Profil

Navn: Mikkel Hass

Titel eller cyklisttype: hverdagscyklist på havelåge

Biografi: Lov-og-orden-cyklist, der i et halvt århundrede har ledt efter svaret på: HVORDAN SKAL VI LÆRE VORES BØRN OG NYDANSKERE OM FÆRDSELSLOVEN, HVIS VI IKKE SELV VIL HOLDE DEN?