62

Nye cyklister giver mindre trængsel

UNDERSØGELSE En ny undersøgelse viser, hvordan uvante cyklister oplever skiftet til cyklen, og giver gode råd til, hvordan kommuner, kampagneudbydere og andre kan få flere til at cykle. For en cyklist er ikke bare en cyklist.

Af Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Cyklistforbundet
30. september 2015

Med støtte fra den nationale cykelpulje har Cyklistforbundet – med god hjælp fra innovationsbureauet IS IT A BIRD – undersøgt, hvad der kan få flere til at skifte til cykel som dagligt transportmiddel. Udgangspunktet for undersøgelsen har været omkring 25.000 respondenter fra Vi cykler til arbejde-kampagnen.

Danskerne ser sig selv som cyklister
Undersøgelser i projektet viser, at omkring 99 % af den danske befolkning opfatter sig som rutinerede cyklister – mange af dem ser sig selv som rutinerede cyklister, uden at de dog cykler dagligt. Samtidig ser de sig også sig selv som bilister, brugere af offentlig transport og som fodgængere.

Kommunikation fra cyklist til cyklist
Det betyder, at befolkningen som helhed hverken ser sig selv som begyndere og nye cyklister eller som fanatiske cyklister, der udelukker alle andre transportformer. En kampagne skal derfor være præcis og konkret i forhold til målgruppen og tage udgangspunkt i de tænkte og reelle problemer, den valgte målgruppe står overfor. Kommunikationen kan med fordel foregå fra cyklist til cyklist, og den skal være inkluderende – ikke ekskluderende.

Vaneændringen skal støttes
Det sociale aspekt er en væsentlig motivationsfaktor i transportvaneskiftet. At være en del af et hold har i sig selv en stor betydning for at blive en mere aktiv cyklist. Det er også her, man kan hente hjælp til at overvinde de problemer, man forestiller sig og de reelle problemer, der faktisk opstår. Løbende support fra de vante cyklister til de uvante er en central faktor i vaneskiftet. Denne support er samtidig en vej til at fastholde de nye cyklister, idet den italesætter og tydeliggør de nye erfaringer og gevinster.

Cykelinfrastrukturen skal være i orden
Udover de individuelle barrierer er der også andre faktorer, der spiller ind. Først og fremmest skal cykelinfrastrukturen være i orden. I mange kommuner er særligt de store byer langt fremme med udbygning og forbedring af cykelinfrastrukturen. I de mindre byer og kommuner i landområderne er der længere afstande og færre cyklister, så her må infrastrukturudviklingen foregå på disse præmisser.

Til alle kommuner anbefaler Cyklistforbundet et tættere samarbejde mellem alle aktører, når der skal arbejdes med aktivt transport. Herunder også kommunernes forskellige forvaltninger. I landkommunerne fremhæver vi nogle eksempler på alternative initiativer: 2-1 veje, fokus på korte ture i de enkelte byområder og sammentænkning af alle typer cyklister. Disse eksempler kan være inspirerende for alle kommuner.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde