Cykeludfordringsbane på Vestvolden. Foto: Jeppe Carlsen

Der er etableret cykeludfordringsbaner som en del af befæstningsprojektet. Foto: Jeppe Carlsen

143

Cykling på tværs af kommunegrænser

BEST PRACTISE Succesfuldt cykelsamarbejde mellem ni kommuner i hovedstadsområdet har givet to attraktive cykelruter i forbindelse med Københavns Befæstning. Ruterne bruges af pendlere og til rekreative formål af beboerne i nærheden. Seminar sætter fokus på projektet.

Af Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse
27. august 2013

Københavns Befæstning blev anlagt i anden halvdel af 1800-tallet som forsvar for Kongens København. Befæstningen kom aldrig i brug og forfaldt gennem årtier. 

Et partnerskab bestående af Realdania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen, valgte som led i revitaliseringen af befæstning, at sætte fokus på sundhed og i særlig grad fysisk aktivitet. 

Kræftens Bekæmpelse blev engageret til at gennemføre det arbejde. Dette strategiske fokus har haft stor og positiv betydning for de aktiviteter og initiativer, der er igangsat.

Cykelstrategi og -ruter

Københavns Befæstning går gennem ni kommuner. Som afsæt for arbejdet med cykling udarbejdede kommunerne, med hjælp fra Kræftens Bekæmpelse en samlet strategi for cykling på tværs kommunerne. 

Den blev godkendt politisk af kommunerne i 2010. I strategien var planlagt to ruter til at opleve befæstningen med historiske forter, batterier, voldgrave samt det moderne oplevelsescenter Ejby-bunkeren og fire cykeludfordringsbaner.

Hurtigruten er på ca. 64 km. Her kommer man forbi en række historiske anlæg, mens Befæstningsruten på ca. 90 km fører cyklisterne forbi alle væsentlige historiske anlæg.

Samarbejde føre til ny infrastruktur

Strategien betød samtidig, at infrastrukturen blev forbedret med bl.a. asfaltering og belysning af hele Vestvolden. Derudover er der bl.a. planlagt broer over Vestbanen i Brøndby og Jyllingevej i Rødovre. 

Dermed får man oplevelsen af Vestvolden som et sammenhængende forløb, der formidler den militære historie – og gør det meget lettere for cyklister at benytte ruterne.

Flest oplevelser ved at tage cyklen

Der arbejdes med formidling med flere formål og på flere måder: Dels for at gøre opmærksom på de nye cykelmuligheder, dels for at formidle historien om cykelordonnansernes militære funktion med bringe beskeder mellem de forskellige forsvarsværker.

Cykelruterne bliver formildet digitalt med en app om Københavns Befæstning. App’en indeholder kort og gps, der gør det nemt at finde vej. Der har gennem et par år være afholdt et årligt cykelløb på Hurtigruten. 

Derudover er der etableret cykeludfordringsbaner, som er legepladser for de to-hjulede, og lavet inspirationsvideoer med cykeltips - alt sammen for at formidle historien om Københavns Befæstning og skabe ekstra opleverser for cyklisterne.

Samarbejde på tværs af forvaltinger

Alle de nye muligheder for cykling er blevet skabt gennem et godt og konstruktivt samarbejde mellem Partnerskabet Københavns Befæstning, kommunerne og Kræftens Bekæmpelse. 

I mange af projekterne er arbejdet i kommunerne sket gennem vigtige samarbejder mellem flere forskellige forvaltninger. Det har øget værdien af de enkelte projekter, ved på en gang at indfri politiske mål inden for områder som fx kultur, sundhed og transport.

Seminar om befæstningsprojektet

Onsdag d. 25. september 2013 afholder Kræftens Bekæmpelse og Partnerskabet Københavns Befæstning et seminar om de konkrete effekter af asfaltering og belysning af Vestvolden og cykeludfordringsbanerne.

Institut for Idræt og Biomekanik (SDU) og Institut for By- og Landskabsstudier (KU) vil præsentere effekten af disse initiativer, og der vil være en diskussion om, hvordan effekten af forandringer i infrastruktur og byrum kan måles.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.