Generalforsamling 2018 Bornholm

Afdelingens ordinære generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne med bl. a. valg af formand, 1 bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant, samt delegerede til landsmødet.

Der er et forslag om vedtægtsændring, således at bestyrelsen kan bestå af mellem 3 og 5 medlemmer mod nu 5 medlemmer.

Landsformand Jette Gotsche er gæst på generalforsamlingen.