Landsmøde 2018

Vil du have indflydelse i Cyklistforbundet og være med til at udstikke rammerne for forbundets arbejde i det kommende år? Vær med på landsmødet, der i år afholdes 27. - 28. oktober i Vejle.

Det årlige landsmøde er Cyklistforbundets øverste myndighed. Her mødes delegerede fra Cyklistforbundets afdelinger, menige medlemmer og hovedbestyrelsen. På landsmødet udstikkes målet for det kommende års indsats, og der afholdes valg til hovedbestyrelsen.

Landsmødet er åbent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stille op til hovedbestyrelsen.

Som menigt medlem kan du tage ordet på landsmødet og på den måde få indflydelse på landsmødets beslutninger. Som delegeret kan du også stemme til hovedbestyrelsesvalget.

Så snart program, tilmelding og årsrapport er klar, lægger vi det op her på siden sammen med information om:

  • Hvordan du kan deltage som menigt medlem
  • Hvordan kan du deltage som delegeret
  • Hvordan du kan stille op til hovedbestyrelsesvalget

Cyklistforbundets landsmøde 2018 finder sted den 27.-28. oktober i Torvehallerne i Vejle.