Vejdirektoratetets forsøg med cykelbokse skal forhindre højresvingsulykker.

0

Trafikforsøg: Højresving for rødt og cykelbokse

UNDERSØGELSE Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling gennemfører to forsøg, som kan bidrage til bedre cykelfremkommelighed - uden at forringe sikkerheden.

Af Anne Eriksson, Vejdirektoratet
27. juli 2016

Sikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet er ansvarlig for to projekter, der kan forbedre cyklisters fremkommelighed i signalregulerede kryds. Det drejer sig dels om førsøg med lovlige højresving for cyklister ved rødt lys, og dels etablering af cykelbokse til at forhindre højresvingsulykker. I denne artikel præsenteres de to projekter kort.

1) Forsøg med højresving tilladt for cyklister ved rødt lys

Hvilken cyklist er ikke blevet fristet til at svinge til højre i et lyskryds hvor signalet viser rødt, og hvor der er en cykelsti og ingen fodgængere i miles omkreds? I efteråret 2016 bliver det muligt at foretage dette sving på lovlig vis.

Dog ikke i alle signalkryds - kun de steder, hvor der er skiltet (se figur 1). 
Og ligesom med anden skiltning og afmærkning, skal ændringen godkendes af politiet.

Figur 1. Kun ved dette skilt må cyklister dreje til højre for rødt lys.

Analyse af højresvingende cyklister i over 30 kryds

Vejdirektoratet igangsatte i starten af 2014 et forsøg med højresving tilladt for cyklister ved rødt lys. Forsøget blev udført i godt 30 udvalgte statsvejskryds, og desuden var der et par kommuner, som også kom med i forsøget – fx havde Roskilde Kommune allerede i 2011 indledt deres eget forsøg med højresving tilladt for rødt.

Formålet med forsøget var at se, om det kunne have negative konsekvenser at lade cyklister svinge til højre for rødt – ville det fx føre til flere ulykker mellem cyklisterne eller mellem fodgængere og cyklister.

Vi ville også vurdere om den skiltning og markering, som blev brugt, fungerede godt.

Vi fik gennemført forskellige former for evaluering, og resultaterne har vi samlet i en lille rapport, hvor der blandt andet er en liste over de statsvejkryds, hvor forsøget har fundet sted. Hent rapporten i grå boks nedenfor.

Fokus: Ulykker

Vi gennemgik alle politiregistrerede ulykker i krydsene for at se, om der skete ulykker som følge af ændringen. Det kunne have været cyklister, der ramte fodgængere, som gik over for grønt, eller cyklister som ramte andre cyklister på den vej, hvor de skulle svinge ind.

Men politiet har ikke registreret ulykker af denne type i nogen af krydsene i forsøgsperioden.

Fokus: Konflikter

Ikke alle ulykker bliver registreret af politiet, så vi fik også gennemført en såkaldt trafikkonfliktteknikundersøgelse i et par kryds. Ved at lade krydset observere af personer, som er trænede i dette, kan man på kort tid registrere alvorlige og mindre alvorlige konflikter, hvilket kan indikere, om der er - eller kan blive - et problem med ulykker.

Men observationer og registreringer af konflikter viste ikke tegn på ændring, og der var heller ikke mange af denne type konflikter. Derimod kunne man se en hel del konflikter mellem højresvingende bilister og ligeudkørende cyklister.

Resultat: Højresving bliver lovligt i udvalgte kryds

De gode resultater fra evalueringen betyder, at der nu bliver lavet en tilføjelse i Afmærkningsbekendtgørelserne, så det fra efteråret 2016 bliver tilladt at bruge skiltet, der giver cyklister lov til at svinge til højre for rødt.

Vejdirektoratet vil beholde højresving for rødt i de godt 30 kryds, der indgik i forsøget. For kommunerne står det fremover frit - sammen med politiet - at udvælge kryds, hvor det vil kunne lade sig gøre at tillade højresving for rødt.

En mulighed er, at kommunerne spørger lokale cyklister om hjælp til at udpege egnede kryds.

2) Forsøg med cykelbokse

I Danmark har vi længe haft fokus på ulykker mellem højresvingende lastbiler og cykler, der skal ligeud.

Denne type ulykker, som der heldigvis ikke er så mange af, men som ofte ender meget tragisk for cyklisten, blev undersøgt grundigt af Havarikommissionen for Vejtrafikkens ulykker i 2006. Hent rapporten i den grå boks nedenfor.

Dybdeanalyse af 25 ulykker

Havarikommissionens rapport, som er baseret på dybdeanalyse af 25 alvorlige ulykker, har bidraget til at målrette indsatsen for at forebygge højresvingsulykker.

Undervisning af chauffører er blevet forbedret på dette punkt, og der bliver udført mere kontrol med lastbilers spejle. Der er også lavet forbedringer af krydsudformninger.

Rapporten har også været med til at ændre direktiv om lastbiler, sådan at de fremover kan få forbedret design af førerhuse for at chaufføren skal se cyklisten bedre.

Figur 2: Udviklingen i antallet af højresvingsulykker siden år 2000.

Nedsættelse af en "task force"

Men med en stigning til syv dræbte i højresvingsulykker i 2013, blev der nedsat en ”task force” med deltagere fra Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Trafikstyrelsen for at se på, om man skulle forstærke indsatsen.

I deres rapport foreslog arbejdsgruppen, at man skulle gennemføre et pilotforsøg med de såkaldte cykelbokse i signalregulerede kryds (se figur 3).

Vejdirektoratet har derfor inviteret kommunerne til at deltage i forsøget.

Kommunerne kan få dækket udgifter op til 30.000 kr for at etablere en cykelboks. Fordelen med cykelboksen er, at cyklisten vil være placeret sådan, at lastbilschaufføren bedre kan se cyklisten direkte gennem forruden, når de holder for rødt lys. Cykelboksen forbedrer også fremkommeligheden for cyklisterne.

Figur 3: Placering af trafikanter i kryds med cykelboks.

Udformningen af cykelbokse bliver også indarbejdet i Afmærkningsbekendtgørelsen, hvilket vil gøre det lettere for kommuner og politi at få etableret bokse.

Man vil også kunne tænke sig at kombinere cykelboksen med højresving for rødt for cyklister, så de højresvingende får mere plads.

I første runde søgte og fik 13 kommuner støtte til i alt 57 bokse.
Læs mere om forsøget og kriterierne for støtte nedenfor i den gå boks. Forsøget bliver evalueret i efteråret 2016.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.