Thisted

Så er den sidste delstrækning af National cykelrute 1 gennem Nationalpark Thy færdig. Det betyder at man kan cykle gennem Nationalpark Thy på langs udelukkende på cykelstier og småveje. Fra Hanstholm og mod øst til Hjardemål Klitplantage er der også lavet cykelsti. Ovenstående billede er fra denne sti. Kom selv og se hvor smukt her er...

Afdelingen siger

 • Af Steen Jensen, 15. marts 2017

  Ordinær generalforsamling i Cyklistforbundets Thisted afdeling 

  onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30

  ved Evan Straarup, Grønningen 54, 7700 Thisted

  D A G S O R D E N
     1.  Valg af ordstyrer

     2.  Formandens beretning

     3.  Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

     4.  Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram

     5.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen Jensen

     6.  Valg af 2 suppleanter

     7.  Valg af revisor. På valg er Kristine Keiding

     8.  Valg af revisorsuppleant

     9.  Valg af delegerede og suppleanter til Cyklistforbundets Landsmøde. Antal i henhold til Cyklistforbundets regler

    10. Eventuelt

  Efter generalforsamlingen vil Mike Hedlund-White fra Hovedbestyrelsen fortælle om arbejdet her. Mike er vores kontaktperson i Hovedbestyrelsen, og han sidder blandt andet i udvalg omkring cyklermedtagning i den kollektive trafik samt PR og medlemshvervning.

  Mike er også med i arbejdet med planerne om et nyt cykelregister til hjælp ved opklaring af cykeltyverier. Der er således mulighed for at få de nyeste informationer fra Cyklistforbundet ved at møde op til generalforsamlingen.