Holbæk

holbæk-banner

Formand: Frank Lykke Hansen - Sandbakkevej43 - 4390 Vipperød. Tlf. 59181105
e-mail: frank-lykke@mail.tele.dk
Sekretær: Karina Folmer - Tlf. 59445776
e-mail: folmer-bertelsen@anarki.dk

Afdelingen siger

 • Af stig, 13. februar 2013


   

  DCF Holbæk. Årsberetning 2012.

   

  2012 har været året, hvor DCF igen fik kontakt til Holbæk Kommune. Det gælder både politikere og administration. I anden omgang lykkedes det d. 26. sept. at cykle en tur på halvanden time med Udvalget for Klima og Miljø. På turen påpegede vi udvalgte steder, hvor trafikforholdene er uhensigtsmæssige eller direkte livsfarlige for cyklister. Efterfølgende sendte vi skriftligt vores forslag til udvalget.(se bilag). I november havde vi et møde med i Teknik og Miljø-administrationen v. Jesper Juul Kristensen og Ruth Møgelvang. Fremover vil vi blive hørt, når der sker noget på cykelområdet. Men indtil nu (14. marts) er der vist ikke sket noget!

   

  Landsmødet i slutningen af oktober på Frederiksberg Gymnasium havde samlet ca. 130 deltagere, som havde 2-3 gode dage uden de store faglige sværdslag. Jeg benyttede lejligheden

  til at prøvekøre en del af den nye cykelsupersti fra Albertslund til Søerne. Cyklister kan også

  være aktive uden en cykel. Efter middagen lørdag aften var der salsa- først opvisning og

  senere måtte vi prøve selv. 100 cyklister mødte søndag morgen kl. 9 på en solrig, men kold

  morgen Peter Olesen, der guidede os gennem de frederiksbergske og københavnske gader,

  hvor der var 10 pit-stop ved seværdige bygninger fx SEBanken og det nye Rigsarkiv.

   

  Store Cykeldag havde samlet deltagere fra Holbæk, Vipperød, København og Svendborg.

  Igen blev Tadre Mølle besøgt, men denne gang gik vi ud i ådalen, hvor der er dannelser af

  Kildekalk. På hjemturen delte vi os som sædvanlig.

   

  I maj blev vi kontaktet af Tour de Future, en organisation, der består af flere  græsrodsfor-

  eninger, bl.a. DCF og Mellemfolkeligt Samvirke. Organisationen arbejder for et bedre miljø og

  timingen op til Rio+20 var ideel. Vi cyklede en 5-6 km rute i Holbæk med fuld musik, og

  bagefter var der taler og underholdning på Markedspladsen.

   

  Sommeren over blev der cyklet søndag formiddag anført af Svend Erik, og de fleste ture

  startede fra campingpladsen, hvor nogle trofaste gæster cyklede med.

   

  Holbæk Erhvervsforum tager sig også af turisme, og i efteråret var jeg på besøg ved Ved

  Faurgården, og vederegav her forslag til gode ruter for cykelturistruter.

   

  Breve til Kommunen 1) Parkering (se bilag) 2) Indsigelse mod lokalplan Rosencenteret.

  Brev til politikere om Fjordstiens færdiggørelse – vi fik aldrig noget svar.

  Vi har deltaget i  møder vedr. Banestien mellem Lejre og Vipperød.

  Vores lokale stilaug (OS,SB og FLH) ordner stierne med grus, afvanding og indklipning.

  Ishusstien blev helt ryddet før jul, efter at have været spærret i over et år.


   

  Mvh.

  Frank Lykke Hansen • Af ,