeres mail-adresser
Vi har kun 148 mail-adresser til vores 272 medlemmer i Rødovreafdelingen. Hovedbestyrelsen har besluttet, at man ikke længere vil give tilskud til lokalblade. Kontakten til medlemmerne skal fremover ske via Facebook, hjemmeside og mail. 

Vi får dog også økonomisk tilskud fra Rødovre Kommune, så måske vil vi også fremover kunne udsende nogle lokalblade. Hvis du vil være sikker på at kunne følge med i vores ture, generalforsamlinger og andre aktiviteter, så send din mailadresse til Flemming Nielsen på mail: flemming.k.r.nielsen@mail.dk. 

Hvis vi får mulighed for det, vil viudsende nyt fra Rødovreafdelingen i midten af juni.