Nyt projekt skal gøre det lettere at få sin cykel med i bussen. Foto: Nordjyllands Trafikselskab

2211

Bedre adgang for cykler i nordjyske busser

BEST PRACTISE Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fået støtte af Trafikstyrelsen til at gennemføre et projekt, der skal gøre det lettere at få sin cykel med i bussen.

Af Kristoffer Martens, Nordjyllands Trafikselskab.

Projektet er udsprunget af et forprojekt, der så på hvilke udfordringer, der var ved at medtage cykler i busserne i Nordjylland, samt hvilke løsninger der kan implementeres for at lette adgangen for cyklister. Forprojektet blev gennemført i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, chauffører og private vognmænd.

Fokusgruppe med brugere

Et af de første initiativer var at afholde et fokusgruppemøde med Dansk Cyklist Forbund og chauffører. Til dette møde blev cykelmedtagning i forskellige typer busser afprøvet og der opstod hurtigt en fælles forståelse af hvilke udfordringer, der var med cykelmedtagning samt en dialog om mulige løsninger.

Selvbetjening er en forudsætning

Medtagning af cykler i busserne har længe været en udfordring, som der ikke har været nogen rigtig god løsning på. I udlandet er der flere eksempler på, at busserne er udstyret med en cykelholder enten foran eller bag på bussen.

En sådan løsning er tidskrævende, og det har betydning for overholdelse af køreplanerne. Samtidig lægges der et ansvar på chaufføren for, at cyklerne er korrekt fastspændt. Det kan have betydning for chaufføren personligt, hvis der sker uheld undervejs. NT ønsker derfor en selvbetjeningsløsning, hvor kunden medtager cyklen inde i bussen.

Bornholmsk reservationssystem

I Danmark er cykelmedtagningsordningen i S-tog den mest kendte, og den har vist sig at være en stor succes. I busser er der dog også eksempler, der giver gode og fleksible ordninger for medtagning af cykler.

Et rigtigt godt eksempel findes på Bornholm, hvor trafikselskabet BAT har indrettet busserne til cykler, samtidig med at BAT har lavet et reservationssystem på deres hjemmeside, hvor kunderne har mulighed for at reservere plads til deres cykel.

Vi vil holde, hvad vi lover

I NT hedder det i øjeblikket, at kunderne kan medtage cykler, hvis pladsforholdene tillader det. Og det giver problemer for kunderne, når de skal planlægge en rejse, for de kan ikke med sikkerhed vide, om de kan få deres cykel med bussen. Omvendt kan der i øjeblikket ikke garanteres plads fra trafikselskabets side, da der kan være barnevogne, kørestole og lignende med bussen, som optager pladsen, som cyklerne skulle være placeret på.

Problemet har desværre skabt flere situationer, hvor kunder med cykler ikke er kommet med bussen. Hos NT erkender man, at der er et problem, som bevirker at det ikke altid er muligt at levere en god kundeservice. Det er den udfordring, som NT gerne vil løse gennem det nye projekt.

Planlægning før rejse

Busserne i Nordjylland er indrettet på forskellige måder, og denne forskellighed gør at der i nogle busser er plads til fx to cykler mens der i andre ikke er plads til nogen. Dette gør det rigtigt svært for NT at kommunikere generelle regler til kunderne. Hvis cykelmedtagning skal lykkes er det derfor afgørende at kunden på forhånd kan planlægge sin rejse og være sikker på, at der er plads til cyklen i bussen.

Reservationssystemet fra Bornholm er i denne sammenhæng interessant, da kunden kan gå ind og søge en rejse og bestille plads til deres cykel på turen. Hvis der allerede er reserveret plads af andre så vil kunden få af vide, at det ikke kan lade sig gøre, men at der fx er plads på næste afgang.

Pladsreservation for cykler

NT har valgt at bygge en ny ordning for medtagelse af cykler i busserne op omkring reservationssystemet fra Bornholm. Løsningen giver NT mulighed for at definere hvilke ruter, der giver mulighed for medtagning af cykler og hvor mange cykler, der er plads til. Dette kommer nemlig an på, hvilke bustype eller busmodel, der er indsat på den enkelte rute.

Reservationssystem afprøves

I første omgang vil NT afprøve reservationssystemet på strækningen mellem Aalborg og Løkken, hvor systemet kan afprøves i praksis af de daglige pendlere, fritidsrejsende og turister. Netop de tre forskellige kundegrupper kan have forskellige behov for medtagning af cykler, og på den måde høstes en række erfaringer, som kan bygges ind i et fremtidigt bestillingsmodul, så det opfylder de behov, der måtte være.

Gennemgang af bustyper

Der er mange forskellige bustyper indsat på de nordjyske ruter. De skal alle gennemgås for at finde ud af, hvilke ruter der kan medtages cykler på og i hvilket omfang. Dette arbejde vil ske i et samarbejde mellem NT og de private vognmænd, der ejer busserne og kører ruterne efter licitation.

Det vil ikke være muligt at få en cykel med i alle busser i Nordjylland, men over tid vil flere og flere ruter tilbyde dette i takt med, at der sker en udskiftning af busserne. Projektet har derfor en kort og en lang tidshorisont.

Fuld udrulning på lang sigt

På den korte bane skal det hele testes mellem Løkken og Aalborg for at høste erfaringer, som skal sikre en udrulning af et skræddersyet cykelmedtagningssystem efter sommeren 2014. På den lange bane skal cykelmedtagning blive en naturlig del af den service, som NT kan tilbyde kunderne.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.