Thisted

Så er den sidste delstrækning af National cykelrute 1 gennem Nationalpark Thy færdig. Det betyder at man kan cykle gennem Nationalpark Thy på langs udelukkende på cykelstier og småveje. Fra Hanstholm og mod øst til Hjardemål Klitplantage er der også lavet cykelsti. Ovenstående billede er fra denne sti. Kom selv og se hvor smukt her er...

Afdelingen siger

 • Af Steen Jensen, 09. marts 2016

  Ordinær generalforsamling i Cyklistforbundets Thisted afdeling

  tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.30

  i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted

  D A G S O R D E N
     1.  Valg af ordstyrer

     2.  Formandens beretning

     3.  Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

     4.  Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram

     5.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Evan Straarup

     6.  Valg af 2 suppleanter

     7.  Valg af revisor. På valg er Kristine Keiding

     8.  Valg af revisorsuppleant

     9.  Valg af delegerede og suppleanter til Cyklistforbundets Landsmøde. Antal i henhold til Cyklistforbundets regler

    10. Eventuelt
 • Af Steen Jensen, 21. februar 2015

  Ordinær generalforsamling i 

  Cyklistforbundet, Thisted afdeling

  tirsdag, den 24. marts 2015 kl. 19.30

  i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted

    

    Med følgende dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
   
  2. Formandens beretning
   
  3. Regnskab og budget

  4. Behandling af forslag til arbejdsprogram og indkomne forslag. Der er forslag til konsekvensrettelser af vedtægterne som følge af ændring af Forbundets navn fra "Dansk Cyklist Forbund" til "Cyklistforbundet". 
     (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

     På valg er:

     Kirsten Marager 

     Lars Moss Hansen (modtager ikke genvalg) 

     Steen Jensen

  6. Valg af 2 suppleanter   

  7. Valg af revisor

      På valg er:

      Kristine Keiding 

  8. Valg af revisorsuppleant

     På valg er:

     Anny Pedersen 

  9. Valg af 2 delegerede og 1 suppleant til Landsmødet 

  10. Eventuelt


 • Af Steen Jensen, 15. september 2014

  Den annoncerede cykeltur søndag den 21. september i anledning af Geologiens dage er flyttet til lørdag, den 20. september.


  Lørdag har Cyklistforbundet arrangeret en cykeltur forud for en fortælling om geologien i en del af Thy, nærmere bestemt landskabet omkring Nors Sø.

  Kl. 9.00 starter cykelturen fra Svend Burgerfris pølsevogn på havnen i Thisted.

  Det er en tur på ca. 60 km. Turen går mest ad småveje og cykelstier.

  Husk mad og drikke til turen.

  Kl. 13.00 er vi nået til P-pladsen ved Nors Sø for enden af Hindingvej.

  Geolog Søren Torp vil fortælle om sandflugten og geologien i området og hvorfor landskabet ser ud som det gør.

  Efter fortællingen fortsætter cykelturen til Thisted.