Profil

Navn: Susan Daniels

Titel eller cyklisttype: hverdags- og turistcyklist

Biografi: interesse i at udvikle cykelturisme - og udforsker mulighederne for dette