Foto: Still fra filmen 'Projekt Cykel'

137

Cykler gymnasieelever?

BEST PRACTISE Eller venter de bare på at få kørekort? Hvordan får man unge mellem 16 og 19 til at kaste sig over cykelfremme? Det satte Svendborg Kommune og COWI sig for at undersøge med et projektforløb på Svendborg Gymnasium støttet af Cykelpuljen.

Af Henrik Bojsen, COWI

Cykelfremme på Svendborg Gymnasium

Fire gymnasieklasser og deres lærere har involveret sig i Svendborg Kommunes projekt støttet af Cykelpuljen. Inden det kom så langt blev der holdt flere møder med rektor og interesserede lærere for at finde den rigtige indgangsvinkel til arbejdet med cykelfremme på Svendborg Gymnasium.

Fra Svendborg Kommune stillede arkitekt Klaus Johannessen op sammen med Birger Villadsen og Henrik Bojsen fra COWI. Både aktivitetsgrupper i fritiden og selve undervisningen blev overvejet, men i praksis har det vist sig at undervisningen åbnede gode muligheder.

Transportvaneundersøgelse og egne kampagner

I første etape lavede 1.x med Lisbeth i matematik en webbaseret transportvaneundersøgelse for alle eleverne på Svendborg Gymnasium med efterfølgende databearbejdning. Derefter gennemførte klassen ”Cykelinvasionen” – en kampagnedag for skoleklasser og borgere ude i byen tilrettelagt af eleverne selv sammen med Rasmus i faget dansk. Der blev uddelt gode cykelvibes, pimpet cykler på torvet og lavet cykelquiz og cykelløb.

Forløbet med kampagnedagen blev efterfølgende evalueret internt, og eleverne roser muligheden for at arbejde med sprog og formidling i en virkelighedsnær kontekst med to hjul under.

Gode råd til politikerne – notater og præsentationer

I anden etape producerede 2.t med Katrine i samfundsfag fem notater med tilhørende præsentationer. Modtagerne var Svendborg Byråd, som stillede med to udvalgsformænd ved en overdragelses-seance. Output var en blanding af kampagnedesign og forslag til fysiske tiltag inden for cykelparkering og bycykler for unge.

Der var stor ros fra modtagerne og tilfredshed fra både elever og lærer. Forløbet er dokumenteret på Youtube i en lille funky cykelfilm, produceret af Jens Christian, elev i 2.t (se link).

Et af de foreslåede projekter var etablering af et ’Hyperskur’ som dedikeret cykelparkering for unge med Hypercard, og det projekt vil Svendborg Kommune nu søge støtte til hos Cykelpuljen. De øvrige ideer og vinkler vil blive brugt som inspiration til den fremtidige cykelindsats i kommunen.

Og næste skridt bliver…

Tredje etape er i kalenderen april-maj 2013, og her skal yderligere to klasser sammen med deres lærere arbejde med kampagner vendt mod offentligheden. Mere ved vi ikke i skrivende stund, og her er der en vigtig pointe. Ansøgning og projektprogram har været meget kortfattet og åbent med det resultat, at udmøntningen i konkrete delprojekter og tilhørende aktiviteter er blevet lagt i hænderne på elever og lærere.

Svendborg Kommune og  COWI har budt ind med erfaringer, ideer og finansiering af forskellige effekter til kampagnetiltag mv.

Undervisning i virkeligheden

Både i første og anden etape har gymnasieeleverne været glade for den direkte kontakt med skoleelever, borgere, politiker og embedsmænd. Det har motiveret og givet en fornemmelse af at spille med i stedet for at kigge på og forestille sig.

Kørekort og cykelfri?

I forhold til transportvaner peger projektets første to etaper på, at cyklen stadigvæk er brandvarm som transportmiddel – også for unge mellem 16 og 19 år. Men projektet viser også, at cyklen skal tænkes sammen med bus, bil og tog for at unge holder fast ved cyklen, efter at de har fået deres kørekort.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.