Klagecentral

Er forholdene for cyklister i Rødovre i orden?
Er du tilfreds med de forhold cyklister i Rødovre bydes? Selvom vi som aktive kommer en del rundt i kommunen og observerer forskelligt der kunne gøres bedre, kan vi ikke være sikre på at alle uhensigtsmæssigheder har vores bevågenhed. Heller ikke teknisk forvaltning eller kommunens politikere kan have indsigt i alt.Her er det så at du kommer ind i billedet. Er der forhold der set fra et cyklist-synspunkt kunne gøres bedre. I så fald bedes du udfylde omstående skema og sende det til undertegnede. Skemaet er ikke nødvendigvis fuldkomment, så har du andre typer af observationer skal du ikke lade dig begrænse af formen.Det du specielt gerne må kommentere er forhold vedrørende (mangel på) sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort eller vedligeholdelse. Dårlig sikkerhed kan f.eks. være manglende cykelstier eller tilbagetrukne stopstreger. Mangel på tryghed kan være manglende eller dårlig belysning på veje eller stier. Dårlig fremkommelighed kan være bomme, andre typer af forhindringer eller omveje. Dårlig komfort kan være belægning eller unødige bump. Dårlig vedligeholdelse kan f.eks. være huller i asfalt eller grusstier, manglende snerydning eller bladnedfald der kan være farligt at køre på. 

Indsendt denne formular