Skolecykling

Foto: Mikkel Østergaard

935

Elever som cykelambassadører

BEST PRACTISE Elevinddragelse fører til, at Skårup Skole engageres i at tage hånd om trafikken og forbedre cykelforholdene. Ved at tage udgangspunkt i medbestemmelse og demokrati har skolen gradvist taget mere og mere ansvar for projektet og har nu en solid plan for trafikken.

Af Johan Heichelmann, 'Trafik i børnehøjde'
02. februar 2015

Elever arbejder for tryggere cykelforhold

Skårup Skole i Svendborg har et problem om morgenen. Mange forældre kører deres børn til skole og sætter dem af på vejen foran skolen. Det medfører, at mange af skolens cyklister ikke føler sig trygge. Ikke en helt usædvanlig situation.

Vejdirektoratets cykelpulje afprøver i et nyt projekt, hvordan elever kan være ambassadører for tryg cykeltrafik. Det sker ved at elever inddrages i at lave kampagner og finde kreative løsninger. Vi sætter rammerne ud fra vores trafikfaglighed.

Konkret har vi afholdt tre workshops med elevrådet. Gradvist bliver elevernes arbejde mere og mere synligt og koblingerne til undervisningen opstår når lærerne kan se, hvad projektet går ud på. Eleverne bliver til sidst certificeret som cykelambassadører.

Løsninger opstår

Som en metode til dialog anvender vi midlertidige anlæg. Et midlertidigt anlæg kan både være i stil med traditionelle fysiske anlæg eller mere utraditionelle (se foto 1+2). Vi lytter til brugerne, opstiller faglige rammer og videreudvikler det fysiske sammen med elever, ansatte og forældre.

Traditionelle anlæg. Eksemplet her er en JISLON-trafikchikane og er fra projektet. Den er let at montere og afmontere og kan derfor flyttes efter en eller flere testperioder.
Foto 1:Traditionelle anlæg. Eksemplet her er en JISLON-trafikchikane og er fra projektet. Den er let at montere og afmontere og kan derfor flyttes efter en eller flere testperioder.

Midlertidige anlæg benyttes for at teste anlæggets duelighed i forhold til problemet før det evt. gøres permanent. I kombination med elevinddragelse bliver det også mere end det.  Det bliver en kampagne med et fysisk udtryk og eleverne er afsendere.  De er cykelambassadører.

Som en del af løsningen har elevrådet arbejdet med en kampagne, der skal opfordre til flere cyklende. Eleverne har lavet et slogan til et klistermærke, der blev uddelt til alle på skolen. På dagen for projektets start blev vejstykket ind til skolen lukket af og markeret med en ’cykel-happening’.

Børnetrafikruter

På Skårup Skole kom elevrådet frem til, at forældre skulle opfordres til at sætte deres børn af i afstand fra skolen. Dette for at give mere plads til cyklisterne foran skolen.

Med eleverne har vi udviklet to ’børnetrafikruter’ med afsætningspladser, hvor skolens ældste elever kom og hentede de yngre elever i en periode på to uger. På selve ruterne malede de yngre elever høner på sten og krokodiller på træ for at gøre ruterne sjove at gå på for skolens yngste elever.

Elevrådets ide var, at hvis ruterne er sjove at gå på, vil eleverne bede deres forældre om at blive sat af ved disse nye steder, hvilket i sidste ende giver mere plads til skolens cyklister på vejen.

Utraditionelle anlæg. Eksemplet her er en krokodille-sti, der giver de mindste elever motivation til at blive afsat det ønskede sted. Flere klasser i indskolingen har medvirket til udsmykning med krokodiller.
Foto 2: Utraditionelle anlæg. Eksemplet her er en krokodille-sti, der giver de mindste elever motivation til at blive afsat det ønskede sted. Flere klasser i indskolingen har medvirket til udsmykning med krokodiller.

Elevinddragelse virker

Flere steder mødes vi med den fordom, at elever ikke kan inddrages i voksnes projekter. Det har vist sig på Skårup Skole, at eleverne har formået det som voksne ikke har kunnet; at ændre forældres transportvaner.

Kvalitativt set har projektet levet op til forventningerne ved, at skolen gradvist har taget mere og mere ejerskab i processen og at flere projektaktiviteter er blevet besluttet gennemført til næste skolestart. Samtidig vil skolen genopfriske børnetrafikruterne med et interval på 2-3 år.

Baseret på spørgeskema, trafiktællinger og udtalelser fra skolen medførte projektet en markant stigning i antallet af cykler og fald i antal af biler i den indledende periode. Projektets effekt blev mindre med tiden. I december var det omtrent det samme niveau som udgangspunktet i oktober. Den endelige effekt vil blive analyseret ved projektets afslutning til sommer.

Det er forventeligt, at antallet af cyklende falder mellem sommer og vinter og at mennesker falder tilbage i de samme vaner. Derfor er det så afgørende at skolen tager projektet til sig og følger op.

Prøv selv!

Som en del af bevillingen fra Cykelpuljen udgiver vi en e-håndbog i sommeren 2015 om metoden. Pointen er, at der ikke er  en ’one-size-fits-all’, men at løsninger udvikles i samspil med brugerne. Vi vil stadig bruge de tre projektskoler som eksempler og inspiration til andre.

Indtil videre peger projektet på, at det er nødvendigt, at de centrale personer har en pædagogisk kompetence for at vinde tillid og respekt hos elever, lærere og ledere. Samtidig bør et projekt have en forbindelse til teknisk forvaltning for også at have den fysiske dimension med.

Vil du vide mere

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.