Dansk Cyklist Forbund, Roskilde-afdeling er en lokalforening under Dansk Cyklist Forbund.
 

Afdelingen blev stiftet i 1980 med følgende hovedformål:

  • Varetagelse af cyklisternes tarv i lokalområdet vedrørende trafikpolitiske spørgsmål
  • Varetagelse af cyklisternes tarv af fysisk karakter overfor offentlige myndigheder (anlæg af cykelstier, forbedring af færdselsveje og færdselsforhold).
  • Afholdelse af cykelture og foredrag/billedforevisninger om cykling og cykelferie

 

Kontakt
Cyklistforbundet, Roskildeafd. :

Formand
Susanne Olsen
Akacievej 14
4000  Roskilde
Tlf 46 36 67 57 

E-mail: roskilde@cyklistforbundet.dk

Bestyrelsen, Cyklistforbundet Roskilde pr. marts 2019:


 Funktion Navn  Adresse Telefon
 Formand Susanne
Olsen
Akacievej 14,
4000 Roskilde
 46 36 67 57
 Kasserer Birthe
Buch
Nymarks Vænge 38,
4000 Roskilde
 46 75 74 30
 Sekretær Bjarne
Johansson
Akacievej 14,
4000 Roskilde
 46 36 67 57
 . Arne
Strøm
Jernbanegade 34A, 2 th
4000 Roskilde
 46 32 88 05
 Web,
bladredaktion
John
Ø. Jensen
Nyvang 13,
4000 Roskilde
 26 28 09 37
 E-mail Cyklistforbundet,
Roskilde
roskilde@cyklistforbundet.dk  46 36 67 57

Generalforsamlingen 2019, Cyklistforbundets Roskildeafd.
mandag d. 18 marts 2019.

afholdt i

Byens Hus, lokale "Forsamlingen", Stændertorvet 1,  Roskilde.


Dagsorden ifølge vedtægterne :
1  Valg af ordstyrer: John
2  Formandens beretning: Bjarne, godkendt
3  Kassererens beretning / regnskab: Birthe, godkendt
4  Forslag til afstemning: Intet
5  Valg til:
a) Bestyrelsen: Birthe og John genvalgt
b) Bestyrelsessuppleanter: Jørgen nyvalgt
c) Revisor: Tina genvalgt
d) Revisorsuppleant: Birthe Lykke genvalgt
6  Valg af 2 mulige delegerede til landsmødet  2019 samt 2 suppleanter. Delegeret: John og Mogens. Suppleant: Torsten
7  Eventuelt: Trafikulykker og registreringer + Tour de France 2021

 

Generalforsamlinger
Roskilde afd.
   2019  2018 2017  2016  2015   
Formandens
beretning 
   Her  Her  Her  Her  Her  
Referat    Her  Her  Her  Her  Her  
Sær-arr.   .
Cykelferieforedrag
Roskilde-Hamborg-Berlin
med billeder
 Cykling uden Alder