2115

Kan man cykle fra Herning til Milano?

BEST PRACTISE 'Jeg Vil Jeg Kan' er et anderledes og nytænkende forløb for unge ledige. Målet er at få dem i gang med arbejde eller uddannelse ved at træne dem i at tage ansvar og blive proaktive. En cykeltur til Milano var projektets højdepunkt

Af Lis Frandsen, jobkonsulent, Herning Kommune
21. maj 2013

Projektenheden er Beskæftigelsesafdelingens afdeling for kontanthjælpsmodtagere match gruppe 2 i Herning Kommune. Vi gik i sammen med firmaet Forward Presence fra Herning, som står bag konceptet, og gennemførte projektet med støtte fra det Lokale Beskæftigelsesråd.

Varig beskæftigelse eller uddannelse som mål

Målet er at over 70 % af deltagerne er i varig beskæftigelse eller har påbegyndt uddannelse tre måneder efter projektets afslutning. Derfor blev den fysiske træning op til cykelturen kombineret med coaching, træning i jobansøgninger og samtaler.

Motiverede ansøgninger

Projektets kickstart var et informationsmøde i marts 2012, hvor de unge ledige blev inviteret – med mødepligt. På mødet fortalte Forward Presence og den professionelle landevejsrytter Allan Johansen om projektet og turen til Milano. De unge skulle nu begrunde, hvorfor netop de skulle have chancen, gennem motiverede ansøgninger og personlige samtaler. 

Virksomhedspraktik og cykeltræning

I tre måneder stod den på virksomhedspraktik tre dage om ugen og cykeltræning to dage om ugen, ligesom weekenderne blev inddraget, for at de unge kunne få de nødvendige 1800 km i benene før turen til Milano i juni.

Virksomhederne bakkede op

En forudsætning for projektets succes er opbakningen fra kommunens virksomheder. Alle de virksomheder, der var med til at sponsorere projektet, havde en ung i praktik. Projektet krævede ekstra støtte og meget tæt samarbejde mellem jobkonsulent og virksomhed.

Ny hverdag for de unge

For mange af de unge var det uvant og svært pludselig at skulle være aktive otte timer om dagen og træne aften og weekender. I nogle tilfælde krævede det, at vi lavede særlige aftaler med virksomhederne om nedsat tid.

Cykling blev samtaleemne

Som jobkonsulent oplevede jeg et stort engagement ude i virksomhederne; de unge følte sig rigtig godt tilpas og de nød at have træningen og den forestående tur at snakke med kolleger og arbejdsgiver om. Et socialt omdrejningspunkt, de unge har savnet i tidligere beskæftigelsesforløb.

- Kan jeg cykle til Milano – så kan jeg også være på en arbejdsplads – og gøre min uddannelse færdig, sagde mange af de unge undervejs.

Den 1700 km lange tur blev tilbagelagt på ni dage. Turen var hård, solen skinnede ikke ret meget, men frem kom vi!

Projekt integrerer flere politikområder

’Jeg vil Jeg kan’-ideen blev født ud af Giro d’Italia-starten i Herning sidste sommer.  Konceptet integrerer flere af Herning Kommunes indsatser på idræts- og kulturområdet, beskæftigelses-området og det sociale område.

Cyklen er et godt pædagogisk redskab

Læringen af projektet er, at cyklen er et pædagogisk godt redskab, der giver målbare resultater – og alle kan være med. Konceptet kan med fordel danne grobund for andre nytænkende projekter inden for forebyggelse af ledighed, genoptræning og rehabilitering.

Vigtigt at alliere sig med professionelle

Det er helt afgørende at have nogen med, der ved noget om det at cykle lange afstande, for der skal arbejdes fysisk og mentalt med at flytte grænser undervejs.

Samtlige unge er aktive i dag

15 unge deltog i projektet sidste sommer. I dag er syv af dem i uddannelse (den ene som cykelmekaniker), fire er i ordinært job og fire er i ny praktik, nogle af dem venter på uddannelsesstart.

Herfra kan det anbefales at komme i gang, og som jobkonsulent har det været en gave at deltage i et projekt af den karakter. 

Dét kan du gøre

Hør mere om projektet, kontakt:

Projektenheden:

Lis Frandsen

Forward Presence/'Jeg Vil Jeg Kan':

John Axel

Arne Lassen

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.