Artikler

 • Vejvrede blandt cyklister og bilister: Hvad er forskellen?

  FORSKNING: Vi har udviklet et nyt instrument til at måle vejvrede blandt cyklister. En sammenligning af cyklister og bilister viser, at bilister udviser mere verbal aggression end cyklister. Derudover er køreglæde relateret til mere vejvrede, mens cykelglæde ikke er.

  Af Mette Møller og Sonja Haustein - DTU Management Engineering

 • Aalborg har fokus på samarbejde og forsøg

  BEST PRACTICE Det kræver ekstraordinære indsatser at fastholde og udvikle cykelområdet. I Aalborg spiller samarbejde, der inkluderer forsøg og evaluering, en central rolle for at bringe Aalborg frem blandt landets førende cykelkommuner. Senest har to projekter med Aalborg Universitet givet værdifulde input til den fortsatte udvikling.

  Af Brian Høj, Aalborg Kommune

 • Hedensted Skole

  BEST PRACTICE Som en del af et puljestøttet projekt har Hedensted Skole over en længere periode haft fokus på at få flere elever til at cykle til skole. Det er sket i tæt samarbejde med Hedensted Kommune og COWI. Resultaterne er gode og indsatsen er nu forankret hos skolen.

  Af Ditte Sommer (Færdselskontaktlærer, Hedensted Skole), Lotte Fyhn (Projektleder, Hedensted Kommune) og Birger Villadsen (Projektleder, COWI)

 • Cykling sparer Gladsaxe for halv milliard

  UNDERSØGELSE Gladsaxe Kommune har undgået udgifter for en halv milliard kroner på sundhedsområdet siden 1986. Trafiksaneringer har givet færre trafikuheld og flere cykelstier har betydet at flere cykler, hvilket tilsammen har givet de store reduktioner i sundhedsudgifter.

  Af Ivan Christensen, projektchef i Gladsaxe Kommune

 • Trafikforsøg: Højresving for rødt og cykelbokse

  UNDERSØGELSE Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling gennemfører to forsøg, som kan bidrage til bedre cykelfremkommelighed - uden at forringe sikkerheden.

  Af Anne Eriksson, Vejdirektoratet

 • Borgmesterudfordringen

  BEST PRACTICE Syv borgmestre fra hovedstadsregionen har bevist, at det virkelig kan betale sig at skifte passiv transport ud med cyklen. I maj måned deltog de i Supercykelstiers ”Borgmesterudfordringen”– det betød, at de i løbet af maj lod bilen stå og i stedet trampede i pedalerne, så ofte det var muligt. Gevinsten er tydelig. Borgmestrene er blevet både yngre og sundere.

  Af Tine Brandt-Nielsen, Sekretariat for Supercykelstier

 • Cykelmyggen Egons legeplads

  BEST PRACTICE Cykelmyggens Cykellegeplads i Rudersdal Kommune er et lærerigt uderum for børn, hvor cykelleg, fortælling og fantasi bliver forenet – en unik ramme, som bidrager til cykelglæde for de mindste.

  Af Helle Riis Henriksen, projektleder og Mia Bursø Kristensen, kommunikationsmedarbejder, Rudersdal Kommune

 • Elever som trafikeksperter

  BEST PRACTICE Gennem to år har virksomheden Trafik i Børnehøjde udviklet en metode til at håndtere skolevejsproblemstillinger. Metoden sætter trafik på skolernes dagsorden ved at inddrage eleverne i trafikløsninger. Projektet er oprindeligt finansieret af den statslige cykelpulje og har siden fået støtte fra GF fonden til at producere en videodokumentar om metoden.

  Af Johan Heichelmann, 'Trafik i børnehøjde'

 • Adgang til elcykel giver nye cykelvaner

  UNDERSØGELSE Danskerne cykler både flere ture og kilometer når de får adgang til elcykler. Det konkluderer en ny undersøgelse, der har sammenlignet borgernes cykelvaner før og efter de fik adgang til elcykel. Men effekten varierer efter elcyklisternes alder og holdninger, viser undersøgelsen.

  Af Sonja Haustein & Mette Møller, DTU Transport

 • Den nationale cykelkonference 2016

  Der er nu åbnet for tilmelding til Den nationale cykelkonference 2016 som holdes på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense d. 31. maj og d. 1. juni.

 • Cyklister bidrager væsentligt til både by- og handelsliv

  UNDERSØGELSE En ny undersøgelse viser, at cyklister og gående bidrager med halvdelen af omsætningen i de store byers midte og ca. en fjerdedel i de små og mellemstore byer. Cyklen er det foretrukne transportvalg i bycentrene, og cyklister besøger flere butikker pr. tur end bilister.

  Af Pablo Celis (Aarhus Kommune) og Malene Kofod Nielsen (COWI)

 • Stop cykeltyven

  PLAN OG STRATEGI En ekspertgruppe har for Trafikstyrelsen undersøgt, hvordan antallet af cykeltyverier ved landets stationer kan begrænses. Det er særligt de impulsive cykeltyverier, der kan forhindres, vurderer ekspertgruppen.

  Af Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (Oslo Kommune) og Christina Britz Nicolaisen (Cyklistforbundet)

 • Svært at påvirke borgernes cykelvaner

  UNDERSØGELSE Som opfølgning på det det regionale cykelregnskab har Region Hovedstaden kortlagt, hvor meget strukturelle forskelle som beskæftigelse, familietyper, afstande til arbejde m.m. betyder for forskellene i cyklingen blandt borgerne.

  Af Jonas Herby (Incentive) og Helen Lundgaard (Region Hovedstaden)

 • Hvad er en cyklist?

  UNDERSØGELSE En ny undersøgelse viser, hvordan uvante cyklister oplever skiftet til cyklen, og giver gode råd til, hvordan kommuner, kampagneudbydere og andre kan få flere til at cykle. For en cyklist er ikke bare en cyklist.

  Af Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Cyklistforbundet

 • Furesøstativet

  CykelP og det nye furesøstativ

  BEST PRACTICE Med midler fra Cykelpuljen og Region Hovedstaden har Furesø Kommune forbedret cykelparkeringsforholdene på stationer og større busstop i kommunen. En del af pakken er et helt nyt cykelstativ, der nu er færdigt og taget i brug.

  Af Lene W. Hartmann og Benedikte Isabella Pedersen, Furesø Kommune

 • Registrering af skolebørns transportadfærd

  UNDERSØGELSE Kræftens Bekæmpelse har på Odense Kommunes opfordring udviklet en målemetode til at monitorere skolebørns transportadfærd til og fra skole. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan skolebørn transporterer sig i de enkelte kommuner.

  Af Henriette Jensen, Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse & Oplysning – Fysisk Aktivitet & Kost

 • Cykelfokus

  Cykelfokus

  BEST PRACTICE 'Cykelfokus – Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter' er en ny publikation, som kommunikerer retningslinjer for design af trafikprojekter til forskellige målgrupper. Retningslinjerne skal bl.a. sikre, at cykeltrafikken er en integreret del af alle vejprojekter i København, og at cykeltrafikken tilgodeses i overensstemmelse med de politiske mål.

  Af Niels Jensen, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Mobilitet og Byrum

 • Skattejagt på cykel

  Skattejagt på cykel

  BEST PRACTICE Er det svært at lokke børnene med på cykeltur? Hørsholm Kommune har etableret en geoskattejagt med 29 skatte gemt rundt omkring i skov, by og ved strand.

  Af Johanne Leth Nielsen, Center for Teknik, Hørsholm Kommune

 • cykelteket

  Don’t worry, bike happy - Test en cykel i Cykelteket

  BEST PRACTICE Cykelteket giver borgere og folk, der arbejder i virksomheder i Helsingør Kommune, mulighed for at teste, om der findes lige netop den type cykel, som kan få dem til at træde i pedalerne i hverdagen – også når børnene skal med, når der er langt eller når det skal kombineres med en togtur.

  Af Sidsel Birk Hjuler, Cykel- og mobilitetskonsulent, Helsingør Kommune

 • flex-parkering_1

  Flex-parkering kan afhjælpe cykelparkeringsudfordringer

  BEST PRACTICE Det er en stor udfordring at finde plads til cykelparkering i København, og derfor afprøver Københavns Kommune i disse år nye fleksible og kreative løsninger på byens cykelparkeringsudfordringer. Et af disse tiltag er flex-parkering, hvor bilister og cyklister deles om gadens areal.

  Af Rosa Christine Mattsson, Københavns Kommune

 • psykelløb

  Når cykling er mere end transport og motion

  BEST PRACTICE I september 2014 cyklede 70 psykiatribrugere og -medarbejdere fra Københavns Vestegn til Skagen. De 350 kilometer, der blev tilbagelagt over fem dage, blev kulminationen på et års træning og planlægning, samt begyndelsen på en ny cykelkultur blandt psykisk sårbare.

  Af Anja Kammacher, projektleder

 • Fote: Mikkel Østergaard

  Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister

  UNDERSØGELSE Debatten om cyklisters adfærd blusser med jævne mellemrum op i medierne, men indtil nu har der kun været begrænset viden om problemets omfang og karakter. Ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at alle trafikantgrupper oplever uhensigtsmæssig adfærd fra visse cyklister som et stort problem.

  Af Annette Meng og Trine Stig Mikkelsen, Cyklistforbundet

 • ældre kvinde på cykel

  Cykling blandt 50+ årige

  UNDERSØGELSE Resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse viser, at helbredsproblemer og utryghed i trafikken er væsentlige faktorer, når folk stopper med at cykle. El-cyklen har potentiale til at få folk op på cyklen igen. Endelig er det vigtigt med god cykelinfrastruktur, der bidrager til tryghed og komfort i trafikken, og grønne områder bør prioriteres.

  Af Annette Meng, Cyklistforbundet

 • Europa_cykelandele

  Danmark er cykelland nummer 2 i Europa

  FORSKNING Europas cykeltransportvaner er blevet kortlagt i et samarbejde mellem DTU Transport og Lunds Universitet. Med udgangspunkt i eksisterende undersøgelser, har forskerne kortlagt omfanget af ture og deres længde i en lang række europæiske lande.

  Af Thomas Sick Nielsen, Linda Christensen, Sonja Haustein & Till Koglin (DTU Transport & Lunds Universitet)

 • Horsens_skolecykling_pic1

  Borgerinddragelse giver flere cyklende skolebørn

  UNDERSØGELSE I Horsens Kommune var andelen af selvtransporterende børn til og fra skole lavere i fire af kommunens oplandsbyer end andre steder i kommunen. Nu har kommunen med hjælp fra borgerne forbedret skolevejene i de fire byer.

  Af Ole Helboe Nielsen & Brian Skaarup Hannibal (Horsens Kommune), Majken Kobbelgaard Andersen & Karen Marie Lei (COWI)

 • Stibredder

  Stibreddens betydning for adfærd og kapacitet på cykelstien

  UNDERSØGELSE Cyklister kører med forskellige hastigheder. Deres placering på stien påvirkes af stibredden og trafiksituationen, men f.eks. også af parkerede biler langs stien. På baggrund af adfærden gives anbefalinger til stibredder.

  Af Thomas Skallebæk Buch & Poul Greibe, Trafitec

 • Hønen eller ægget

  Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister

  FORSKNING Mange undersøgelser peger på, at større byers kompakte udformning er med til at øge cykelandelen. Hvad der sjældent tages fuld højde for i disse undersøgelser er, at de borgere der bor i byernes centrum, ofte er forskellige fra dem der bor i mere spredte bebyggelser udenfor centrum.

  Af Lars Breum Christiansen & Thomas Madsen, SDU

 • Supercykelstien Farumruten

  Supercykelstien Farumruten får 52 % flere pendlere i sadlen

  UNDERSØGELSE Det tværkommunale samarbejde om Supercykelstierne, mellem 22 kommuner og Region Hovedstaden, er en succes. Supercykelstien Farumruten giver flere pendlere lyst til at tage cyklen frem for bilen, når de skal på arbejde.

  Af Diana Skyum, Sekretariatet for Supercykelstier

 • Aeldre cyklisters sikkerhed

  Ældre cyklisters sikkerhed i trafikken

  UNDERSØGELSE Cyklistforbundet har indsamlet den tilgængelige viden om ældre cyklisters sikkerhed og præferencer i trafikken, men samtidig fundet, at viden på området er sparsom. Vi har gjort den viden vi har fundet tilgængelig i et notat, og beskriver den i en afkortet udgave her i artiklen.

  Af Annette Meng, Cyklistforbundet

 • Skolecykling

  Elever som cykelambassadører

  BEST PRACTISE Elevinddragelse fører til, at Skårup Skole engageres i at tage hånd om trafikken og forbedre cykelforholdene. Ved at tage udgangspunkt i medbestemmelse og demokrati har skolen gradvist taget mere og mere ansvar for projektet og har nu en solid plan for trafikken.

  Af Johan Heichelmann, 'Trafik i børnehøjde'

 • Cykel-app får ansatte i virksomheder til at cykle mere

  BEST PRACTICE Fællesskab, konkurrencer og præmier motiverer cyklister til at jagte flere kilometer. Resultaterne fra en cykelkampagne i Randers viser, at 47 procent cyklede mere, end de plejer, ved at bruge en cykel-app.

  Af Britt Møller, Randers Kommune

 • SmartBiking afslutningsmesse i Svendborg

  SmartBiking i Svendborg - unge går i dybden med nye løsninger

  BEST PRACTICE I Svendborg er der stort fokus på at inddrage de unge i udvikling af nye løsninger for at få flere unge til at bruge cyklen. Et nyt projekt er sat i søen, og elever på HTX, HHX og STX har arbejdet koncentreret i en længere periode for at hjælpe kommunen med at udvikle byen til at blive en god cykelby for unge.

  Af Klaus Johannessen, Svendborg Kommune, og Birger Villadsen, COWI

 • Krydsning af letbane

  Cyklisters sikkerhed ved krydsning af letbanen

  PLAN OG STRATEGI Metroselskabet og Via Trafik har undersøgt, hvordan cyklistsikkerheden kan opretholdes, når letbanen indføres på Ring 3 omkring København. I et katalog regner vi på, hvilke fysiske tiltag, der kan være med til at øge sikkerheden for de krydsende cyklister på ruten, som er udpeget til at blive Supercykelsti.

  Af Stine Sonne, Via Trafik Rådgivning A/S og Lise Holm, Metroselskabet I/S

 • Er fremtidens by en cykelby?

  FORSKNING Hvordan kan cyklen være med til at løse fremtidens mobilitetsudfordringer og bidrage til at skabe en god by for mennesker? Dét var udgangspunktet for FutureLab – en ’masterclass’ der i to dage samlede eksperter på tværs af faglighed og nationalitet. Et af svarene på spørgsmålet er, at vi måske skal blive bedre til netop ikke at snakke så meget om cykler.

  Af Anne Katrine Braagaard Harders, Aalborg Universitet

 • Byrådet i Middelfart på studietur til Middelfart

  Cykleplan på Middelfart-måden

  PLAN OG STRATEGI ”Sammen bygger vi broer til fremtiden”, lyder visionen i Middelfart Kommune. Og ordet ”sammen” er netop det bærende element i udarbejdelsen og realiseringen af kommunens Cykleplan, der har været behandlet i samtlige politiske udvalg. En case story om forankring, krav, innovation og konkrete cykletiltag.

  Af Morten Mejsen Westergaard, klimachef, Middelfart Kommune

 • Viborg opsætter første europæiske cykelruteskilte i Danmark

  BEST PRACTICE Det europæiske cykelrutenet, EuroVelo, består af 14 cykelruter, hvoraf fire går gennem Danmark. Projektet startede for knap 20 år siden – initieret af artiklens forfatter. I Viborg har man netop opsat landets første EuroVelo-skilte for rute 3, der har fælles forløb med Hærvejen gennem Danmark.

  Af Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle

 • Cykelprojekt på Varde Soldaterhjem

  Veteraner cykler for fællesskabet i Varde

  BEST PRACTICE I Årets Cykelkommune 2014, Varde Kommune, er cyklen i centrum for flere kommunale satsninger, men de private og frivillige vil også være med. Derfor cykler krigsveteraner for fællesskabet, hinanden og den gode motion.

  Af Christian Rabjerg Madsen, Varde Kommune

 • El-cyklisters erfaringer i Sacramento, Californien

  FORSKNING En gruppe amerikanske forskere har gennemført en række kvalitative interviews med det formål at afsøge muligheder og udfordringer forbundet med udbredelsen af el-cykler. Forfatterne fremhæver vigtigheden af førstehåndserfaringer med el-cykler i arbejdet med at fremme brugen af el-cykler.

  Af Annette Meng, Cyklistforbundet

 • Foto:Cyklistforbundet/Andreas Hammershøj (hammershoej/Flickr)

  Hollandsk undersøgelse af risikofaktorer ved elcykler

  FORSKNING En gruppe forskere på SVOW-instituttet i Holland gennemførte en eksperimentel undersøgelse med henblik på at belyse potentielle risikofaktorer ved el-cykler for ældre cyklister. Forskerne konkluderer, at mental belastning i venstresving kombineret med el-cyklens lidt højere hastighed kan være problematisk for ældre cyklister.

  Af Annette Meng, Cyklistforbundet

 • Byens cykelgade - Jernbanegade i Næstved

  BEST PRACTICE I Næstved Kommune er en del af Jernbanegade blevet ændret fra en trafikvej til en cykelgade. Her skal al trafik foregå på cyklisternes præmisser. Formålet er at fremme cyklismen i området.

  Af Lárus Ágústsson, COWI

 • Cykelturister

  Tilfredse turister på cykel

  UNDERSØGELSE En cykeltur gør glad. Det er en af konklusionerne på en nyligt afsluttet Gallup rundspørge, hvor netop cyklende turister udtrykte stor tilfredshed.

  Af Elisabeth Frederiksen, Østdansk Turisme

 • 38 % af danske bilister ønsker at cykle mere

  UNDERSØGELSE Bilister og brugere af kollektiv trafik drømmer om at cykle mere i fremtiden. Kommunerne kan være med til at realisere drømmen, hvis de tager fat i danskernes ønsker og erfaringerne fra de danske byer, der allerede gør det godt.

  Af Michael Knørr Skov, afdelingschef i Plan og trafik, COWI.

 • Anbefalinger fra Højresvingsstrategien

  PLAN OG STRATEGI ”Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker - mellem lastbil og cyklist” indeholder en beskrivelse af initiativer til forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister opdelt mellem de ansvarlige aktører.

  Af Victor Hollnagel, Trafikstyrelsen, Jørn Pakula Andresen, Rigspolitiet og Mette Fynbo, Vejdirektoratet

 • Test-en-elcykel

  BEST PRACTISE Er tre måneder på elcykel nok til at omvende en bilist? Det mener projektet Test-en-elcykel, hvor otte kommuner og otte hospitaler i Region Hovedstaden vil få i alt 1.700 bilpendlere til at hoppe på elcyklen.

  Af Signe Munch-Pedersen, Gate 21

 • Budskabsmålinger – ny målemetode

  UNDERSØGELSE Nu er det muligt direkte at måle, hvorledes forskellige budskaber påvirker vores tilbøjelighed til at cykle. Målemetoden giver en dybere indsigt i, hvad der bevæger os til at mene – og siden at gøre – det ene eller det andet i trafikken.

  Af Thomas Krag, Thomas Krag Mobility Advice

 • Cykelregnskab - so ein Ding müssen wir auch haben

  UNDERSØGELSE Region Hovedstaden har udarbejdet et regionalt cykelregnskab, der tager temperaturen på cyklismen i perioden 2007 til 2012. Regnskabet viser blandt andet, at borgerne i regionen hver dag cykler 3,5 mio. km.

  Af Helen Lundgaard, Region Hovedstaden og Jonas Herby, Incentive Partners

 • Cykelandel og bystruktur – betydningen af lokale, regionale og terrænforhold

  FORSKNING Lokal tilgængelighed, byens regionale rolle samt terrænet har betydning for cykling. De fleste byer har ’blandede’ forudsætninger for cykling.

  Af Thomas Sick Nielsen, DTU-Transport og Hans Skov-Petersen, Københavns Universitet

 • Pige på cykel

  Bedre forhold for cyklister - sundhed som løftestang

  BEST PRACTISE Borgerne skal leve længere og have bedre livskvalitet. Kommunerne har både en forpligtigelse og et økonomisk incitament. Samarbejde på tværs i kommunerne giver et løft.

  Af Hans Jørgen Bitsch, tidl. Sundhedskonsulent i Skanderborg kommune.

 • Udviklingen i cykelandelen i kommunerne

  FORSKNING Cyklen er med knap 15 procent af alle ture en vigtig del af det danske transportsystem. Analyser viser, at cykelandelen er faldet i en årrække. De største fald sker i kanten af de store byregioner på Sjælland og i Østjylland.

  Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

 • Fritid

  Cykelmarketing-budskabers betydning for opfattelsen af cykling

  UNDERSØGELSE Ny undersøgelse dokumenterer, hvordan budskaber om cykling påvirker modtageren. Cykling skal ”sælges” med positive budskaber. Man kan med fordel undgå at tale om sikkerhed, når man vil have flere til at cykle.

  Af Thomas Krag, Thomas Krag Mobility Advice

 • Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

  Forbedret stinet giver nye cyklister

  FORSKNING Det nytter at forbedre fx belægning, skiltning og belysning for at få folk til at vælge cyklen fremfor andre transportformer. Det giver tilmed cyklisterne en bedre oplevelse af at cykle.

  Af Hans Skov-Petersen, Jette Bredahl Jacobsen og Suzanne Elisabeth Vedel, Københavns Universitet, Thomas Sick Nielsen, DTU og Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse

 • Barrierer for børns hverdagscykling

  FORSKNING Forældre oplever, at der er mange barrierer for børns cykling i hverdagen. Det kræver særlige indsatser og prioriteringer at skabe plads til børns cykling. Her er eksempler på, hvordan forældre overvinder barrierer. Kommuner kan via skoleindsatser understøtte børns cykling.

  Af Trine Agervig Carstensen KU-LIFE, Anton Stahl Olafsson KU-LIFE og Thomas Sick Nielsen DTU-Transport

 • Cykelskole

  Mobilitetsudvikling i udsatte byområder

  SPECIALE Nyt speciale identificerer en særegen mobilitetspraksis hos voksne indvandrerkvinder i udsatte byområder. De bruger kun i ringe grad cyklen i hverdagen. Hvorfor forholder det sig sådan? Og hvad kan byplanlæggere gøre for at ændre det?

  Af Lise Rask, Byskab og Naja Poulsen, Urban Transition Öresund

 • Svensk viden om cyklistuheld

  UNDERSØGELSE Hvad ved man i Sverige, som vi ikke ved? En hel del, faktisk, når det drejer sig om cyklister og uheld i trafikken. En ny rapport fra det svenske Trafikverket indeholder ny viden fra hospitaler og skadestuer om de cyklister, der er kommet til skade.

  Af Anne Eriksson, Københavns Kommune

 • Vintercykling

  Vinter gør det noget? – sne og hvad så!

  BEST PRACTISE Der er mange metoder til at holde cyklisterne kørende om vinteren. I Danmark er der tradition for at anvende snerydning om vinteren. I Holland bliver der lavet forsøg med opvarmning af cykelstier og i Finland lader man sammenpresset sne danne et fast underlag vinteren igennem.

  Af Niels Hoe, HOE360 Consulting

 • Hvad kan få danskerne til at cykle mere og længere?

  FORSKNING Danskerne elsker at cykle, og de er klar til at cykle endnu mere, hvis der er grønne omgivelser, få stop og lange cykelstier. Det viser en ny dansk undersøgelse, som er lavet blandt 3.900 cyklister i storkøbenhavn.

  Af Hans Skov-Petersen, Jette Bredahl Jacobsen og Suzanne Elizabeth Vedel, alle fra Københavns Universitet

 • Hvad skal der til for at danskerne cykler?

  FORSKNING De fleste ved, at cykling er sundere end at køre i bil eller bus. Alligevel er det svært for folk at ændre adfærd. Både de fysiske omgivelser og individuelle forhold har betydning for vores valg af transportmiddel i dagligdagen.

  Af Thomas Madsen, Syddansk Universitet

 • Foto: Cyklende dreng

  Hvordan ser cykelegnede omgivelser for børn ud?

  FORSKNING Børns cykelvaner er påvirket af forældre, nærmiljøets trafikforhold og lokale transportnormer. Det viser en ny undersøgelse, som er lavet blandt forældre til 20 skolebørn i Hovedstadsområdet.

  Af Trine Agervig Carstensen, Anton Stahl Olafsson, begge Københavns Universitet og Thomas Sick Nielsen, DTU-Transport

 • Investeringer i infrastruktur – gør det en forskel?

  FORSKNING Som en del af Bikeability-projektet er der lavet et casestudie af tre forholdsvis nye investeringer i infrastruktur. Det viser, at danske cyklister værdsætter sikkerhed/tryghed, enkle visuelle oplevelser og hurtigere cykelstier, højt, når der skal bygges ny cykelinfrastruktur.

  Af Henrik Harder og Victor Andrade, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

 • Foto: Østdansk Turisme

  Sandalen på pedalen

  UNDERSØGELSE Der cykles ivrigt på cykelstierne langs de danske kyster. Men hvem cykler og hvor meget? I forbindelse med EU-projektet ”Powered by Cycling: Panorama” er cykelturismen langs Danmarks kyster blevet kortlagt.

  Af Elisabeth Frederiksen, Østdansk Turisme

 • Verdensmesterskaberne i cykelinfrastruktur

  BEST PRACTISE Der er rigtig megen god cykelinfrastruktur i Danmark, og det kan diskuteres om vi eller Holland er verdens bedste cykelland. Men måles der på ambitiøs cykelinfrastruktur, er der en klar vinder – Holland.

  Af Niels Hoe, HOE360 Consulting

 • Bikeability kort fortalt i ord og levende billeder

  FORSKNING Bikeability er et stort forskningsprojekt med fokus på hvad, der gør byer cykelvenlige og får danskerne til i højere grad at vælge cyklen. Her kan du læse kort om projektet og se videoer med forskerne, der fortæller om resultaterne.

  Af Anette Jerup Jørgensen, Cyklistforbundet

 • Cykelsuperstier – ikke så super endda

  FORSKNING Projekt ’Cykelsuperstier’ har været lanceret som en storstilet politisk satsning. Vores studier og COWI’s evaluering af C99 Albertslundruten viser dybe sprækker i forholdet mellem målsætninger og udførelse.

  Af Nils Eigil Bradtberg og Jonas Larsen, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, MOSPUS, Roskilde Universitet.

 • Danmark cykler sammen – ny kampagne skal få danskerne op på jernhesten

  BEST PRACTISE En ny kampagne ’Danmark Cykler Sammen’ skal fremme cykling i Danmark og øge danskernes livskvalitet, arbejdsevne og folkesundhed. Nordea-fonden har sagt ja til at støtte projektet med 5,8 millioner kroner.

  Af Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse

 • Cykelbyg var et af temaerne for undervisningsforløbet i Furesø Kommune

  Folkeskolen cykler - begejstring læring og innovation i undervisningen

  BEST PRACTISE Folkeskolen cykler er et undervisningsforløb, der bruger cyklen som tema på tværs af alle fag. Det har fået eleverne til at cykle mere – også i fritiden. Undervisningsmateriale kan downloades her.

  Af Lene Hartmann, klimaprojektleder, Furesø Kommune

 • Cyklismens iscenesættelse - en ny forståelsesramme for hverdagscyklismen

  FORSKNING En ny bog præsenterer en model til at forstå hverdagens mobilitet ud fra konkrete situationer. Modellen kan både anvendes som analyseredskab og som forlæg for en konkret plan eller intervention.

  Af Ole B. Jensen, professor, Aalborg Universitet

 • Den sanselige cykeloplevelse

  SPECIALE Et kulturanalytisk projekt har set nærmere på det unikke ved cykeloplevelsen. Væren-i-nuet og væren-i-byen kan være udgangspunkt for nye cykeltiltag.

  Af Kandidatstuderende Nikolaj Vedde, Emilie Stuhr Andersen, Charlotte van der Veen & Ann Sophie Andersen, Master of Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet

 • Effekter af forbedringer af cykelstierne langs Vestvolden

  FORSKNING Virker det overhovedet at forbedre forholdene på cykelstierne? Kommer der flere cyklister? Dette videnblad dokumenterer effekterne af forbedringer af fx belægning, skiltning og belysning.

  Af Hans Skov-Petersen, Københavns Universitet, Jette Bredahl Jacobsen, Københavns Universitet, og Simon Rask Kræftens Bekæmpelse

 • Bedre adgang for cykler i nordjyske busser

  BEST PRACTISE Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fået støtte af Trafikstyrelsen til at gennemføre et projekt, der skal gøre det lettere at få sin cykel med i bussen.

  Af Kristoffer Martens, Nordjyllands Trafikselskab.

 • Nu starter det fælles europæiske forskningsprogram Horizon2020

  FORSKNING Forskningsprogrammet H2020 giver mulighed for samarbejde mellem forskere og kommuner; projekter, hvor byer går sammen om at demonstrere og teste innovative løsninger inden for transport og mobilitet samt transport innovation i små virksomheder. Første call er 11. december 2013.

  Af Thomas Sick Nielsen, DTU-Transport, Thomas Midtgaard, Styrelsen for Forskning og Innovation

 • SPAR-kædens kombinerede indkøbsvogn og cykelanhænger

  Cyklen som indkøbsnet

  UNDERSØGELSE Også når det kommer til indkøb, er vaner svære at rokke ved, og bilen er for mange det naturlige valg, når der skal købes ind. Men der er penge i cyklende kunder. Og private og offentlige initiativer, der skal gøre livet lettere for de cyklende kunder, begynder at dukke op.

  Af Niels Hoé, HOE360 Consulting

 • Cykeltjenester hitter hos virksomhederne

  BEST PRACTISE Flere virksomheder benytter sig af online tjenester, hvor medarbejderne kan få repareret deres cykler og købe cykler til spotpris.

  Af Maj Marie Carlsen, Formel M

 • Cykeludfordringsbane på Vestvolden. Foto: Jeppe Carlsen

  Cykling på tværs af kommunegrænser

  BEST PRACTISE Succesfuldt cykelsamarbejde mellem ni kommuner i hovedstadsområdet har givet to attraktive cykelruter i forbindelse med Københavns Befæstning. Ruterne bruges af pendlere og til rekreative formål af beboerne i nærheden. Seminar sætter fokus på projektet.

  Af Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse

 • Cyklisme gavner klimaet, sundheden og økonomien

  BEST PRACTISE Virksomheder og deres medarbejdere fremhæver klima, sundhed og økonomi som de tre væsentligste grunde til at vælge cyklen frem for bilen.

  Af Maj Marie Carlsen, Formel M

 • God cykelparkering og omklædning gør en forskel

  UNDERSØGELSE Da Rambøll flyttede til nyt domicil i Ørestaden stod optimale parkerings- og omklædningsfaciliteter til virksomhedens cykelpendlere højt på prioriteringslisten. Undersøgelser viser, at de fysiske forhold er altafgørende for medarbejdernes motivation til at cykle på arbejde.

  Af Maj Marie Carlsen, Formel M

 • Herlev Kommune deler ud af erfaringer med elcykelprojekt

  BEST PRACTISE Herlev Hospital låner koncept fra Herlev Kommune, der handler om at få bilglade pendlere til at udskifte bilen med en elcykel

  Af Maj Marie Carlsen, Formel M

 • Slow down think!

  Hvilke rammer fremmer det rigtige valg?

  FORSKNING Cykling er sundt, og de fleste ved sikkert at cykling er sundere end passive transportformer som bil eller bus. Alligevel er det svært for folk at ændre adfærd fra den passive transport til cykling. Hvorfor er der stor forskel på hvad vi ved vi bør gøre, og det vi reelt gør?

  Af Thomas Madsen, Institut for Idræt, Syddansk Universitet

 • Plejehjemsbeboere generobrer byen på cykel

  BEST PRACTISE ‘Cykling uden alder’ er et frivilligt initiativ i København, der giver ældre på byens plejehjem en mulighed for at få vind i håret og komme ud og opleve byen fra cykelstien. Initiativet er open source og lægger op til, at andre byer og kommuner kopierer idéen, mod at de deler deres erfaringer tilbage til fællesskabet.

  Af Ole Kassow, borger og initiativtager til Cykling uden alder

 • Skolepatrulje i morgentrafik. Foto: Signe Roderik

  Kommunerne vil sikker skoletrafik

  UNDERSØGELSE I fire år har Rådet for Sikker Trafik testet kommunernes indsats i forhold til sikker skoletrafik. Resultatet er entydigt – kommunerne gør en stor indsats i forhold til sikker skoletrafik på rigtig mange områder.

  Af Janne Gundersen, Rådet for Sikker Trafik

 • Kan man cykle fra Herning til Milano?

  BEST PRACTISE 'Jeg Vil Jeg Kan' er et anderledes og nytænkende forløb for unge ledige. Målet er at få dem i gang med arbejde eller uddannelse ved at træne dem i at tage ansvar og blive proaktive. En cykeltur til Milano var projektets højdepunkt

  Af Lis Frandsen, jobkonsulent, Herning Kommune

 • Korte bilture med potentiale for overflytning

  UNDERSØGELSE Københavns Kommune har ambitiøse målsætninger om at få endnu flere til at skifte bilen ud med cyklen. De korte ture under 5 km vurderes til at have et stort overflytningspotentiale. En række undersøgelser har gjort os klogere på korttursbilisterne i København og deres adfærd og holdninger.

  Af Marie Kåstrup, Cykelsekretariatet, Københavns Kommune

 • Elever fra Svendborg Gymnasium pimper cykler med byens borgere på Centrumpladsen

  Succeser og udfordringer i Svendborg Cykelkommune

  BEST PRACTISE Tværfagligheden er sat i højsædet i Svendborg Cykelkommune. Det har kastet mange gode projekter af sig, men er også en konstant udfordring af den områdeopdelte forvaltning

  Af Klaus Johannessen, Svendborg Kommune

 • Svendborg: Trafiksanering af havneområde øger cyklisters tryghed

  BEST PRACTISE Et vellykket anlæg af cykelsti i eget tracé ved trafikfarligt havneområde har givet mere cykeltrafik og mindre biltrafik. Cyklisterne er blevet mere trygge.

  Af Bente Hansen, Miljø og Teknik, Svendborg Kommune

 • Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

  Hvad foretrækker cyklister på deres rute?

  FORSKNING I et studie af cyklister i København, har vi fundet, at over 80 % af cyklisterne er villige til at cykle en omvej, for at opnå en rute som de bedre kan lide eller for at undgå ting, de ikke bryder sig om.

  Af Suzanne Elizabeth Vedel (IFRO, KU), Jette Bredahl Jacobsen (IFRO, KU) og Hans Skov-Petersen (IGN, KU)

 • Cykelviden

  Cykling og sundhed

  FORSKNING Cykling som transport har potentiale til at forbedre folkesundheden i Danmark. Danskerne cykler 2.8 mia. km hvert år, hvilket svarer til ca. 4 % af alle kørte kilometer, og 17 % af alle ture. Få et indblik i cyklingens mange sundhedsmæssige fordele.

  Af Thomas Madsen, Institut for Idræt, Syddansk Universitet

 • Virksomheder springer på cyklerne i Randers

  BEST PRACTISE Et cykelprojekt i bydelen Dronningborg har fået flere ansatte i virksomheder til at trampe i pedalerne.

  Af Majbritt Møller, Randers Kommune

 • Cyklistprioritering i kryds – tendenser fra ind- og udland

  BEST PRACTISE Cykelvenlig infrastruktur handler om andet end cykelstier. Danmark er på mange måder på cykelinfrastrukturens forkant, men i de senere år er der også kommet nye og spændende tiltag fra andre byer rundt om i verden med fokus på prioritering af cyklister i kryds

  Af Niels Hoé, HOE360 Consulting

 • Går det op eller ned for cykling i Danmark?

  FORSKNING Overordnet er cyklingen i Danmark faldende, men i de største byer er der vækst eller uændret cykling. Det går således både ned og op for cykling i Danmark, og forskellen i cykling mellem by og land øges.

  Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

 • Et styrket fokus på koblingen mellem cykling og sundhed

  SPECIALE Alternativer til årtiers transportpolitiske satsninger på bilisme står over for et skelsættende skifte. Men er politikerne villige til at satse på cyklisme som et alternativ til bilismen? Og hvilke forestillinger ligger der til grund for de aktuelle transportpolitiske diskussioner for fremme af cyklisme og bilisme?

  Af Nils Eigil Bradtberg, Cand. Scient Idræt, Københavns Universitet

 • Danmarks første cykelsupersti åbner på lørdag. Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

  Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud?

  FORSKNING Cykelbyen er en større by, der er kompakt, tæt, og har et transportnet, der gør det muligt at cykle på kryds og tværs. Samtidigt er den ikke bygget op omkring kollektive trafikkorridorer. Bytæthed fremmer cyklisme – bakker begrænser.

  Af Thomas Sick Nielsen, DTU Transport, Trine Agervig Carstensen og Anton Stahl Olafsson KU.

 • Trafiksanering ved gymnasium øger tryghed og fremkommelighed

  BEST PRACTISE Ved Svendborg Gymnasium er der lavet cykelsti og trafiksanering. Det har skabt bedre fremkommelighed og øget trygheden for cyklister og gående på langs og på tværs af A.P. Møllersvej.

  Af Bente Hansen, Miljø og teknik, Svendborg Kommune.

 • Cykler gymnasieelever?

  BEST PRACTISE Eller venter de bare på at få kørekort? Hvordan får man unge mellem 16 og 19 til at kaste sig over cykelfremme? Det satte Svendborg Kommune og COWI sig for at undersøge med et projektforløb på Svendborg Gymnasium støttet af Cykelpuljen.

  Af Henrik Bojsen, COWI

 • Vejdirektoratets forslag til skilt

  Hvor er min cykel?

  BEST PRACTISE Nu kan kommunerne flytte cykler. Med Folketingets beslutning om en forsøgsordning, som trådte i kraft den 1. marts 2013, er der nu hjemmel i lovgivningen.

  Af Af Niels Hoé, HOE360 Consulting

 • Nye cyklister – hvordan?

  UNDERSØGELSE Transportvaner er automatiserede og svære at ændre. Men det kan lade sig gøre, når cykling er et socialt element i det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse af nye cyklisters begrundelser for at deltage i Vi cykler til arbejde kampagnen.

  Af Anette Jerup Jørgensen, Cyklistforbundet

 • Sortsyn i trafikken - nyt samarbejde skabte lokal mørkesynsevent

  BEST PRACTISE Græsrødder, kørelærere, optikere, pædagoger, cykelhandlere og kommunale embedsfolk satte i januar 2013 fokus på trafiksikkerhed i vintermørket. Cyklister blev sendt på slalomtur i en mørklagt idrætshal, og bilister fik genopfrisket reglerne for færdsel i mørke.

  Af Michael Levisen Nielsen, Dansk Cyklist Forbund Aalborg, og Lone Krogsgaard, Skanderborg Kommune

 • LED-lys

  Cyklister kommer frem med lysets hastighed i Aalborg

  BEST PRACTISE På cykelpendlerruten mellem universitetet og centrum kan cyklisterne i dagtimerne følge en grøn bølge i de diode-lys, der er blevet fræset ned i asfalten. Om aftenen udløser cyklen selv den grønne bølge, der sikrer grønt lys i lyskrydset.

  Af Anne Marie Lautrup Nielsen, Trafik og Veje, Aalborg Kommune

 • Cykelviden

  Cyklisters bevægelser i Aarhus

  FORSKNING GPS-baseret undersøgelse af cyklister i Aarhus danner baggrund for at revidere opfattelsen af cyklisters nærmiljø. Det giver anledning til nytænkning af måden, man beregner områders cykelvenlighed på - specielt i forhold til områdets størrelse og form.

  Af Thomas Madsen, Idræt og Sundhed, SDU