Viborg

forside

Cyklistforbundets Viborg-afdeling.

Afdelingen siger

 • Af , 21. juni 2016

  Cyklistforbundet er en forening, der arbejder for bedre forhold for cyklister.
  Cyklistforbundet i Viborg har fokus på de lokale forhold i Viborg.

  Vi arbejder f.eks. for: 

  - Bedre cykelstier

  - Cykelstier frem for cykelstriber

  - Bedre cykelparkering

  - Tilbagetrukne stoplinier for biler, så vi undgår højresvingsulykker

  - At cykling i Gravene i Viborg igen bliver mulig, så byen bindes sammen for de cyklende

  - At det bliver mere sikkert for børn at cykle til skole og fritidsaktiviteter

  - At få flere til at cykle, fordi cykling er godt for sundhed, indlæringsevne/koncentration, økonomi og miljø

  Vi har et fint samarbejde med bl.a Viborg Kommune, men vi er afhængige af al den støtte, vi kan få,

  så hvis du også ønsker bedre forhold, så du og dine børn kan færdes sikkert på cykel, så meld dig eller hele din familie ind i Cyklistforbundet allerede i dag på:

  www.cyklistforbundet.dk.

  Her kan du også læse mere om alt det, der arbejdes med i Cyklistforbundet.