Foto:Kristine Funch

Foto: Kristine Funch

336

Cykellegebaner i 10 byer

Cyklistforbundet har med støtte fra Nordea-fonden tildelt ti kommuner 500.000 kr. hver til at anlægge cykellegebaner i 2016-2017. Kommunerne skal selv finansiere minimum halvdelen af banens pris, så det samlede beløb, der nu vil blive brugt på cykelbaner i hele landet, bliver på over 15.000.000 kr.

Nye byrum med cykelleg i centrum
De nye baner skal bidrage til det gode liv i byen ved at skabe en ny form for aktivitets- og mødesteder i Danmark og styrke den danske cykelkultur ved at fremme cykelleg som en god start på et aktivt cykelliv.

En cykellegebane er noget nyt i Danmark og der findes kun enkelte baner af den kvalitet, der lægges op til i projektet. Kort fortalt er en cykellegebane et sted, hvor man kan træne sin cykelsikkerhed dvs. de basale cykelmanøvrer som at holde balancen, starte og bremse sikkert, styre med én hånd, se til siden og tilbage uden for meget slinger, lære at orientere sig i forhold til andre og meget mere.

Cykellegebanerne vil kunne bruges af børn, der er ved at lære deres cykel at kende, og børn, der allerede cykler godt. Men også voksne med behov for cykeltræning fx folk fra lande uden en cykelkultur eller ældre, der ikke har cyklet længe, vil kunne bruge banerne.

Her kommer der cykellegebaner
Alle danske kommuner har været inviteret til at søge, og Cyklistforbundet modtog 20 ansøgninger. De ti kommuner er blevet udvalgt ud fra, hvordan deres ansøgning matchede en række kriterier bl.a. egnet lokalitet, medfinansiering, kvalitetskrav, forpligtelse til vedligehold m.m.

De 10 heldige kommuner, der nu skal til at anlægge en cykellegebane, er:

• Gentofte
• Guldborgsund
• Høje Taastrup
• Kolding
• Nyborg
• Odsherred
• Silkeborg
• Varde
• Aabenraa
• Aalborg

For at kunne rådgive kommunerne bedst muligt har Cyklistforbundet allieret sig med landskabsarkitekt Helle Nebelong og bevægelsespædagog Grete Møller Andersen. Når de 10 baner står færdige samles erfaringerne desuden i et idekatalog om cykellegebaner, der udsendes til alle landets kommuner, så en cykellegebane forhåbentlig med tiden bliver et helt almindeligt kendt fænomen i Danmark.

Logoet til cykellegebanerne kan downloades her.

Spørgsmål kan rettes til projektleder Mai-Britt Kristensen på mak@cyklistforbundet.dk eller 40 70 83 77