Cykelstier i Kolding Kommune

Cyklistforbundet i Kolding undersøger med jævne mellemrum cykelstiernes tilstand i Kolding Kommune. Der udarbejdes en rapport, som overdrages til Teknisk Forvaltning, Kolding Kommune. Teknisk Forvaltning bruger rapporten som udgangspumkt for dels udlægning af nye slidlag og dels for reparation af mindre huller.

Cykelstierne i den gamle Kolding Kommune blev senest undersøgt i 2016-17. I 2007 blev cykelstierne i de nye dele af Kolding Kommune undersøgt.

Hul

Undersøgelse af cykelstiernes tilstand i Kolding kommune 2016-17

Undertegnede har som medlem af Forbedringsudvalget i Dansk Cyklist Forbund, Kolding afdeling for femte gang undersøgt tilstanden af cykelstierne i Kolding Kommune. Udgangspunkt for undersøgelsen har været, at cykelstierne skal være sikre og behagelige at cykle på for alle cyklister, dvs. også for cyklister med sportscykler med smalle dæk og cyklister med cykelkurve, og det skal kunne lade sig gøre at cykle på stierne også med hastigheder på 25-30 km/t.

Mht. prioritering af forbedringer gælder (og der er også delvist taget hensyn til det i kommentarerne), at problemerne, hvor cyklisterne kører ned ad bakke og dermed hurtigere, har højere prioritet end tilsvarende problemer, hvor cyklisterne kører op ad bakke.

I rapporten er angivet en række fejl ved cykelstierne af samme slags som i de tidligere rapporter. Fejlene er typisk

 • generelt dårlig belægning
  Her hjælper kun ny belægning 
 • enkelte huller i belægningen
  Det ses flere steder, at sådanne huller er blevet repareret, men at reparationen kun har en kort levetid. Der bør lægges ny belægning i et stykke uden om hullet 
 • riste ude af niveau
  Der er dog blevet væsentlig færre af dem 
 • humpler pga. opgravninger til fjernvarme eller lignende 
 • kantsten eller værre i nedkørsler og opkørsler
  Disse resulterer med sikkerhed i bump, når cyklisterne køre ad dem. Kun som helt nye fungerer de godt. Senere kan der komme enten huller lige før kantstenen eller huller i rampen op til kantstenen. Vi foretrækker en rampe helt uden sådanne sten.
  Også her er der sket forbedringer siden sidste undersøgelse

Rapportens indhold

Alle steder med fejl på stierne er søgt dokumenteret med et foto af selve fejlen og et foto, der viser, hvorhenne fejlen findes. I de sidste dele af rapporten er medtaget kort over det undersøgte område fra Google.

I rapporten er de fejl, som optrådte i rapporten fra 2010, som nu er forbedret, markleret som udstreget. Fejl som er uændrede fra 2005/2010 er mange stedet markeret med, at det er fotografierne fra 2005/2010, der er med i rapporten, og det er så angivet. Med rødt er angivet fejl, som har højest prioritet mht. udbedring.

Rapporten vil i 2018 blive suppleret med en undersøgelse af cykelforholdene i Vamdrup, Lunderskov, Vester Nebel og Christiansfeld.

Kjeld Reese, oktober 2017

Cykelstirapport 2016

Undersøgelse af cykelstiernes tilstand i omegnsbyerne i Kolding Kommune

Cykelstierne i omegnsbyerne i Kolding Kommune blev undersøgt i 2011-12.

 

Vejklage

Hvis der er forhold for cyklisterne i Kolding Kommune du ønsker at klage over, så kan du benytte følgende Word-dokument Vejklage.

Udfyld dokumentet og send den enten med mail eller med post til Kjeld Reese. Kjeld vil så se på problemet og sende en klage til Teknisk Forvaltning.

Du kan også benytte følgende side på Kolding Kommunes hjemmeside: Huller i cykelstien, m.m.