Cykelfokus

Foto: Københavns Kommune

Cykelfokus i København

BEST PRACTICE 'Cykelfokus – Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter' er en ny publikation, som kommunikerer retningslinjer for design af trafikprojekter til forskellige målgrupper. Retningslinjerne skal bl.a. sikre, at cykeltrafikken er en integreret del af alle vejprojekter i København, og at cykeltrafikken tilgodeses i overensstemmelse med de politiske mål.

Af Niels Jensen, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Mobilitet og Byrum
26. juni 2015

Det kan publikationen

Publikationen skal sikre et ensartet design af veje og stier i København. En konkret anvendelse er i forhold til de projektledere og eksterne rådgivere, der designer nye trafik- og cykelprojekter i København. Det er vigtigt i forhold til processen og resultatet ude i byen, at rådgiverne fra starten af et projekt forstår det høje ambitionsniveau for cyklisternes forhold, som der arbejdes med i København.

Konkrete løsninger

Cykelfokus lægger meget vægt på gode krydsudformninger – udformninger der både er sikre, trygge og fremkommelige. Standardløsningen i København er nu, at cykelstier føres helt frem i kryds – selvom der stadig kan være undtagelser, hvor der i stedet etableres en smal cykelbane, eller hvor cykelstien afkortes af stedspecifikke årsager. Tilbagetrukne stopstreger og ét til to blå cykelfelter er ligeledes standard.

Publikationen behandler derudover de forskellige strækningsløsninger, bl.a. i forhold til bredden på cykelstier. På de vigtigste dele af cykelstinettet i København skal der etableres PLUSnet standard. Det betyder, at cykelstier langs veje skal være 3-sporede, dvs. som udgangspunkt 3 m brede. Anden infrastruktur som fx Supercykelstier, Grønne Cykelruter, cykling mod ensretningen og cykelparkering, behandles også. Endelig gøres der en del ud af driftshensyn i udformningen, såsom definition af minimumsbredde for passage af fejemaskiner. Endelig beskæftiger det sidste kapitel sig med det udstyr, som anvendes (’aptering’), og hvad man skal være opmærksom på i den sammenhæng.

Sikrer høj kvalitet og kontinuitet

Cykelfokus hæver barren for de trafikløsninger, der skal bruges i København. Erfaringerne med at bruge Cykelfokus i det daglige er, at det tager tid at få retningslinjerne accepteret i hele organisationen. Der er således fortsat diskussioner med projektledere og rådgivere om, hvorvidt der i konkrete kryds skal bruges afkortede eller fremførte cykelstier.

Inden for vejreglerne er det ofte muligt at designe gode cykelløsninger. Der er dog tilfælde, hvor det er svært at få lov til at vælge de rigtige løsninger. Som eksempel har Københavns politi i de senere år modsat sig brugen af såkaldte slipseløsninger, hvor cykling tillades mod ensretningen. Det er klart, at en cykelby som København også gerne vil afprøve nye eksperimentelle løsninger. Forhåbentlig kan Københavns Kommunes Cykelfokus inspirere andre danske byer til at lave deres egne retningslinjer og måske medvirke til, at vi i fællesskab kan få mere plads til eksperimenter og nye løsninger i vejreglerne.

Internationalt potentiale

I forhold til Københavns Kommunes internationale cykelarbejde er det selvfølgelig vigtigt, at Cykelfokus også findes i en engelsk udgave: Focus on Cycling – Copenhagen Guidelines for the Design of Road Projects. Cykelvenlige amerikanske byer har nu deres egen ’Urban Bikeway Design Guide’, der skal gøre det lettere at få godkendt mere cykelvenlige løsninger. Nogle af disse er inspireret (men ikke kopieret) fra danske løsninger som fx ’two-stage turn queue box’, der understøtter stort venstresving, også kaldet ’Copenhagen left’. Et andet eksempel er ’raised cycle track’, der såmænd blot er den danske standardcykelsti med kantsten mod både fortov og kørebane.

De danske vejregler (der fylder ca. en hyldemeter) findes ikke i en engelsk udgave. Det gør Pablo Celis ”Håndbog i cykeltrafik – en samling af de danske vejregler på cykelområdet” desværre heller ikke. Focus on Cycling på kun 24 sider kan give udlændinge et hurtigt overblik over designproblematikker i København.

 

 

Vil du vide mere

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen. Vi ser frem til at høre fra dig.