Vejle

Cyklistforbundets afdeling i Vejle

Afdelingen siger

 • Af Poul H Kragh, 08. januar 2014

  I foråret 2013 gik DCF Vejle-Hedensted afd. og en gruppe borgere fra Smidstrup i samarbejde for at få etableret cykelsti på Grønlandsvej i forbindelse med motorvejstilslutningen.

  Cyklistforbunden ønskede primært at få etableret cykelsti på Grønlandsvej fra Sønderdalen til det nye T-kryds ved motorvejsafkørslen, men Smidstrupgruppen arbejdede for at få cykelstien ført helt til Smidstrup. Dette kunne Cyklistforbundet også bakke op om, men det var ikke vores primære mål.

  Efter en del skriveri i dagspressen og dialog med Teknisk Udvalg lykkedes det Vejle Kommune at finde penge til en efter vores mening fornuftig løsning.

    -  Der blev etableret cykelsti fra Sønderdalen til T-krydset.

    -  På fortsættelsen af Grønlandsvej blev vejen repareret i begge sider, så den der ved blev lidt bredere.

    -  Fra T-krydset til Klattrup Bygade er det planlagt at lave vejen til en "2 - 1 vej". Der mangler for øjeblikket kun en godkendelse fra Politiet.

  Åbn linket her, for at se hvad en 2 - 1 vej er.  2 - 1 vej

 • Af Poul H Kragh, 15. april 2013

  Vejle-Hedensted afdelingen har for øjeblikket kun få cykelture på programmet.

  Vi vil i stedet henvise til:

   -   Kolding afdelingen

   -   Turcyklisterne i Vejle

   -    VejleCykelMotion

   

   

 • Af Poul H Kragh, 14. april 2013
  Vær opmærksom på, at nogle links og hjemmesider ikke kan ses med iPad eller Tablet.