flex-parkering_1

Foto: Københavns Kommune

993

Flex-parkering kan afhjælpe cykelparkeringsudfordringer

BEST PRACTICE Det er en stor udfordring at finde plads til cykelparkering i København, og derfor afprøver Københavns Kommune i disse år nye fleksible og kreative løsninger på byens cykelparkeringsudfordringer. Et af disse tiltag er flex-parkering, hvor bilister og cyklister deles om gadens areal.

Af Rosa Christine Mattsson, Københavns Kommune
01. juni 2015

København arbejder målrettet på at blive verdens bedste cykelby, og selvom det går fremad på rigtig mange områder, er der stadig store udfordringer på cykelparkeringsområdet. Københavnerne har i snit 1,2 cykler pr. person, og dertil kommer de mange cyklister, der hver dag pendler til byen fra nabokommuner. Pladsen er trang, og det er derfor nødvendigt at tænke kreativt når man skal finde på løsninger, der skaber plads til de mange cykler ved stationer, butikker, boliger, arbejdspladser og skoler.

Fra ”enten eller” til ”både og”
En af de kreative løsninger, der er blevet afprøvet i de seneste år, er flex-parkeringsordningen. Det er et koncept for dynamisk anvendelse af vejareal ved skoler og gymnasier, hvor  det samme areal benyttes både til parkering af cykler og biler på forskellige tider af døgnet. 

Initiativet er udviklet i kommunens projekt Sikre Skoleveje, der har til formål at forbedre forholdene omkring cykeltrafik ved byens skoler. Problemet ved skolerne er ofte, at der både er et stort behov for cykelparkering umiddelbart foran institutionerne, men at de ofte ligger i områder med et markant behov for bilparkering. Derfor er det oplagt at arbejde med fleksible løsninger, hvor der tilbydes cykelparkering i dagtimerne, når behovet for cykelparkering er størst, og bilparkering i aften- og nattetimerne, når områdets beboere har behov for at parkere deres biler. Med ganske få virkemidler har Københavns Kommune udviklet konceptet ”flex-parkering”, som giver mulighed for parkering for begge trafikantgrupper.

Vi deles om pladsen
Ingrid Jespersens Gymnasieskole er en af de københavnske institutioner, der med sine mere end 900 elever dagligt oplevede cykelkaos på fortovet og i skolegården, når elever og lærere skulle finde parkeringspladser til cyklen. I 2011 oprettede Københavns Kommune derfor flex-parkering foran skolen i Nordre Frihavnsgade, hvor cyklister og bilister nu skiftes til at bruge parkeringspladsen på gaden på forskellige tidspunkter af døgnet.

Mellem 7.30-17.00 kan børn og voksne stille deres cykler på gaden, og i dette tidsrum må bilerne ikke parkere på den reserverede plads. Bilerne må til gengæld igen indtage parkeringspladserne efter kl. 17.00, i weekenden og i hele juli måned, hvor skolerne holder sommerferielukket.

flex-parkering_2

Foto: Københavns Kommune

Gode resultater
Ordningen startede som et forsøg, hvor kommunen ønskede at afprøve, om det overhovedet er muligt med en deleordning, hvor tidsintervallerne bliver overholdt. Kommunens evaluering af forsøget viste tydeligt, at flex-parkering er en succes. Ordningen tiltrækker flere cyklister; skoleledelse, elever og forældre er tilfredse med ordningen, og reglerne bliver overholdt af trafikanterne. Den eneste ændring af det oprindelige koncept var en justering af det oprindelige tidsinterval fra 7.00 til 7.30. Det er derfor blevet besluttet, at forsøget fortsætter og udvides til et større areal.

På baggrund af forsøget har kommunen udarbejdet følgende anbefalinger vedrørende fremtidig anvendelse af flex-parkering:

- Grundig forundersøgelse: Det er afgørende at undersøge området med før-tællinger og analyse. Både for at fastlægge, om flex-parkering er den rette løsning på det konkrete parkeringsproblem, men også for at fastlægge, hvornår der er behov for cykelparkering.
- Brugsmønstre: Ferieperioder bør håndteres, så parkeringspladser aldrig står ubenyttede hen.
- Design: Logo, skiltning m.m. bør udformes fleksibelt, så tidsintervallerne kan ændres efter behov.

Flex-parkeringsordningen blev i 2014 udvidet til Gasværksvejens Skole på Vesterbro, hvor 6 P-pladser i Eskildsgade nu reserveres til flex-parkering. Det undersøges pt., om det vil være muligt at udvide ordningen andre steder end ved skoler, fx ved Kødbyens Slagteboder.

Kreative løsninger til byens behov
Flex-parkering er ikke det eneste nye cykelparkeringstiltag fra kommunens side. Cykelparkeringsprogrammet i Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder målrettet med nye kreative løsninger på Københavns cykelparkeringsudfordringer. Det handler nemlig ikke kun om at etablere flere pladser, hvis man vil forbedre forholdene. Det kræver indgående analyser af byens behov, så man er sikker på at cykelparkeringen forbedres der, hvor der er det største behov. Cykelparkeringsprogrammet arbejder derfor på en række tiltag, herunder:

- at etablere partnerskaber med dagligvarebutikker om forbedrede forhold for indkøb på cykel
- at reducere antallet af efterladte cykler, der fylder i byens stativer
- at samarbejde med Metro om opgradering af cykelparkeringen ved metrostationer
- at udvikle et koncept for samarbejde med byens boligforeninger.

Formålet med disse tiltag er at bidrage positivt til København som cykelby, og på sigt også være med til at gøre København til verdens bedste cykelparkeringsby.

Vil du vide mere

  • Kontakt Rosa Mattsson via E-mail

 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.