Foto:Cyklistforbundet/Andreas Hammershøj (hammershoej/Flickr)

Foto: Cyklistforbundet/Andreas Hammershøj

322

Hollandsk undersøgelse af risikofaktorer ved el-cykler

FORSKNING En gruppe forskere på SVOW-instituttet i Holland gennemførte en eksperimentel undersøgelse med henblik på at belyse potentielle risikofaktorer ved el-cykler for ældre cyklister. Forskerne konkluderer, at mental belastning i venstresving kombineret med el-cyklens lidt højere hastighed kan være problematisk for ældre cyklister.

Af Annette Meng, Cyklistforbundet
23. september 2014

Stigning i antallet af uheld med el-cykler

Tidligere studier har vist en stigning i antallet af tilskadekomne, der henvender sig til skadestuer efter uheld på el-cykler. Dette kan til dels forklares med den generelle stigning i antallet af el-cykler, men formodentlig også med el-cyklens popularitet blandt ældre cyklister, der er mere skrøbelige og derfor lettere kommer til skade.

Derudover kan cyklens højere vægt og anderledes vægtfordeling måske have en negativ indflydelse på cykelpræstationen samt af- og påstigning. Endelig kan den formodede højere hastighed, de kører med, ligeledes have en negativ indvirkning på sikkerheden. Men der mangler viden om effekten af el-cykler i forhold til valg af hastighed, balance og manøvrering i trafikken.

Dobbelt risiko for tilskadekomst ved 75+-aldersgruppen

En tidligere undersøgelse konkluderede, at risikoen for tilskadekomst pr. kørte kilometer var lidt lavere for el-cykler end for konventionelle cykler for aldersgruppen under 75 år, men for aldersgruppen 75+ var risikoen for tilskadekomst pr. kørte kilometer næsten dobbelt så høj for el-cyklister end for konventionelle cyklister. Disse tal tyder på, at el-cykler kan betyde øget risiko for ældre cyklister. Undersøgelsen belyste dog ikke årsagerne til denne øgede risiko.

Formål og metode

Formålet med den hollandske undersøgelse var at få indblik i hvilke faktorer, der medvirker til den øgede risiko blandt ældre el-cyklister.

I undersøgelsen sammenlignede man 29 midaldrende (gennemsnit 38 år; 38 % mænd) med 29 ældre (gennemsnit 70 år; 55 % mænd) cyklisters præstation på henholdsvis el-cykler og konventionelle cykler i forhold til hastighed og mental belastning.

I eksperimentet blev cyklisterne bedt om at cykle en fastsat rute i en by på en el-cykel og på en tilsvarende konventionel cykel. Ruten indeholdt både lige strækninger, sving af forskellig skarphed, samt bakker. Den ene halvdel cyklede på el-cykel først efterfulgt af konventionel cykel og den anden halvdel af deltagerne i omvendt rækkefølge.

Der var monteret måleudstyr på såvel cykel som cykelhjelm for at måle diverse aspekter af cyklistens adfærd og præstation (se figur 1).

Sekundær opgave viser mental belastning

Udover at cykle ruten skulle cyklisterne gennemføre en sekundær opgave løbende for at man kunne få en indikation af deres mentale belastning under cyklingen.

En sekundær opgave er en opgave, der ikke er relateret til kørselsopgaven. I dette eksperiment bestod opgaven i at trykke på en knap på styret ved venstre tommelfinger hver gang en rød lampe lyste i det perifere synsfelt i venstre side.

Man målte så reaktionstiden og antal oversete røde lamper. Hvis kørselsopgaven er krævende, ser man typisk, at præstationen på den sekundære opgave bliver dårligere – hvilket indikerer en større mental belastning fra køreopgaven.

Hollandsk undersøgelse af risikofaktorer ved el-cykler

Figur 1: Måleudstyr anvendt under eksperimentet (figur fra Twisk et al., 2013) 

Resultaterne

Den eksperimentelle undersøgelse viste at:

  • Cyklisterne kørte hurtigere på el-cykel end på konventionel cykel uanset alder. 
  • Midaldrende cyklister kørte hurtigere end ældre cyklister på begge typer cykler. 
  • Begge aldersgrupper reducerede deres hastighed signifikant i komplekse situationer (fx venstresving) på el-cykel. På lige strækninger kørte begge grupper gennemsnitligt 3,7 km/t hurtigere på el-cykel, mens de i venstresvingene kun kørte 1,5 km/t (midaldrende) og 1,7 km/t (ældre) hurtigere på el-cykel end konventionel cykel. 
  • For begge aldersgrupper og på begge typer cykler var venstresving de mest mentalt belastende situationer. 
  • Den mentale belastning var ikke påvirket af, hvilken type cykel der blev cyklet på, uanset alder. 
  • Cykling, uanset type af cykel, var mere mentalt belastende for den ældste end den midaldrende gruppe. 
  • Sammenlignet med midaldrende cyklister, havde ældre cyklister signifikant dårligere præstation på den sekundære opgave i venstresving end på lige strækninger. Altså er venstresving relativt mere mentalt belastende end lige strækninger for ældre cyklister.

El-cykler belastende for ældre i venstresving

Forfatterne understreger, at der stadig er data, der skal analyseres, derfor er det for tidligt at drage endelige konklusioner angående el-cyklers sikkerhed. Men resultaterne antyder, at el-cykler måske kan være problematiske for ældre i venstresving, fordi de ældre cyklister i disse situationer allerede er mentalt belastede, og selvom hastigheden kun er gennemsnitligt 1,7 km/t højere på el-cykel, kan det måske være nok til, at det er problematisk.

Kilde: Twisk et al., 2013. Preliminary results from a field experiment on e-bike safety: Speed choice and mental workload for middle-aged and elderly cyclists.

DEBAT

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.