Medlemsblade.

 

Roskildeafdelingen udgiver 3 lokalblade pr. år som supplement til det landsdækkende medlemsblad Cyklister

 

I de lokale medlemsblade kan du bl.a. læse om:

- Lokale trafikforhold og trafikpolitiske tiltag

- Guidede cykelture i lokalområdet

- Foredrag og billedforevisninger om bl.a. cykelferie.

 

Seneste nummer:

Download...

 RoskildeCyklister-2019-2   
 • Nye cykelstier i Roskildeomr.
 • Søndags-cykelture, efterår 2019
 • Formiddagscykling, beretninger
 • Holdbeskrivelser
 • Landsmødet 2019
 • Om bladets distribution

RoskildeCyklister-2019-1 
 • Ny Østergadeprj. indstillet
 • Trafikmøde med kommunen
 • Søndags-cykelture 2019
 • Formiddagscykling
 • Generalforsamling
 • Om bladets distribution
RoskildeCyklister-2019-2
 • Nye cykelstier i Roskildeomr.
 • Søndags-cykelture, efterår 2019
 • Formiddagscykling, beretninger
 • Holdbeskrivelser
 • Landsmødet 2019
 • Om bladets distribution 
 

 

 RoskildeCyklister-2018-1

 • Trafik vedr. Ny Østergadeprj.
 • Cykelture 2018
 • Cykeltur, Sydamerika (Opflg.)
 • Trafikmøde med kommunen
 • Formiddagscykling
 • Generalforsamling
 • Billedforedrag om cykelferie, Berlin m.m.
 • Om bladets distribution

 

RoskildeCyklister-2018-2

 • Ny Østergadeprj. på pause?
 • Cykelture 2018, 2. halvår
 • Panorama-turen
 • Musiconstien
 • VCTA
 • Ældrecykelkampagne
 • M/S Svanen på Roskilde Fjord
 • Om bladets distribution

 

RoskildeCyklister-2018-3

 • Trafikken i Roskilde
 • Sidste cykeltur 2018:
  Gløggtur  
 • Nekrolog
 • Kontaktperson i Syd?
 • Billedforedrag om Japan
 • Om landsmødet 2018
 • Formiddagsholdets fremtid

 

 

RoskildeCyklister-2017-1

 • Cykelture 2017
 • Formiddagscykling
 • Om bladets distribution
 • Vil trafikken i Roskilde bryde sammen?
 • Generalforsamling
 • Vi Cykler Til Arbejde, VCTA
 • Facebook


 RoskildeCyklister-2017-3

 • Cykelture 2017-2
 • Formiddagscykling og cykelferietur, Tyskland
 • Om bladets distribution
 • Trafik vedr. Ny Østergadeprj. m.m.
 • Om Generalforsamlingen
 • Vi Cykler Til Arbejde, VCTA
 • Facebook
RoskildeCyklister-2017-4

 • Trafik vedr. Ny Østergadeprj. m.m.
 • Kommunalvalget 2017    
 • Cykeltur med politikere
 • Sidste cykeltur 2017
 • Formiddagscykling
 • Billedforedrag om Sydamerika
 • Om landsmødet 2017
 • Om bladets distribution


 Cyklister-2016-1

 • Cykelture 2016
 • Formiddagscykling
 • Generalforsamling 2016
 • P-hus, Sortebrødre Plads
 • Hældning på cykelstier
 • Cyklisme-spørgsmål til kommunen
 • Cykeldag på Stændertorvet
 • Til højre for rødt?

Cyklister-2016-2

 • Cykelture 2016 (2. halvår)
 • Formiddagscykling
 • Om generalforsamlingen 2016
 • Sidste trykte udgave af lokalbladet
 • Cykelferie i Vestjylland ad panoramaruter
 • Cyklistplan
 • Cykeldagen på Stændertorvet

Cyklister-2016-3

 • Cykelture 2016
 • Formiddagscykling i Jyllinge
 • Landsmødet 2016
 • Røde port (Ny Østergade) projektet
 • Billedforedrag, Prag
 • ABC, Alle Børn Cykler
 • Bladet i ”skyen”
   

       


 

 

Cyklister-2015-1 
 • Cykelture 2015
 • Generalforsamling 2015
 • Kommunale cyklistplaner
 • Formiddagscykling
 • Cykler i bus
 • Indrapportering af vej- & stiproblemer
 • Rickshaw, Cykling Uden Alder med Vind i håret
Cyklister-2015-2
 • Formiddagscykling
 • Generalforsamlingen 2015
 • Kommunale cyklistplaner, svar!
 • Kommende landsmøde, København
 • Cykelbutikken for flygtninge på Skt. Hans
 • Parkering forbudt på cykelstien
 • Cykelturistuge i Vissenbjerg

Cyklister-2015-3

 • Sidste cykeltur 2015: Gløggturen
 • Formiddagscykling
 • Kommunale cyklistplaner, svar, 2. del!
 • Landsmødet 2015, København
 • Billedforedrag: Kattegattleden + Andalusien
 • Farlig vej - anmeld det!
 • Generalforsamling 2016, varsling

 Cyklister-2014-2

 • Sidste cykeltur i 2014
   , .. gløggtur 
 • Katedralskolen, projekt frivillig 
 • Landsmødet i Middelfart 
 • Om høstfesten i Viby 
 • Billedforedrag: 
   Cykeltur Danmark-Gibraltar     
 • Bliv rickshaw pilot for de ældre 
Cyklister-2014-1

 • Cykelture 2014, første halvår 
 • Generalforsamling og landsmøde 
 • Trafikforhold, Roskilde 
 • Cykeltursoversigt 
 • Indrapportering af trafikale forhold 
 • CykelTuristUge 2014 i Vejen

Lokalbladet nr. 1-2013: 
 • Cykelture 2013
 • Generalforsamling 2013
 • Landsmøde i Roskilde
 • Magnetcykellygter
 • Møde med Trafikafsnittet
 • Indrapportering af vej- & stiproblemer
Lokalbladet nr. 2-2013 
 • Cykelture 2013, 2. halvår
 • Cykeltursberetninger
 • Landsmøde i Roskilde
 • Generalforsamlingen 2013,
  formandsberetning og referat
 • Indrapporteringer til kommunen 
  Lokalbladet nr. 3-2013
 • Sidste cykeltur i 2013 , .. gløggtur
 • Cykelstiberetning om Ledreborg Allé og røde cykelbaner fortsat
 • Landsmødet i Roskilde
 • På cykeltur med Roskildes politikere
 • Billedforedrag om Provence
 • Indrapportering af vej- & stiproblemer
 • Cykelcafé på INSP

Lokalbladet nr. 1-2012

 • Generalforsamling.
 • Glimt fra sidste års cykelture
 • Højresvingning ved rødt tillades i Roskilde
 • Jorden Rundt på cykel, et tilbageblik
 • Ny tegner for turkatalog
 • Cykelture 2012 første halvår

Lokalbladet nr. 2-2012

 • Høstfest og hvervekampagne i Viby

 • Glimt fra årets cykelture

 • Billedforedrag: Cykeltur over Andesbjergene

 • Cykelparkering på Roskilde station

 • Forslag til cykelture? / turledermøde

 • Møde i trafikafsnittet