Loven

Foto: Cyklistforbundet / Mikkel Østergaard

346
2020

Færdselslovens særlige afsnit for cyklister

Færdselslovens kapitel 7

Særlige regler for cykler

§ 49. Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel.

Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.

Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.

Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti.

Stk. 6. Cyklist må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af eller passager på andet køretøj.

Stk. 7. Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen er ganske kortvarig.

§ 50. Barn under 6 år må ikke cykle uden at være under ledsagelse og kontrol af en person, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. På en cykel må ikke befordres flere personer, end den er beregnet til. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om transport af børn på cykel og personer i påhængsvogn (cykelanhænger) eller sidevogn, herunder regler om indretning af passagerers siddeplads og om cyklistens alder.

Stk. 3. På cykel må ikke medføres genstande, der er mere end 3 m lange eller 1 m brede. Genstande, der medføres, må ikke hindre cyklisten i at have fuldt herredømme over cyklen eller i behørig tegngivning. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om største længde, bredde, højde og vægt for genstande, som befordres på cykler, der er særligt indrettet til varetransport, samt på påhængskøretøj og sidevogn til cykel.

Dét kan du gøre

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

346 kommentarer

 • Af Jeppe 12. april 2012
  Nyeste LBK af færdselsloven er nr 1047 af 24/10/2011
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139027

 • Af Mikkel Hass 12. april 2012
  Og færdselslovens bestemmelser om cyklisters forbikørsel ved busstoppesteder, hvor står de?
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 26. april 2012
  Kære Jeppe
  Du har helt ret i, at henvisningen og linket til loven fra 2010 var for gammel. Jeg har rettet både tekst og link nu. Afsnittet om cykler er dog fortsat det samme, så indholdet på siden her på cyklistforbundet.dk er stadig korrekt ;o)
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 2. maj 2012
  Kære Mikkel
  Beklager den lange svartid. Vi har dog brugt tiden fornuftigt: Vi havde nemlig ikke noget om bus-cykel-problemstillingen, men nu har vores jurist, Flemming Funch, skrevet om emnet.
  Du finder artiklen her: http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/busser-og-cykler
 • Af Steen 6. maj 2012
  Spørgsmål: Jeg mødte en veninde, der påstod hun havde set mig køre over for rødt. Som beskrevet ovenfor i § 49, stk. 3, skulle jeg dreje til venstre i et (lys-)kryds. Jeg kører over til modsatte hjørne (som står i loven), og da der ikke kom biler (eller anden trafik), så foretager jeg svingningen til venstre (mens der stadig er rødt for den tværgående trafik).
  Flere tilstedeværende påstår jeg har overtrådt færdselsloven, da det kun er transportmidler med nummerplade, der må foretage et venstresving, før der er blevet grønt i modsatte retning.
  Er §49, stk. 3 ikke gældende ved lyskryds?
  Står der et sted, hvorledes man skal forholde sig som cyklist der skal dreje til venstre i et lyskryds?
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 7. maj 2012
  @Steen: Det er dig, der har ret - ikke din veninde. Men ganske som din veninde, er der mange, der ikke er klar over, at reglerne hænger sådan sammen. Vi har en tegnguide her på cyklistforbundet.dk, hvor det korrekte venstresving er beskrevet: http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Tegn-trafik-cykel
  Du kan jo sende din veninde linket ;o)
 • Af Trine 14. maj 2012
  Må man trække sin cykel på fortovet ?. 2-3 gange har ældre damer skældt mig ud over, jeg har trukket min cykel.
  Jeg køre på cykel hver dag og dagligt på Jagtvej. Næsten hver dag køre folk ud fra sidegader på cykel uden hensyn til os der kommer kørende på cykelstien, må man det ?
 • Af Halin 17. maj 2012
  Hvad med cykelhjelm hvor mange år skal nan være
 • Af allan cyklistforbundet  21. maj 2012
  @ halin. I Danmark er der ingen regler om brug af cykelhjelm. Du må altså selv afgøre om du mener det er nødvendig at bruge cykelhjelm. Cyklistforbundet anbefaler at man bruger cykelhjelm, men samtidig er vi meget imod at der indføres hjelmtvang i Danmark. Vi frygter at hjelmtvang vil få mange nuværende cyklister til at stå af cyklen og så vil den ønskede sikkerhedsgevinst gå tabt i livsstilsygdomme og flere biler på vejene.
 • Af Anne 22. maj 2012
  Må børn cykle på fortovet?
 • Af Flemming Funch, DCF 23. maj 2012
  @Anne - Nej, du må ikke cykle på fortovet, med mindre du er under 5 år, og gør du det alligevel, koster det en bøde
 • Af Bente 24. maj 2012
  Har I mulighed for at oplyse cyklisterne om knallertkøreres rettigheder på cykelstierne? Jeg er træt af at blive truet ad/gjort udfald mod, fordi jeg kører på knallert på stisystemet, specifikt på strækningen fra Avedøre Holme over motorvejen og videre langs Dæmningen mod Sjællandsbroen i København. Her er motorkøretøjer forbudt, men iflg. færdselsloven er 30-knallerter IKKE omfattet af reglen om motorkøretøjer, og der er der tilsyneladende ikke mange, der ved. Jeg er blevet spyttet på og forsøgt skubbet ud af kurs, foruden de mange forulempende håndtegn, der bliver smidt efter mig og min knallert. Skal måske tilføje, at jeg er en voksen quinde på 48, og ikke en galning på 16, der ikke tager hensyn til noget eller nogen. Jeg har ingen anelse om, hvor jeg ellers kan henvende mig i min kvide. Der er aldrig nogen, der inkluderer knallertkørere i trafikundersøgelser, med mindre det gælder forurening og trafikdræbte teenagere.

  På forhånd tak.
 • Af Trine 24. maj 2012
  Hej jeg tror du har overset mine spørgsmål. Men nu jeg har dig igen vil jeg høre dig om det stadig er sådan, at ved et busstoppested hvor der er sådan en lille ø, når man står af bussen, er det så ikkke passagere der skal holde tilbage for cykellister ??
  Med venlig hilsen Trine
 • Af Palle 25. maj 2012
  Skal cyklister ALTID benytte cykelstien?
  Jeg har været af den opfattelse, at det var lovligt at benytte vejbanen til overhaling jf. færdselslovens paragraf 49 (om cyklister), stk. 2: "Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre."
  Men en bekendt gjorde mig opmærksom på, at han mener at paragraf 14 stk 2 gælder: "... Cyklist (...) må kun anvende cykelsti i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning."
  Han tolker altså pargraf 14 som at "cyklisten ALTID skal bruge cykelstien". Jeg tolker den mere som "cyklisten skal bruge cykelstien til højre - IKKE DEN TIL VENSTRE(!) med mindre andet er mærket af. Men at man stadig gerne må overhale iht paragraf 49.
  Hvad mener I - Hvem har ret?
 • Af Palle 25. maj 2012
  Jeg ser nu, at der i paragraf 14, Stk 1. står: " Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art."
  Men for mig udelukker det stadig ikke, at paragraf 49 stk 2 gælder i situationer, hvor man ikke umiddelbart kan overhale på cykelstien...
 • Af flemming Funch, DCF 30. maj 2012
  @Palle
  Hvis du ikke kan overhale på cykelstien, er det enten fordi de, som kører foran kører flere ved siden af hinanden eller en meget bred cykel, hvilket kan være ulovligt, eller også er det fordi der er trængsel, og så må du tage det med ro. Husk færdselslovens §3 -om at optræde hensynsfuldt. Det kan koste dig en klækkelig bøde at køre ud på vejbanen.
 • Af flemming@funch.DCF 30. maj 2012
  @Trine.
  Hej Trine. Det er således, at man ikke må trække sin cykel på fortovet, hvis man er til ulempe for de gående; jvf færdselslovens §10 stk 3, som siger"På fortov, gangsti, cykelsti eller rabat må gående ikke trække cykel eller knallert eller medføre omfangsrige genstande, såfremt dette vil være til væsentlig ulempe for andre gående". Nu må man nok erkende, at lige netop Jagtvej er meget trafikeret både på cykelsti og fortov, og derfor kan du være til gene for andre.
  Hvad angår reglerne for busstoppesteder skal jeg henvise dig til vor hjemmeside om netop dette spørgsmål
  http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/busser-og-cykler
  Så spørger du om de cyklister, som kommer ud fra de små sidegader ikke skal holde tilbage. Det er generelt således, at den, som skifter færdselsretning, skal være mere agtpågivende. Iht færdselslovens §26 stk 6 må kørende (og dermed også cyklister) ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for modkørende færdsel. Ved svingning til højre må den kørende (-og dermed også cyklisten), ikke være til ulempe for cyklister og knallertkørere, der kører lige ud
 • Af Flemming Funch, DCF 30. maj 2012
  @Bente
  Hej Bente,
  Du kører på det, som, i færdselslovens §2 nr 6, kaldes en lille knallert. Og i henhold til de særlige knallertbestemmelser §51, som henviser til cykelbestemmelserne i § 49, skal du i eksempelvis i kryds placere dig fuldstændig som cyklister. I de fleste tilfælde vil du også skulle køre, som cyklisterne, jvf Stk. 2. Lille knallert skal føres på cykelsti, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Hastigheden skal på cykelsti afpasses således, at der ikke fremkaldes fare eller ulempe for den øvrige færdsel på denne. Cyklist og fører af lille knallert må kun anvende cykelsti i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

  Der er dog et "aber dabei" nemlig hvis din knallert er meget bred, for i Stk. 3. siges, at Cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.

 • Af Paul 11. juni 2012
  What is the law with regards to being drunk in charge of a bicycle?
 • Af Louise 11. juni 2012
  Hvordan har man tænkt sig at håndtere udviklingen mht cyklister i København, hvor det er blevet almindeligt at køre på fortovet også i samme retning som cykelstien og også upåagtet at det er fodgængere??? Burde der ikke laves flere kampagner for at vække bare nogle af dem? Om nogle år vil vi slet ikke have fortov - det vil være cykelgangstier
 • Af Annette Spielmann 11. juni 2012
  Hvor mange personer må der være på an ladcykel? Kan der transporteres 5 små børn (under 3 år), hvis der er 4 V-seler foran og en cykelstol bagved?
 • Af Jan 11. juni 2012
  Når man som bilist kommer kørende og der kører et cykelhold / gruppe af cykler foran på vejen , som regel 2 -3 ved siden af hinanden. Og på trods af de vender sig om og ser der en bilist bagved ikke trækker ind til siden , så det er muligt at overhale... Hvad er den rigtige måde at give "signal " på ? Jeg har desværre prøvet at hvis man dytter , får man fingeren og en masse der spytter efter bilen. ??
 • Af Frits Bredal, Kommunikationchef, Cyklistforbundet 12. juni 2012
  Mht. kampagner, der sætter fokus på adfærd i trafikken: Cyklistforbundet vil meget gerne medvirke til sådan en eller flere kampagner. Derfor forsøger vi aktivt at finde penge til det. Vi taler med fonde, politikere og potentielle samarbejdspartnere, men der er generelt ikke så mange penge at gøre godt med i disse finanskrisetider.
  Anyway, Cyklistforbundet skal selvfølgelig spille en aktiv rolle i forhold til cyklisters adfærd over for fodgængere og alle andre medtrafikanter. Nye initiativer til gavn for cyklisterne må ikke ødelægge sikkerheden for andre. Det ville være meningsløst - nu og i al fremtid.
  Frits Bredal, kommunikationschef
 • Af Rikke Ravn, Redaktør, Cyklistforbundet 12. juni 2012
  Kære Annette.
  I Danmark må man desværre kun køre med op til fire børn i cyklen. Det er ærgeligt - for der findes flere cykler på markedet, der trygt og sikkert kan transportere flere børn. Fx findes der en hollandsk elcykel med en kabine til 8 børn. Cyklistforbundet mener, at loven trænger til en opdatering på dette område, og vi arbejder for, at det sker.
  /Rikke
 • Af Flemming Funch, DCF 13. juni 2012
  @Poul
  Driving while either intoxicated or drunk is dangerous and drivers with high blood alcohol content or concentration (BAC) are at greatly increased risk of accidents. -But according to the Danish act of trafic we do not have a limit for alcohol content for bikers, as the act "motor vehicle". --But according to §3 you are not allowed to use your bike if there is risk that you can harm other people
 • Af allan cyklistforbundet  14. juni 2012
  @ jan

  Hej Jan
  Jeg antager at du ikke kører tæt eller presser unødigt, ligesom jeg forudsætter at du venter med at overhale til der er plads.

  Under de omstændigheder er hornet jo den eneste mulighed du har for at give signal, så det bedste/eneste du kan gøre er at "dytte" i rigtig god tid og kun et lille kort "dyt". Det virker væsentligt mindre aggresivt end det laaaaange dyt tæt på. Problemet er at cyklisten ikke kan høre hvad du mener med et dyt, det kan være at det du mener er "pas lige lidt på, jeg sniger mig lige forsigtit forbi" men det cykelrytterene hører er "skrup af for H...."

  Men du har en udfordring, som jeg ved generer meget debat i DCU (dansk cykel uinon) hvor cykelsporten er organiseret.
 • Af Ole C. 15. juni 2012
  Hej,
  Vi er en mindre idrætsklub, der tænker på evt. at arrangere et lille cykelløb.
  Er der nogen steder jeg kan finde en oversigt over hvilke regler, der skal overholdes for at man må afvikle et cykelløb?
  Jeg har fundet politiets ansøgning om tilladelse til cykelløb, men synes ikke det er beskrivende.
 • Af Henrik 15. juni 2012
  Hvis der ikke er specielle regler for cykler i færdselsloven gælder vel de samme regler som for biler. Her tænker jeg bla. de to regler at man ikke må skifte bane i et lyskryds og at ved venstre sving til en side vej skal holde sig til venstre, mens man venter på fri bane.
 • Af allan carstensen cyklsitfrobundet  15. juni 2012
  @ Ole C
  det er politimyndigheden der giver tilladelser, så det er nok deres skema du skal bruge. Men egentlig burde du kontakte dansk cykel union, der organiserer cykelsporten. De har masser af erfarring med ar arrangere cykelløb, så de kan sikkert sikkert give dig bedre vejledning end vi kan.
 • Af Carl Jakobsen 18. juni 2012
  Jeg finder normalt at Rundkørsler er bedre end trafiklys, jeg cykler meget, blot kan jeg ikke begribe at i nogle rundkørsler har man forkørselsret når man er inde og i andre skal man som cyklist holde tilbage når man skal rundt.
 • Af Henrik 20. juni 2012
  @Carl J

  Sådan en rundkørsel er jeg aldrig stødt på. Hvor findes sådan nogle henne?
 • Af Flemming Funch, DCF 20. juni 2012
  @Henrik
  Hej Henrik,
  Jeg forstår ikke rigtigt dit spørgsmål, idet du siger "hvis der ikke er specielle regler...." - men det er der i §49 stk 3
 • Af Henrik 20. juni 2012
  @Flemming Funch

  Den situation jeg bla. tænke på hvis man køre på en cykelsti, der er bred nok til to cykler kan køre ved siden af hinanden og man skal svinger til venstre af en sidevej. Skal man så holde i venstre eller højre side af cykelsti, mens man venter på at (bil)kørebanen bliver fri. Når jeg er i bil skal jeg holde mig til venstre, men måske stk. 3 siger at jeg skal holde til højre, som cykellist. Jeg læser bare stk. 3, som om den kun siger noget at køre på (bil)kørebanen ikke på cykelstien. Håber det gav mening.
 • Af Flemming Funch, DCF 27. juni 2012
  @Henrik
  Nu giver det fint mening.I færdselslovens §16 stk 3, står at "Ved svingning til venstre skal køretøjet føres så langt som muligt ind mod kørebanens midte eller, hvis kørebanen har ensrettet færdsel, mod kørebanens venstre kant. Svingningen skal foretages på en sådan måde, at køretøjet, når det forlader krydset, befinder sig til højre på den kørebane, det svinger ind på.
  Det vil således sige, at du, da cykelstien er "en ensrettet bane", skal holde ind mod venstre af cykelstien inden du svinger til venstre. På den måde kommer du heller ikke i karambolage med de andre cyklister - og så husk lige venstre hånd ud, så de bagved-kørende også kan forstå det.

 • Af BEH 3. juli 2012
  Hvad er reglerne for cykling med budcykel/arbejdscykel på strøget i KBH om morgenen, hvor det er tilladt at køre med biler/varebiler ?
 • Af Flemming Funch, DCF 4. juli 2012
  Det er således, at der ved indkørsel på Strøget fra Rådhuspladsen står "varekørsel tilladt og så en tidsperiode". dette betyder, at man gerne, hvis man kan dokumentere, at man skal ind med varer, som ikke kan bæres, har lov til at levere ved hjælp af ladcyklen. Varer behøver ikke nødvendigvis at blive leveret med biler.
 • Af Susanne Peistrup 6. juli 2012
  Hej.
  Spørgsmål ang. invalideknallerter 3/4-hjulet.
  Hvilke retningslinier/færdsloven gælder her? Jeg oplever ofte at førere af sådanne køretøjer kører på cykelsti og adskillige gange mod trafikken, selvom der er cykelsti i begge retninger.
  Venlig hilsen
 • Af Flemming Funch, DCF 11. juli 2012
  @Susanne
  Det er lidt svært ud fra det du skriver, at give et entydigt svar.
  Hvis invalideknallerten hører ind under reglerne for "små knallerter" skal den køre efter reglerne for cykler. Er det en "stor knallert (45km/t) skal den følge bilerne, og er det en meget langsom el-scooter (f eks 4-6 km/t) skal den følge reglerne for gående; -men der er ikke nogen, som har lov til at følge deres egne reglerne, som eksempelvis at køre modsat på en cykelsti
 • Af H D P 16. juli 2012
  Hej, jeg vil gerne vide om en arbejdsgive kan tvinge deres ansatte til at skrive under på at de skal køre med cykelhjelm og i såfald de ikke gør det og bliver taget i det får en advarsel og næste gang bliver de fyret. Da der jo ikke blev lavet en lov om dette.
  Venlig hilsen H D P.Vejle.
 • Af allan carstensen cyklistforbundet  19. juli 2012
  Kære H D P
  Der ganske rigtigt ingen lovkrav om at bære hjelm i Danmark. Men egentlig er det vel også mere et fagrestligt spørgsmål. Busselskaberne kræver fx at deres chaufører bærer en bestemt uniform. Hvis virksomheden på samme måde betragter cykelhjemen som en del af en uniform kan de måske godt kræve at de ansatte bærer hjelm. Men som sagt er det et fagretsligt spørgsmål der falder uden for cyklistforbundets kompetance område, så jeg vil forslå at du kontakter en/din fagforening for at få afklaret spørgsmålet.
 • Af Cyklisten 19. juli 2012
  Hvorfor er det egentligt ulovligt at være 2 på en cykel?

  Er det beviseligt det medfører skader og/eller uheld eller er det blot en regel lavet af kontor mennesker som ikke har nogen venner og ej heller forstår det kan være sjovt og hyggeligt at cykle 2!
 • Af Allan Carstensen cyklistforbundet 20. juli 2012
  hej Cyklisten
  Der er ikke noget i vejen for at køre to eller enda tre på en cykel, men den skal være lavet til det, og det er vel egentlig rimeligt nok.

  Der er ingen tivil om at du har dårligere kontrol med cyklen og ringere bremse evne når den er overlæsset og forkert læsset ifht dens konstruktion. Så jeg tror de der i sin tid definerede reglerne og lovene har været et smut væk fra skrivebordet ;-)
 • Af Mikkel Hass 20. juli 2012
  Jeg har idag fået en røffel for at "cykle" på en S-togs perron. Jeg brugte cyklen som løbehjul. Er det i lovens forstand at cykle, at bruge cyklen som løbehjul?
  (Hvis ja, er det så også at cykle at bruge et løbehjul som løbehjul?)
 • Af Allan Carstensen, Cyklistforbundet 23. juli 2012
  @Mikkel: Svaret bliver det samme, uanset hvordan spørgsmålet lyder, om du sidder på bagagebæreren og skubber med fødderne, på stangen og ruller ned af en let hældende bakke eller din ven skubber dig bagfra: Der er 1000 måder at bruge en cykel som transportmiddel på, og det tager færdselsloven ikke højde for. Derfor må man antage at enhver fremdrift med en cykel, der adskiller sig fra gang eller løb, er cykling.

  Men pointen er vel egentlig ikke, hvem der har ret: Dine medtrafikanter kan åbenbart føle sig provokeret, når du 'løbehjuler', og du må spørge dig selv, om du har lyst til at provokere dine medmennesker og give dem en dårlig dag?

  Nåh, du skriver ikke, hvem der gav dig røffelen, men jeg antager, at det er en myndighedsperson, altså en repræsentant fra DSB. I det tilfælde er han/hun i sin fulde ret, idet færdselsloven slet ikke gælder på privat grund.
 • Af lone 27. juli 2012
  Er der påbud om at benytte cykelsti hvis sådan en findes selvom at dette giver en stor omvej ..
 • Af Marie 29. juli 2012
  Er det ulovligt at parkere sin cykel op ad en almindelig mur til et lejlighedskompleks med almindelig størrelse fortov ud til en vej?
 • Af allan carstensen cyklistforbundet 30. juli 2012
  @lone
  Det korte svar er ja du skal bruge cykelstien. Hvis der langs en vej er anlagt en cykelsti skal denne benyttes. Det kan hænde at cykelstien på et tidspunkt viger væk fra bilvejen, men det ændrer ikke på kravet.
 • Af naturdagplejer Dorte møller 2. august 2012
  jeg har købt en christian cykel hvor der er plads til 4 børn ( der er seler til alle 4 ) men jeg har bag på cyklen så jeg kan sætte en stol på
  nu spørger jeg så lige. må jeg det ???? eller må jeg kun køre med de 4 børn
 • Af allan carsensen cyklistforbundet  2. august 2012
  @ Dorte, du må desværre kun køre med 4 børn ialt nedenfor kan du se den gældende paragraf fra cykelbekendgørelsen.

  § 2. En cykel må ikke være indrettet til flere end tre personer. Dog kan der derudover være plads til ét eller to børn under otte år, jf. § 10.

  som du kan se må en cykel kun være indrettet til tre og derudover må der være to børn. så du må jo sige at din cykel er indrettet til tre (dig og to børn) og at der derudover er plads til to børn mere. Altså fire børn ialt. Mange dagpleje mødre kommer lidti klemme her. Derfor overvejer cyklistforbundet en indsats for at få ændret dette.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 8. august 2012
  @Marie
  Der er ingen, som kan forbyde dig at sætte din cykel op i nærheden af en ejendom ud mod et fortov, men cyklen må bare ikke kunne ødelægge noget, eksempelvis ødelægge facaden, eller kunne falde igennem eller ødelægge vinduer etc, for så er du erstatningsansvarlig. I den forbindelse kan du læse artiklerne om "fjernes uden ansvar".
 • Af john 8. august 2012
  er står i en kommentar (På fortov, gangsti, cykelsti eller rabat må gående ikke trække cykel eller knallert eller medføre omfangsrige genstande, såfremt dette vil være til væsentlig ulempe for andre gående".) hvordan er det så med barnevogne på fortove ??
 • Af Per O. 10. august 2012
  Kører på vejbanen (ingen cykelsti). Der er en chikane på vejen. Der er et "påbudt kørselsretning" (venstre om chikanen). Må jeg som cyklist køre højreom (indenom) ?
 • Af Emil de Fønss Gandrup Hansen 13. august 2012
  Vi har tænkt på hvor hurtigt det er tilladt at cykle.
  Er det tilladt at cykle det samme som skiltene viser for bilerne?
  Eller..
  Er det kun tilladt at cykle 30 km/t som det er tilladt for knallerter?
 • Af allan Carstensen cyklist forbundet  13. august 2012
  @ Emil
  Den generelle max fart på 30km/t gælder kun for knallerter. For cyklister gælder de øvrige fartbegrænsninger, kombineret med den gennerelle regel om at køre efter forholdene osv.
 • Af Flemming 18. august 2012
  Hvis man kommer cyklende på en cykelsti langs en hovedvej og har armen ude for at vise at man vil dreje til venstre i et T kryds, hvorledes foholder man sig så i forhold til en bilist kommende /eller holdende på sidevejen med fuld stop og blinker til venstre. Hvem skal holde for hvem, og er samme regel gældende hvis der ikke er cykelsti?
 • Af jane Aebeløe 22. august 2012
  Hejsa
  Findes der en fartgrænse for cyklister på cykelsti?
  vh jane
 • Af Kristina 22. august 2012
  Du skriver neden at færdselsloven ikke gælder på DSBs perroner. Hvordan kan så politiet udskrive en bøde for cykling på DSBs perroner?
  Jeg kan ikke forstå at det, at stå på den ene pedal og skubbe med den anden skulle defineres som cykling. Jeg mener at det er kutyme, at man lovligt kan stå på den ene pedal og skubbe med den anden på et fortov - netop fordi det er forbudt at cykle på et fortov.
  vh
  Kristina
 • Af Torben Poulsen 23. august 2012
  Jeg kan ikke altid komme frem til stoplinien ved et lyssignal, da en eller flere biler holder afventende helt inde ved kantstenen. Det gør, at jeg, der skal lige ud, risikerer at vente meget længe nede i køen. Her er tale om vej uden opmarchsbåse.
  Har jeg ret ved at påstå, at der skal være plads til cyklist ved kantstenen?
 • Af Hans 7. september 2012
  Vi er mange der efterhånden er ved at være godt iriterrede på de cykel ryttere der køre på vognbanen i stedet for at cykle på cykel stien, der er også mange rytter der køre ved siden af hinnanden og er til fare for bilister og andre i trafikken. Hvorfor kan cykkel rytter tillade sig næsten alt i trafikken?
 • Af Inger Minnasdatter 19. september 2012
  Jeg savner at få afklaret om det stadig gælder, den regel jeg lærte for mange år siden om at cyklister skal stå af cyklen og trække cyklen over fortovskanten, ved en indkørsel fx gennem en port.
 • Af søren h 21. september 2012
  jeg vil gerne vide flg.
  hvis man står ved et stoppested, hvor der ikke er fortov, men kun cykelsti og man skal på bussen, hvor der i samme øjeblik kommer en cyklist, hvem skal holde tilbage?
 • Af Anonym 25. september 2012
  Må man svinge til højre, over et lyskryds og der er rødt. er bare i tvivl da jeg har hørt rygter
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 3. oktober 2012
  @Torben Poulsen
  Nej;
  Bilisten gør, som han har pligt til; jvf færdselslovens §16 stk 3; nemlig holde helt ude til højre, så han ikke kommer til at kvæste en cyklist.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 3. oktober 2012
  @Inger,
  Ja, du skal fortsat stå af, idet du kører over et fortov fra en port. Til gengæld må du nu gerne køre over fortov, hvis du kommer fra gade eller vej
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 3. oktober 2012
  @Søren
  hvem skal vente ved et busstoppested er omtalt i artiklen http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/busser-og-cykler
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 3. oktober 2012
  @anonym
  Nej; -du må ikke svinge til højre mod rødt lys.
 • Af Flemming Funch; Cyklistforbundet 4. oktober 2012
  @Kristina
  Der er ikke meget inden for færdselslovens område, som er kutyme, og især ikke noget som går direkte imod færdselslovens regler, så jeg må desværre bedrøve dig med, at det at bruge cyklen som løbehjul på fortov eller lign. stadig er forbudt.
 • Af Vivi Amtoft Schmidt 11. oktober 2012
  Jeg har været ude for en ulykke hvor jeg blev påkørt af en cyklist.
  Der skete følgende:
  Jeg står yderst i venstre vejkant med siden mod den kørende trafik. Det er en vej på en lille ø og der er ikke gadebelysning. Jeg bliver påkørt af en dreng på cykel, der kører mens han kigger den anden vej.
  Jeg bærer en regnfrakke med reflekser, men drengen har ikke cykellygter på. (det var mørkt)
  Jeg pådrager mig en del skader i ryggen.
  Spørgsmål:
  Kan jeg drages halvt til ansvar? Der siges af forsikringen at jeg også burde have set ham før, men han skal jo have cykellygter på og skal han ikke have sin opmærksomhed rettet mod hans kørselsretning?
  Mvh Vivi
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 17. oktober 2012
  @vivi
  Desværre er der ikke plads til at give dig et ordentligt svar i kommentarfunktionen, idet vi bliver nødt til at se og høre noget mere om sagen. Hvis du på ulykkestidspunktet var medlem af Cyklistforbundet vil vi i Retshjælpen have mulighed for at gå dybere ind i sagen.
 • Af Jørgen Lyak 19. oktober 2012
  Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på de motionscyklister elle amatør ryttere som ligger og fylder på vejene. Vi har været ude for op til flere gange at de ligger to-tre og endda fire ved siden af hinanden. Når man så giver dem et trut for at kunne komme forbi flytter de sig ikke eller trækker ind bag hinanden men i stedet får man en finger. De bliver uhæmmet liggende på denne måde, der kan ikke overhales fordi det er en tosporet vej med modgående trafik. Hvis man kører dem ned får man skylden. Jeg har prøvet at overhale efter man gav et trut, under overhalingen bliver der sparket ud efter bilen. Jeg synes moralen hos disse ryttere er meget lav. Man kan jo i en uheldig situation komme til at ramme en cyklist og i værste fald få kørt en ned, hvem får skylden det gør bilisten da cyklisten er den svageste part. Kan man ikke fra cyklist forbundets side slå lidt mere til lyd for disse situationer. Man giver hele tiden bilisterne skylden for cyklisternes umoralske adfærd/opførsel når der sker en ulykke. Dette gælder også i andre henseender vedr. cyklisters hensynsløse adfærd på fortove kørsel over for rødt lys m.m.
  § 49 særlige regler for cykler fortæller klart hvad der skal gøres men ikke bliver efterlevet.
 • Af Carina N Rasmussen  23. oktober 2012
  Hejsa hvor kan jeg finde den nye cykel lov henne?????

  Hilsen Carina N Rasmussen
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 23. oktober 2012
  @Carina Loven ligger her hos Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139430. Og vi linker selv til teksten på vores egen side om 'Udstyrsbekendtgørelsen' (som det hedder så smukt ;o): http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Udstyrsbekendgoerelsen
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 24. oktober 2012
  @Jørgen
  Vi ville meget gerne gøre noget for at motionscyklisterne overholder færdselsloven; -men som i enhver anden større gruppe er der desværre brodne kar. Der er ingen tvivl om, at motionscyklister, som kører i grupper, skal overholde færdselslovens §49.
  Ud over at udsætte sig for at blive dræbt i trafikken, hvilket desværre er sket, udsætter de sig også for anden fare; nemlig den, at en af de forreste i gruppen standser, hvor efter de efterfølgende kører op i den standsende. Medlemmerne i gruppen holder ofte ikke tilstrækkelig afstand, og skaderne kan blive meget store. Da racercykler ofte er ekstrem dyre, kan erstatningsansvaret, ud over den menneskelige skade, blive meget højt, og det er som regel ikke dækket af ansvarsforsikringen. -Og det er ikke den standsende, som har ansvaret.
  Så ud over at få ødelagt sin cykel, er der stor risiko for at vælte ud over vejbanen, med yderligere risiko for store skader.
  Så fra Cyklistforbundet henstiller vi til noget mere disciplin, når der køres i større grupper.
 • Af Ole Pagh-Schou ole@pagh-schou.dk 31. oktober 2012
  I den "korte avis" læser jeg, at der pr. 1/11 skal føres lygte med klart lys. På ledsagende foto er kun vist en baglygte - ganske vist med klart lys inde i det rødtlysende felt. Skal der ikke også være forlygte med klart lys??
  Denne uklarhed bør snarest muligt fjernes ved stort opslag inden i morgen!!!
  Vh
  Ole -
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 31. oktober 2012
  @Ole Hvilken 'korte avis' mener du? Er det en side her på sitet, du mener, der skal rettes i?
 • Af Tina Therkildsen 31. oktober 2012
  I har svaret tidligere at det er den cyklist, der skifter køreretning, der skal vige tilbage. Men gælder højrevigepligt ikke også for cyklister? lige meget om det er en cyklist eller en bilist, der kommer fra højre og ingen vigepligtstegn har?

  I har også svaret at der ingen regler er for cykling med promille, men at man selvfølgelig ikke skal cykle hvis man er til fare for andre.
  Jeg har kørekort men kører aldrig, cykler kun, har ingen bil. Har hørt at hvis dét er tilfældet, så straffes man som hvis man kørte bil. Altså bøde, klip i kørekortet osv.
  Og hvis det er rigtigt, må man så godt drikke en øl MENS man cykler, så længe promillen ikke kommer over 0,5 (eller at man kører uforsvarligt mens promillen ER på 0,5 -da det jo også kan give bøde)..
  Håber I kan hjælpe (:
  Vh Tina
 • Af Hanne Brogaard 4. november 2012
  Må cyklister godt svinge til højre selv om lyset er rødt?
  Svar mig på mail: Hanne_Brogaard@yahoo.dk
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 5. november 2012
  @Hanne Nej, cyklister må ikke svinge til højre for rødt. Men Cyklistforbundet så gerne en lovændring på netop dét område.
 • Af nikolaj 6. november 2012
  Hej,
  Det her er godt nok et spørgsmål omkring hvor må cyklister, cykle henne.(kunne ikke finde nogle regler om hvor de må, og hvor de ikke må cykle henne)

  Må en cyklist cykle på en pakeringsplads hvor der i samtidigt holder biler. selvom der er en cykelsti plus gangsti få meter væk.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 7. november 2012
  @Tina
  Jow da; højre vigepligten gælder også for cyklister; men det har ikke noget at gøre med cyklister, som skifter retning - eller har jeg misforstået dit spørgsmål?
  Hvad angår spirituskørsel på cykle, har dette ikke indvirkning på dit kørekort. Glem de promiller, som du kender fra din tid, som bilist. Du må godt drikke en øl, mens du kører på cykel, hvis dette kan gøres på en sikker måde, og således at det hverken er til gene for dig selv eller andre. Men hvordan kan du se vejbanen, overhalende cyklister/ biler, færdselstavler, lys mm hvis du er i gang med en øl. Fra Cyklistforbundets side må vi dog anbefale øl for sig og cykel for sig. --Og husk, at din ansvarsforsikring/ulykkesforsikring dækker måske ikke, hvis du er for beruset, eller skyld i uheldet.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 14. november 2012
  @Nikolaj
  Færdselsloven gælder også for parkeringspladser, så en cyklist må gerne køre på en parkeringsplads. Hvis en cyklist ikke måtte køre på en parkeringsplads, ville det være svært for en cyklist at køre ind til mange supermarkeder. --Men jeg forstår ikke rigtigt dit problem
 • Af helge 14. november 2012
  Ladcykel:
  jeg kan læse ved "rådet for sikker trafik" omkring antal personer på ladcykel
  (5 personer)
  men hvad siger lovgivningen, er denne ændret således at den omhandler andet end alm cykler.
 • Af allan carstensen, Cyklistforbundet 16. november 2012
  @ helge
  Loven skelner sådan set ikke imellem ladcykler og andre cykler.
  Hurtigt fortalt er der tre centrale regler der gør sig gældende.
  1) Der må ikke transporteres flere personer på en cykel end den er begregnet til.
  2) En cykel må ikke være beregnet til mere end tre personer.
  3) En cykel må derudover transportere to børn på dertil indrettede sæder.
  Så vidt er det klart nok: Max tre voksne og dertil to børn.
  Usikkerheden opstår når man begynder at overveje hvad betyder "beregnet til" ? mener man fx at der gerne må være to voksne på en christiania ladcykel? En på sadlen og en på ladet, er det "beregnet til"? Det kan der hurtigt komme diskutioner ud af. Cyklistforbundet vandt på vegne af et medlem en sag hvor der var udstet et bødeforlæg netop på den babgrund. En voksen i ladet på en christiania ladcykel. Bødeforlæget blev trukket tilbage. Men det vil være en konkret vurdering fra sag til sag og fra cykelmodel til cykelmodel.
 • Af Sine 18. november 2012
  Må man køre i begge retninger på cykelstier?
 • Af allan carstensen cyklistforbundet 19. november 2012
  @ Sine
  Du må kun køre "mod" trafikken på cykelstier, hvor dette er tydeligt mærket, enten ved skiltning eller markering på stien.
 • Af Sara Hai Abildtrup 19. november 2012
  Må man cykle med noget på styret? Som fx en pose? Er der en lovgivning om det?
 • Af Heidi 21. november 2012
  Hvis man cykler på en cykelsti. Foran mig er der en fodgængerovergang med lysregulering. Der er ingen lysregulering specifikt til cyklister. Der er ikke en tyk hvid streg på tværs af cykelstien lige før fodgængerovergangen.

  Må jeg som cyklist (forudsagt at der ikke er nogen fodgængere der benytter fodgængerovergangen), cykle over selvom der er rødt?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 28. november 2012
  @Heidi,
  Iht bekendtgørelse om vejafmærkning skal du holde for rødt, uanset om der er en stopstreg
  § 61. Lyssignaler kan vise rødt, rødt og gult, grønt eller gult lys, jf. dog X 19 Bussignal.
  Stk. 2. Rødt lys betyder stop. Kørende skal standse før stoplinje eller, hvis ingen stoplinje findes, i betryggende afstand før krydset eller vejstrækningen

  Så der er desværre ingen vej uden om.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 28. november 2012
  @Sara
  Du må gerne køre med en pose på styret, så længe dette kan gøres sikkert; -men kan du det? Det er nok bedre at holde styr på posen, end at have en pose på styret
 • Af Lars Kristiansen 1. december 2012
  Hej
  Er der speciele regler for el-cykel-postbude.
  Nu da postkassen er flytte ud til fortovet, oplever vi at postbudet køre på fortovet, og det går stærkt, og det er en bred el-cykel med lad, så der er ikke plads de gående, de må "vige" når de kommer kørende.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 5. december 2012
  @Lars
  Nej - der er ikke specielle regler for postbude, uanset hvilke cykler de måtte benytte. -selvfølgelig skal de være agtpågivende og forsigtige, når de laver noget, som ikke er lovligt, men prøv lige at sætte dig i deres sted.
 • Af Mads 17. december 2012
  Hvordan er det med overhaling af biler når trafikken gør, at bilerne kører langsomt eller holder stille, men der er frit for cykler. Jeg kan ikke finde en cykelundtagelse fra den normale regel om at ikke må overhale indenom, så er det reelt ulovligt?
 • Af Mette Jakobsen 20. december 2012
  Hej

  Vi er i familien lidt i tvivl om følgende: når man som cyklist kommer frem til et kryds, hvor der rødt for biler, der skal køre lige ud, men grøn højresvingspil (for biler) - må man så som cyklist på cykelstier også dreje til højre? Eller betegnes som rødt lys for cykler lige meget hvor du skal hen? Der er ikke noget særligt lyssignal for cykler i dette kryds.

  På forhånd tak for hjælpen. Vores børn på 9 og 11 cykler der tit og forældrene er ikke helt enige... ;)

  Vh. Mette
 • Af Daniel 24. december 2012
  Jeg har fået fortalt at cyklens styr højst på være 700 mm langt
  kan det passe?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 2. januar 2013
  @Mads,
  Du finder reglen i Færdselslovens særlige afsnit for Cyklister, §49 stk 2, som siger, at "Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre." Dvs at du gerne må overhale biler inden om.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 2. januar 2013
  @Daniel,
  det er helt korrekt, at styret ikke må have en bredde, som overstiger 70cm - se cykeludstyrsbekendtgørelsen §3 stk 2 - se den på Cyklistforbundets hjemmeside: http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Udstyrsbekendgoerelsen.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 2. januar 2013
  @Mette
  Såfremt der ikke er nogen speciel lysstander for cyklister, skal du rette dig efter de generelle lyskurve for det pågældende kryds, og hvis der er en lyskurv, som viser højresvings-grønt, og der ikke er en cykellyskurv, der viser rødt, har du lov til at svinge til højre sammen med bilerne - men vær sikker på, at der ikke er en speciel lyskurv for cyklister
 • Af Peter 12. januar 2013
  Hvordan ser reglerne ud for tandemcykler?
  Bliver begge personer betragtet som fører til trods for, at kun én styrer. Og kan begge få tildelt en bøde for eks. ikke at have kørt med lygter i lygtetændingstiden?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 16. januar 2013
  @Peter
  Det er således, at føreren af det pågældende køretøj, cyklisten, har ansvaret for cyklens lovlighed og kørslen, uanset om det er en almindelig tandem, hvor føreren sidder foran, eller handikap/børne tandem, hvor føreren sidder bag ved.
 • Af Mette 29. januar 2013
  Leder efter oplysning om hvor stor cykel trailer jeg må køre med. jeg har 4 hunde i mellem størrels og kunne godt tænke mig at få bygger en trailer til dem.
  Er det noget i kan oplyse om ???
  Hilsen Mette
 • Af Line Hviid, Digital redaktør, Cyklistforbundet 30. januar 2013
  @Mette Du kan finde de lovmæssige mål på en trailer her hos Sikker Trafik.
 • Af Josse 10. februar 2013
  Hej.. Vi diskuterer om, man må i et højresving, hvor der er rødt for anden trafik og (som jeg mener, også for cykelister) må man så, som cykelist må dreje til højre?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 13. februar 2013
  @Josse,
  Nej.
  Du må ikke på cykel dreje til højre mod rødt lys, med mindre der er et cyklistsignal/skiltning eller mærkning på vejbane/cykelsti. jvf vejafmærkningsbek §62
 • Af Flemming 24. februar 2013
  Vil så gerne have svar på dette:
  Af Flemming 18. august 2012
  Hvis man kommer cyklende på en cykelsti langs en hovedvej og har armen ude for at vise at man vil dreje til venstre i et T kryds, hvorledes foholder man sig så i forhold til en bilist kommende /eller holdende på sidevejen med fuld stop og blinker til venstre. Hvem skal holde for hvem, og er samme regel gældende hvis der ikke er cykelsti?
 • Af Mads 26. februar 2013
  Forleden dag blev jeg, på Borgergade i København, stoppet af en politimand og idømt en bøde på 700 kroner for at cykle i den forkerte retning på en ensrettet gade. Jeg cyklede i den rigtige side af vejen, men jeg cyklede i sydlig gående retning og ifølge politimanden måttet man kun køre mod nord. Bøden er ikke kommet endnu og jeg er blevet i tvivl om, hvorvidt ensretningen overhovdet gælder for cykler og kan de give mig en bøde for ikke at overholde det som cyklist??
 • Af Sven Bohl 28. februar 2013
  Har cyklister forkørselsret i rundkørsler.
  Hvis man kører i en rundkørsel og der kommer en cyklist fra højre skal man så holde tilbage i rundkørslen og lade cyklisten have forkørselsret?
 • Af Line Hviid, Cyklistforbundet 1. marts 2013
  @Sven Den generelle regel er, at den der er i rundkørslen, har forkørselsret. Det fremgår af hajtænderne, og de gælder selvfølgelig også for cyklister, der gerne vil ind i rundkørslen.
 • Af Tonny 3. marts 2013
  Kan i svare mig på dette: Kan man få et klip i kørekortet hvis man er meget fuld. I henviser til § 54 stk 3.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 6. marts 2013
  @flemming
  jeg fortår ikke rigtigt dit spørgsmål, men du er velmmen til at lave en tegning og sende den ind il mig i Cyklistforbundet - så skal jeg søge at hjælpe dig
 • Af @Mads 6. marts 2013
  Generelt er det forbudt at køre imod færdselsretningen, med mindre andet er skiltet.
  Hvis du har kørt i den modsatte retning på strækningen fra Sølvgade til Gothersgade, for her er der ikke ensrettet, men 2 vejbaner, med hver sin rettede trafik, har du bestemt overtrådt reglerne
  Har du til gengæld kørt modsat i Borgergade på strækningen fra Store Kongensgade til Sølvgade er dette lidt mere tvivlsomt. Efter hvad jeg kan se på diverse kort er der mærkværdigvis ikke sat undertavler om "undtaget cyklister" op på "ensrettet" skiltene på netop denne strækning, hvor imod der er på alle sidegaderne til Borgergade. Lovligheden af at cykle mod ensretningen afhænger af undertavlen "undtaget cyklister", så du må selv lige undersøge det.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 6. marts 2013
  @Sven Bohl
  Nej; cyklisten har ikke forkørselsret, men den bilist, som kører i rundkørslen, og som skal ud af rundkørslen, har vigepligt for cyklisten, som skal lige ud i rundkørslen.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 6. marts 2013
  @tonny
  Nej, man får ikke et klip i kørekortet for at være meget fuld der hjemme, men du kan få frataget kørekortet, hvis du sidder bag rattet. Fuldskab på cykel influerer ikke på dit kørekort, men kan være yderst generende for os andre, og du kan få en bøde for det - og så skal du lige læse §54
 • Af Christina Lund 7. marts 2013
  Hej,
  Jeg har netop fået en bøde på 700,- for at cykle på en gågade.
  Først og fremmest, vidste jeg slet ikke, at man ikke må cykle på gågade, men problemet er dette: Den vej jeg kom fra og ind på gågaden var der INGEN skilte.
  Da jeg forklarede dette til de to betjente, som stoppede mig, fik jeg svaret: "Det kan du se på stenene." Aha? Slagelse gågade i centrum er fyldt med flere forskellige sten, græs, grusten, små som store fliser etc. Det er på ingen måde til at kende forskel på noget som helst.
  Jeg finder agumentet fra betjentene dybt useriøst og absurd!
  Mit spørgsmål er hermed, om jeg uden ydeligere beretning skal betale bøden, eller har jeg ret til at klage grundet det manglende skilt?
  På forhånd tak!
 • Af Jesper L 9. marts 2013
  Må man komme trækkende med sin cykel på fortovet, frem til et et kryds hvor der er rødt, for derefter at stille sig ud i krydset foran biler sammen med de evt venstresvingende cyklister og så køre lige over når der bliver grønt?
 • Af Betina F. Jensen 12. marts 2013
  Hej
  Vil gerne vide hvilke regler der er for cyklister på cykelsti hvor buspassagere er på vej ind i bus eller for den sags skyld på vej ud. Er det cyklisten der skal holde tilbage eller buspassagere?
 • Af Line Hviid, Cyklistforbundet 12. marts 2013
 • Af chris 12. marts 2013
  Er 'venstresvings' reglen for cykler anderledes i kryds hvor der er opsat seperart lysregulering for cykler?
 • Af Jesper L 12. marts 2013
  Chris@
  §49 stk. 3. :-)
 • Af @ Jesper L 12. marts 2013
  Jf. § 49 stk.3: 'Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister.'

  Jeg går ud fra at dette betyder at cykler så IKKE må foretage et venstresving når der er lyssignal for cykler! Eller er jeg helt galt på den!?
 • Af kimulup 13. marts 2013
  alle de cykel regler gør mig forvirret :(
 • Af Jesper L 13. marts 2013
  @ @ Ja, hvis der står "Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister" så betyder det at hvis du som cyklist skal til venstre i et kryds og der er afmærkning eller der er speciel rød lampe til cykler så må du selvfølgelig ikke foretage venstresvinget.
 • Af chris 13. marts 2013
  @ Jesper. Mange tak, så er vi enig!
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 13. marts 2013
  @Christina Lund
  Det er en højst mærkværdig tanke, at man skulle "kunne se på stenene" at der er oprettet en gågade. Der skal være skiltning. Jeg synes du skal meddele politiet, at du ikke vil betale, men gerne vil have forelagt begrundelsen for bøden skrftligt.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 13. marts 2013
  @Jesper L
  du må gerne trække din cykel på fortovet, såfremt dette kan ske uden unødig gene for de gående. -At dit ønske så måtte være at komme forrest i køen er vel blot et spørgsmål om kø-kultur
 • Af JesperL 13. marts 2013
  Hej Flemming ...
  Ja det forstår jeg men det jeg mener er at hvis det er rødt og jeg går på fortovet, derefter beslutter jeg mig for at ville cykle ligeud. Derfor stiller jeg mig ud i krydset på den anden side af stoplinien for at vente på der bliver grønt? Dvs. At i realiteten skulle jeg vente bag en bil der skal til højre, men jeg trækker ind på fortovet og derefter ud i krydset og venter..er det lovligt?
  Jeg tænker lidt...der er rødt lys og stoplinien...den krydser jeg for at holde og vente i krydset..... Jeg trækker min cykel derud, derfor bliver jeg betraget som gående og må derfor kun gå på fortov og fodgængerfelt... Ydermere..hvis jeg cykler over med de venstresvingende cykler så kører jeg reelt over for rødt da jeg ikke er igangmed at foretage venstresving...? Handlingen med at stå med sin cykel i krydset er sådan set ikke forbudt ifølge færdselsloven men alle de handlinger jeg ville skulle gøre, for at komme derud er ulovlige. Eller er jeg helt forkert på den?
 • Af Tanja 26. marts 2013
  Må man montere et barnesæde eller et lille autosædeforan på en short John, og så køre med barn foran?
  Og hvornår er man for gammel til at sidde med på?!
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 27. marts 2013
  @JesterL
  Jo; handlingen med at stå med sin cykel foran stopstregen er forbudt, idet du, i henhold til færdselslovens §26 stk 7, ikke må køre ind i et lyskryds, og det vil også sige, trække din cykel, med mindre du kan køre/gå over med det samme. Så den med at trække ud foran de andre og foran stopstregen virker ikke. Vent dog de 20 sekunder !
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 27. marts 2013
  @Tanja
  Du kan se reglerne på vores hjemmeside http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Udstyrsbekendgoerelsen i §10, som nævner, at børnene, som transporteres på cyklen, skal være under 8 år.
  Du må altså gerne montere din short John med et sikkert barnesæde foran; men husk at barnet skal sidde sikkert.
 • Af ilse sloth 30. marts 2013
  hvordan er det med regler omkring, spiritus ved cykling?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 3. april 2013
  @ilse sloth
  Hvad angår spirituskørsel på cykle, har dette ikke indvirkning på kørekortet. Glem de promiller, som du kender som bilist. Du skal kunne køre sikkert og må ikke være til fare for hverken dig selv eller andre. Fra Cyklistforbundets side må vi dog anbefale spiritus for sig og cykel for sig. --Og husk, at din ansvarsforsikring/ulykkesforsikring dækker måske ikke, hvis du er for beruset, eller skyld i uheldet.
 • Af Mette 3. april 2013
  Vi er nogle stykker, der tit tager en cykeltur ud i det blå, på landevejsracer, og her er det så vi er uenige om brugen eller ikke brugen af cykelstien i byen. Når man som os kører lidt hurtigere end "almindelige" cyklister, mener nogen af os at det er i orden at køre på vejbanen, helt ude til højre, i en række. Mens andre mener at man skal op på cykelstien og blive der, og så ellers følge den fart der er der. Hvad er mest rigtig?
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 8. april 2013
  @Mette: Vi får spørgsmålet fra sportscyklister indimellem. Ifølge Færdselsloven skal cyklister bruge cykelstien, når der er en cykelsti. Eneste undtagelse er, hvis andet er tilkendegivet ved afmærkning. Så det er altså ikke lovligt at bruge vejbanen som en hurtigere bane, og det kan give en klækkelig bøde at gøre det. Hvis der ikke er plads til at overhale, fordi der er trængsel på stien, er man nødt til at tage den med ro og vente, til der er plads.
 • Af Mikkel Hass 9. april 2013
  Til Mette: Se under Bødetakster (under Alt om cykling). Der er forseelsen ikke direkte nævnt, men mindstetaksten er 700, så mon ikke.........
  Surt at møde en betjent med glødende kuglepen - især hvis I er en gruppe
 • Af Chriz 10. april 2013
  Må man cykle med musik i ørerne?... kan ikke se om der er blevet vedtaget en lov som forbyder dette?
  Pft.
 • Af Christina Britz, Kommunikationsmedarbejder, Cyklistforbundet 11. april 2013
  Hej Chriz, ja, man må gerne høre musik mens man cykler. Vi anbefaler dog, at man vælger hovedtelefoner, der ikke lukker helt af for trafikkens lyde ude - og at man ikke skruer for højt op.
 • Af Thomas 19. april 2013
  Kære Flemming Funch

  Jeg kørte på cykel over for rødt. ligeledes gjorde en anden cyklist, der var lige bag mig. Vi blev begge stoppet, og betjentene gav udtryk for, 'at det var ligemeget hvem af betjentene, der behandlede os'. Jeg erklærede mig skyldig, men mens jeg var ved at få skrevet min bøde, måtte jeg se den anden betjent lade den anden cyklist trække afsted. Selvom denne cyklist havde kørt lige bag mig + indrømmet over for betjenten, at hun havde kørt over for rødt.
  Jeg spørger derefter forsigtigt, hvordan det kunne være - men får ikke noget svar. Jeg insisterer lidt mere, og får så flabet at vide, 'at jeg bare kunne klage'.

  Kan du/i forklarer mig, hvordan jeg står i sådan en klagesag? Garanteret dårligt. Men jeg tænker mere på rent juridisk, at jeg rent faktisk har lavet noget ulovligt, men samtidigt ikke er blevet behandlet lige for loven?
  Der står, at jeg kan få sagen behandlet i et retsmøde. Hvordan foregår det? Eller kan i fortælle mig, hvor jeg kan finde oplysning om processen?

  Med håb om hjælp,
  Thomas
 • Af js 20. april 2013
  paragraph 49 stk 5, kan post danmark fravige dette, jeg har lige set posten på en cykel der er lige så bred som fortovet, som han kørte på for at aflevere post
 • Af Mikkel Hass 22. april 2013
  Til Thomas: Uden at ville foregribe Flemmings svar, vil jeg fortælle, at jeg klagede over politiet 11. maj 2012. Klagen blev videresendt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed i Århus. Jeg venter stadig på svar. En telefonisk kontakt til ovenstående gav den besked, at der kan gå op til et år inden svaret kommer.
 • Af Ida 25. april 2013
  Hvorfår må man ikke køre to på en cykel?
  Generer det andre? Det er vel ikke sværere end fx at køre på ethjulet cykel?
 • Af Knud Jensen, Rudkøbing, mail 40167679@c.dk  30. april 2013
  Hej med Jer
  Her på Langeland har vi rigtig mange kilometer Øhavssti. Må man, eller må man ikke cykle på en Øhavssti ??. Nogle steder får vi skældud, nogle steder er der opsat cykling forbudt. Greven på Tranekær siger at cyklister er hjertelig velkommen på alle hans mark og skovstier. Hvad er reglerne for Øhavsstien ??
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 1. maj 2013
  @Thomas,
  Det er bare surt show. Du skal kunne fremføre en del beviser, samtidig med at du så ikke slipper, men at den venligere betjent så bare får en næse. -Og skal du klge, kan jeg kun give Mikkel ret, du bliver gammel før tid.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 1. maj 2013
  @ida
  du spørger, hvorfor man ikke må køre 2 på en cykel - det må man da gerne, man må oven i købet køre 4. ---Meeeen cyklen skal være indrettet til det. Når du spørger sådan, tror jeg aldrig du har set en barnefod blive "skrællet ovenpå", fordi barnet har fået foden i hjulet, fordi der ikke var beskyttere ind mod hjulet.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 1. maj 2013
  @Knud Jensen, Rudkøbing
  Jeg vil give di ret i, at øhavsstien er dejlig, meeen den er udlagt som vandresti http://www.detsydfynskeoehav.dk/23-%C3%B8havsstien.html, hvilket er grunden til at den ikke må benyttes som cykelsti.
 • Af Søren 4. maj 2013
  Jeg var fornylig til et møde i Teknik- og Miljøforvaltningen i København. Her blev det nævt, at man godt må cykle i Købmagergade og i Fiolstræde, hvis man følger skiltene med ensretning. Dette skulle dog ikke gælde Strøget. Er dette korrekt eller er reglerne for de tre gader den samme??
 • Af Jonas Ouazzani 6. maj 2013
  Blev der ikke for nogle år siden påbudt at børn under 15 skulle køre med cykelhjelm?
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 6. maj 2013
  @Jonas: Det er rigtigt husket, at der har været lovforslag på banen om, at børn under 15 skal køre med cykelhjelm. Men der er ikke vedtaget et påbud, så det er fortsat op til den enkelte cyklist at vælge at køre med hjelm.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 8. maj 2013
  @Søren,
  Fiolstræde, Rosengården og Købmagergade har andre regler end Strøget, idet man ikke må køre ærindekørsel på Strøget uden for visse tidspunkter, men gerne må køre ærindekørsel de andre steder. Det kommer fuldstændig an på skiltningen, og så vidt jeg erindrer, er den meget forskellig fra strøget. Dokumenteret ærindekørsel er, såfremt skiltningen tillader det på det pågældende sted, tilladt.
  På et tidspunkt blev der ført en meget spændende retssag om en politikers cykelkørsel i Rosengården. Politikeren blev frikendt, idet hun boede der, og derfor kunne dokumentere ærindet.
 • Af Mikkel Hass 16. maj 2013
  I et kryds med 4 indgående veje, der alle har cykelstier i begge retninger, er der kun een blå cykelstribe gennem krydset - jeg ville gerne ha' at der var 4. Kommunen på sin side hævder, at sådan er reglerne.

  Har de fortolket korrekt?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 22. maj 2013
  @mikkel
  Du bliver nødt til at fortælle mig lidt mere om krydset.
  Reglerne om de blå afmærkninger står i bekendtgørelse om vejafmærkning §55 samt bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning §185. --Og så mu ellers læse dig til det tekniske.
 • Af Mash 25. maj 2013
  Hej!!!
  hvis en cyklist har høj alkoholdspromille, kan cyklisten så taget sit kørekort til BIL??
 • Af Lars 28. maj 2013
  Hvordan er reglerne omkring cykelsti? Hvis man kærer over 30km/t må man så godt køre på cyakelstien eller skal man så betragtes som en knallert 45?

  Det er jo lidt farligt at køre f.eks. 40km/t på cykelsti sammen med børn og ældre !?!?!
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 29. maj 2013
  @Mash
  NEJ-
  De to typer køretøjer har intet med hinanden at gøre
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 29. maj 2013
  @Lars: Nej, det er sådan, at hvor der er en cykelsti, skal cyklister altid benytte dén - og ikke vejbanen. Generelt skal cyklister overholde samme fartgrænser, som færdselsloven foreskriver for bilister - så man må fx ikke cykle gennem en 30 km/t-zone med 40 km/t. Vigtigst i forhold til dit spørgsmål er dog nok, at færdselsloven foreskriver, at cyklister skal køre efter forholdene og tage hensyn til andres sikkerhed. Det handler fx om at holde afstand til cyklisten foran og om at sætte farten ned, når vejen er glat, når der er børn i nærheden, når der er mange på cykelstien osv.
 • Af Lars Nielsen 6. juni 2013
  Hvordan forholder man sig ved venstresving i et lyskryds hvor der er højresvingsbaner langs den side der er før man svinger?

  Kører man til skille linien mellem banerne der kører lige ud eller helt ud til siden af højrevingsbanerne, altså helt over krydset, før man laver orienteringsstop og svinger?
 • Af Bent  6. juni 2013
  Jeg har læst mange af de kommentarer på siden her. Jeg har bestemt ikke noget imod cykelryttere men det undrer mig at når man kører flere sammen og har iført sig cykeltøj og kliksko så gælder færdselsloven åbenbart ikke længere. Der køres i den forkerte side af vejen eller midt på, man skal åbenbart heller ikke køre på cykelstier når man har " uniform " på. Sommetider tænker jeg hvorfor bruger i cykelhjælm " stof til eftertanke ". Husk i er de bløde trafikanter. Færdselsloven gælder også for jer
 • Af Klaus Kristensen 7. juni 2013
  Hej.

  Jeg havde en lidt irriterende (og dyr) oplevelse i går:

  Jeg kom cyklende på cykelstien ved krydset Malmparken / Ballerup Boulevard i Ballerup. Jeg skulle svinge til højre ad Ballerup Boulevard og skulle således ikke krydse vejen. Jeg tjekkede, at der ikke kom andre cyklister fra venstre, hvorefter jeg rakte armen ud og svingede til højre. Efter et øjeblik kom en politibil drønende op ved siden af mig og råbte, at jeg skulle stoppe, hvorefter 3 betjente sprang ud. De påstod, at jeg havde kørt over for rødt i krydset og gav mig et bødeforlæg. Jeg prøvede at forklare, at jeg jo ikke skulle krydse vejen, og at det ikke kunne være til fare for nogen, at jeg svingede til højre ad cykelstien, selvom der måske var rødt lys i krydset, men det var de fuldstændig ligeglade med! De holdt fast i, at jeg havde overtrådt Færdselsloven og ville have mig til erkende det med det samme, hvis ikke jeg ville i retten.

  1. Har politiet ret?
  2. Kan jeg overhovedet gøre noget her?

  Håber på et svar.

  Venlig hilsen
  Klaus
 • Af Peter P. 8. juni 2013
  @Klaus Kristensen

  Det er bare sur bagdel. Du har kørt over for rødt, og det må du ikke, heller ikke på cykel. Og heller ikke selv om du ikke skal krydse vejen.
  Har du nogen sinde set en bil gøre det (uden at have grøn pil)?

  Der gælder ikke særlige regler for cykler ved lysreguleringer.
 • Af Peter P. 8. juni 2013
  Der er nogle længere oppe i artiklen, der spørger hvorfor man ikke må cykle på en perron, når nu det er DSB og dermed privat ejet.
  Der er endda én der har fået en bøde af politiet for det.

  Togperronerne er ejet af BaneDanmark, og er - uanset ejerforholdet i øvrigt - OFFENTLIG område. Dermed gælder OFFENTLIGE regler, inklusiv færdselsloven.

  Og en perron sidestilles med et fortov. Altså en fodgængerflade.
 • Af koen fra amsterdam 11. juni 2013
  :)
 • Af Anton 11. juni 2013
  Hvis der kun er cykelsti på den ene side af vejen, må man så cykle på cykelstien i begge retninger?
  Eller skal man cykle på vejen den ene vej, og så på cykelstien den anden?
 • Af Lis Johansen 11. juni 2013
  Hvis dette bare blev delt ud i alle cykelklubberne, til hvert medlem ;-) Her på Djursland er det ikke ualmindeligt, at møde 3-4 cykler der kører ved siden af hinanden på veje uden fortorv og med kun een kørebane i hver retning. Molsvej, i Rønde - hvor der ER cykelsti i den ene side af vejen, beregnet til cyklister i begge retninger, bliver også indtaget af dem fra cykelklubberne, selv om 2 biler dårligt kan passere hinanden, når der ligger en cykel på kørebanen.
  Ærgeligt at de opfører sig sådan - for de står for had og gør bilisterne irriteret - og når det nu KUNNE undgåes.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 12. juni 2013
  @Anton
  Hvis der er dobbeltrettet cykelsti, skal dette være skiltet. Det vil således sige, at hvis der er en cykelsti i den ene side, -uden skiltning- skal man køre på vejbanen, der hvor der ikke er cykelsti, og på cykelstien, i den side, hvor der er en.
  Det er heldigvis sjældent vi ser dette. -Der findes dog et eksempel på Frederiksberg; nemlig Grøndals Parkvej -men ellers kender jeg ikke andre steder.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 12. juni 2013
  @Anton
  Hvis der er dobbeltrettet cykelsti, skal dette være skiltet. Det vil således sige, at hvis der er en cykelsti i den ene side, -uden skiltning- skal man køre på vejbanen, der hvor der ikke er cykelsti, og på cykelstien, i den side, hvor der er en.
  Det er heldigvis sjældent vi ser dette. -Der findes dog et eksempel på Frederiksberg; nemlig Grøndals Parkvej -men ellers kender jeg ikke andre steder.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 12. juni 2013
  iht færdselslovens § 49 Stk. 2. skal en cyklist altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre. Da din færdselslretning er lige ud gælder Stk. 3, som siger, at før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.
  Sagt med normal klar tale - Du skal holde lige til venstre for højresvingningsbanen og så fortsætte over krydset, som normalt
 • Af Larsen 12. juni 2013
  Kan man få en bøde for at cykle for stærkt?
  Hvis hvad er bødetaksten?
 • Af Lars Nielsen 15. juni 2013
  @Flemming,

  Hvis dit svar var til mit spørgsmål så vil jeg lige være sikker på vi har forstået hinanden for jeg synes ikke det gjorde det mere tydeligt end hvad jeg havde kæst mig frem til i loven og som jeg ikke var sikker på jeg forstod rigtigt.

  Den vej jeg cykler på har ikke en højresvingsbane, men det har den der krydser den, som jeg vil dreje over på med et venstre sving. Mener du så at jeg skal helt over krydset, altså til højre side af højresvingsbanene eller til venstre side af den hvor skillelinien er til dem der skal lige ud på den krydsende vej.

  Altså vil jeg lige være sikker på du ikke misforstod mig om hvilken af vejene der har højresvingsbane. Det er den krydsende vej der har det.
 • Af Lise Landberg 15. juni 2013
  Kan man ikke køre en kampagne om at motionscyklister også skal overholde færdselsloven fx have en ringeklokke, når de overhaler og at de skal køre efter forholdene. Endnu en gang opstod der en farlig situation på kongevejen, da jeg skulle trække udenom en langsomtkørende børnefamilie og i det samme suser en motionscyklist forbi i høj fart bagfra uden at give nogen former for advarsel. Mange har slet ikke ringeklokke på cyklen. Det skal siges, at jeg har en god cykel og kan køre hurtigt, men ved hvornår jeg skal slække på farten og give tegn eller ringe som advarsel ved overhaling.
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 17. juni 2013
  @Lise: Cyklistforbundet er hverdagscyklisternes og turcyklisternes forbund. Decideret motionscykling hører under Danmarks Cykel Union, som også har amatørcykelklubberne under deres vinger. Så det er primært dem, der har kanaler til at få motionscyklisterne i tale, hvis der er behov for det.
 • Af Mikkel Hass 19. juni 2013
  I "Aftenshowet"s behandling af cykeltyverier fremstilles det som tyveri at ta' en ulåst cykel. Er det ikke "Ulovlig omgang med hittegods"?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 19. juni 2013
  @Lars Nielsen
  Færdselslovens §49 stk 3 nævner ikke denne situation. Problemet er, at du, hvis du kører helt over til fortovshjørnet, kan komme i karambolage med de "højresvingende krydsene" biler, og hvis du standser inden du kører ind i den "højresvingende krydsende" bilbane, kommer du til at havne midt ude i trafikken.
  Jeg er dog af den formening, at du iht §48 stk 3 2.punktum skal standse lige inden du kører ind i højresvingningsbanen; så kommer du ikke i karambolage med de højresvingende biler, som måske oven i købet har røn pil, og du kan følge den krydsende trafik i den nye færdselsretning.
  Håber jeg har svaret på det; -ellers send mig en direkte mail med oplysning om navnet på krydset, så vil vi se på det igen.
 • Af Lars Nielsen 21. juni 2013
  @Flemming

  Så det er ikke kun mig der ikke kan finde situationen i loven. Det var da godt at vide, selvom det ville være bedre hvis den var beskrevet der..
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 26. juni 2013
  @Mikkel
  I virkeligheden er det både ulovlig omgang med hittegods og tyveri; men man benytter sig som regel af den strammere bestemmelse med en hårdere og nemmere forståelig straf i straffelovens §276
 • Af knud p 2. juli 2013
  i dag mødte jeg en far med 2 drenge på ca 6 og 8 år, børnene satte sig på cyklerne ned hver deres krus cacaodrik med sugerør i den ene hånd. jeg nævnte over for faren at det nok var lige så dyrt som at tale i håndholdt telefon. han kikkede på mig som om jeg var idiot. nu er jeg i tvivl er det tilladt
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 3. juli 2013
  @Knud p
  iht Færdseslovens § 55 a. må førere af køretøjer under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner. Dvs at man gerne må både drikke cacao og cola mens man cykler. Noget andet er så, at det sikkerhedsmæssigt er ganske tåbeligt.
 • Af Kurt Christensen 5. juli 2013
  Hej
  Jeg kører på racercykel i en nordjysk klub. Vi har haft to ulykker på en måned, hvor to af medlemmer blev hårdt såret. Begge gange havde bilisten 100% af skylden.
  Jeg var en af de ramte som var heldig og ser nu fare mange flere steder end før.
  Vi er de svage trafikanter og må selvfølgelig køre som om alle billister kører med hoved under armen.
  Findes der regler for hvordan racercykelister må og skal forholde sig i trafikken.
  Mvh. K.C.
 • Af Mikkel Hass 8. juli 2013
  Til Kurt Christensen:
  Opmærksomhed i trafikken er altid super-vigtig - jo mere, jo bedre.

  I 1983 blev en dansker, Stig Øye, verdensmester i svæveflyvning. I et interview efter dåden sagde han, at han under flyvning træffer han ca. 3 beslutninger i sekundet. (Bevidst og ubevidst, antagelig). Sådan har jeg det som cyklist i Københavns trafik. Det kræver AL min opmærksomhed. Jeg kunne godt forestille mig, at racercyklister nordenfjords burde ha' samme indstilling. De kører antagelig med 30 - 40 km/t, hvor jeg kører 18 - 20 i Kbh.
 • Af Knud Bendtsen 9. juli 2013
  Jeg mødte i går en cykelrytter, som forsøgte at bilde mig ind, at en cykelsti er et tilbud til cyklister. Der er derimod ikke nogen regel om, at cyklister skal bruge den. Har han ret?
 • Af p 22. juli 2013
  cyklister skal overhale højre om. Gælder det også ved overhaling af andre cyklister?
 • Af Jacob tjellesen 4. august 2013
  Hej. Vi har købt en greenbike (ladcykel med el motor) nu er vi ikke klar over om jeg må kører med min kæreste og pige på 2 år i ladet - vi kan nemt lave seler til voksen også. Hvad siger politiet til det? Jeg har da set cykeltaxiaer der gør det samme. Mvh Jacob, Helle og Karla.
 • Af Henrik G 8. august 2013
  Opfordrer cyklister til IKKE at Pæse bagved os (lille knallertkører), det er meget ubehageligt at udsættes for fare og også at skulle samler Jer op, fordi I mister al opmærksomhed på trafikken når I gør det. Har lige igen igen haft en situation, hvor der bliver rødt længere fremme og selvom jeg "kun" slipper gashåndtaget rammer cyklisten alligevel op bag på mig og styrter. Han hørte også musik samtidig og skulle skifte sang som han sagde, men stadigvæk, TÆNK Jer nu om og lad være. Tak.
 • Af Ida 8. august 2013
  Hej,
  Jeg vil gerne høre om der findes nogen lovgivning omkring brug af cykelsti (som cyklist).
  Er det lovpligtigt at benytte cykelstien, hvis der er en sådan, eller må man gerne benytte vejen?
 • Af Henrik G 8. august 2013
  @ Ida

  paragraf 14, Stk 1. står: " Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art."
 • Af Charlotte Svane 9. august 2013
  Jeg og min familie går ofte tur i Dyrehaven og omkring Furesøen mm, foruden at jeg selv cykler meget, som så mange andre danskere.
  Jeg oplever meget ofte at racercykler og mountainbikers er ude at køre "alt hvad rammer og tøj kan holde". Der er ingen tvivl om at det handler om at presse sig selv sportsligt, så meget som muligt og ofte er der også flere unge fyre sammen. Sveden driver og energien er høj, desværre går hensynet ned og aggresiviteten op- Jeg har mange gange oplevet at min tur er blevet spoleret, af vrede og pludselige tilråb, som før jeg helt opdager, hvor de kommer fra og når at orientere mig og flytte mig (De kommer som regel uventet bagfra)spurter alt for tæt og hurtigt forbi mig, og efterlader mig bange og forskrækket med hjerte i halsen , samt et spirende raseri over mangel på hensyn. De giver også gerne fuckfingeren, når jeg råber efter dem at de kommer bagfra på en smal sti og skal tage hensyn.Jeg takker min gud for at mine børn ikke er små mere, for det er jo livsfarligt at gå på skovstierne. På cykelstierne oplever jeg den samme adfærd, når de overhaler med høj fart og tæt på og uden advarsler til almindelige cykellister. Hvad er reglerne for overhaling, når nogle køre meget hurtigt ræs og så os andre, der bare køre almindelig cykel og har gjort det i mange år, foruden mellem gående og cyklister der køre ræs på skovstier. Stod det til mig, så skulle cykelsport på smalle skovstier forbydes, de er simpel til fare for sig selv og os andre, foruden at de har en kultur, der hedder stien er min, og alle andre skal bare springe for livet,. Det er helt uden almindelig omtanke og hensyn. Undskyld, men jeg er meget vred og det er et rigtig stort problem, så hjælp gerne til.
 • Af Hanne Tidemand 15. august 2013
  Hvorfor er det ikke obligatorisk at have monteret bagskærm på sin cykel, såeldes man kan udvise hensyn til andre trafikanter? Baggrunden for mit spørgsmål er oplevelser med at ligge bag racercykler, når det regner, eller når racercykler kører gennem vandpytter. Ens tøj og ikke mindst sko er lige til rens efter en sådan tur. Når man som borger i hovedstaden opfordres til at cykle 24/7, må dette kunne ske uden unødig ulempte. En let aluminiums- eller plastikskærm kan ikke vælte cykeltiderne for racerne!
 • Af @Kristina 15. august 2013
  Hvad er reglerne for ringklokke, lys og reflekser på en cykel som bruges til amatørcykelkørsel/træning i weekenderne ? og hvad er reglerne for når der køres amatørcykelløb på de danske landeveje, hvordan skal de så være udstyret ?
  Og kan man straffes under et amatørcykelløb, hvis man smider sit papir fra energibaren i vejkanten, som man normalt bliver straffet for i dagligdagen ?
 • Af Henriette Skovgaard 16. august 2013
  Hvis jeg på cykel i et t-kryds, vil ned at stik vejen til den større vej, altså krydse en større befærdet vej til vensstre, jeg holder ved en cykel op/nedkørsel, og jeg har orienteret mig at der ikke kommer nogen på tværs. Den eneste bil der er, er bilen på vejen over for mig, som skal til venstre ad på den store vej. Hvem af os skal holde tilbage for hvem?
 • Af Torben 19. august 2013
  må man overhale en langtsomt kørende bil venstre om ?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 21. august 2013
  @Torben
  iht færdselslovens § 49 Stk. 2. skal en cyklist altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre. Det vil sige, at cyklister, skal overhale biler inden om, med mindre "inden oms overhaling af biler" ikke kan foretages.
  Det vil på den anden side sige, at overhaaling af andre syklister skal ske venstre om.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 21. august 2013
  @Henriette
  Desværre er det ikke således, at man kan blive straffet, hvis man smider sit affald på gader og stræder; det burde være ulovligt, for hvorfor skal vi andre køre rundt i en svinesti, fordi andre på egoistisk måde er ligeglade med vores omgivelser. Nej; behold dit affald, til du kan smide det i papirkurven.
  Hvad angår udstyr er motionscyklister underlagt de samme regler, som os andre. Løbet skal være lukket og reguleret af politiet, før cyklens udstyr kan skrælles.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 21. august 2013
  @Henriette Skovgaard
  Jeg forstår ikke helt din forklaring, men generelt er det således, at man ved lige store veje skal holde tilbage fra hvad der kommer fra højre, uanset om den, som kommer fra højre er en cyklist.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 21. august 2013
  @Jacob Tjellesen
  En el-cykel er en almindelig cykel, hvor el-motoren blot hjælper dig. Så det er blot at få sat sæde og seler i til hustru og barn, og så kom der ud af.
  Husk dog lige at cykelproduceten kan have angivet en max vægt.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 21. august 2013
  @Kurt Christensen
  Både cyklister, uanset om de er motions- eller racercyklister, skal overholde færdselsloven. Det skal dog bemærkes, at jeg på de mindre veje desværre ofte ser "racercyklister" køre mere end 2 og 2 sammen, og bilister alt for hurtigt, og begge dele er i strid med loven, og desværre ofte katastrofalt.
 • Af Anne Katrine 22. august 2013
  Hej DCF

  Jeg mener at have læst, at det er forbud at overhale andre cyklister i kryds - er det sandt? Og i så fald, hvor kan jeg finde den regel?

  Hilsen Anne Katrine
 • Af Louise H. 24. august 2013
  Vi har et t-kryds med lyskurv i byen, hvor både cykler, biler og busser skal til højre (til venstre fører ind på en gågade, hvor kun varebiler mv må køre). Ved krydset under lyskurven står et skilt - "undtaget cyklister ved højresving". Hvad betyder det? Må cyklisterne køre til højre ved rødt lys? Der er ingen særlige lyssignaler for cyklister.
 • Af Erik Svensson 25. august 2013
  Jeg har en kabinescooter, købt hos Lindebjerg i Middelfart,, 116 cm bred, 165 cm høj, og har fået oplyst, at jeg skal rette mig efter færdselslovens paragraffer vedr.cyklister og invalidekøretøjer. Det vil sige, at jeg må køre på fortov med 6 km/t og på cykelsti med 16 km/t. Er det korrekt ? Hvor skal jeg placere mig i et venstresving, medens jeg holder for rødt lys +
  venlig hilsen
  ErikSvensson
 • Af Carsten  25. august 2013
  Kan i ikke snart lære at der IKKE må køres på vejen , når der cykelsti.... Det er til stor gene for mig der kører stor bil... Det er tilmed voksne mennesker der gang på gang hver evig eneste dag, ligger og suser rundt på vejene.. Stedet vi her skriver om er Ole Rømers vej mellem Sengeløse og Vridsløsemagle... Husk at det ikke er mig det gør ondt på når i ligger og skriger inde under lastbilen... VÆK MED JER....
 • Af Bøje den 28.8.2013l  28. august 2013
  For et par dage siden var jeg udsat for en cykellist hovedrysten af mig. Det skyldes, at jeg med min bil holdt helt til højre i et T-kryds, så hun ikke kunne køre op på siden af mig, men måtte holde bagved bilen. Jeg holder altid langt til højre i kryds, idet jeg derved undgår at komme i karambolage med cyklister ... specielt ved højresving. Men er det mig eller den noget sure cyklist der er gal på den.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 28. august 2013
  @Bøje
  Du har efter det du skriver fuldstændig ret.
  Iht færdselslovens §15 skal du ved højresving holde helt til højre, men man må ikke presse sig ind. Trafikken (biler og cyklister) skal stille og roligt flette sammen, således at bilisten kommer helt ind til fortovet, og således kunne dreje til højre når det er muligt, uden at skulle vente på cyklisterne, som kommer inden om.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 28. august 2013
  2@eriksvensson
  når man køber en kabinescooter som din, kan der være givet nogle særregler fra Justitsministeriet, som vi ikke kender, men jeg ville spørge Lindebjerg, inden jeg kørte ud på gader og stræder.
 • Af Rikke Ravn, Cyklistforbundet 28. august 2013
  @Bøje: Nej, du er ikke gal på den. Det er en udmærket ide som bilist at lægge sig tæt ind mod kantstenen, så cyklisterne må blive bagved bilen.Mange bilister lærer at gøre præcis det, når de tager køretimer. Desværre er det ikke alle cyklister, der har tålmodighed til at vente: de vil frem i krydset, og så kan man opleve situationer som den, du beskriver. Fra Cyklistforbundets side opfordrer vi klart til, at alle typer trafikanter viser hensyn, har tålmodighed og giver tid i trafikken.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 28. august 2013
  @Louise H
  Hvis der under en lyskurv eller skilt er et skilt hvorpå der står "gælder ikke cyklister", så gælder det pågældende skilt ikke for dig. Er det således, at der under lyskurven står "gælder ikke cyklister" eller "undtaget cyklister ved højresving (dette er ikke en normal skiltning) må du gerne dreje til højre, selv om der er rødt.
  Jeg er dog af den formening at den tekst kan misforståes, og iht bek om brug af skilte skal skiltning være klar og tydelig.
 • Af sanne 30. august 2013
  Jeg har haft den oplevelse at en cykel list kørte ind i min bil. Jeg er dyb rystede over at uanset om cykel listen har fejlen selv og har kørt overfor gult, så hænger billisten på den dvs billisten får skylden , fordi jeg er den hård i trafikken. okay, men hvordan skal man dog kunne færdes i fællesskab i trafikken, når cykel lister ikke kender deres færdsel regler. Der er efterhånden en cykel kultur hvor det ikke længere er retfærdig at bilisten får skylden. Jeg ser fx dagligt at cykel lister ikke vil vente på alle de øvrige cykel lister som holder foran dem selv, så hva gør man så, jo man tager da bare ud på køre bane og lægger sig i en højre svings bane ,hvor billisten med en fart omkring 40-45 km kommer kørende OG skulle de ske , at cykel listen bliver ramt af billisten, ja så surt for billisten for det er den hård i trafikken der får skylden , og det er selvom cykel listen intet har af gøre på en kørebane . Har man fokus på om cykel lister ikke snart skulle have nogen andre rammer og regler for at begå sig i trafikken ??, det vil retfærdig gør det overfor billisten, som jo på ingen måder forventer at bliver kendt skyldig , når cykel listen selv har været årsagen til sit uheld eller når de pludselig køre ud på en kørebane hvor de slet ikke har noget af gøre . Der er rigtig mange som på en eller anden måde har den opfattelse , er man cykel list , så kan man gøre hvad der passer en. , uden at skal stå til ansvar for sin egne handlinger. . Skal vi alle kunne færdes i trafikken, så må alle som begår sig i den lærer færdsel reglerne , og hvilken konsekvens det vil få hvis man ikke overholder den, ligesom alle andre i trafikken .
 • Af Mikkel Hass 31. august 2013
  Hej Sanne,

  rigtig trist oplevelse! ER du blevet kendt skyldig i Byretten?
 • Af sanne 31. august 2013
  Hej . nej jeg kontaktede både mit eget forsikrings selskab og politiet, og jeg fik samme svar, er du i et højre sving så er du den skyldige. og ansvarlige, fordi jeg er den hård i trafikken. det er de regler der gælder. "bløde" trafikanter. har andre regler i hvordan man begår sig i trafikken åbenbart Så derfor mener jeg at man bør have samme retnings regler for ALLE som færdes i trafikken, så ikke nogen har sær regler , og cykler efter flyt dig her kommer jeg holdning. selv unge mennesker som vil have knallert skal bestå en prøve , og kende til færdesloven. Så hvorfor ikke også cykel listen , og mange cykel lister kende ikke hvordan man begår sig , der er flere tusind der køre mod ensretningen , og bliver eddike sure over at bilister holder ind ved kanten sten i et HØJRE SVING, mange ved overhoved ikke at det er det man lærer når man tager kørekort, så det kan altså ikke nytte noget man bliver stik tosset, og køre venstre om, med risiko for at bliver ramt af den bilist som køre på vejbane til venstre for højre svings bane, men okay billisten får skylden .
 • Af marlene diemar 3. september 2013
  Må man cykle på Købmagergade og Fiolstræde fx om morgenen inden butikkerne åbner?
 • Af Trine Louise Appelby  6. september 2013
  Jeg læser med forundring jeres svar til Bøje ang. højresvingende biler, der kører helt ind til fortovskanten og forhindre cykler i at køre frem til stoplinjen, og derefter åbenbart ikke har vigepligt når de svinger til højre. Jeg synes det er en ulogisk regel og rejser flere spørgsmål fra cyklistens side.

  - hvordan skal man som cyklist forholde sig? Hvis vi siger at jeg kører i siden af vejen ved siden af bilerne frem mod et kryds hvor jeg skal til højre, hvor skal jeg gøre af mig selv når de begynder at trække ind til siden og afskære min bane når vi nærmer os krydset? Skal jeg stå af og trække på fortovet? Eller skal jeg placere mig som en bil bag ved bilen der trækker til højre?
  - hvordan skal en bagfra kommende bil placere sig i forhold til mig og den første bilist? Jeg synes det er svært at koordinere en flette-situation pga forskellige hastigheder.
  - risikerer vi ikke at cyklisten aldrig når frem til krydset og selv får lov at passere enten ligeud eller til højre?
  - hvordan forholder det sig, hvis jeg kommer frem til det røde lys og holder ved stop-linjen, og der derefter kommer en bil som også skal til højre? Skal han stadig køre helt ind til kantstenen og dermed presse mig? Eller skal han placere sig bagved? Er der forskellige regler for vigepligt, afhængig af hvem der kommer først?
  - gælder disse regler også hvis vejen har cykelsti - at biler ikke har vigepligt når de svinger til højre?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 11. september 2013
  @Trine Louise Appelby
  det er egentlig ikke så svært. hvis du kører paralelt med en bil, som kører meget langsomt, fordi han skal til højre, så skal I flette. Er du lidt foran billisten, skal han trække ind bag dig og omvendt, jvf Færdselslovens §16
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 11. september 2013
  @marlene diemar
  Generelt er det således, at der ikke må køres i gågader, men netop centralkøbenhavn, har forkellige regler. I Fiolstræde er det således, at der kun må køres i visse tidsperioder, eller med mindre man har et dokumenteret ærinde. Hvad angår Købmagergade mener jeg, at der kun er tilladt kørsel i visse perioder, og kun hvis man har et dokumenret ærinde. --Men det hele afhænger af skiltningen.
 • Af Maria 7. oktober 2013
  Hej! Jeg har netop fået en bøde for at cykle hen over Rådhuspladsen i KBH - ganske uvidende om at det var forbudt at krydse pladsen på cykel. Jeg kan ikke være den eneste cyklist, der er uvidende om denne regel, da flere hundrede cyklelister dagligt krydser pladsen.

  Betjenten oplyste mig, at der galt samme regler for pladsen som for gågader og Strøget. Forskellen er dog, at der er skiltet for enden af Strøget om, at det er gågade - hvilket IKKE er tilfældet nogen steder på Rådhuspladsen.

  Med hvilken paragraf kan Politiet give mig denne bøde?

 • Af Maria 7. oktober 2013
  .... Jeg ser nu at bøden er udstedt med henvisning til §49 stk. 5: "Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti."

  1) Tror I det er meningen, at man skal gætte sig tilat Rådhuspladsen er et fortorv /og eller en gangsti? I så fald krydser jeg vel blot fortorvet/gangstien?

 • Af Tommy 9. oktober 2013
  Er der nogen lov/regel om at bære cykelhjelm?
 • Af evelina andersen, cyklistforbundet 9. oktober 2013
  @Maria

  Rådhuspladsen betragtes som et område beregnet til fodgængere, som derfor kan sidestilles med udtrykket "fortov" i færdselslovens § 49, stk. 5. Udgangspunktet er derfor at kørsel på cykel er forbudt på rådhuspladsen.
 • Af evelina andersen, cyklistforbundet 9. oktober 2013
  @Tommy

  nej, det er frivilligt, men en god idé.
 • Af Anemarie 15. oktober 2013
  Hej

  Sikke et dejligt forum - jeg har længe tænkt på hvor man kunne stille denne slags spørgsmål, det er nemlig sådan at jeg længe har tænkt over, om man må cykle på Blågårdsgade i København. Jeg ved godt at det er et meget specifikt spørgsmål, men jeg har simpelthen ikke kunnet finde svar andre steder.

  Det er ikke som sådan en gågade, og der kører også en del biler. Til gengæld går folk overalt på gaden, og den er lukket af i begge ender.

  Håber I kan hjælpe. :)
 • Af Christina / Cyklistforbundet 17. oktober 2013
  @Anemarie, dejligt at du kan li' vores forum :)
  ja, du kan bare cykle løs i Blågårdsgade, det er helt lovligt. Efter sigende findes der også cykelskilte i gaden, dem kan du kigge efter næste gang du er på de kanter :)
 • Af Allan 26. oktober 2013
  Hvor er det sikrest at dit barn opholder sig når jeg cykler med ham ..7år
  Foran bagved eller ved siden hvis muligt??
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 30. oktober 2013
  @Allan
  Jeg vil mene, at det sikreste, er at have sit barn cyklende på sin højre side.
  Vi har for ganske nylig haft en tragisk ulykke, hvor et barn blev dræbt af en højresvingende lastbil, og hvor barnet kørte foran moderen. Personlig har jeg den tro på, at det sikreste sted er på indersiden, hvor man mogså kan tale med barnet. --og så er det fuldt lovligt iht færdselsloven.
 • Af Esben 28. november 2013
  Vores dagplejer har en ladcykel, hvor der er plads til 5 børn (5 stk. seler). Det er super, for hun har også 5 børn. Nu er det gået op for hende at der max må være 5 personer på en cykel og med hende selv er der jo 6 personer.

  I lovgivningen står der at der må ikke befordres flere på en cykel end den er beregnet til. Og den er jo beregnet til 6 personer, så hvor kommer de max. 5 personer fra? Og kan det virkelig passe?
 • Af Mikkel Hass 4. december 2013
  Eksisterer der et kørselsdirektiv for politi i patruljevogne? Et der fortæller, hvad en rutine patrulje skal ta' sig af, og hvad de kan ta' sig af?
  Er det i givet fald offentligt tilgængeligt?
 • Af Eve 4. december 2013
  @esben

  Det fremgår af § 2 i udstyrsbekendtgørelsen at en cykel ikke må være indrettet til flere end tre personer. Dog kan der derudover være plads til ét eller to børn under otte år.

  Der må derfor være op til 5 personer på en cykel, under forudsætning af at 2 af disse personer er under 8 år.

  Man skal også være opmærksom på at de øvrige regler om befordring af personer, skal tilgodeses, herunder at barnet skal være fastspændt, føreren skal være fyldt 15 år m.m. se hertil § 10.
 • Af Eve 4. december 2013
  @Mikkel Hass
  Det er et spørgsmål, som ikke relaterer sig til det færdelsretlige. DCF kan derfor desværre ikke svare på dette, da det ikke henhører til DCF's kerneområde, men der kan henvises til politiets regi og de regler, som er at forefinde her.
 • Af Misse 6. december 2013
  En cyklist skal svinge til venstre i et lysreguleret kryds, og holder til højre frem til modsatte hjørne, hvor han ikke umiddelbart kan foretage svingningen, og holder derfor stille i den nye kørselsretning, hvor han nu har rødt lys. Må han nu fortsætte over krydset, for rødt, når der er fri bane, eller skal han vente indtil lyset skifter til grønt? Mvh
 • Af Eve 11. december 2013
  @Misse

  Den situation, som du beskriver er omfattet af § 49, stk. 3 i Færdselsloven.

  Det fremgår bl.a. af denne at en cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister.

  Så for at svare på dit spørgsmål, så må man, som udgangspunkt, godt fortsætte over krydset uden at holde for rødt, i den pågældende situation, så længe dette sker uden ulempe for den øvrige kørsel.
 • Af ulykkelig 18. december 2013
  Er der nogen der kan fortaelle mig om man faar boeden direkte i haanden naar man
  bliver stoppet af politi for at koere uden lygter. Jeg havde min mobil tlf taendt som fungerede som lygte, den er jo bred og jeg havde desuden refleks foran, min
  baglygte var tapet fast bagpaa men bateriet virkede aabenbart ikke da politiet
  stoppede mig. Det virkede da jeg startede... Jeg fik ikke noget papir el andet
  paa at jeg var blevet stoppet. Faar man det? jeg var meget chokeret og trist over situationen.... bagefter undre det mig at jeg ikke fik ' noget' af betjenten men efter
  jeg havde vist mit cpr nr sagde han, du traekker videre..
  Burde jeg ikke have faaet et giroindbetaling af betjenten??

  Hurtigt svar vil glaede ...God jul

  ML
 • Af Mikkel Hass 22. december 2013
  Til den ulykkelige ML
  Det ser ikke ud til at du får et hurtigt svar. Jeg har flere gange fået hurtigt svar, når jeg har skrevet til politi@politi.dk
 • Af Rasmus gade 23. december 2013
  Må jeg godt køre med en cykeltrailer der er 5 meter lang og 70 cm bred???
 • Af Mikkel Hass 30. december 2013
  Til Rasmus Gade,
  nej, den er for lang. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr meddeler i §4: En påhængsvogn til cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større bredde end 1 m. Den samlede længde af cykel og påhængsvogn må i belæsset eller ubelæsset stand ikke overstige 3,5m.
  Se evt. selv Retsinfo.dk
 • Af Jan Mortensen 6. januar 2014
  Et ganske enkelt spørgsmål!
  Hvad skal der til for at man "kører uden lys på cykel"?
  Har netop fået en bøde for at køre uden lys - jeg havde forlygte i hånden og en baglygte på min rygsæk!
 • Af Anne 7. januar 2014
  Er cykelstier pr. definition ensrettede eller må man godt køre "mod strømmen"?
 • Af Mikkel Hass 8. januar 2014
  Til Jan Mortensen,
  et forsigtigt gæt: Du har ikke haft lys på cyklen, fordi dit medbragte lys ikke sad PÅ cyklen.
  Hvad sagde den noterende betjent?
 • Af Jan Mortensen 8. januar 2014
  Der står på bøden at den gives for 'ej monteret tændt for-/baglygte på cykel'.

  Skal lygterne være fastgjort - synes jo et eller andet sted at jeg har sørget for sikkerheden ved at have tændte lygter med i for og bag.


  Jan
 • Af Jeppe 10. januar 2014
  Hvordan definerer man et fortov - er det er smalt alm. fortov eller gælder det også større pladser? Og når man gerne må krydse et fortov, må man så også krydse en plads? For at komme fra en vej til en anden?
 • Af jeppe h 12. januar 2014
  kan det være rigtigt at cykelklubber forlanger man skal køre med cykelhjelm når det ikke er en lov i dk?
  Dette undre mig da de efter min mening kører på cykler som ikke overholder loven, der kræver hvid refleks for , rød bag .refleks i hjul og på pedaler , plus en ringeklokke
  så vidt jeg er informeret
 • Af Christina Britz / Cyklistforbundet 14. januar 2014
  Hej Jeppe H, det er vist mere et spørgsmål for DCU :-)
  Foreninger/klubber kan jo i princippet lave alle de regler de har lyst til - uafhængigt af færdselsloven...men jeg synes du skal kontakte DCU.
  Mvh Christina
 • Af Torben 17. januar 2014
  Spørgsmål:
  Hvem er skyldig?
  Hvis en cyklist rammer en parkeret bil bagfra med føreren bag rattet, men stadig bilen er helt slukket...
 • Af Maibritt 21. januar 2014
  Efter at have læst færdselsreglerne og gennemkæmmet de mange kommentarer er der stadig en praksis her i DK (Kbh, Århus osv) som jeg som cyklist og bilist er uforstående overfor:
  I morges skete det igen. På min cykel nærmer jeg mig et kryds med trafiklys og uden cykelsti, med 4 biler der holder i kø og med nok plads til at cykle til højre for bilerne og nå op til krydset, da en bil trækker ind foran mig så jeg ikke kan fortsætte. Den holder i køen som nr. 5. - i øvrigt uden at blinke til højre. Jeg bliver således forhindret i at fortsætte op til lyskrydset. Og da vejen er en lidt stejl opadgående bakke, bliver jeg også forhindret i at nå over krydset da det bliver grønt. De andre biler der holder bagved mig når sagtens over ved grønt. Det er typisk en 7-8 biler der når over ved grønt her.

  Jeg kan ikke se at denne praksis, som jeg forstår er indført af køreskoler, er særlig hensynsfuld længere nede i køen op til et trafiklys. Jeg kan heller ikke se antydningen af denne adfærd formuleret i færdselsloven. Ville denne bilist have givet mig plads til at fortsætte helt frem, ville jeg være nået over trafiklyset ved grønt uden at forhindre 7-8 biler i at dreje til højre eller køre ligeud. Og uden at have forhindret denne bilist i at komme frem.

  Derudover er bakken så stejl. Så hvis jeg skulle komme til at holde der med min 8 årige søn i denne situation (20/30 m fra stregen), bliver det for farligt for ham at starte op på sin cykel, op ad bakke midt i bilkøen. Han kan evt. komme til at slingre for meget, selvom han er en øvet cyklist. Det ville være meget mere sikkert at fortsætte op til trafiklyset hvor vejen igen er flad. Vi bliver nødt til at stige af cyklen pga for mange biler. Det er da ikke meningen!

  Jeg gi'r Trine Louise (6.9.) helt ret i sine overvejelser. Og oplever at man som cyklist nogle gange bliver mast i forhold til denne praksis.

  Som bilist kan jeg heller ikke forstå hvorfor jeg skal forhindre cyklister i at køre længere op til lyskrydet, nå jeg selv holder længere nede i køen.
  Jeg kan i den her tilbagevendende situation ikke se at der bliver flettet hensynsfuldt i trafikken.

  Jeg håber i forstår pointen. Jeg synes der mangler mere debat om ordentlig opførsel i trafikken i medierne, gerne regelmæssigt - f.eks. ugentligt indslag i magasinerne, Go TV/Aftenshowet med kyndig politi assistance.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 22. januar 2014
  @af ulykkelig
  Det er således at danske cyklister får en venlig hilsen efterfølgende med posten.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 22. januar 2014
  @Maibritt
  Det er ikke korrekt, at den regel, som du taler om, er lavet af køreskolerne. Køreskolerne refererer blot til færdselslovens §16 Stk. 3. "Ved svingning til højre skal køretøjet føres så langt ud mod kørebanens højre kant som muligt".
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 22. januar 2014
  @Torben
  Generelt er det således, jvf færdselslovens §101, at bilen (den ansvarlige) er objektiv ansvarlig for de skader, som bilen måtte forvolde. Efter dine oplysninger er det umuligt at sige, om "bilen" er ansvarlig i den aktuelle situation. "Bilen" bliver ikke ansvarlig blot fordi der sidder en i bilen, så der skal mange flere oplysninger frem - desværre
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 22. januar 2014
  @Jepper h
  Fortov eller plads er ikke direkte defineret i færdselsloven, men man har omvendt defineret en vej i færdselslovens §2 nr 26 og sammenholder man denne bestemmelse med bestemmelsen i kap 3 om gående, sammenholdt med §49 stk 5 er der ingen tvivl om, at cykling over fortov er forbudt, med mindre det er tilladt efter andre bestemmelser; eksempelvis §49 stk 5 sidste pkt
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 22. januar 2014
  @Jan Mortensen
  Udstyrsbek §6 Stk. 5. siger direkte, at "For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være fastgjort til køretøjet på en måde, der sikrer, at lygten ikke ændrer indstilling under kørslen og skal være monteret således, at lygtens kernestråler peger henholdsvis lige fremad og lige bagud." En del af vores hjemmeside omhandler direkte lygter, så jeg vil foreslå, at du læser denne sektion
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 22. januar 2014
  @Anne
  Cykelstier er pr definition ensrettede; jvf færdselslovens §14 stk 2, idet cyklister skal benytte cykelstien i højre side i færdselsretningen, med mindre andet er angivet.
 • Af Knud Frederiksen 28. januar 2014
  Et spørgsmål omkring det er række armen op ved stop - når man kører på cykel.

  Jeg havde en lille diskussion med en i dag, om netop det.
  Og jeg mener at man kun rækker armen op, hvis man stopper og til hensigt at stige af cyklen.

  Mens min bedre halvdel mener at hvis man skal svinge til venstre og derfor kører over krydset for at vente på at kunne kører videre, så skal man også række armen op (dette mener jeg er forkert).

  Håber det var forståeligt ... ?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 29. januar 2014
  @Knud Frederiksen
  Generelt kan du sige, at du altid, når du ændrer retning eller ændrer hastighed fra hurtig til langsom/stop, skal have lappen ud eller op til vejledning for andre; og det har ikke noget at gøre med om man står af cyklen - jvf færdselslovens §32. Håber ikke, at du har tabt alt for meget. Se i øvrigt vores guide om tegn i trafikken.
 • Af Camilla  31. januar 2014
  Hvornår er børn for gamle til at sidde i barnestol bag på cyklen ?
 • Af Anne 31. januar 2014
  flemming@funch.DCF
  Du skriver "På fortov, gangsti, cykelsti eller rabat må gående ikke trække cykel eller knallert eller medføre omfangsrige genstande, såfremt dette vil være til væsentlig ulempe for andre gående". .. - mit spørgsmål er så, gælder det også for folk med barnevogne, der fylder hele fortovet???
 • Af Anne 31. januar 2014
  Hvis man cykler på fortovet, fordi kørebanen kun er ryddet for sne på midten til bilerne - og hvor der ikke er cykelsti, og man så glider på isglat fortov, får man så også erstatning fra husejeren, som ikke ryddede sit fortov? Eller er det kun hvis man er gående, og glider?
 • Af Mikkel Hass 9. februar 2014
  Færdselslovens § 28, stk. 3: Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov.
  Betyder dette, at det også er forbudt at "parkere" 2 paller pejsebrænde (2 meter høje) på cykelstien?
  Findes der en statistik for hvor ofte politiet har grebet ind over for parkering på cykelsti?
  Alternativt; er der nogen der nogensinde har hørt om, at politiet har grebet ind over for parkering på cykelsti? (Jeg er 73 og har aldrig hørt om det.)
 • Af Connie Pedersen  9. februar 2014
  Hvad skal jeg gør hvis der holder en bil inde til højre ved kanstenen og jeg skal uden om. Der kommer dog en langsomt kørende bil et godt stk væk. Hvad gør jeg?
 • Af Susanne bendtsen 12. februar 2014
  Hej, jeg synes der mangler en sætning om at cyklister SKAL holde sig bag højresvingende biler, nå disse biler holdet helt inde ved fortovskanten. Det er jo for at undgå højresvingsulykker. De fleste cykler blot ind på fortovet og placerer sig igen uheldigt. Hvis de ikke fortsætter rundt på fortovet stadig cyklende. Tænk hvis bilister også gjorde det!!!
 • Af Susanne 12. februar 2014
  Ærlig talt! Jeg har læst en del af indlæggene her. Det var måske på tide, at man skulle have et kørekort til cyklister. Det er rystende hvor få der kender færdselsloven. Det er nok de, der har kørekort til bil, der kan finde ud af det. Hver dag ser jeg rigtig mange cyklister, der selv er ude om det, hvis det ender galt.
 • Af SL 17. februar 2014
  Hej
  Jeg cykler næsten dagligt med mine to børn til skole/børnehave. Vi kører på en fællessti (altså en kombineret cykelsti og fortov og færdsel i begge retninger.) Der er ikke striber eller andre afmærkninger på stien.

  Om morgen kører vi mod trafikken, og jeg har derfor børnene så langt til venstre som muligt. for at undgå at komme for tæt på bilerne.
  De fleste cyklister kører samme retning som os, og overhaler højre om.

  En enkelt ældre herre kommer imod os, og tre gange har jeg oplevet ham sige surt, at vi skal holde til højre.

  Men jeg mener han højest har ret den ene af gangen - men hvad er egentlig korrekt:
  1. Min søn cykler til venstre for mig, jeg har min datter i barnestol bagpå cyklen. Da manden kommer imod os, vælger jeg at trække ind bag min søn, for at give plads, uden at min søn skal skifte side og komme tættere på bilerne.
  2. Min datter er blevet 4 år og er begyndt at cykle selv. Dog er hun ikke helt stabil, så jeg løber ved siden af hende (uden min cykel naturligvis). Da manden kommer imod os bliver vi i venstre side, jeg er stadig ved siden af min datter.
  3. Min datter og jeg trækker cyklerne over en vej, og bliver stående i venstre side af stien indtil et par cyklister bag os og manden der kommer imod os er kommet forbi.

  Jeg mener at jeg har læst et sted at når børn er under 7 år, så må man altid køre ved siden af dem, og skal ikke trække ind, selvom det kan genere de andre i trafikken ?
  Hvis det er rigtigt kunne jeg jo vælge at trække til højre på stien, beholde mit barn på min venstre side, så er det stadig mig, der er tættest på bilerne. Men det giver ikke meget plads til en modkørende - og hvem skal så holde tilbage ?
 • Af Marcus 18. februar 2014
  Hvor gammel skal man være for ikke at have cykelhjelm på?
 • Af Eve 26. februar 2014
  @Camilla
  Følgende fremgår af udstyrsbekendtgørelsens § 10:

  § 10. På en cykel må ikke befordres flere personer end den er beregnet til. Dog må børn under 8 år medtages på cyklen, når der er indrettet særlig siddeplads.

  Svaret på spørgsmålet er derfor at børn fra 8 års alderen er for gamle til at blive medtaget på en barnestol bag på cyklen.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 26. februar 2014
  @Anne
  Du får ingen erstatning, for du har slet ikke noget at gøre der inde.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 26. februar 2014
  @Anne
  Cykelstier er pr definition ensrettede; med mindre den er gjort dobbeltrettet
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 26. februar 2014
  @SL
  Det er lidt svært at se hvad der er rigtigt og forkert i den nævnte situation, men du er velkommen til at sende spørgsmålet til mig direkte på flf@dcf.dk, men så skal jeg samtidig have oplysning om, hvor det er i landet samt i hvilken retning i kører, hvor efter jeg vil finde et kort, som kan hjælpe mig
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 26. februar 2014
  @Marcus
  Der er ingen grænser, idet der ikke er tvungen brug af cykelhjelm. -Men brug af cykelhjelm er både en god ide, godt for hovedet i tilfælde af uheld, og den er i mange tilfælde ret cool. Selv professionelle cykelryttere benytter hjelm.
 • Af J 27. februar 2014
  Hvornår skal man stoppe for biler som cyklist når man køre i rundkørsel?
 • Af Keld Petersen 3. marts 2014
  Dette er et spørgsmål, hvilken afstand skal der være mellem bomme på cykel chikaner?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 5. marts 2014
  @J
  Du skal holde tilbage for bilerne i en rundkørsel (når der ikke er cykelsti), når du kører ind i en rundkørsel; -eller i det hele taget for at undgå at blive det næste nummer i statistikken over trafikdræbte.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 5. marts 2014
  @Keld Petersen
  Jeg mener ikke, at der er en standard om afstanden mellem bommene, idet det må komme an på, hvad man skal hindre. I de fleste af de tilfælde, som jeg har set, er afstanden kun lige tilstrækkelig til at man kan trække sin cykel gennem, men at det er meget "bøvlet", hvis man medbringer anhænger; -men lad os høre, om der er vejregelspecialister, som kan sige noget mere reelt.
 • Af Tina 5. marts 2014
  Må man have 4 børn i en ladcykel samtidigt med man har en cykelanhænger med hvor der er 1 - 2 børn ?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 12. marts 2014
  @Tina
  --Nej --
  I henhold til Færdselslovens §50 stk 2 må der ikke transporteres flere personer på en cykel, end den er beregnet til. – Men Ifølge Bekendtgørelse nr. 316 af 20. maj 1999 (udstyrsbek for cykler), §§ 2 og 10 må en cykel højst være indrettet til 3 personer (§2) og derudover kan der medtages 1 barn under 8 år (§10), hvortil der er indrettet særlig siddeplads og når børnene er forsvarligt fastspændt.
  Reglerne betyder i denne forbindelse, at en cykel højst kan være indrettet til 3 børn udover føreren.

  Indrømmet; -det ville være rart, om der kunne sættes 4 børn ned i kassen, en på bagsædet og et par stykker i anhængeren, men det må der ikke.

  Har du for øvrigt tænkt på, om du er ansvarsforsikret i den situation ?
 • Af P.P 12. marts 2014
  Dit svar af af 28. november 2012
  @Heidi,
  "Iht bekendtgørelse om vejafmærkning skal du holde for rødt, uanset om der er en stopstreg
  § 61. Lyssignaler kan vise rødt, rødt og gult, grønt eller gult lys, jf. dog X 19 Bussignal.
  Stk. 2. Rødt lys betyder stop. Kørende skal standse før stoplinje eller, hvis ingen stoplinje findes, i betryggende afstand før krydset eller vejstrækningen"

  Men som jeg husker det, så må du, hverken som Cykelist eller billist køre ud i krydset, når det viser gult, som jeg lærte betød "ryd krydset", er jeg helt forkert på den ?

 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 19. marts 2014
  @PP
  Du har selvfølgelig ret i dit synspunkt, men jeg mener nu ikke, at jeg i mine svar skal komme ind i alle hjørner, for der er ikke rigtig mulighed for at lave en disputats hver gang. Men her har du bestemmelsen i "§61 Stk. 5. Gult lys betyder stop. Det angiver, at signalet snart vil skifte til rødt, men har i øvrigt samme betydning som rødt. Kørende skal dog ikke standse, hvis de, når signalet skifter fra grønt til gult, er nået så langt frem, at standsning vil medføre fare.
 • Af PBL 24. marts 2014
  Skal man som cyklist køre i kantbanerne? Man har jo pligt til at benytte cykelstier (med nogle få undtagelser), men har man også pligt til at køre i kantbanen, hvis der er en? Eller må man gerne køre til venstre for striben?
 • Af Mona 25. marts 2014
  Hej, jeg vil virkelig gerne vide om jeg har lavet denne fejl eller hvad, for blev nået chokeret. Mandag morgen, cykler jeg kl 5:50 imod en rundkørsel, hvor en bus først er på ind i rundkørslen fra den anden side, jeg køre så ind i rundkørslen da han kun halvt er inde. Det resultere så i at han tuder som en vanvittig og råber ud af vinduet at jeg har vigepligt for ham. Det kan godt ske jeg har vigepligt men når han ikke engang er inde i rundkørslen endnu, så kan jeg vel holde der i en evighed hvis jeg ikke må køre ind før den er helt tom for biler?
  Nu var vi så de eneste og syntes bestemt det var en mærkelig måde at opføre sig, da vi var de eneste og vi skulle dreje den samme vej, ud af rundkørslen. Er det mig der har lavet en kæmpe fejl og cykle ind i rundkørselen?
 • Af Hanne Jensen 27. marts 2014
  Der er cykelsti i hver side af vejen, men må man køre på den modsatte side altså mod en anden cykelist
 • Af Dagplejeren 28. marts 2014
  Må der være 5 børn på en ladcykel.
  4 foran i kassen med 4 seler og så en alm. cykelstol bagpå ?
 • Af Mikkel Hass 29. marts 2014
  Til dagplejeren:
  Læs Flemming Funch's svar af 12. marts.
 • Af petermc 29. marts 2014
  jeg vil gerne ved om man kan få et klip i kørekort hvis man er på en cykle om natten uden lys, jeg ved godt at den koster et bøde på 700kr, men kan den giv et klip også
 • Af Hans 31. marts 2014
  Mit spørgsmål går på liggecykler, og lovligheden af disse, Da det er rimeligt umuligt at række hånden ud ved sving i de lukkede liggecykler, er disse så lovlige?? Der står jo i færdselsloven at køretøjer skal være indrettet efter gældende færdselslov. Da liggecykler er svære at se når de ikke er særlige høje og derfor nemme at overse skal de have en speciel afmærkningen eller andet?
 • Af Jørgen Frederiksen 5. april 2014
  Hvordan med kørsel på vejbane ved siden af anlagt cykelsti? Er der regler for det? Vil ikke generalisere alle cyklister men mener det er for dumt og livsfarligt at der kører så mange på en tungt befærdet vejstrækning hvor der løber en cykelsti 10 mtr ved siden af vejen.
 • Af Evelina, Cyklistforbundet 9. april 2014
  @Petermc

  tak for din besked. svaret på spørgsmålet er nej, man kan ikke få et klip i kørekortet, som følge af at man har kørt uden cykellygter.
 • Af Evelina, Cyklistforbundet 9. april 2014
  @Hans

  Liggecykler er ikke særskilt kriminaliseret i færdselsloven. Liggecykler er omfattet af færdselslovens almindelige cykelbegreb, hvilket betyder at cyklister som benytter sig af liggecykler skal handle i overensstemmelse med reglerne i færdselsloven. At nogle cyklister i liggecykler kan have visse praktiske besværligheder med at række hånden ud er ikke ensbetydende med at liggecykler er ulovlige, og det betyder naturligvis heller ikke at de er fritaget fra at give tegn, når de drejer.
 • Af Evelina, Cyklistforbundet 9. april 2014
  @Jørgen Frederiksen
  Hovedreglen fremgår af Færdselslovens § 14. Af denne fremgår at:

  "Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art."

  Det vil naturligvis sige at cyklister almindeligvis skal benytte sig af cykelstien og må ikke færdes på den vejbane, der er beregnet til bilkørsel.

 • Af PBL 9. april 2014
  @Hans:
  Cykler, hvor man ikke kan række armen ud, skal forsynes med blink- og bremselys, hvis de har tre eller fire hjul. Se § 6 stk 7-9: http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Udstyrsbekendgoerelsen#kap4
 • Af Ole Jensen 12. april 2014
  Hvad er reglerne for alle de joggere, der benytter cykelstien til at løbe på, i stedet for at bruge fortovet, som de jo skal. Specielt dem der løber imod færdselsretninhgen.
  Hvis jeg holder på min ret til at holde til højre på cykelstien, og så kører ind i en af disse løbere, hvad er konsekvensen så? Jeg mener, at hvis de vil løbe på cykelstien, så bør de vige for cyklister.
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 23. april 2014
  @Ole Jensen
  Som du kan se af svaret lidt oppe den 9. april vedr færdselslovens §14 skal man benytte den vejbane, som er beregnet til den pågældende færdsel. Joggere skal derfor benytte fortovet og ikke genere cyklisterne.
 • Af Ole Jensen 23. april 2014
  Det vil sige, at jeg uden konsekvenser bare kan køre de joggere ned der løber imod mig på cykelstien.
  Når man møder dem, så forventer de jo at jeg trækker til venstre for at køre udenom, og det vil jeg ikke.
 • Af Cecilie  24. april 2014
  Spørgsmål:
  I Aarhus har vi nogle trafiklys for cykler, hvor der er tegnet pile på (af en eller anden grund, er det helt umuligt, at finde et billede af et sådant trafiklys), men mit spørgsmål går på, om rød, gul og grøn pil på et trafiklys for cykler, betyder det samme som grøn pil for en bil - altså at jeg som cyklist har/burde have eneret til at køre, uden at være i fare for at komme i karambolage med andre trafikanter.
 • Af Karsten 24. april 2014
  Har just læst på teksttv, at motionscyklisterne, klager over chikane på landevejene. Chikanen forstår jeg godt, selvom det ikke er helt i orden. Men man ser ofte, eller rettere sagt altid, de(motionisterne) kommer, nogle gange, 3 eller 4, ved siden af hinanden, uden at trække ind på linie, når der kommer biler. Mit spørgsmål er, gælder færdselsloven ikke for disse motionister
 • Af Michael Nielsen 25. april 2014
  @Ole Jensen
  Du må aldrig lave en ulykke der kan forhindres, hvis joggerne overtræder loven er det politiets opgave at straffe dem.
  Hvis uheldet er ude er du formentlig stadig den mindst bløde trafikant og derfor skyldig i alt uanset lov. Ligeledes biler vs. cyklister.

  @Mona
  Vigepligten gælder når du kommer til den. Hvis du kommer til hajtænder og du kan komme ud i trafikken uden at være til gene så må du det. Hvis det senere giver problemer så er der love for det, men det har intet med den tidligere vigepligt.

  Der virker til at være en generel misforståelse som kan forklares væk med den simple beskrivelse at cykler har deres egen vognbane længst til højre for bilerne der kører i samme retning. Med det som udgangspunkt antaget der ikke er cykelsti så er det svar på samtlige spørgsmål omkring pladsering.
  Der er spurgt nogle gange, uden et reelt svar;
  Venstre sving ned af side vej fra hovedvej i et T kryds. Hvis der er en bil der skal ud på hovedvejen fra sidevejen så har cyklen vigepligten. Det forklares ved at cyklen skal krydse hovedvejens lige ud og modkørende baner hvor bilen fra sidevejen kun skal krydse en bane, de modkørendes.
 • Af camilla  27. april 2014
  Er der ulovligt at køre uden stel nummer på en cykel? :-)
 • Af Christina Britz / Cyklistforbundet 28. april 2014
  Hej Camilla, nej det er ikke ulovligt at eje en cykel uden stelnummer. Men det kan være svært at få den forsikret. Læs mere om emnet på politi.dk

  Mange hilsner
  Christina

 • Af Gitte 1. maj 2014
  Må man køre med høretelefoner i ørerne, mens man cykler? Dvs. enten hører musik eller "taler" i telefon?
 • Af Torben Løvenstein 5. maj 2014
  Kabinecykler!
  Når jeg ligger og pendler på min ganske almindelige racercykel med 30 km/t på en cykelsti mellem Greve og Køge og pludselig - uden varsel - bliver overhalet helt tæt af en lang, totalt lydløs kabinecykel, som kører et godt stykke over 50 km/t, ja så løber det mig isnende koldt ned ad ryggen af angst - dels fordi der uden varsel pludselig er noget ukendt og meget fremmed, som glider ind i mit synsfelt - det skræmmer mig.. men den efterfølgende tanke om, at jeg ligeså vel kunne have slået et lille slag til venstre på min cykel for at køre uden om et hul på cykelstien - og da blive flænset totalt at den der kabinemaskine, hvis fører overhovedet ikke ville kunne nå at reagere på min kursændring og derved skubbe begge hjul væk under mig med fatale følger..
  Jo! Jeg fandt efterfølgende ud af, at dén lyd jeg hørte kort før overhalingen, måtte komme fra den der køremaskine, men lyden var så fremmed for en normal cykeladvarselsanordning, at enhver ikke-kabinecyklende med sikkerhed ville henføre den lyd til ganske andre ting end til en mulig overhaling af et eller andet, rumfartslignende..
  For fremtiden vil jeg køre helt midt på cykelstien, indtil jeg hører en helt almindelig cykelklokke eller lyden af en knallert og dens horn.

  Forbyd de sindssygt farlige kabinecykler eller udstyr dem med et tvungent lydniveau, så de kan høres i trafikken!

  Hilsen
  Torben Løvenstein
 • Af Torben Løvenstein 5. maj 2014
  et svar til Gitte, som har skrevet 1. maj..

  Gitte - kan du orientere dig i trafikken med Rammstein i ørerne?
  Nej, vel!
  Som cyklist er ørerne et af dine vigtigste midler til orientering..

  Det kan godt være, der IKKE står i loven, du ikke må køre rundt med musik i ørerne, men hvis du gør det og ikke hører den bil, der kommer bagfra, mens du f.eks. er ved at passere en holdende bil venstre om, ja, så ville dine efterladte ønske, du aldrig havde brugt høretelefonerne, mens du cyklede!
  Så bliver der RIP i stedet for rap!

  T.
 • Af Torben Løvenstein 5. maj 2014
  Cykelhjelme..
  Til alle jer, der problematiserer over at anvende cykelhjelme..
  Jeg har selv haft den holdning, at voksne mennesker s'gu da ikke behøvede - osv.. og jeg er også tit blevet punket af kolleger for ikke at have cykelhjelm på, men eftersom jeg ikke var væltet på cykel siden min tidlige ungdom, kunne jeg slet ikke forstå andres forsigtighed på mine vegne. Da jeg købte min brors cykel, fik jeg imidlertid hans cykelhjelm med i købet - og begyndte at anvende den.
  Blot få dage efter, jeg var begyndt at anvende cykelhjelmen, kørte jeg ind i en rundkørsel i let regnvejr.
  Brøkdelen af et sekund efter, jeg var cyklet over den første, hvide afstribning, havde jeg knaldet hovedet hårdt ned i asfalten - den hvide afstribning var blevet som brun sæbe i regnen og forhjulet forsvandt simpelthen under mig.
  Uden cykelhjelmen havde jeg med stensikkerhed fået kraniebrud ved mit hoveds knald mod asfalten!
  Jeg nøjedes med en forskrækkelse og en flækket cykelhjelm!
  Siden har jeg altid benyttet hjelm!

 • Af Marianne 7. maj 2014
  Må man ikke cykle i gågaden, inden butikkerne åbner? Og med det mener jeg kl 07.40.
 • Af René 8. maj 2014
 • Af Michael Nielsen 8. maj 2014
  @Marianne
  Det er en gågade. Hvis der ikke står specielt at du må cykle der i et bestemt tidsrum så må du det ikke.

  @René
  Ja det er lovligt. Cykelistens vognbane i trafikken er til højre for den øvrige trafik. Der er intet til forhindring for at lave venstre sving i en manøvre, andet end vigepligten for bilisternes vognbane som du krydes (hvis du altså skal over en bils vognbane for at dreje venstre). Når du drejer venstre krydser den den lige ud bil bane som du kører i højre side af. Så når den vognbane er fri kan du frit dreje til venstre nøjagtig som han viser i videoen.
 • Jeg har en lille diskution kørende med nogle kollegaer ang hvordan man lige kører i et kryds med sin cykel.
  Hvis man kommer, og skal til venstre i et kryds og der er en afmærket kørebane for bilisterne der skal til venstre, skal cyklerne så også køre ud i den bane og vente og cykle med bilerne rundt, eller skal de køre over på modsatte side og vente til det bliver grønt på den side, og køre over den bane også?
 • Af Michael, Alm. bilist 16. maj 2014
  @Charlotte Frederiksen

  "Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen." - Citat fra toppen af siden

  Der er et fint link til en video der viser den lovlige måde i det indlæg fra René 2 beskeder før dit eget.
 • Hej Karsten, færdselsloven gælder selvfølgelig alle trafikanter - også motionscyklister. /Christina
 • Af lars, hverdagscykelist 8. juni 2014
  Hej.
  Hvis en cyklist køre på vejbanen i en rundkørsel, hvor der er en cykelsti rundt. og en bilist som overholder færdselsloven, påkører denne cyklist ved udkørsel til rundkørslen(bilisten har ubetinget vigepligt) hvem kan da drages til ansvar??
  Håber på et hurtigt svar
 • Efter hvad jeg kan se på både KRAK og Google er Borgergade fra Store Kongensgade til Klerkegade ensrettet mod Store Kongensgade. På intet tidspunkt kan jeg se skiltningen ”ensrettet eller indkørsel forbudt gælder ikke cyklister”. Dette er lidt mærkværdigt, idet de fleste af de Københavnske ensrettede gader normalt må køres på mod ensretningen, men ikke i dette tilfælde, hvorfor det er korrekt, men noget specielt (fordi det netop er unormalt), at politiet har stoppet dig.

  MVH
  Flemming Funch
 • Af lars, hverdagscykelist 8. juni 2014
  Det er således, at en bilist altid er ansvarlig, jvf færdselslovens §101, idet bilisten har objektivt ansvar. Noget andet er så, at cyklisten antagelig vil få en bøde for at overtræde reglerne i færdselslovens §14, idet cyklisten skal benytte cykelstien.

  Flemming Funch
  Cyklistforbundet
 • Af Morten Aaby,  30. juni 2014
  Hvad er egentligt reglerne for cykler på en p-plads. Tit er man nødt til at krydse p-pladsen for at kommer til en butik, men det giver mange farlige situationer. Må man cykle på en p-plads?
 • Af Mikkel Hass,  5. juli 2014
  Handicapkøretøjer har 3 eller 4 hjul. De er hånddrevne, el-drevne eller benzindrevne.
  Men hvor SKAL de køre og hvor MÅ de køre? (Jeg har mødt dem på fortovet, cykelstien og på kørebanen.)
 • Af Wickie G. Nielsen,  7. juli 2014
  Hej,
  Har en datter på 4 år, som elsker at cykle. Støttehjulene er taget af forlænges. Vil høre om hun må cykle på cykelstigen, mens vi cykler bagved. ???
  En ældre dame råbte af min mand, at hun ikke må cykle der.
  Der er cykelstig fra vores hjem til børnehaven, og der er 1 km.
 • Af Michael, Alm. bilist 11. juli 2014
  @Morten Aaby
  Selv om bilister ikke har forstået det så er parkeringspladser helt almindelige veje med skærpet kørsel efter forholdne. Som cyklist skal du pladsere dig som du ville i trafikken og hold ekstra øje med biler der pakker ud af båse, når de kan over se en bil så regn med de heller ikke kan se dig. Ellers cykel til hvor folk på gå ben tager ind og træk, det gør jeg.

  @Mikkel Hass
  Som hoved regl kan du sige at dem man parkere i et stativ på en gågade skal være på cykelstien hvor i mod dem der kører rundt i gågaderne skal være på fortovet. De el drevne er begrænset til 7km/t og tæller som rulleskøjter, skateboard osv. og skal derfor være på fortovet. Mange vælger at bruge dem på cykelstierne fordi fortovne i Danmark er meget ujævne men de skal være på fortovet.

  @Wickie G. Nielsen
  Cyklister skal være på cykelstien.
  § 50. Barn under 6 år må ikke cykle uden at være under ledsagelse og kontrol af en person, der er fyldt 15 år.
  Hvor tæt på man skal være for at man er ledsager ved jeg ikke men hvis du som beskriver har et barn på 4 år som er sikker på cyklen så er det jo efter forholdne godt nok med at være bag ved. Jeg har aldrig hørt om en sådan sag prøvet i retten men alt er et spørgsmål om vurdering og jeg tror virkelig der skal en emsi betjent til at sige noget til det.
  Jeg har ikke kunnet finde loven omkring børn på fortov men Flemming Funch, DCF svarede den 23. maj 2012 en per med:
  "@Anne - Nej, du må ikke cykle på fortovet, med mindre du er under 5 år, og gør du det alligevel, koster det en bøde"
  Det er dog ikke noget jeg vil anbefale for folk er virkelig mærklig i hovedet når de ser en cyklist på fortovet, selv et barn.
 • Af Peter,  28. juli 2014
  Hej

  Jeg har et spørgsmål ift. signal til overhaling: Er det helt i orden kun at give en verbal tilkendegivelse om overhaling, eksempelvis som flere motionscyklister (folk på racercykler mm.) kan finde på at give frem for at ringe på klokken? Eller er klokken i sig selv den eneste korrekte måde at give signal til overhaling på ?

  På forhånd tak
 • Til Peter,
  FÆRDSELSLOVEN skriver således om signalgivning:
  § 32. Kørende skal, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare, ved lyd- eller lyssignal eller på anden hensigtsmæssig måde henlede andre trafikanters opmærksomhed på faren.
  Hvis du mener, at din overhaling af andre cyklister er så farlig, at du bliver nødt til at give tegn "for at forebygge eller afværge fare", så skal du selvfølgelig give passende signal.
  Jeg, og de fleste andre, giver aldrig signal ved overhaling.
 • Af Jan, Hyggecyklist 2. august 2014
  Hejsa - superskønt forum!

  Efter jeg har læst indlæggene herunder, så er der noget som har slået mig: Det er meget de samme spørgsmål som går igen!
  Hvordan kan det mon være, har jeg så funderet lidt over. Og måske skyldes det, at en af de store forskelle på f.eks bilister og cyklister, er, at for at få lov til at føre bil, så SKAL man erhverve sig et kørekort. Dvs. at man skal bestå en prøve i færdselsreglerne, før man sætter sig bag rattet. Selv om nogle bilister åbenbart ikke husker så godt :-)
  Hvorimod ALLE kan erhverve sig en cykel - UDEN at ane det fjerneste om reglerne for, hvordan man gebærder sig i trafikken med sådan en jernhest…
  Jeg ved jo godt at nogle folkeskoler har en cykleprøve - men det er ikke lige sikkert man kan huske den, når man få år senere ræser ud i trafikken på sin sprit nye racercykel.

  Derfor er min idé, at man jo kunne lave en lille folder, i postkortstørrelse, på ganske få sider, med de vigtigste regler i Færdselsloven, som gælder for cyklister. Den skulle ikke bare udleveres ved cykelhandleren - eller hvor man nu køber sin cykel - men sidde fast på styret med en elastik, så man ikke kunne undgå at opdage den.
  Alternativt kunne det være et klistermærke med en QR kode, som blev klistret på sadlen - og hvor man så lige kunne få en hurtig gennemgang på en lille film, når man scannede det med sin smartphone.

  Jeg er jo ikke så blåøjet at tro, at alle ville læse den eller se filmen. Og det vil jo også kun gælde for folk der køber nye cykler - men mange bække små….
  Bare en tanke! :-D
 • Af Michael, Alm. bilist 9. august 2014
  @Jan

  Jeg er enig i at der mangles spredning af faktuel viden da nogen overtræder loven uden at vide bedre, i bil så vel som på cykel.
  Min erfaring er umidelbart desvære at informations kampagner ikke hjælper det store. Der skal mange gange en politi kampagne til med fast bøde skrivning i stedet for påtale. Det der virker bedst er børn der dør og en kæmpe medie storm, for så bliver det ok at påtale andre i traffiken når de overtræder reglerne i den sammenhæng. Det at risikere en påtale fra andre mennesker og blive skammet i fuldt offentlighed evt. foran venner og bekendte virker på mennsker og bør udnyttes mere, det virkede vildt godt med rygning og spritkørsel.
  Det er min oplevelse blandt andet med højrekørsel på motorvej, cykling på gågade, kørsel i mod ensretning i bil og på cykel.
  Strengere straffe er ikke vejen frem på dette punkt for sansynligheden for at blive taget uden for politiets fokus uge (som bliver varslet) er lige nul. Et bud på indsatsen er politiets nuværende budget ganget med 52. Så der kommer et fokus år i stedet for en fokus uge. Det faldende antal trafikdrab gør det dog utænkeligt at politiet vil bruge penge på det frem for indsatsen i mod stoffer eller bander.

  Jeg er begyndt at kører med dashcam i bilen delvis for at have et bevis hvis nogen skulle lave et uheld hvor jeg ikke har nogen skyld men modparten vil lyve sig fra det og delvis for at starte en oplysnings kampagne til uopmærksomme og dårlige bilister. I div. politi "dokumentar" serier viser betjentene filmklippet af folk som de stopper og personerne har slet ikke haft nogen ide om at de har slingret over i modsat kørebane eller kørt alt for stærk og for tæt på andre. Mange er dårlige og farlige bilister helt uden at forstå at det er de. Senest i nyhederne var cyklister der påkørte folk der stiger af og på busser fordi de ikke vidste de havde vigepligt for fodgængere.
 • Hej
  Jeg har et spørgsmål angående §3: betyder dette, at man ikke må overhale i et lyskryds? Jeg har f.eks. fået en fejl i en quiz fra Rådet for Sikker Trafik, da jeg angav, at jeg ville overhale en cyklist, der var ved at dreje til højre i et lyskryds.
  Hvis dette er tilfældet, ville man altså skulle holde i en lang række op til et kryds og ikke udnytte, at cykelstien tit er bred nok til, at der kan være flere cykler.

  Er der nogen, der kan oplyse mig, om jeg har fortolket det rigtigt?
 • Er det ulovligt at cykle i gågade? Jeg kan huske at jeg lærte da jeg tog kørekort at det altid er lovligt at køre i gågade medmindre der er skiltet med kørsel forbudt, men er lidt forvirret omkring det
 • Af Michael, Alm. bilist 24. august 2014
  @Lau Andersen
  Man må ikke lave vognbane skift i et lyskryds hvilket nok er det du har fået fejlen på. Hvis en cyklist foran dig svinger til højre og du overhaler uden at komme over i modsat bane af cykelstien så er det fint lovligt. Hvis der har været fotos med til quizen og der er en 2 sporet cykelsti på det, har den formentlig antaget at du vil over i modsat bane for at overhale hvilket ville være ulovligt i krydset.

  @Kaspar Schou
  Der må ikke køres eller cykles i gågader. Det er udgangs punktet. Det sagt så er der virkeligt også mange gågader hvor der er skiltet undtagelser for cyklister for at guide dem uden om veje med dårlige forhold til dem.
 • @Michael

  Tak for dit svar, men hvis du kikker på prøven, ser det ikke ud til at være tilfældet.
  http://politiken.dk/debat/debatquiz/ECE1796848/kan-du-bestaa-cykelproeven/

  Det er spørgsmål 15

  Vh

  Lau
 • Af Michael, Alm. bilist 28. august 2014
  @Lau
  Personen på billedet er ikke ved at svinge til højre men der i mod på vej lige over og pladseret lovligt i højre side af cykelstien. Der skal den der overhaler blive bag ved og vente. Lige som hvis den der svinger til højre laver et lille venstre sving først så er det den der overhaler som får skylden fordi der ikke var plads til at gøre det forsvarligt. Det er en potentiel fare situation hvor den bag fra kommende "bare" kan vente og vil per default få alt skyld for alt.
 • Hej Kasper, som udgangspunkt er det ulvoligt at cykle i en decideret gågade (fx Strøget i København). Imidlertid gælder forskellige regler i forskellige gågader. I Odense, Alborg, Roskilde og en række andre byer har der været forskellige forsøgsordninger med at tillade cykling gennem fra aften til morgen. Og Kompagnistræde i København er et såkaldt "shared space", hvor både fodgængere, cykler og biler må færdes side om side. Så tjek altid den specifikke gågade for reglerne inden du suser ned ad den. /Christina
 • Af Nanna,  24. september 2014
  Hvor mange personer (på 17-18 år) må der være på en ladcykel?
 • Hej Nanna,
  den del af Færdselsloven som specifikt angår cyklister er gengivet øverst på denne side. I dit tilfælde, se §50, stk. 2.
  Yderligere information findes i "Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v." som du kan se på retsinfo.dk. Det er den bekendtgørelse, der har nummer 316. Jeg har klippet og klistret: § 2. En cykel må ikke være indrettet til flere end tre personer. Dog kan der derudover være plads til ét eller to børn under otte år, jf. § 10.
  Jeg håber dette bringer dig lidt videre.
 • Hej Nana, jeg supplerer lige med dette svar, som er givet her i tråden 16. november 2012, hvor specialkonsulent Allan Carstensen fortalte om reglerne:

  "Loven skelner sådan set ikke imellem ladcykler og andre cykler.
  Hurtigt fortalt er der tre centrale regler der gør sig gældende.
  1) Der må ikke transporteres flere personer på en cykel end den er begregnet til.
  2) En cykel må ikke være beregnet til mere end tre personer.
  3) En cykel må derudover transportere to børn på dertil indrettede sæder.
  Så vidt er det klart nok: Max tre voksne og dertil to børn.
  Usikkerheden opstår når man begynder at overveje hvad betyder "beregnet til" ? mener man fx at der gerne må være to voksne på en christiania ladcykel? En på sadlen og en på ladet, er det "beregnet til"? Det kan der hurtigt komme diskussioner ud af. Cyklistforbundet vandt på vegne af et medlem en sag hvor der var udstedt et bødeforlæg netop på den baggrund. En voksen i ladet på en christiania ladcykel. Bødeforlæget blev trukket tilbage. Men det vil være en konkret vurdering fra sag til sag og fra cykelmodel til cykelmodel."

  Håber du blev lidt klogere :) /Christina
 • Af Linda, hverdagscyklist 7. oktober 2014
  Hej -vil gerne have jeres kommentar. Jeg cykler sammen med min egen søn på 11 og hans kammerat på 10. Kammeraten på 10 cykler foran, derefter cykler min søn og jeg ved siden af hinanden. Vi er i god fart, holder også pæn afstand til forankørende, som dog så pludselig bremser helt og aldeles op og står af sin cykel, hvorefter min søn og jeg forsøger at undvige. Jeg når det ikke helt og styrter og ødelægger min cykel. Forankørendes mor har anmeldt hændelsen til deres forsikring, jeg har talt med mægler, som siger at det gælder som i færdselsloven, at jeg skulle holde afstand og undgå sammenstød. Vil dog gerne høre om det kan være rigtigt, når forankørende bremser så helt og aldeles op uden først at orientere sig bagud. Med venlig hilsen Linda K.
 • Af Niels,  14. oktober 2014
  En sidevej slutter med fortov og cykelsti før en større vej. Der er et lyskryds 10 meter mod venstre på den større vej. Må jeg krydse fortovet og cykle de 10 meter mod køreretningen på cykel før jeg kører over krydset? (Selvfølgelig mens jeg sørger for ikke at være til gene for hverken gående eller andre cyklister) Eller kan jeg fortsætte over den større vej? (Hvor langt skal jeg befinde mig fra et lyskryds for at jeg ikke er tvunget til at benytte det?)
 • Af Michael, Alm. bilist 15. oktober 2014
  @Linda K
  Det er altid din pligt at holde afstand så du kan stoppe uden varsling. Foran kørende kan få en fod i hjulet eller en million andre ting som gør de stopper uden varsel.
  Forsikringer har, når det er med bil, den tendens at også give lidt skyld til den der bremser for at hæve premie summerne for alle parter. Et scenarie I godt kan forvente jer i dette tilfælde så din cykel dækkes dels af din indbo og dels af drengens ulykkes forsikring via. forældrenes indbo.
  En uberettiget opbremsning kan være strafbart i bil. Så som hvis man bremser for at få en til at holde afstand og det går galt kan det give helt op til klip eller frakendelse for chikane, selvfølgeligt afhængigt af forhold og konsekvenserne. Om det samme er gældende for cyklister tvivler jeg lidt på når politiet ikke tager det seriøst med biler. Det er også kun relevant hvis knægten skal have en straf for unødigt og uden varsel at stoppe.
 • Af Michael, Alm. bilist 18. oktober 2014
  @Niels
  Du må ikke cykle i forkert retning. Jeg har googlet meget og kan ikke finde en lov der siger du skal trække hen til krydset og benytte dens muligheder som var min oprindelige tanke om hvad der var mest sikkert og klart nemmest. Umidelbart virker det til at være lovligt at cykle over vejen og så cykle hen til krydset.
 • Af Steffen,  11. november 2014
  skal man bruge en cykelsti der IKKE er skiltet på nogen måde?
 • Af Michael, Alm. bilist 11. november 2014
  @Steffen
  Har du mulighed for at komme med et eksempel?
  Det hurtige svar er umidelbart at hvis cykelstien er der skal den bruges. Uvidenhed om dens eksistens er som udgangspunkt ikke en undskyldning.
  Alle cykelstier bliver ved anlæggelsen skiltet så de også bliver brugt så har svært ved at se et reelt scenarie hvor man kan cykle uden at vide at der er en cykelsti.
 • Michael - Raffinaderivej på Amager kunne være et bud.
 • Af Michael, Alm. bilist 12. november 2014
  Jeg kender ikke området overhovedet men fra google map ser der ikke ud til at være mulighed for at kører til adresse på raffinaderivej på en cykelsti, ej heller mulighed for at køre parralelt med vejen på en cykelsti. Det asfalteret areal ved siden af vejen er ikke skiltet som cykelsti så må antages at være et fortov.
  Er der nogen der mener at der skulle være en cykelsti til brug alternativt fra at cykle langs kørebanen siden du nævner den vej? Vil meget gerne have den cykelsti udpeget hvis den findes.
 • Michael; " Det asfalteret areal ved siden af vejen er ikke skiltet som cykelsti så må antages at være et fortov." Din bemærkning her reflekterer ret godt min tvivl. Der er en opkørsel ved begyndelsen ved Prags Boulevard, og nogle cyklister kører på cykelstien/fortovet - andre ikke. Måske Københavns Kommune er de eneste der rigtig ved, hvad arealet er?
 • Af Mie Rank Brunberg,  12. november 2014
  Min børnelærdom siger mig, at hvis lyskurven er placeret til venstre for mig (altså mellem cykelsti og vej), gælder den ikke for mig, men er den placeret til højre for mig (mellem fortov og cykelsti) gælder den... passer det?

  Jeg cykler dagligt i København ad Enghavevej ind mod byen.
  Ved Enghave station er der et T-kryds mellem Enghavevej og Vigerslev Allé. Her er der rødt lys for ligeud-kørende trafik, mens dem fra Vigerslev Allé har grønt.
  Som cyklist tænker jeg, at det også gælder mig, netop fordi lyskurven er placeret til højre inde på fortovet. Men i dag talte jeg og en medcyklist om det - og hun mente, at det afgørende var, at der ikke var en fuldt optrukken tværgående linje henover cykelstien, og derfor (tænkte hun), må man gerne måtte køre, selvom bilisterne har rødt.

  Kan I hjælpe os?
 • Af Michael, Alm. bilist 14. november 2014
  @Michael
  Opkørslen kan være til mange fodgænger relateret ting. Hvis et areal er til både fodgængere og cyklister skal det være skiltet, så det er ikke til begges brug. Når det er udelukket at være til delt brug så må det antages at være til fodgængere.
  Vil meget gerne høre hvad kommunen siger hvis du skriver til dem. Der er en chance for de laver en stribe på midten og skilter cykler yderst, fodgængere inderst. Har formentlig været planen fra starten, bare ikke kommet så langt.
 • Af Michael, Alm. bilist 27. november 2014
  @Mie Rank Brunberg
  Der var åben fremmøde med politiet på lokal biblioteket i går og jeg spurgte omkring dette. Jeg fik det svar at en lyskurve gælder for alle trafikanter i det pågældende kryds uanset dets pladsering. Selv én enkelt svæve kurve i midten ville også gælde cyklister, også de cyklister der i et T-kryds formet lyskryds som ikke umidelbart bliver påvirket af den øvrige trafik.
  Der kan være tale om T-kryds hvor cykelstier der flettes ind på fra en sidevej fra venstre af de cyklister der kører over for grønt fra den side vej og glider ind på cykelstien for at dreje til deres venstre. For cykelister på hovedvejen ser det ikke ud som om der er påvirkning af den øvrige trafik men det er der så i form af cyklisterne fra sidevejen.
  Han brugte dette kryds i haderslev som eksempel https://www.google.dk/maps/@55.2474101,9.4940489,3a,75y,239.08h,60.66t/data=!3m4!1e1!3m2!1svZqwmaW0NujQ4zh2WExfMA!2e0?hl=da
  Det har lys stolperne til højre for cykelstien, men igen, det har ingen påvirkning.
 • Hej
  Er det rigtig at en cykelrytter bare kan tonse der ude med 50-70 km/t efter at en bil/mc må køre, og så alligevel tilsidesætte alt/alle andres sikkerhed. og køre hurtig end en knallerter/scootere (30) ( som vil få en stor bøde eller få inddreves knallerter/scootere (30) eller kørekort ) kan det passe, jeg har li' være ude for en cykel som køre ind i en gåde, men cykel siger at han/hun gik ud forandr. og lige her kørt cykel meget stærk fordi han kan ( en cykelrytter ca. 45-50 km/t ) på cykelstig.
  hvorfor må en cykel bare køre og en knallerter/scootere ikke må.
  hvis en knallerter/scootere bare køre 1 km/t for hurtig
  cykel blev meget sur og ville ha tlf. nr. og alt mulig, jeg ved da godt at det var den gåde som skulle se sig for, men hvis jeg var kommet på knallerter/scootere var det mig som hade et problem.
  hvor stå vi nu ??
  Hilsen Dan Sørensen
  PS: jeg ved ikke om det er her jeg skal skrive om det ??
 • Hej
  Er det rigtig at en cykelrytter bare kan tonse der ude med 50-70 km/t efter at en bil/mc må køre, og så alligevel tilsidesætte alt/alle andres sikkerhed. og køre hurtig end en knallerter/scootere (30) ( som vil få en stor bøde eller få inddreves knallerter/scootere (30) eller kørekort ) kan det passe, jeg har li' være ude for en cykel som køre ind i en gåde, men cykel siger at han/hun gik ud forandr. og lige her kørt cykel meget stærk fordi han kan ( en cykelrytter ca. 45-50 km/t ) på cykelstig.
  hvorfor må en cykel bare køre og en knallerter/scootere ikke må.
  hvis en knallerter/scootere bare køre 1 km/t for hurtig
  cykel blev meget sur og ville ha tlf. nr. og alt mulig, jeg ved da godt at det var den gåde som skulle se sig for, men hvis jeg var kommet på knallerter/scootere var det mig som hade et problem.
  hvor stå vi nu ??
  Hilsen Dan Sørensen
  PS: jeg ved ikke om det er her jeg skal skrive om det ??
 • Af Michael, Alm. bilist 26. januar 2015
  @Dan Sørensen
  Alt trafik har samme max hastighed på strækninger som dem alle kender til biler, dvs. 50 i by, 80 uden for by og 130 på motorvej. Med mindre andet er skiltet. Ud over det er der skærpet regler for nogle køretøjer. Lille knallert har begrænsningen 30 blandt andet grundet deres konstruktion. Cykler har ikke en regl på området der er så sort/hvid, selv om der nok burde være en. Der er en masse regler som siger der ikke må cykles hurtigere end der er forsvarligt og aldrig til fare for andre mm. samt de før nævnte max.
  Stort set uanset love og regler så er skylden altid den mindst bløde trafikant. Gående i mod cyklist så er det cyklistens skyld. Hvis en gående går lige ud foran en cyklist er det den gåendes skyld men hos forsikringen og politiet vil cyklisten få skylden fordi cyklisten ikke har cyklet langsomt nok til at ikke være til fare.
  Det er det samme for biler med cykler, pas altid på de bløde trafikanter for de har altid ret. Det er roden bag færdsels mentaliteten der ude, stærkt bekræftet af politiet og forsikringers fortolkning af loven.
  Det ærgelige er så længe en cyklist ikke er til fare for andre må de cykle 50 i byen, 80 på landet men de må ikke tage på motorvejen.
 • Af cn,  27. februar 2015
  Hvor hurtigt må man cykle?
  Får man bøde for at cykle 60 km/t i en 30 km/t zone?
 • Af Michael, Alm. bilist 1. marts 2015
  @cn
  Hvis den generelle hastighed er 30km/t så gælder den også cyklister. Det skal så siges at langt de fleste 30km/t skilte, er de blå zone som kun er oplysnings skilte om en anbefalet hastighed, ikke en lov max. Dem med en fart omgivet af en rød cirkel er zone skilte som angiver en max hastighed i zonen.
  Jeg skrev en længere beskrivelse af cyklisters max fart i indlæget lige over dit.
 • emnet: "brug af cykelsti" er blevet vendt mange gange i denne kommentarstrøm. Hvad nu hvis cykelstien er i en tilstand der vanskeliggør at man benytter den som cykelsti - fx hvis denne er isglat eller i dårlig tilstand (fuld af huller) eller hvis der er tale om en cykelbane - sådan en der er adskilt fra bilbanen af en tyk streg og som samtidig fungerer som rendesten, og dermed kan være fyldt af sand/blade/grene etc. eller på dag med kraftig regn være så fuld af vand at den heller ikke er speciel egnet til at cykle på?
 • Af Michael, Alm. bilist 17. april 2015
  @Per Bjørn Salling
  Så er det meningen man skal stige af cyklen og blive fodgænger.
  Hvis det er et vedligeholdelses problem som sne eller huller så ring til vej og park.
  Det værste du kan gøre er at cykle ud på kørebanen for hvis det ikke er tydeligt for bilerne hvorfor du er der så skaber det bare road rage og de potentielle fare som der af følger.
  Det er ikke kun et problem for cyklister med dårlige forhold hvor man skal placere sig i trafikken. Nu for tiden er der mange bønder som ikke får fejet vejen efter deres traktore er færdige med at smide 5+ cm jord på dem.
 • Af Jørgen,  19. juni 2015
  På Østerbro i København, i krydset Øster Allé og Per Henrik Lings Allé er der fodgængerfelt og 2 blå cykelstier der krydser Øster Allé.
  Bilerne skal selvfølgelig holde tilbage for fodgængerne i fodgængerfeltet, men hvad med cyklisterne? Er det bilisterne eller cyklisterne der skal holde tilbage?
 • Til Jørgen, hvis du er usikker på, hvad der gælder, er flertallet af bilister sikkert også usikre. Jeg ville vælge at trække over fodgængerovergangen, selvom det skulle koste mig 20 sekunder, men pas på cyklisterne - de er ikke gode til at holde tilbage ved fodgængerovergange.
 • Af Peter riber,  24. juli 2015
  Hvornår er noget i juridisk forstand en cykel og hvornår er det noget andet?

  Jeg spørger specielt med henblik på forskellen på en elcykel og en eldrevet kørestol. En elcykel må køre 25, men man SKAL træde i pedalerne I hehold til Udstyrsbekendtgørelsen for cykler kap 8.
  En kørestol må køre 15km/timen men her styres der med feks gashåndtag eller joystik.

  Hvis jeg vil bygge/udvikle en billig letvægstkørestol uden pedaler, skal jeg sikre mig at det ikke betragtes som en cykel, ellers bryder jeg reglen om at man skal træde i pedalerne.
  Et oplagt gæt er at uden pedaler er det ikke en cykel, men den distinktion fremgår ikke af færdselsloven (kapitel 7 Særlige regler for cykler) begrebet cykel defineres ikke.
  I kapitel 1 paragraf 2, stk 8 2. (Motordrevet køretøj) står bl.a:"For kørestol, som er konstrueret til en hastighed af højst 15 km i timen og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed, gælder bestemmelserne om cykel". Da en kørestol ikke har pedaler må reglen om at man skal træde i dem altså underforstået ikke gælde her. Men begrebet "kørestol" er ikke defineret.

  Færdseloven og Udstyrsbekendtgørelsen for cykler afklarer altså ikke forskellen på en cykel og en kørestol, eller om der er andre relevante kategorier for eldrevne letvægskøretøjer.

  Hvis det enkle svar bare er at det ikke er en cykel uden pedaler, så vil det være lovligt på en almindelig elcykel som de købes i handlen, at fjerne pedaler og pedalcensor og montere et gashåndtag der vel at mærke kun kan give gas til 15/km/timen. Kan det mon være rigtigt? Det vel faktisk også betyde at min pedalløse "elcykel" nu er en kørestol og dermed gerne må køre på fortove og gågader hvis hastigheden holdes under 6km/timen. Det kunne også være rigtigt, men umiddelbart er jeg skeptisik.

  Så afklaringen af hvordan jeg kan tillade mig at bygge en eldrevet kørestol hænger altså på den manglende definition af henholdsvis cykel og kørestol. Kan cyklistforbundets jurister kaste lys over spørgsmålet?
 • Hej Peter,
  jeg tror ikke dit spørgsmål er rettet det rigtige sted hen; forbundets jurist gik på pension ved årsskiftet, og så vidt jeg ved er der ikke nogen, der har overtaget hans "pind".
  Jeg ville gætte på, at Justitsministeriet måske var stedet. På den anden side fik de for en halv snes år siden et spørgsmål om, hvornår projektiler er kappeklædte og mig bekendt har spørgeren (en god ven) ikke fået svar.
 • Af Lasse , Hverdagscyklist 9. januar 2017
  Er det tilladt at cykle hen til en cykelparkeringsplads, som ligger inde i en baggård (i Kbh K)? Der er både afmærket cykelparkering og afmærkede båse til bilparkering i gården. En beboer i baggården er noget knotten over, at folk cykler derinde og påstår, at det er ulovligt.
 • Af aage feldthaus, Cyklist 31. maj 2017
  På landeveje findes flere steder hvor der er markeret en sti for cyklister i højre side af vejen afgrænset af en hvid fuld optrukket linie mod bilisterne.
  Er det tilladt for cyklister at overskride denne linie ?
 • Af Michael, Alm. bilist 14. juni 2017
  Lasse
  Det vil komme ned til en konkret vurdering ud fra skiltning og vognbane indretning. Hvis biler kører der ind så er det som udgangspunkt hvis ikke andet er skiltet også meningen at cykler skal føres der ind og hoppes af som ved normal stop når asfalt/vej area stopper.

  aage feldthaus
  Nej, det ville være brug af en anden vognbane end den indrettet til køretøjet. Det er tilsvarende ulovligt for biler at køre ind over stregen, selv om mange gør det for at komme uden om svingende biler.
 • Af Thyge Hansen, botaniker 28. juni 2017
  Hvad gælder, når cykelstien er spærret eller lukket på grund af sne? Jeg har været ude for det hver vinter, og hvor jeg så enten har måttet tage den modsatte cykelsti eller, hvis den også er lukket, så landevejen for den er altid ryddet.
 • Af Thyge Hansen, botaniker 28. juni 2017
  Hvad gælder, når cykelstien er spærret eller lukket på grund af sne? Jeg har været ude for det hver vinter, og hvor jeg så enten har måttet tage den modsatte cykelsti eller, hvis den også er lukket, så landevejen for den er altid ryddet.
 • Af Jacob,  20. september 2017
  Hej,
  Vi vil bygge en speciel cykelanhænger, men kan ikke finde noget omkring hvor høj den må være.
  Vi kan kun finde noget omkring max bredde og længde. Kan i hjælpe?
  På forhånd tak :)
 • Af Ziva Møller,  11. oktober 2017
  Hej Cyklistforbundet,
  jeg var for nylig ude for en episode (der var heldigvis ingen tilskadekomne), og jeg er i tvivl, om jeg har overholdt reglerne, så jeg håber, I kan hjælpe.
  Jeg standser på cykelstien, idet jeg skal krydse vognbanerne for at dreje ind ad en indkørsel på vejens modsatte side. Ved siden af mig standser en bilist, som skal ind ad samme indkørsel; "min" bilist og jeg afventer (naturligvis), at den modkørende trafik er passeret.
  Bag "min" bilist holder en anden bilist, og venter på det nye flow i trafikken.
  Da kørebanen er fri, svinger "min" bilist over den modsatte bane og drejer ind ad indkørslen, og nu kommer spørgsmålet:
  må jeg (som jeg gjorde det) følge "min" bilists momentum, eller skal jeg afvente, at begge kørebaner er fri, før jeg krydser over over vejen? Den bagvedkørende afventede nemlig ikke og var således temmelig nær ved at ramme mig, formentlig fordi han ikke kunne vente på, at der blev fri bane, eller fordi han simpelthen ikke havde set mig - jeg ved det ikke.
  På forhånd tak
  Ziva Møller (744222, zivamoeller@gmail.com)