Randers

Shutter-Stock

Randers afdeling af Dansk Cyklist Forbund arbejder for at få flere til at cykle mere - til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet. Bliv medlem og deltag i arbejdet.

Afdelingen siger

 • Af Jens Peter Hansen, 18. juli 2019

  Se detaljer for den enkelte rute ved at klikke på rutens navn i bunden af billedet. Bemærk at med sort markering indikerer, at der ikke cykles på asfalt dvs. grus, skovsti, græs etc.

 • Af Jens Peter Hansen, 03. juli 2019

  PRESSEMEDDELELSE

  Den ikke-eksisterende tryghed på cykelstien

  Nej – der er ikke problemer med trygheden på cykelstien, men der er en voldsom utryghed blandt cyklister ved at færdes, hvor der ikke er nogen cykelsti.

  Det viser resultater fra et crowdsourcing initiativ iværksat af Cyklistforbundet, der inviterede cyklister til at melde steder og strækninger ind, hvor de ikke føler sig trygge i trafikken. Der kom knap 4.000 indberetninger på landsplan heraf 222 fra cyklister i Randers kommune. To ud af tre af disse indberetninger peger på manglende cykelsti som årsag til utrygheden.

  - Det er deprimerende at læse de mange kommentarer om utryghed lyder det fra Jens Peter Hansen, medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse og formand for Cyklistforbundet i Randers – det er altså ikke i orden at de, der flytter sig på en måde, der sparer samfundet for milliarder, planeten for CO2 og bilisterne for knap så megen trængsel, skal gøre det med en følelse af, at det sker med livet som indsats.

  Gode cykelhold får flere til at cykle. Cykeltrafikken i Aarhus, hvor der er investeret i bedre cykelforhold, er steget med 15 % siden 2011. I Randers er det gået den modsatte vej: Her er andelen af ture på cykel faldet fra 15 % i 2012 til 10 % ved seneste opgørelse i 2016.

  Kommentarer fra Cyklistforbundets undersøgelsen taler sit tydelige sprog om, at især manglende cykelstier er årsag til utryghed, og det i en sådan grad, at forældre ikke tør lade deres børn cykle. Her nogle klip fra undersøgelsen:

  Der er mange I Hald der gerne vil cykle mod Randers, men tør ikke da der køres alt for tæt og alt for stærkt. Der er jo også lavet plads til en cykelsti så det er jo bare at komme igang.

  Hele strækningen fra Gassum til Asferg (dvs. hele Balgårdsvej) er direkte livsfarlig at cykle (og gå) på.

  Fra Værum til Haslund er der ingen cykelsti. Det vil sige at man skal cykle på Hammelvej som er meget trafikeret. Min søn og jeg har cyklet denne strækning hver morgen kl. 7:20 fra august til november sidste år. Det har været med livet som indsats. Man er tvunget til at cykle på kørebanen og det presser bilisterne. Der bliver dagligt dyttet af os, råbt af os en dag en bil som stoppede for at skælde os ud.

  På strækning Jebjergvej til Langå mangler der cykel sikring af en eller anden art. Biler kører tæt på vejkanten og de kører stærkt og idet der er dårlige oversigtsforhold er det livsfarligt at cykle på den vej. Jeg har selv mærket det på egen krop at blive påkørt af en bil og brækket ryg.

  Vi ville ønske, at vi turde sende børn og unge fra Ålum i skole i Randers på cykel, men det sker ikke før der etableres en cykelsti som fra Tånum til Over Hornbæk/Randers.

  Strækningen ad Randersvej fra Langå til Grensten afkørslen (og omvendt). Jeg har op til flere gange oplevet, at blive kørt af vejen og ud i grøften pga. kraftige vindstød fra biler der kommer tæt på. Der kører man virkelig med hjertet oppe i halsen og er lettet hver gang man helskindet når igennem! 

  Meget få voksne vover at cykle på Viborgvej og jeg har aldrig set børn. Det er ærgerligt, for der er mange børn fra Øster Bjerregrav, som går i skole i Sønderbæk, og som ville kunne cykle i skole, hvis der var en sikker skolevej. Efter at det er blevet almindelig med elcykler, vil unge mennesker fra Sønderbæk også kunne cykle til uddannelse eller job i Randers, men det er for farligt.

  Indberetninger om utryghed er cyklisternes subjektive personlige oplevelser. Projektet Hold Afstand til Cyklisten dokumenterer, at cyklisterne har al mulig grund til at føle sig utrygge: Data fra målinger på Hammelvej og Hadsundvej viser, at cyklisten får mindre end 1.5 m ved 81 % af forbikørsler og heraf får 15 % mindre end 1 m, når forbikørslen sker ved modkommende trafik. 

  - Det er logik for perlehøns, at cykelandelen uden for de store byer er faldende siger Jens Peter Hansen og forklarer – billigere biler har ført til stigende trafik og dermed langt flere situationer med tætte forbikøringer, der opleves som skræmmende utryg. Ønsker politikerne at vende udviklingen til fordel for sundhed, klima og trængsel, kommer de ikke uden om at bruge langt flere ressourcer på bedre forhold for cykling.

  I 2016 beregnede COWI for Randers kommune, at et fald i cykelandel fra 15 til 12,5 % kostede 17 mio. alene på øgede sundhedsudgifter. Siden er cykelandelen faldet yderligere, og var ved sidste opgørelse nede på 10 %. Den budgetmæssige anlægsramme til sikre skoleveje og cykelstier i Randers kommune er på 2.3 mio. kr. pr. år for 2020 til 2022.

  Yderligere oplysninger:

  Jens Peter Hansen

  Medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse

  Formand for Cyklistforbundet i Randers

  +45 2448 1604

  jenspeterhansen@cyklistforbundet.dk


  @jenspeterhansen

   

  Om Hold Afstand til Cyklisten projektet

 • Af Jens Peter Hansen, 26. februar 2018

  PRESSEMEDDELELSE

  Cykling som værktøj til at reducere trængsel og øge sundheden

  - hvad vil det nye Randers byråd?

  Enhver, der bevæger sig i bil i Randers og omegn, har nok en opfattelse af, at trafikken sander mere og mere til. Statistikkerne bekræfter denne opfattelse: Personbilparken er på landsplan vokset med 19 % fra 2010 – 2017 og f.eks. er trafikken vokset med 5 % på Århusvej fra 2016 til 2017 og 5.2 % på Ringboulevarden fra 2015 til 2017.

  Randers kommune har netop etableret et nyt udvalg - Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - der skal varetage sundhedsfremme og forebyggelse for alle borgere i kommunen. Udvalget må med interesse se frem til den 14. marts, hvor Hvordan har du det? 2017 offentliggøres. Fortsætter den hidtidige udvikling, får udvalget rigeligt at se til: Fra 2006 til 2013 steg andel overvægtige med 5 % til 56 %; forhøjet blodtryk steg med 8 % og kræft med 1.5 % og 27 % af borgerne er nu ramt af stress.

  Fra 2010 til 2013 steg andelen med passiv transport til og fra arbejde fra 72 til 75 % og set i lyset af den øgede trafik og personbiltrafik, må det forventes, at vi den 14. marts får at vide, at dette tal er steget endnu mere.

  Et tal er dog gået ned: I 2012 foregik 15 % af ture i Randers kommune på cykel og denne andel var i 2016 faldet til 10 %. Da andelen af cykelture fra 2012 til 2014 faldt med 2,5 % beregnede COWI, at dette fald kostede 17 mio. per år alene i øgede sundhedsudgifter.

  - Er politikerne i Randers byråd klar over, at de står på en brændende platform i form af hastig voksende sundhedsudgifter og trængselsproblemer på vejene? lyder det spørgende fra Jens Peter Hansen, formand for Cyklistforbundet i Randers – eller har de det ligesom frøerne: Bare gryden med vand langsomt varmes op, undlader de at springe op af gryden?

  For at få belyst dette spørgsmål har Cyklistforbundet i Randers inviteret til panel debat, hvor Christian Brøns (V), Mogens Nyholm (R), Kasper Fuhr (VL), Bjarne Overmark (L), Frida Valbjørn (EL) og en repræsentant fra S vil fremlægge deres syn på, hvorvidt og hvordan de i den kommende byrådsperiode vil gøre brug af cykling som værktøj til at reducere trængsel på vejene og øge sundheden blandt borgerne i Randers kommune.

  Panel debatten finder sted onsdag den 28. februar kl. 19:00 på Naturskolen, Randers Naturcenter, Gudenåvej 20 og alle er velkomne.

  Efter panel debatten – der forventes at vare til 20:30 – afholder Cyklistforbundet generalforsamling. Der vil umiddelbart forud for generalforsamlingen – og til en særlig introduktionspris – være mulighed for at tegne sig som medlem af Cyklistforbundet, således at man kan deltage i generalforsamlingen og fremadrettet bidrage til at fremme Cyklistforbundets mål: At få flere til at cykle mere.

  Yderligere oplysninger:

  Jens Peter Hansen

  24 48 16 04

  fmd. for Cyklistforbundet i Randers & board member, European Cyclist Federation (ECF)

 • Af Jens Peter Hanseen, 26. september 2015
  30. september 2015 behandler byrådet Mobilitetsplan 2015-18 for Randers kommune. Her kan du læse Cyklistforbundets kommentarer til forslag til Mobilitetsplan . Af sagsfremstillingen til Byrådet fremgår bl.a. at Der er flere gode forslag og ideer i høringssvarende. Fx har Dansk Cyklistforbunds lokale afdeling i Randers en række gode konkrete ideer til indsatser i forhold til cykling. Selvom forvaltningen ikke foreslår at ændre i mobilitetsplanen på baggrund af forslagene vil forvaltningen invitere organisationen til en drøftelse med henblik på om der er nogle af forslagene, der kan realiseres og/eller arbejdes videre med indenfor de nuværende rammer.
 • Af Jens Peter Hansen, 09. september 2015

  I Cyklistforbundet i Randers noterede vi med tilfredshed, at Byrådet med stort flertal i juni 2014 vedtog Vision 2021.

  Nogle gange kan en vision være en smule diffus, men i Vision 2021 er der klar tale hvad angår forbedrede forhold for cykling: I 2021 er cykelstinettet udbygget med 100 km i forhold til 2014 samt yderligere 50 km cykelnet mellem landsbyerne.

  Det er rigtig fornuftigt således at prioritere udbygning af cykelstinettet. Alle er jo enige om, at desto flere, der vælger cyklen som transportform, desto bedre går det med sundheden, miljøet, læring hos skolebørn og bilisternes trængselsproblemer reduceres naturligvis også.

  Derfor er det bare med at komme i gang med at realisere Vision 2021 målene. Det kræver her og nu, at der afsættes betydelige beløb på det kommende budget og efterfølgende år.

  Jamen – alle ved jo, at der skal spares og kommunen ikke har råd? Netop derfor bør der investeres i cykling, idet det økonomisk er en rigtig god forretning for den enkelte; for kommunen og for samfundet. F.eks. investerede Odense kommune for en del år siden 20 mio. i forbedrede cykelforhold, og sparede efterfølgende 33 mio. på sygedagpenge kontoen samt øgede levetiden med 5 måneder for byens mandlige borgere.

  Cyklister og potentielle cyklister findes i alle aldersklasser; i alle samfundslag; overalt i kommunen og på tværs af politisk observans. At sikre et markant løft af forholdene for cykling i Randers kommune må derfor være et projekt, som alle i byrådet – på trods af øvrige stridigheder – må kunne finde fælles fodslag om.

  Jens Peter Hansen
  fmd. for Cyklistforbundet, Randers
  Asfergvej 13, Spentrup

 • Af Jens Peter Hansen, 06. august 2015

  Der masser af steder i Randers kommune, hvor eksisterende forhold for cyklister bør forbedres og tilsvarende at der bør laves nye cykelstier, cykelbaner, overføringer, underføringer osv. Også ændringer af regler og trafik kultur kan bidrage til at gøre det lettere og mere sikkert at være cyklist i Randers kommune. Og endelig er der samspillet med øvrige transportformer.

  Desværre er der ikke økonomi (hvis du spørger politikerne) til at lave alt. Derfor - lad os sammen hjælpe dem med at prioritere, hvad der er vigtigst.

  Klik ind på http://cyklistforbundetranders.ideascale.com, hvor du kan komme med forslag til forbedringer; kommentere på andres forslag og stemme dem op eller ned. Cyklistforbundet Randers vil bruge de forhåbentlig mange indspil i vor dialog med Randers kommune.


  Et lille fif: Du kan knytte en URL (internet adresse) til dit forslag. Benyt Krak.dk - zoom helt ind - højreklik for at angive start og slut på en (fiktiv) rute, og klik derefter på Del knappen opppe i venstre hjørne. Den giver dig et link, som du kan benytte sammen med dit forslag, så andre lettere kan se hvor i kommunen vi er.

 • Af Jens Peter Hansen, 15. april 2015

  Som besluttet på generalforsamlingen, er der blevet udarbejdt et arbejdsprogram for 2015. Arbejdsprogrammet indeholder de punkter, som Cyklistforbundet i Randers især vil fokusere å¨i 2015. Punkterne omfatter:

  - Årligt møde med Miljø & Teknikudvalg.
  - Højresvingsmuligheder i Randers.
  - Forslag til et overordnet stiplan i Randers.
  - Asfalt fra LIDEL cykelsti til eksisterende cykelsti.
  - Forbedring af cykelstien forbi regnskoven.
  - Uheldige cykelbomme, flere steder i Randers.
  - At muliggøre cykling til og fra Randers forstaden Vorup.
  - ?

  Du kan bidrage med dine forslag og vurderinger via vores crowdsourcing side - se beskrivelse i indlægget 6. august 2015.
 • Af Jens Peter Hansen, 22. februar 2015

  Følg med på Facebook

  På Facebook finder du gruppen Cyklister i Randers, hvor du skal være velkommen som medlem og gerne som bidragsyder.

  Tjek også Facebook siden for Cykelbyen Randers - deres side hedder Op på Jernhesten.

   

 • Af Jens Peter Hansen, 22. maj 2013

  Dansk Cyklist Forbund har udnævnt Randers til årets cykel kommune 2013. Det skete på Den Nationale Cykel konference i Svendborg, hvor fungerende borgmester Steen Bundgaard på vegne af Randers kommune modtog prisen.

  Læs mere på Randers kommunes hjemmeside

 • Af Jens Peter Hansen, 17. marts 2013

  Danmarks Tekniske Universitet har i deres Transportvane undersøgelse fundet ud af, at der er kommet 45 % flere cyklister i Randers seneste tre år. Det vækker berettiget opsigt.

  Herunder en række links til omtale i diverse medier:

   

  TV2 Østjylland: De cykler i Randers  -  Amtsavisen Flere er sprunget på cyklerne i Randers  -  Randers kommune: Randers vælger cyklen frem for bilen  -  Din Avis: Cykelsatsning virker   -  Byen Nu: Randers vælger cyklen frem for bilen  -  Danske Kommuner: Cykling er en politisk vindersag 


 • Af Jens Peter Hansen, 09. februar 2013

  "Randers kan, hvad København prøver" hedder overskriften i en artikel i Lokalavisen.

  Så har den da vist også fået, hvad den kan trække. Artiklen omtaler hvorledes Cykelbyen Randers aktiviteter har fået flere i Dronningborg til at tage cyklen. Der er dog stadig rigtig langt op til København's niveau, hvor ca. hver tredje tur sker på cykel - vi er snart oppe på det halve af det!

 • Af Jens Peter Hansen, 07. februar 2013

  Det er heldigvis ved at gå op for de gode folk på Christiansborg, at det er sund fornuft at få flere til at cykle noget mere.

  Den såkaldte Trængselskommision anbefaler i sin dugfriske rapport - der godt nok kun gælder for Hovedstadsområdet - at cykling skal fremmes bl.a. ved anlæg af nye supercykelstier. Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) følger op ved at sætte gang i arbejdet med at udforme en ny national cykelstrategi.

  Læs omtalen fra KL


 • Af Anders Nielsen, 17. september 2012

  Forslag til igangværende budgetforhandlingerne på Randers rådhus


  Forslag til igangværende budgetforhandlinger

  Cyklistforbundet Randers afdeling ved Anders Nielsen
  Vester Tværvej 14, 8920 Randers

  Forslag har været diskuteret og behandlet på DCF’s lokale møder.

  I week-enden var Randers borgere ude og cykle ad den naturskønne rute fra Randers til Silkeborg. Her var der mange borgere der udtrykte sympati for Cyklistforbundets arbejde for at skabe mere sikkerhed for cyklister og flere positive oplevelser på den daglige cykeltur. Dette til sammen vil gøre flere til daglige cyklister og mindske antallet af bilende trafikanter, i Odense har de cyklistvenlige aktiviteter og anlæg af cykel trafikanlæg gjort 30 % af alle ture i Odense til ture på cykel,. De t har også gjort det sikre at færdes på cykel.

  I Randers er udfordringen mangle cykelstier i Centrum, mangel på supercykelstier og manglende passagemuligheder ved Randers bro.

  Vi vil i DCF Randers arbejde for at gøre Randers til en reel cykelby, der vil gøre Randers til en by der innovativt og kreativt løser fremtidens trafikafvikling.

  Ad  cykelstier i centrum.

  Vi kan i dag ikke færdes sikkert i Randers centrum pga. for dårlig belægning og for mange biler. Vi vil derfor have asfalterede og belægning som på Købmagergade i København, så cyklister ikke risikerer at styrte i Kirkegade.  Se kortet over cykelstier i Randers centrum.

  Vi foreslår at der afsættes 8 millioner til anlæg af delstrækninger i Randers midt i 2013.. Det er grotekst at Randers byråd har sikret at privatbilister kan færdes gennem Randers Centrum mens cyklister ledes uden om bykernen på en mennesketom Ringruten med flere farlige belægninger. Hvis man som cyklist kører til Randers centrum er det for at handle eller gå i byen, ikke for at blive ført på en omvej i det mest triste områder af Randers.

  Cykelstinet i Randers centrum

  De viste røde linjer viser et sammenhængende cykelstinet i Randers centrum, som samtidig står i sammenhæng med cykelstier til øvrige områder af Randers og Randers ‘es opland.

  Ad Stiunderføringen under Randersbro

  Cykelstien rute 29 fra Silkeborg til Randers slutter umotiveret ved Randers Bro, hvor cyklister skal trække over i fodgænger felt. IDCF foreslår at der laves en cyklist underføring under Randers bro med armeret glas ud mod Gudenå Flod, så turister og andet godt folk kan opleve livet i Gudenå’s flodvand.. Vi foreslår at der afsættes 14 millioner til dette

  Ad supercykelstier.

  DCF foreslår en supercykelsesti  fra Randers centrum til Paderup. Her er meget oplagt meget cykeltrafik pga. skoler, boligheder og indkøbsmuligheder i Paderup. Cykelstien skal have sit eget trace og skal niveaufrit skære de store veje. Øvrig passage af villaveje skal sikres, så lastbiler og personbiler ikke kan på cyklister.

  Det vil koste ca 45 millioner for en perfekt supercykelsti, i første omkring forslår DCF at de afsættes 18 millioner til at etablere starten af supercykelstien fra centrum og så langt pengene holder. I 2014 af sættes yderligere 17 millioner.

  For at få nye cyklister skal cykelstierne have en belægning, der er komfortabel at køre på og en sikkerhed, der sikrer mod at man som cyklist bliver dræbt af højresvingene lastbiler eller personbiler. Århusvej eg for cyklister at færdes på, belægningen er elendig på cykelstien og cyklister kommer gentagne gange til at holde for Rødt lys pga. grøn bølge for bilister.

  Det er vores minimale ønskeliste til forbedringer af trafikanlæg i Randers der ikke bare øger lastbils og personbilstrafikken i Randers

  Fremtid

  ”Vi skal skabe reelle alternativer til privatbilismen”, siger Trine Juncher Jørgensen DCF.

   

  I Danmark skal vi vælge, om vi vil videreudvikle de urbane transportformer, der giver fordele både for den enkelte og for byer og samfund som helhed. Eller om vi vil fortsætte med at poste milliarder i en perspektivløs privatbilisme.

  Randers, Silkeborg og Aarhus skal være verdens bedste byer at pendle rundt i, ud og ind af. På cykel. Eller via en kombination af cykel og offentlige transportmidler som tog, letbane og bus. Det er DCF’s ambition for trafikken her i området


  Vi i DCF slå til lys for at vi trafikmæssigt samarbejder med vores nabokommuner og ikke ser trængsels problemer som et specielt Randers fænomen.

  Som afslutning stiller vi forslag om at forbyde lastbilstrafik som gennemkørende trafik i Randers, da lastbilerne forårsager de værste trafikulykker i bytrafik.

  Med venlig hilsen

  Anders

 • Af Jens Peter Hansen, 28. juni 2012
  Velo City 2012 konferencen har i skrivende stund været i gang i godt to dage. Det er hårdt arbejde - konferencen starter hver dag kl. 8 og fortsætter til 17:30 afbrudt af en times frokost og nogle få pauser, der sjældent er lange, idet sessioner overskrider tider.

  Har ikke talt, men der er et stort antal af sideløbende lectures, symposier, round tables, percha kucha's og workshop. Så rytmen er at finde de mest interessante, en plads på første række og kamera klar i brystlommen (fotografere interessante slides) og iPad på knæene til notater.

  Indledende løb jeg ind i lidt for mange indlæg om gode intentioner, langsigtede strategier og beskrivelser af alt det gode, som cykling tilbyder. Ja - det ved vi godt og det vil vi også (diverse planer) - lad os høre om metoder og redskaber, der får tingene til at ske.

  Heldigvis har der også været sådanne indlæg om bl.a.
  - reduktion i sundhedsforsikringer ved automatisk registering af cykel aktivitet,
  - analyse af video fra trafikovervågningskameraer til at spotte farlige områder,
  - betydning af hvad der anses for normalt og hvad "de andre" gør,
  - betydning af at tænke i helheder dvs. MidtTrafik -> MidtMobilitet
  - gode ideer til branding og promotion af cykling.

  Med så mange interessante sessioner er det godt, at Johanne Krogh fra forvaltningen også deltager. Formanden for Miljø- og teknik Kasper Fuhr har vi endnu ikke set - han meddelte ellers udvalget på mødet sidste tirsdag, at han ville deltage i konferencen og skulle flyve fra København mandag
  ( er nu torsdag).

 • Af Jens Peter Hansen, 26. juni 2012

  Velo City 2012 fik en forrygende start især takket være to indlæg. Borgmester Gregor Robertson nærmest sprang op på scenen, og fortalte om hvordan han som borgmester forsøger at fremme cykling og fordelene ved selv at være cyklist - hans daglige ture rundt i Vancouver giver ham en god indsigt og fornemmelse for sin by.

  Og som saedvanlig fik vi indlaeg af Gil Penalosa, der ser cykling som en del af demokrati og bedre levevilkaar.

 • Af Jens Peter Hansen, 22. juni 2012

  I morgen lørdag kl. 06:00 går Jens Peter Hansen fra DCF Randers og medlem af Randers byråd om bord på et fly i Billund; lidt op på formiddagen gør Johanne Krogh fra Cykelbyen Randers det samme og Kasper Fuhr følger efter mandag fra København.

  De skal alle tre til Vancouver i Canada, hvor den internationale cykelkonference Velo City 2012 afvikles fra 26. juni til 29. juni.

  Følg med i hvad de får ud af konferencen. Der vil løbende komme opdateringer her på sitet.

 • Af ,