Udvalg

Stående udvalg

De 4 stående udvalg tager sig af hver sit område indenfor de praktiske gøremål.

Bladudvalg redigerer og udsender bladet Tårnby Cyklister 2 gange årligt, februar og november.

Kontakt:    Bestyrelsen

Pr & Kampagne udvalget tager sig af pr-virksomhed samt de kampagner, bestyrelsen beslutter at deltage i eller selv gennemfører.

Formand:  Per Jacobsen

                Mobil: 42 71 62 17

                E-mail: perjac@youmail.dk

 

Medlem:    Jens Jørgen Kristensen

                Tlf: 32 50 38 88

                E-mail: kristensenjj@gmail.com

Udvalget for Trafik & Miljø tager sig af trafikale forhold i Tårnby kommune og har ansvaret for kontakten til kommunens tekniske forvaltning.

Kontakt:        Bent Jørgensen

                    tlf.: 32 50 00 13

                    e-mail: bentstatholder@gmail.com

 Medlemmer:  Bjarne Thorsen,

                     tlf.:  32 51 85 20,

                     e-mail: bjarne.thorsen@live.dk

                     Jens Jørgen Kristensen

                     Mobil: 6061 4900

                     e-mail: kristensenjj@gmail.com

Udvalget for Cykelture planlægger og gennemfører de cykelture, medlemmerne har foreslået. Har du forslag til cykelture, sender du dine forslag til Per eller møder frem på TUR-planlægnings mødet i november (herom senere).

 

Formand:  Per Jacobsen

               Mobil: 42 71 62 17

               E-mail: perjac@youmail.dk

Cykelture i 2018:  klik her

Cykelture i 2017:   klik her

Cykelture i 2016:   klik her 

Cykelture i 2015:   klik her

Cykelture i 2014:   klik her

Cykelture i 2013:   klik her

Referater:  Nordhavn 11.aug2013 

 

Referater fra årets ture:  Ordrupgård Samlingen

Cykelture i 2013 - læs beretningen    her