Foto: Alex Tran / GF Trafikpris

159

Elever som trafikeksperter

BEST PRACTICE Gennem to år har virksomheden Trafik i Børnehøjde udviklet en metode til at håndtere skolevejsproblemstillinger. Metoden sætter trafik på skolernes dagsorden ved at inddrage eleverne i trafikløsninger. Projektet er oprindeligt finansieret af den statslige cykelpulje og har siden fået støtte fra GF fonden til at producere en videodokumentar om metoden.

Af Johan Heichelmann, 'Trafik i børnehøjde'
12. februar 2016

I Trafik i Børnehøjde har vi brugt de seneste to år på at udvikle et koncept, som kan håndtere både adfærd, undervisning og anlæg i forbindelse med skolevejsprojekter. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i dem, det hele drejer sig om – eleverne – og inddrage dem i udvikling af skræddersyede trafikløsninger.

Helt konkret afholder vi en række workshops med en gruppe elever, der omfatter kortlægning af problemerne, ideudvikling af en trafikløsning og udførelse af løsningen. Sideløbende koordinerer vi med teknisk forvaltning, skoleledere og lærere.

I vores projekter og kontakt med skolerne er vi kommet frem til følgende trafikale fordele ved at inddrage elever:

  • Elever fungerer som ambassadører for ændret adfærd, hvis de får tilliden
  • Forældre er påvirkelige for skræddersyede kampagner med elever som afsendere
  • Metoden appellerer til skolerne, fordi det er et frisk pust - og fordi den samtidig opfylder mange andre relevante læringsmål udover målene for færdselsundervisning.
  • Midlertidige anlæg kan både anvendes som grundig dialog frem mod et permanent anlæg og som et konkret udbytte af elevernes arbejde

Elever er kompetente
Med støtte fra GF fonden har vi produceret en videodokumentar baseret på projekter på to skoler i henholdsvis Odense og Svendborg. Med videoen vil vi vise elevernes store engagement og virkelyst efter at have medvirket i projektet.

Trafikprojekter bliver attraktive for skolerne, når de kan se, at eleverne lærer på nye måder. Vi vil også vise, hvor indsigtsfulde eleverne er på tværs af alder – og at børn rent faktisk kan bidrage med at løse fastlåste situationer, som de voksne omkring dem ikke har kunnet løse.

Vores erfaring er, at både børn, unge og voksne tager ansvar, hvis de bliver taget med på råd som ’trafikeksperter’. Alle elever har en skolevej og en mening om den, og - viser det sig - gode ideer til, hvordan den kan blive bedre.

Flere lærere, vi har samarbejdet med, har været skeptiske på forhånd. Men de har virkelig taget ansvar, når de har forstået projektet og set, hvordan eleverne motiveres.

Metode til dialog

Vi har i flere projekter anvendt midlertidige anlæg som metode til en grundig dialog. Det midlertidige anlæg har vist sig effektivt ved, at der kommer et konkret resultat ud af inddragelsen. Det mener vi er afgørende for en god proces. Elever er alt for vant til, at de bliver inddraget - men at de efterfølgende aldrig rigtigt bliver orienteret om eller ser resultatet af deres indsats. Vi mener ganske vist, at dét at lave en skræddersyet kampagne sammen med eleverne er et konkret resultat. Men infrastruktur - som fx en midlertidig cykelsti - er mere motiverende for eleverne at have været med til at udvikle.

Endnu bedre er det, når fx Odense Kommune anvender dialogen og det midlertidige trafikanlæg som basis for et permanent anlæg. Tidligere 8.A på Agedrup Skole har været drivkraft for udviklingen af en ny dobbeltrettet cykelsti, som er langt billigere end den oprindeligt ønskede cykelsti i eget trace. Desuden er cykelstien adfærdsmæssigt forankret på skolen med elevernes tilhørende kampagner og undervisning.Foto 1: Dobbeltrettet cykelsti på Agedrup Skole, Odense. Resultatet af en dialogproces og afprøvning af en midlertidig cykelsti. I videodokumentaren ses den midlertidige cykelsti, der har ført til anlægget.

Elever som ambassadører

På mange skoler er trafikproblemerne forældrerelaterede. Vi har erfaret, at de ideer som eleverne finder på i samarbejde med os, kan løse eller forbedre ellers fastlåste trafiksituationer. Det at gøre hele designprocessen som en del af undervisningen giver muligheder for at kommunikere med forældre på en ny måde.

Eleverne fungerer som ambassadører, når de er afsendere af budskabet om en ændret adfærd både med det midlertidige anlæg og med skræddersyede kampagner, der passer til den enkelte skoles fysiske forhold.

Forløbene ude på skolerne har vist, at elever ofte ønsker at være rollemodeller for yngre elever - fx ved at instruere i cykel-øvebaner de selv har fundet på, eller ved at vise deres midlertidige anlæg frem for hele skolen. På den måde bliver eleverne også foregangsmænd – eller ambassadører.Foto 2: Cykelambassadører fra Agedrup Skole, Odense: Selv drenge i 8. klasse kan motiveres, når de får ansvar for at løse virkelige problemstillinger.

Effekt

I vores vurdering af metodens effekt lægger vi vægt på modtagelsen ude på skolerne. Vi ved, at det er altafgørende for trafiksituationen, at skolerne tager ansvar, hvorved aktiviteter kan videreføres og forankres. Det er i det perspektiv, vi har produceret videoen – vi vil vise skolerne, hvilket læringspotentiale metoden rummer for deres elever.

I forbindelse med cykelpuljemidler har vi haft mulighed for at måle effekten med trafiktællinger og tryghedsmålinger på tre skoler. Målingerne peger på, at der især i projekternes indledende fase har været en eksplosiv stigning i antallet af cykler. På to af skolerne har antallet af cyklende været højere end forventet. 

Det er på disse skoler, at det midlertidige anlæg har været mest markant og synligt for forældrene, hvilket også kommer til udtryk i tryghedsmålingerne. Vi vurderer, at det midlertidige anlæg er værdifuldt til at vise både elever og forældre hvad det er de ’skal’.  Det peger på, at projekterne er mest vellykkede, når de er helhedsorienterede, dvs. integrerer anlæg, kampagner og undervisning.

Metodens anvendelse

  • Metoden er blevet anvendt som en del af en skolevejsanalyse i Frederiksberg Kommune i samarbejde med ViaTrafik. Eleverne har her medvirket til den kvalitative del af analysen gennem to workshops på tre af kommunens skoler.
  • Metoden videreføres i Odense Kommune på 6-8 af kommunens skoler i forbindelse med indsatsområdet ’Fremtidens Trafikanter’.  Eleverne medvirker til at udvikle og gennemføre skræddersyede kampagner og midlertidige anlæg.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.