2
203

Passiv eller aktiv frontkæmper for cyklismen?

Trængselskommissionen er ved at samle et idekatalog med forslag til blandt andet reduktion af trængslen i hovedstadsområdet. I første omgang kæmpede Cyklistforbundet for at få cyklerne med - nu kæmper vi for, at kommisionens andre deltagere lever op til formuleringerne.

Af Trine Juncher Jørgensen
17. januar 2013

Cyklisternes ønsker er blevet en del af præmissen

Trængselskommissionen er ved at samle et idekatalog med forslag til ”reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet,” som det hedder. I første omgang kæmpede Cyklistforbundet for at få cyklerne med i selve opdraget. Missionen lykkedes – vores ønsker blev skrevet ind i præmisserne for kommissionens arbejde: 

”De konkrete forslag til løsninger skal bl.a. understøtte, at den kollektive trafik samt cyklisme skal løfte det meste af den fremtidige vækst i trafikken.”

Kommisionen skal leve op til formuleringerne

Nu kæmper Cyklistforbundet for, at de andre deltagere i kommissionen lever op til de fine formuleringer, når idekataloget de kommende måneder skal fyldes med forslag. Vi kunne også have stillet os uden for døren, nægtet at være sammen med FDM, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik og alle de andre i kommissionen. 

Men Cyklistforbundet vil ikke kun prædike for de frelste. Vi har valgt at sige vores klare mening – både i og uden for kommissionen. Det er sådan, vi arbejder.

Under mødet i Trængselskommissionen i går kæmpede vi også for pedalkraften, bl.a. forlængelse af den nationale cykelpulje, etablering af et strategisk cykelnet inklusiv cykelsuperstier, bedre infrastruktur, hvor der er mange cyklister, bedre og sikre cykelforhold ved skoler og bedre cykelparkering.

Alle de forslag Cyklistforbundet har budt ind med til idekataloget er stadig i spil! Læs listen over forslag

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

2 kommentarer

 • Af Lars Barfred 19. januar 2013
  Cyklistforbundet har ikke kæmpet for at få cyklisme med i trængselskommissionen, de var med i opdraget fra start, derimod har cyklistforbundet fra start accepteret at cyklisme blev marginaliseret. Da jeg kritiserede dette, nægtede sekretariatet at samarbejde med mig, trods jeg sidder i bestyrelsen for DCF København.
  Cyklistforbundets indsats i kommissionen er en skændsel, hvis man vil se en mere ærlig kommentar til status i trængselskommisionen, kan man læse den her;

  http://cykelrepublikken.dk/traengselskommisionen-er-blevet-en-fuser/
 • Af Trine Juncher Jørgensen, Cyklistforbundets repræsentant i Trængselskommissionen 20. januar 2013
  Hej Lars
  Cyklistforbundet har lavet et stort lobbyarbejde forud for nedsættelsen af trængselskommissionen, så vi har faktisk haft en finger med i udarbejdelse af selve kommissoriet. Dernæst vil jeg sige, at Cyklistforbundet også drømmer om en forandret verden, hvor der er mere plads til cyklister og gående - til liv i byen jf. vores debatindlæg i Politiken fra 17. december; "Vi mangler en klimaindsats" http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyheder/Vi-mangler-en-klimaindsats

  I forbindelse med Trængselskommissionens arbejde mener vi, at der er tale om et skridt på vejen - det bliver ikke en revolution, men det bedst opnåelige resultat. Cyklerne er på nuværende tidspunkt bestemt ikke marginaliseret, men i den grad en del af løsningen. Jeg kan fortælle dig, at alle Cyklistforbundets forslag fortsat er med i kataloget, men at vi ved hvert eneste møde har intense diskussioner om prioriteringer m.m., så vi er stadig i en proces, hvor det endelige outcome ikke er sikkert.

  Til Cyklistforbundets landsmøde i oktober 2012 pointerede jeg, at du altid kunne kontakte mig, hvis du havde ideer, forslag m.m. til Trængselskommissionens arbejde. Det har du endnu ikke gjort. Jeg kommer til Københavnsafdelingens generalforsamling og fortæller mere om arbejdet med kommissionen, og der håber jeg, at du også vil deltage.

  Mange venlige hilsner Trine