Nyhedsbrev 2019-01-30

CYKLISTFORBUNDET, SKANDERBORG AFDELING

Indhold:

1. Generalforsamling 2019 – Indkaldelse

2. Why We Cycle – film- og debatdag 6. februar

3. ”Heslig smuk”, Skanderborg midtbyplan

4. P-plan Skanderborg midtby

5. Medlemstal – udvikling

6. Aktiviteter den kommende sæson

7. Vi kan selvfølgelig stadig være flere i det spændende arbejde.

1. Generalforsamling 2019.

Kulturhuset Skanderborg torsdag den 14. marts kl. 19:30

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kulturhusets mødelokale 1. sal.

Før generalforsamlingen vil Karen-Maria Dixen fra Visit Skanderborg fortælle om cykelturisme og turforslag i Skanderborg Kommune.

Dette er indkaldelse jf. lokalafdelingens vedtægter.

Kom og vær med til at præge afdelingens arbejde

Afdelingen er vært ved en kop kaffe/the samt småkage.


2. Why We Cycle – film- og debatdag 6. februar 15:30 – 17:15, Biografen Kulturhuset, Skanderborg.

Som vi annoncerede i december, er det nu, at du skal komme og se en god film og bidrage med din erfaring som cyklist. Vi viser den tankevækkende hollandske film Why We Cycle, og efterfølgende er der debat med byrådspolitikere – heriblandt formand for Teknik- og Miljøudvalget, Claus Leick (F) - om cykling i kommunens byer og cykling i det hele taget. Mødet ledes af tidligere byrådsmedlem i Randers og Hovedbestyrelsesmedlem i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen. Så mød op til en spændende eftermiddag.

3. ” Heslig smuk”, Skanderborg midtbyplan .

I årets løb har vi været til møde med embedsmænd m/k om cyklistdelen af planen for trafikomlægning af Skanderborg midtby - især omkring udformningen af Ole Lund Kirkegårdsstræde. På den positive side bliver Adelgade rettet ud, og der kommer cykelbaner på strækningen fra Mindet til Ole Lund Kirkegårdsstræde. På den negative side kan vi nok ikke komme igennem med cykelsti/-baner generelt på Ole Lund Kirkegårdsstræde, som bliver en del af den gennemgående trafikåre gennem byen. Adelgade fra Kulturhuset til Vestergade skal nemlig lejlighedsvis let kunne omdannes til gågade ved torvedage og lignende. Så krydset ved Kulturhustorvet omformes, så trafikken ledes op ad Ole Lund Kirkegårdsstræde, gennem den nye rundkørsel og ned ad Sygehusvej til Vestergade. Vi har kommenteret det meget uheldige i at en del af en gennemgående vej gennem byen bliver uden særskilt plads til cyklende. Vi mærker forståelse fra planlæggere, som dog skal opveje behovene for øvrig trafikafvikling og ønskerne til P-pladser fra handlende. Sidstnævnte har vi argumenteret imod på dette smalle stræde. Vi fortsætter arbejdet i 2019.

4. P-plan Skanderborg midtby.

I forbindelse med midtbyplanen arbejder embedsmænd m/k også med placeringen og udbygningen af P-forholdene (primært biler). Vi har deltaget i første møde af en række på 3. Uden at gå i detaljer har vi erfaret, at det er et meget kompliceret arbejde med mange ukendte/usikre faktorer i forhold til fremtidsprognoser for byudvikling, teknisk i forhold til etapevis udbygning og rent finansielt. Vi har helt grundlæggende argumenteret med, at jo mere attraktivt det er at cykle, jo mindre er behovet for P-pladser til biler, og jo bedre bliver midtbymiljøet. Cykelparkering fylder langt mindre og bør etableres jævnt fordelt på Adelgade. Endelig har vi på første møde opfordret repræsentanter for de handlende til dels at etablere gode cyklistforhold for egne ansatte samt forbedre cykelparkeringen for kunderne, der hvor de selv er ejere af arealerne hertil. Vi fortsætter deltagelsen i møderækken.

5. Medlemstal – udvikling.

Gennem en del år har Cyklistforbundet haft svagt faldende medlemstal. Det forløbne år har faldet dog været stagnerende. I vores afdeling her i Skanderborg Kommune har vi de seneste 2 år glædeligvis haft en lille stigning. Og den stigning har vi kunnet fastholde det forløbne år. Vi er netop rundet præcis 100 medlemmer i afdelingen.

SÅ ATTER ET HJERTELIGT VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER.

Nogle af de nye medlemmer er som sidste år kommet i kraft af at nogle har fulgt opfordringen til at ændre personlige medlemskaber til husstandsmedlemskaber – TAK FOR DET! ALLE MEDLEMMER TÆLLER. Men der er fortsat hårdt brug for medlemstilgang. Så har du fortsat kun dig selv i medlemskabet, så overvej, om det ikke kunne være aktuelt at ændre til et husstandsmedlemsskab.

Cyklistforbundet bakker op om – og bidrager med vores arbejde til opfyldelsen af FN’s verdensmål. Nyt slogan er derfor ”PÅ CYKEL MOD VERDENS VIGTIGSTE MÅL” Brug det når du argumenterer for vores fælles sag.

6. Aktiviteter den kommende sæson

Cykelrejseforedraget med Poul Grønne om hans Himalayatur i samarbejde med Kulturhuset i forsommeren var velbesøgt. I år bliver det offentlige arrangement – i hert fald indtil videre - filmen Why We Cycle jf. omtale tidligere her i nyhedsbrevet.

Planen for tursæsonen:

• Aftenture hver 14. dag

• Lørdag/søndagsture hvor vi cykler længere

Endeligt program udsendes senere.

7. Vi kan selvfølgelig stadig være flere i det spændende arbejde

• Turplanlægning og –afholdelse, kontakt Anna Pallesen, 2277 2120, p@llesen.eu

• Bestyrelses- eller Trafikpolitisk arbejde, kontakt Hans Mortensen, 4157 2558, hansbm58@gmail.com

 Indhold:
1. Generalforsamling 2018

2. Medlemstal - fremgang, tak og genopfordring

3. Bikeshow i Aarhus og skjult
4. Cyklistvalgmødet 2017
5. Aktiviteter den kommende sæson
6. Vi kan stadig være flere

1. Generalforsamling 2018.

Kulturhuset Skanderborg mandag den 12. marts kl. 19:30:

Hermed indkaldelse til Ordinær generalforsamling i kulturhusets mødelokale 1. sal.

Dette er indkaldelse jf. lokalafdelingens vedtægter.

Der er plads til flere i bestyrelsen. Og frygt ikke – mødeomfanget er beskedent med ca. 4 møder årligt. Sidste år mødte dejlige nye ansigter op til generalforsamlingen og flere har gennem året bidraget i både tur- og trafikudvalg med nye tiltag, ideer og vinkler at arbejde med cykelsagen på. Mød op og vær med.

Afdelingen er vært ved en kop kaffe/the samt småkage.

 2. Medlemstal – fremgang, tak og genopfordring.

Cyklistforbundet kæmper fortsat – som mange andre interesseorganisationer fortsat med faldende medlemstal. Sidste år lykkedes det for vores afdelings vedkommende, at knække kurven med en lille medlemsfremgang. Og glædeligvis kan det konstateres, at vi det forløbne år igen har fået en lille fremgang – konkret fra 91 til 95 medlemmer.

SÅ IGEN: HJERTELIGT VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER.

Vi har af medlemsliste i øvrigt kunnet aflæse, at enkelte har fulgt opfordringen til at oprette husstandsmedlemsskaber – TAK FOR DET! ALLE MEDLEMMER TÆLLER. Men der er fortsat hårdt brug for medlemstilgang. Så har du fortsat kun dig selv i medlemsskabet, så overvej, om det ikke kunne være aktuelt at ændre til et husstandsmedlemsskab. Se i øvrigt næste punkt om ”skjult” medlemsfordel, som hovedforbundet i øvrigt generelt og konstant arbejder på at øge. Se mere på: http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor

Cykelsagen rækker langt. I verden af i dag med klimaproblemer, forurening, velfærdssygdomme, trængselsproblemer i trafikken, trængt velfærd – you name it – er der faktisk ikke meget, der hjælper så godt på nærmest alt på én gang – som cykling! Så vær selv ”ambassadør” for cykelsagen og hjælp os at skaffe flere medlemmer og større slagkraft.

3.  Bikeshow i Aarhus – og ”skjult” medlemsfordel .

Skandinaviens største cykelmesse kommer til Aarhus!

For første gang afholdes Bikeshow (Copenhagen Bikeshow) nu også i Aarhus.

Næste weekend, lørdag 3. marts fra 10 – 18 og søndag 4. marts fra 10 – 16 slår Ridehuset dørene op for afholdelse af Aarhus’ første Bikeshow. Fyldt med stande med cykler og udstyr. Filmforevisninger på Aros.

Se mere på: https://www.aarhusbikeshow.dk/

Som medlem af Cyklistforbundet får du 50% rabat på billetter til Bike Show i Aarhus (og København) med denne kode: CFMEDLEM2018

- Og hvad der først fremgår, når du er inde og orientere dig om priser, er at billetten til Bikeshow også giver adgang til hele kunstmuseet AROS samme dag!

Cykler, kunst eller begge dele – det er et eminent godt tilbud.

4. Cyklistvalgmødet 2017.

I foråret 2017 var vi til møde med Vej- og trafikafdelingen i deres nye omgivelser på Fælleden. Efter velkomst blev vi af formanden mødt med ordene ”Vi har ingen penge”. Det var jo en slet skjult opfordring til at gå til politikerne. Med valgår og forbundets ledelses opfordring til afholdelse af cyklistvalgmøder fulgte vi op og afholdt i oktober valgmøde med deltagelse af repræsentanter fra alle opstillende partier. Vi fik bl.a. gjort opmærksom på vores eksistens, flere politikere var overraskede over hvordan de særskilte cyklistsignaler i signalregulerede kryds fungerer – og ikke mindst hæmmer cyklisters fremkommelighed og afslutningsvis fik vi taget afgående (og senere genvalgte) formand for Miljø- og trafikudvalget i ed på en orientering og gennemgang med os af den kommende omlægning af Adelgade i Skanderborg midtby. Positivt kan siges, at der ved budgetlægningen i efteråret blev afsat betydeligt større beløb på området for cykelstianlæg end foregående år – om end det stadig forslår lidet i kommunens samlede plan for området. I vores trafikudvalg prioriterer vi den nærmeste indsats i størst mulig indflydelse på første etape af omlægningen af Adelgade/midtbyen.

5. Aktiviteter den kommende sæson

Vi har haft fine cykelture det forløbne år, og specielt kan fremhæves søndagsture, hvor vi har taget cykler bag på biler et stykke vej og dermed kunnet cykle ture lidt længere ude i periferien af vores skønne midtjyske område.

Cykelforedraget i samarbejde med Kulturhuset i efteråret med fællessang og kulturelt indhold om forfattere langs vestkysten var velbesøgt.

Så igen i år er planen foreløbig at afholde:

 • Aftenture hver 14. dag
 • Lørdag/søndagsture hvor vi cykler længere
 • Cykelrejseforedrag til efteråret.

Endeligt program udsendes senere.

Og trafikudvalgsarbejdet fortsætter med det nævnte arbejde om Adelgade/midtbyen i Skanderborg, budgettal for cykelstier der skal fastholdes eller helst forøges, og alt muligt andet arbejde til forbedring af cyklisters forhold i Skanderborg kommune – så langt vores kræfter rækker!

6. Vi kan stadig være flere!

 • Turplanlægning og –afholdelse, kontakt Anna Pallesen, 2277 2120, p@llesen.eu
 • Bestyrelses- eller Trafikpolitisk arbejde, kontakt Hans Mortensen, 4157 2558, hansbm58@gmail.com 

1. Generalforsamling med indlæg fra Topas Travel.

Kulturhuset tirsdag den 28. februar kl. 19:30:

Hermed indkaldelse til Ordinær generalforsamling i kulturhusets mødelokale 1. sal.

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter indlæg (se nedenfor) med start kl. ca. 20:30.

Dette er indkaldelse jf. lokalafdelingens vedtægter.

Generalforsamlingen starter med et spændende indlæg fra Topas Travel om deres cykelrejser i Europa. Kom og hør Mie Riis berette og vise billeder fra nogle af deres ture. Der vil desuden være tid til at stille spørgsmål til Mie om  Topas’s rejser.

Afdelingen er vært ved en kop kaffe/the samt småkage.

2. Medlemstal – fremgang og opfordring!!.

Som det nok er de fleste medlemmer bekendt, kæmper Cyklistforbundet i lighed med mange andre traditionelle interesseorganisationer med faldende medlemstal. Og det generelle billede for forbundet har siden Skanderborg afdelingens start også afspejlet sig hos os. MEN I ÅR HAR VI KNÆKKET KURVEN med en lillemedlems fremgang. Hovedparten af vores medlemmer tilhører nok det der oftest betegnes ”det grå guld”. Så meget desto bedre er det at konstatere, at de nye medlemmer om ikke kan betegnes som unge, så dog stadig har en årrække på arbejdsmarkedet foran sig.

HJERTELIGT VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER.

Vi har i 2016 i øvrigt mærket en stigning i henvendelser, så forhåbentlig har vores folder og hjemmeside m.m. medvirket til at flere er blevet opmærksomme på afdelingens eksistens. Vi håber stigningen ikke er en enlig svale, og det inspirerer i hvert fald til arbejdet i lokalafdelingen.

Apropos medlemstal! Sympatiserer din bedre halvdel også med cykelsagen men er aldring blevet medlem? så var det måske værd at overveje et husstandsmedlemsskab, hvilket vi atter slår til lyd for. For 145,- kr. ekstra kan et personligt medlemsskab ændres til husstandsmedlemsskab, så alle medlemsfordele som f.eks. gratis juridisk bistand ved trafikuheld gælder alle i husstanden. Og samtidig styrker du Cyklistforbundet. Se mere på: http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/derfor

3.  Hjemmesiden.

http://www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-dit-lokale-Cyklistforbund/Midtjylland/Skanderborg

Takket være en stor indsats fra Svend Erik, er der nu lidt ”kød” på hjemmesiden.

Når foråret nærmer sig, bliver turprogrammet slået op herpå.

Ris/ros til vores kommunikation i øvrigt modtages gerne.

4. Møder med kommunens Vej- og trafikafdeling.

Grundet flytning til det nye rådhus på Fælleden i Skanderborg – og en undskyldning om at vi (og andre) ikke havde indsendt ønsker til dagsorden – har der ikke været møder med Vej- og trafikafdelingen i 2016. Vi har rykket for mødeafholdelse, med ønsket om at høre hvordan det er gået med at afbøde generne for cyklister i signalregulerede kryds med særskilte cyklistsignaler. De har sat vores tålmodighed på prøve!

5. Medlemsaktiviteter! – hvad skal der til?

Vi har gennem 2016 desværre atter måttet erfare, at det tilsyneladende er næsten umuligt at få bare enkelte fra medlemsskaren til at møde frem til generalforsamling eller cykelture. En af vore aktive er derfor gået i gang med at kontakte tilfældigt udvalgte blandt jer for at høre, hvad der kan trække jer ”frem af busken”.

Har du en god idé hertil, så tøv ikke med at kontakte Anna Pallesenp@llesen.eu eller tlf. 2277 2120.

Indtil Annas snak resultere i andet er de foreløbige planer:

 • Aftenture hver 14. dag
 • Lørdag/søndagsture hvor vi cykler længere
 • Cykelrejseforedrag til efteråret.

Endeligt program udsendes senere.

7. Vi kan stadig være flere!

 • Turplanlægning og –afholdelse, kontakt Anna Pallesen, 2277 2120, p@llesen.eu
 • Bestyrelses- eller Trafikpolitisk arbejde, kontakt Hans Mortensen, 4157 2558, hansbm58@gmail.com

NB, mailadresser. Vi fik i 2016 mange mailadresser der forenkler kommunikationen med medlemmer og er med til at nedbringe forbundets omkostninger. Er du blandt de få der får dette brev i papirform men har en mailadresse du vil oplyse os, så kontakt hansbm58@gmail.com

Indhold:

1. Cykelrejseforedrag med Tore Grønne og Generalforsamling


2. Hjemmeside.


3. Møde med kommunens vej- og trafikafdeling


4. Afdelingens trafikpolitik


5. Turaktiviteter den kommende sæson

6. Folder og flere medlemmer


7. Vi kan stadig være flere

1. Cykelrejseforedrag/Generalforsamling.

Kulturhuset mandag den 29. februar kl. 19:00: 

Vi er så heldige, at Kulturhuset er kommet os i forkøbet og har booket Tore Grønne, journalist og forfatter til et foredrag ”Vilde eventyr” om nogle af hans mange oplevelser på 2 hjul rundt i verden. 

Billetsalget er gået i gang:

https://billet.kulturhuset-skanderborg.dk/events/20733-Tore_Groenne_/

 Så tøv ikke med at sikre dig denne oplevelse.

Se i øvrigt:

https://toregroenne.com

Vi indkalder samtidig hermed til Ordinær generalforsamling som afholdes umiddelbart efter foredraget i mødelokalet 1. sal, med start kl. ca. 20:30. Dette er indkaldelse jf. lokalafdelingens vedtægter.

Afdelingen er vært ved en kop kaffe/the samt småkage.

2.  Hjemmeside.

http://www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-dit-lokale-Cyklistforbund/Midtjylland/Skanderborg

Hjemmesiden har desværre ikke nået den standard, vi havde som mål for et år siden. Vi satser på at få den op at køre til den kommende tursæson.

Skulle der være et medlem, som har en lille web-redaktør spire i maven, tager vi meget gerne imod hjælp, så vi kan favne andre opgaver.

3. Møder med kommunens Vej- og trafikafdeling.

Der er nu oprettet et fast mødeforum mellem Vej- og trafikafdelingen og alle cykelforeninger/-klubber i kommunen. Der har været afholdt 2 møder der forløbne år. Repræsentanter for kommunens entreprenører/leverandører har deltaget ved konkrete emner.

På forårets møde var et dagsordenspunkterne bl.a. de mange fornyede vejbelægninger med granitskærver som havde fået stor kritik af cyklister. Vejentreprenøren, NCC Roads, havde lavet forsøg med mindre kornstørrelse af skærver, som desværre havde et meget begrænset anvendelsesområde. Der var dog fra kommunen og entreprenørens side lydhørhed over for problemerne med de løse skærver lige efter belægningernes udførelse, og man vil se på at mindske problemet bl.a. ved tidsmæssig planlægning af udførelse, affejning af løse sten m.m.

I efteråret var det bl.a. lysregulering for cyklister der blev debatteret. Kommunen har de seneste år prioriteret sikkerheden frem for fremkommeligheden, hvilket for signalregulering af kryds med cykelstier har medført en kortere ”grøn-periode” for cyklister. Formål et er at reducere omfanget af højresvingsulykker og især at højne sikkerheden for de mindste i trafikken. Som cyklist vil man som konsekvens heraf let kunne opleve at komme ”for sent” til krydset og skulle vente for rødt, mens bilister fortsat har grønt - uanset det ofte vil opleves at der ingen højre svingende bilister kommer. Vi frygter fra lokalafdelingens side, at mange cyklister vil opleve det som en for stor begrænsning af fremkommeligheden, og trodse reguleringen. Resultat af mødet blev dog, at der bliver set på at fremrykke sensorer i cykelstier, så risikoen for at komme ”for sent” reduceres lidt, samt at en løsning med normal ”grøn-periode” evt. indføres i kryds, hvor omfanget af ”små” trafikanter er begrænset.

Generelt opfatter vi en stor velvilje fra Vej- og trafikafdelingen til at gå i dialog om løsninger for cyklister, men de økonomiske midler er begrænsede og indtil videre er fokus fortsat sikkerhed frem for fremkommelighed for de svage trafikanter. 

4. Afdelingens trafikpolitik.

Som på hjemmesidefronten har det knebet med kræfterne til en større indsats på det trafikpolitiske område. Skal det rykke, skal der politisk velvilje til at flytte midler fra investering for bilisme til cyklisme/kollektiv trafik. Og det kræver et større lobby-arbejde, som vi pt. ikke har kræfterne til. 

Et lille konkret resultat af vores møder med Vej- og trafikafdelingen – og et punkt på vores trafikpolitiske ”Vi vil”-liste – er dog, at cykelstriber nu sneryddes i lighed med cykelstier.

5. Turaktiviteter den kommende sæson

Igen i år afholder vi i det tidlige forår et møde for at planlægge sæsonens ture:

 • 4-5 aftenture i forår og 3-4 aftenture efter sommerferien
 • 1 søndagstur før og efter sommerferien

 • Evt. en eller flere ture med cykler transporteret med biler for ture længere væk fra Skanderborg.

Som nævnt under Hjemmeside håber vi denne kommer op at køre, så check denne fra medio april for det endelige turprogram.

- Vi savner dog at se flere medlemmer på vores ture, og vi hører gerne kommentarer til vores aktiviteter og forslag til, hvad der skal til for at få flere til at deltage.

6. Folder og flere medlemmer 

Vores lokale folder er på trapperne, men afventer at hjemmesiden indholdsmæssigt er i orden og kører, da vi henviser hertil i folderen.

Vi håber på vi kan få den ud bl.a. hos cykelhandlere og på biblioteker. 

Både af hensyn til Cyklistforbundets landspolitiske og lokalpolitiske gennemslagskraft samt økonomi, er det vigtigt at fastholde og forøge medlemstallet. Så hold øje med folderen de nævnte steder, snup et par stykker, og hjælp os med at sprede ”budskabet” og skaffe flere medlemmer.

7. Vi kan stadig være flere!

 • Turplanlægning og –afholdelse, kontakt Svend Erik Larsen, 4016 7300, svela@bikevents.dk 
 • Trafikpolitisk arbejde, kontakt Hans Mortensen, 4157 2558, hansbm58@gmail.com 

NB, mailadresser. Vi mangler endnu mailadresse på et par håndfulde medlemmer, så har du en sådan og har fået dette nyhedsbrev som postomdelt brev så send din mailadresse til hansbm58@gmail.com