Foto: COWI

1909

Byens cykelgade - Jernbanegade i Næstved

BEST PRACTICE I Næstved Kommune er en del af Jernbanegade blevet ændret fra en trafikvej til en cykelgade. Her skal al trafik foregå på cyklisternes præmisser. Formålet er at fremme cyklismen i området.

Af Lárus Ágústsson, COWI
16. september 2014

Hvad er en cykelgade?

I en cykelgade er kørebanen reserveret til cyklisterne, men biler må gerne køre der. Hastighedsgrænsen er stadigvæk 50 km/t, men bilerne opfordres til at køre med en hastighed svarende til cyklisters hastighed (normalt under 30 km/t). De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden. Parkering må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

Udformningen af cykelgaden

Der er anvendt forskellige belægninger til at fremhæve, hvor der er fortov, parkering og kørebane. Der er ingen kantstensbegrænsning mellem parkering og fortov som giver oplevelsen af at der er tale om en plads og ikke en trafikvej og dermed er med til at dæmpe hastigheden. Afvanding klares mellem parkering og kørebane. Parkering skiltes med tidsbegrænsning. Billeder af Jernbanegade før og efter omdannelsen kan ses nedenunder på billede 1 og 2.

Billede 1: Jernbanegade før ændringen. Foto: COWI.

Billede 2: Jernbanegade efter ændringen. Foto: COWI.

Plads til ophold i byrummet

En yderligere fordel ved at have omdannet Jernbanegade til cykelgade er, at det kan bidrage til et bedre byrum til ophold. Der er blandt andet opsat bænke, og beplantning skaber en grøn atmosfære i bybilledet.

Renoveringen af gaden betyder, at butikkerne i højere grad har mulighed for at benytte udearealet til udstilling eller servering, uden at det påvirker fodgængernes færdselsmuligheder.

Cykelbarometer

Der er opstillet et cykelbarometer med en luftpumpe midt på strækningen. Cykelbarometeret oplyser temperatur, klokkeslæt, samt antallet af forbipasserende cyklister den pågældende dag. Jernbanegade ligger på strækningen mellem Næstved station og bymidten.

Som en særlig service viser cykelbarometeret desuden nedtælling til afgang for næste tog til København, Køge og Nykøbing F. Endelig giver cykelbarometeret kommunen mulighed for at få oplysninger om trafikmængde, kørselsretning og trafikanternes hastighed. Barometeret kan ses nedenunder på billede 3.

 

Billede 3: Cykelbarometeret på Jernbanegade. Foto: COWI.

Effekten af at have omdannet Jernbanegade til cykelgade

Der er foretaget en sammenligning af forholdene før og efter etableringen. Resultaterne viser for kørsel i begge retninger efter ombygningen, at:

 

Før

Efter

Forskel

Antal køretøjer pr. dag

3123

2100

Fald på 33%

Antal cyklister og knallertkørere pr. dag

273

316

Stigning på 16 %

Gennemsnitshastighed

25 km/t

25 km/t

Ingen ændring

Andel der overholder 30 km/t

-

79,3 %

-

Den hastighed 85 % har som maksimal hastighed

37 km/t

33 km/t

Fald på 4 km/t

Tabel 1: Effekterne af gadeomdannelsen.

 

En spørgeskemaundersøgelse viser at cyklisterne på Jernbanegade oplever trygheden på gaden forbedret og 10 % af cyklisterne er efter ombygningen begyndt at benytte Jernbanegade frem for en alternativ rute.

Generelt set viser sammenligningen at antallet af motorkøretøjer er faldet, at der er kommet flere cyklister i Jernbanegade, og at cyklisterne føler sig mere trygge ved at færdes i gaden. Dette antyder at cyklisternes forhold er forbedret.

I 2012 blev erhvervsmål og butikslivet observeret og registreret. Det er hensigten, at kommunen senere vil gentage observationerne for dermed at kunne vurdere, om ombygning af Jernbanegade har haft en positiv effekt på butikslivet og dermed bidraget til et bedre byrum til ophold.

Konklusion

Evaluering af et enkelt projekt giver ikke en klar anbefaling om, at etablering af cykelgader generelt kan anbefales, men resultaterne viser en tendens til at tiltaget i Næstved er vellykket, idet det har givet bedre forhold for cyklisterne.

Projektet med at omdanne Jernbanegade til cykelgade blev støttet af cykelpuljen

DEBAT

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.