Furesøstativet

Foto: Furesø Kommune

701

CykelP og det nye furesøstativ

BEST PRACTICE Med midler fra Cykelpuljen og Region Hovedstaden har Furesø Kommune forbedret cykelparkeringsforholdene på stationer og større busstop i kommunen. En del af pakken er et helt nyt cykelstativ, der nu er færdigt og taget i brug.

Af Lene W. Hartmann og Benedikte Isabella Pedersen, Furesø Kommune
28. september 2015

Furesø Kommune vil gøre det sjovere, sikrere, smartere og hurtigere at være cyklist. Som forstadskommune til København har Furesø mange pendlere. De, som ønsker et alternativ til bilen og ikke vil cykle hele vejen, skal have gode kombinationsmuligheder mellem cykel og bus/tog.

I 2014 lavede Furesø Kommune derfor flere CykelP-projekter til forbedring af parkeringsforholdene på kommunens stationer og busholdepladser. Dette blev gjort ved at skabe sammenkobling mellem brugen af Supercykelstien Farumruten og den kommende Supercykelsti Værløseruten og den kollektive transport.

På den måde ses supercykelsti, cykelparkering og kollektiv transport i kombination i stedet for som separate tilbud til den rejsende. Ved at give brugerne af cykelsuperstierne mulighed for at tilvælge tog eller bus i de tilfælde, hvor cyklisten ikke ønsker at cykle hele vejen, sikres og fastholdes cyklisten, netop fordi der ikke er tale om en ”enten-eller” transportløsning, men en ”både-og” mulighed.

Hvorfor et nyt cykelstativ?

Et centralt element i CykelP-projekterne var udvikling af et nyt cykelstativ. Ideen opstod i Furesø Kommune, idet flere medarbejdere havde erfaringer med det vanskelige i at låse sin cykel fast til et cykelstativ, og at det ofte kun var forhjulet, det var muligt at låse fast. Cykelstativet skulle designes, så det var muligt at låse cykelstellet hurtigt fast til stativet uden at behøve medbringe egen kædelås, og så stellet ikke kunne blive ridset af stativet.

Hvordan fungerer det nye cykelstativ?

Det særlige ved cykelstativet er, at det er en pullert med en indbygget wire, som man kan låse en ringlås som den klassiske Bastalås fast til. Herved står cyklen låst fast til stativet, uden at der skal medbringes en ekstra lås. Ønsker man en ekstra sikring af cyklen, eller har man ingen fast lås på cyklen, kan hullet på stativets bagside benyttes med en kædelås. Pullertens skrå design gør det let at læne cyklen imod den. Herved bliver støttefoden overflødig, og cyklen kan parkeres i en fart. Stativets front har en beklædning, der sørger for at cyklen ikke bliver ridset.

Furesøstativet nærbillede

Langsom tilvænning

Brugerne har taget godt imod furesøstativet og føler, at det er mere tyverisikkert at parkere cyklen ved stativet. ”I dag er jeg mere tryg ved at parkere min cykel, og det er nemt at komme til”, lyder et citat fra bruger. Det har vist sig, at det er svært at ændre folks vaner, så der skal en del oplysning til for at få folk til at opdage den nye parkeringsmulighed, der er med furesøstativet.
De steder, hvor furesøstativerne er opsat ved siden af andre ”almindelige” stativer, har det taget længere tid at få folk at tage det nye cykelstativ til sig.

Stigning i antal cyklister i Furesø Kommune

Det kan konstateres, at den bredspektrede indsats, som Furesø Kommune gennemfører med nabokommuner i Supercykelsti-samarbejdet, har medført væsentlige stigninger i antallet af cyklister og pendlercyklister i Furesø Kommune. Stigningerne måles både i Furesø Kommunes egne tællinger og registreres af Supercyklesti-samarbejdet i evalueringen af Farumruten. Etableringen af forbedrede cykelparkeringsfaciliteter er en del af denne indsats, men det er vanskeligt at isolere effekten af cykelP-indsatsen på den stigning, der samlet set måles. 

Forventet effekt  Målt effekt
Flere cykelpendlere På Frederiksborgvej er der en stigning i cykelpendlere 
på ca. 29 %

Skiftetiden forkortes mellem cykel og S-tog, hver gang der kombineres mellem cykel og kollektiv transport.

For brugere, som oplever en forkortet skiftetid, er den gennemsnitlige besparelse på 2,25 min.
Øget oplevet tryghed ved at parkere sin cykel ved en af stationerne eller ved busstoppet.

48 % føler sig trygge eller meget trygge ved at parkere
cyklen. Vi har desværre ingen førmålinger af dette, men flere brugere har ved interview tilkendegivet en øget tryghed, efter området er blevet åbent og lyst.

Give cykelpendlerne et indtryk af, at de er prioriterede, og at der gøres en særlig indsats over for dem. Brugerne udtrykker tilfredshed med anlægget og er glade for de nye tiltag. 

 

Praktiske anbefalinger:

  • Cykelstativet kan opsættes på forskellige typer belægning, både asfalt, fliser og grus. 
  • Vi anbefaler at stativerne står tæt, med ca. 50 cm mellem stativerne. Hvis der er for langt imellem er der tendens til, at cyklerne bliver placeret på hver side. 
  • Suppler gerne opsætning af cykelstativerne med belysning, så brugerne får øje på de nye muligheder. 
  • Prioriter de steder, hvor kommunen vil øge sikkerhed, fleksibilitet og fremkommelighed ved at gøre noget ekstra for brugerne, og anvend cykelstativet der.

Projekterne er støttet af henholdsvis Vejdirektoratets og Region Hovedstadens cykelpuljer.
Design af cykelstativet er udført af Bicycle Innovation Lab, Hoe360 Consulting og Hitsa A/S.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.