7
160

Arbejdsprogram 2013

Cyklistforbundets mål og planer for 2013.

1. DET GODE CYKELLIV

a. Udbredelse af cykelglæde
b. Synliggørelse af den mangfoldige undergrundscykelkultur
c. Plads til børn og ældre på cykelstien
d. Cyklerne er en del af det gode byliv

2. MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED

a. Cykelhandlingsplan 2.0 og fortsættelse af cykelpuljen
b. Flere fornyende og eksperimenterende cykelbyer
c. Samarbejde med kommunerne om Cykelviden og kampagner
d. Cyklerne er en del af løsningen på trængselsproblemet
e. Bedre cykelparkering ved stationer og udvikling af måltal for samme
f. Udvikling af cykelsuperstier - også på tværs af kommunegrænser
g. Et landsdækkende bycykelsystem
h. Bedre mulighed for medtagning af cykler i tog, METRO og busser
i. 3-sporede cykelstier eller bilfri gader

3. MOTION OG SUNDHED

a. Fortsat udvikling og udbredelse af cykelfremmende kampagner til gavn for folkesundhed: VCTA, ABC, LYS PÅ og Store Cykeldag
b. Udvikling af samarbejdet med cykelvenlige arbejdspladser
c. Aktiv og sikker seniorcykling i samarbejde med andre organisationer
d. Cykling blandt nydanskere

4. MILJØ OG CO2-REDUKTION

a. Styrkelse af cykling til gavn for natur og miljø
b. Reduktion af forurenende trafik i byerne

5. SIKKERHED OG TRYGHED

a. Under 25 dræbte cyklister i 2013 inklusiv færre højresvingsulykker
b. Registrering af skadestuedata og øget forskning
c. Maksimalt 30 km/t i boligområder og omkring skoler/daginstitutioner
d. Tryg og sikker skolevej – en nøgle til, hvordan vi øger cykling til skolen
e. Bedre sikkerhed på landeveje (i samarbejde med DCU og motionscykelklubber)
f. Afholdelse af adfærdskampagne i 2013
g. Større indsats for at hindre cykeltyverier

6. CYKELTURISME OG CYKELRUTER

a. Gennemførelse af Powered by cycling: Panorama (2013-14)
b. Videreudvikling og udbredelse af CYCLISTIC.dk
c. Et kvalitativt løft af rekreative cykelmuligheder
d. Medvirken til test af nationale, regionale og lokale cykelruter
e. Samarbejde i ECF om udvikling af EuroVelo-cykelrutenet

7. NØGLETAL OG SAMFUNDSØKONOMI

a. Nøgletal for cykelomfang og -udvikling
b. Fremme af samarbejde på tværs mellem forskellige ressortområder
c. Beregning af samfundsøkonomisk konsekvens af cykeltrafik
d. Fremme af forskning

8. INTERNATIONALT ARBEJDE

a. Støtte op om et stærkt European Cyclists’ Federation (ECF)
b. Branding af Danmark som cykelland gennem Cycling Embassy of Denmark
c. Kursus for planlæggere i Ulande – The Bikeable City

9. STYRKET CYKLISTFORBUND

a. 20.000 medlemmer i 2013, herunder flere yngre
b. Styrke afdelinger og frivillig indsats i kommunerne
c. 75 afdelinger/repræsentanter i 2013
d. Sikring af en sund foreningsøkonomi
e. Udvikling af afdelingers hjemmesider og medlemskommunikation
f. Øge opmærksomheden om Cyklistforbundets arbejde og resultater
g. Indflydelse gennem lobbyvirksomhed og politisk arbejde
h. At være VIDENSCENTER inden for cykling, herunder udvikling af videnportal 

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

7 kommentarer

 • Af Mette 9. marts 2013
  Mange gode mål. Mobilitet og fremkommelighed er klart det vigtigste efter min mening. Det skal være effektivt at cykle på arbejde, så incitamentet øges!
 • Af Kirsten 10. april 2013
  Gode målsætninger.
  Mht. miljø/forurening: kunne I ikke arbejde for, at det bliver lovpligtigt med filtre på alle typer knallerter? Der bliver flere og flere af dem (de sku' ta' og cykle i stedet :-)), og mange af dem forurener frygteligt og lugter slemt. Det er ikke rart at cykle (eller gå) i slipstrømmen af en af dem.
 • Af Claus Steffen Hansen 12. april 2013
  "Gode målsætninger" .....
  Det ville være rigtig godt, hvis disse osende maskiner blev betydeligt mindre osende, som du foreslår! Jeg så gerne, at knallerten forsvandt helt ud af billedet. Vi har jo elcykler, man kan bruge i stedet, og udvikliongen i f.eks. Holland peger på, at elcyklen så småt udkonkurrerer knallerten.
  Men vi vil undersøge muligheden for at påvirke rette vedkommende for at få filtre på dyrene!
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 16. april 2013
  For god ordens skyld tilføjer jeg lige, at Claus Steffen Hansen er Cyklistforbundets landsformand - og derfor rette vedkommende til at give svar vedr. vores politiske arbejde.
 • Af Tanja Kjærside 12. juni 2013
  Hvor kan jeg læse mere om jeres adfærdskampagne 2013? Jeg er interesseret i at se hvad det går ud på.
 • Af Trine Juncher Jørgensen (projektchef i Cyklistforbundet)  13. juni 2013
  @Tanja Kjærside
  Cyklistforbundet, DTL, FDM m.fl. er med i en ansøgning formuleret af Movia til Trafikstyrelsen. Ansøgningen går på en adfærdskampagne rettet til alle trafikantgrupper. Vi forventer svar på ansøgningen i slutningen af juni måned. Mange hilsner Trine
 • Af Flemming V. Larsen 25. marts 2014
  På grund af sygdom er jeg blevet nødt til at gå over til el-cykel. Det betyder desværre ikke, at jeg kan komme længere eller endda lige så langt omkring, som jeg kunne før på alm. cykel.
  Især om vinteren er det et problem fordi batteriet kun holder halvt så lang tid som om sommeren. Jeg savner offentlige lade-stationer til el-cykler både i byen og ude på natur-rastepladserne.