Tårnby Kommune og os

Samarbejde med Tårnby Kommune

I denne menu vil vi beskrive vore relationer til Tårnby Kommune.

Vort TMU udvalg har i 2012 indledt - på foranledning af en henvendelse fra formanden for  kommunens trafik- og Miljøudvalg, Lars Brandstrup - en dialog og udveksling af synspunkter og idéer.

Vi har fredag d. 14.september cyklet en tur med Lars, hvor vi kiggede på forhold, der kan og bør forbedres for at fremme cyklisters sikkerhed og fremkommelighed.

Vi kiggede på Kystvejen (krydsning nær rundkørslen), Lufthavnsboulevarden ved Indenrigsterminalen (manglende op- og nedkørsel til cykelsti i retning mod Amager Landevej), krydset Lufthavnsboulevarden/Amager Landevej (ikke muligt at krydse Amager Landevej på cykel), krydset Amager Landevej/Kristtorn Alle/Randkløve Alle (bilister fra nord ses ofte passere rødt lys ved Kristtorn Alle og kører helt fram til rødt stop ved Randkløve Alle) og Nordmarksvej (parkerede biler).

Vi har modtaget et notat fra Lars Brandstrup efterfølgende.
Lars' notater er markeret med sort, mens forvaltningens svar er markeret med blåt.

Tryk her for at læse hele notatet.

TMU udvalget har i mange år haft et udmærket samarbejde med kommunens Tekniske Forvaltning.

Vi har haft en medarbejder fra forvaltningen med på en cykeltur i 2010, hvor vi bl.a. forelagde vor idé om, at krydset Amagaer Landevej/Lufthavnsboulevarden bør ændres derhen, at det bliver muligt for cyklister at krydse Amager Landevej på cykel og ikke som det er i dag, hvor cyklister skal stå af cyklen og benytte fodgængerfeltet, hvilket har betydet, at cyklister i stort omfang finder ofte farlige alternativer.

I 2010 gennemførte TMU en gennemcykling og kontrol af cyklisternes trafikarealer i hele komunen. Resultatet blev en rapport med billedvisning, som blev sendt til Teknisk Forvaltning. Efterfølgende holdt vi et givende møde med forvaltningen.

Vi kan nu se, at man har taget fat på at forbedre mange af vore klagepunkter. 

TMU har modtaget kommunens trafikhandlingsplan 2011-2015.

Vi er nu i gang med at sammenligne denne med den trafikhandlingsplan, som TMU udarbejdede i 1998 og sendte til daværende formand for Teknisk Udvalg. Indtil 2012 har Teknisk Udvalg været fuldstændig tavst desangående.

Men nye tider er altså på vej, hvilket vi glæder os meget til.

TMU analyserer kommunens offentlige høringer vedrørende nye eller ændrede trafikanlæg i forbindelse med trafiksaneringer eller nyanlæg, såsom Metro linien til Kastrup Lufthavn.

Det er imidlertid vort indtryk, at det er meget svært at få ændret så meget som et komma i disse høringer.