LED-lys

Foto: Aalborg Kommune

170

Cyklister kommer frem med lysets hastighed i Aalborg

BEST PRACTISE På cykelpendlerruten mellem universitetet og centrum kan cyklisterne i dagtimerne følge en grøn bølge i de diode-lys, der er blevet fræset ned i asfalten. Om aftenen udløser cyklen selv den grønne bølge, der sikrer grønt lys i lyskrydset.

Af Anne Marie Lautrup Nielsen, Trafik og Veje, Aalborg Kommune

Som en service overfor cyklisterne har Aalborg Kommune installeret LED-lys i cykelstien på en strækning syd for Humlebakken-krydset på Hadsundvej. Konceptet er enkelt: følger man bølgen af lysende grønne lamper, vil man kunne fortsætte over krydset for grønt lys.

Formålet med projektet er at få flere til at cykle ved at forbedre fremkommelighed for cyklisterne. Samtidig skal det undersøges, om systemet kan være med til at øge trafiksikkerheden ved at reducere antallet af cyklister, der krydser lyskrydset for rødt.

Verdenspremiere på nyt system

LED-lysene er installeret med ca. 10 meters afstand på en strækning fra 140-50 m. før krydset. Bag det simple koncept gemmer der sig et avanceret stykke teknologisk udviklingsarbejde, som ikke er afprøvet tidligere. Lysene styres direkte af signalanlægget og følger signalanlæggets forskellige programmer døgnet rundt.

I aftentimerne starter cyklisterne selv deres egen unikke grønne bølge, når de kører over en spole i cykelstien ca. 200 meter inden krydset. Følger cyklisterne de grønne lys med 18 km/t vil de ramme grønt i lyskrydset. Systemet blev implementeret i foråret 2012 og der har ikke været nævneværdige tekniske problemer med systemet siden det blev sat i drift.

Cyklisterne er positive

Systemet er primært blevet evalueret gennem stopinterviews udført med cyklister på strækningen. Her an-giver næsten 3 ud af 4 at de kender lysene, hvilket sammenlignet med de øvrige tiltag på ruten er et rigtig højt kendskab. Samtidig angiver næsten 50 % af cyklisterne, at de orienterer sig efter lysene.

I forhold til at angive, hvor vigtigt tiltaget er, er cyklisterne meget delte i en gruppe, der synes det er rigtig vigtigt og i en gruppe, der ikke anser tiltaget for vigtigt overhovedet.

Mere attraktivt at være cyklist

Evalueringen afspejler på mange måder, at tiltaget er med til at skabe en opmærksomhed på det at være cyklist. At næsten halvdelen af cyklisterne orienterer sig efter lysene er også med til at indikere, at systemet har en værdi i det daglige for cyklisterne.

Samtidig viser evalueringer gennemført ved hjælp af gps-trackinger, at den gennemsnitlige stoptid for cyklister på strækningen fra universitet er blevet reduceret med 14 sekunder. På strækningen er lysene blot et af de tiltag, der forbedrer fremkommeligheden for cyklisterne, men lysene er et af de tiltag, der er med til at gøre det at være cyklist lidt mere attraktivt.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.