psykelløb

Foto: Astrid Maria Busse Rasmussen

1035

Når cykling er mere end transport og motion

BEST PRACTICE I september 2014 cyklede 70 psykiatribrugere og -medarbejdere fra Københavns Vestegn til Skagen. De 350 kilometer, der blev tilbagelagt over fem dage, blev kulminationen på et års træning og planlægning, samt begyndelsen på en ny cykelkultur blandt psykisk sårbare.

Af Anja Kammacher, projektleder
28. maj 2015

Hvordan forbedrer vi sundheden hos en gruppe psykisk sårbare mennesker, der i hverdagen har større udfordringer end blot at trække i træningstøjet for at få pulsen op? Sådan lød udfordringen, da en projektgruppe på tværs af syv kommuner, regional behandlingspsykiatri og almen praksis mødtes i efteråret 2013.

Alle statistikker og erfaringer viser, at arbejdet med sundhed er en stor udfordring i målgruppen. Derfor var projektledelsen fra begyndelsen overbevist om, at metoden var at inddrage de psykisk sårbare selv. Deres egne erfaringer og ønsker skulle drive projektet. Projektledelsen spurgte således psykiatribrugerne direkte om, hvad de havde lyst til at gøre for at få deres fysiske sundhed forbedret. Svaret var lige så direkte: ”Vi vil gerne cykle til Skagen”.

Sæt et konkret mål
Forklaringen var, at de havde brug for et konkret mål for at få de svære livsstilsforandringer til at give mening. Hvis man skal cykle hele vejen til Skagen, er det nødvendigt at spise sundt, dyrke motion og skodde cigaretterne.

Målet om en cykeltur til Danmarks top blev altså drivkraften for arbejdet med at fremme sundheden blandt gruppen af psykisk sårbare, og målet helligede pludselig midlet. Med puljemidler til løn samt fundraising, sponsorater og samarbejde på tværs af sektorer og landets øvrige psykiatrier, blev projektet en realitet.

Det begyndte med tværsektoriel sundhedsfremme
Projekt Vestegnen til Skagen – et psykelløb for sundhed udsprang af en større sundhedsfremmeindsats på tværs af syv kommuner, regional behandlingspsykiatri og almen praksis, hvor brugerinddragelse og samskabelse stod højt på dagsordenen.

Målgruppen var borgere med en psykiatrisk diagnose, som er i særlig risiko for at udvikle KOL eller type 2-diabetes.

Målgruppen kræver en særlig indsats, da de dør 15-20 år før resten af befolkningen. Det er en overdødelighed, der primært forklares med fysisk sygdom.

psykelløb

Kilde: Psykisk sygdom og ændringer i livsstil, Vidensråd for Forebyggelse, 2012

Det var vigtigt at være tæt på brugerne og gøre dem til aktive samarbejdspartnere. Bag tal og grafer, så målgruppen sådan ud:

psykelløb

Foto: Rolando Diaz

Turen til Skagen tog et år at planlægge. Deltagerne gik først til spinning, og satte så i foråret 2014 cyklerne på asfalt og gik i gang med landevejstræning. Selvom slutmålet var Skagen, blev træningen og det nye cykelfællesskab et mål i sig selv. Det var her, det største træk blev taget i forhold til at ændre livsstil. Nogle nåede at cykle over 2000 kilometer, før første etape mod Skagen den 31. august 2014 blev skudt i gang af regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.

Tryghed og fællesskab er bæredygtige nøgleord
På månedlige brugermøder med projektledelsen forklarede målgruppen, at det var vigtigt for dem at møde de andre deltagere i projektet, se dem an og opbygge et trygt rum. Som udgangspunkt har mange psykisk sårbare svært ved være sammen med mange ukendte mennesker, og projektledelsen havde derfor et stort fokus på at skabe en social tryghed i projektet.

Derfor blev der blandt andet afholdt stormøder, hvor alle var inviteret med. Møderne bød på alt fra oplæg om sundhedstjek hos egen læge eller sund cykelmad til besøg af en professionel cykelrytter og mekanikerkursus. Gennem møderne blev der skabt en særlig fællesskabsånd på tværs af deltagere, medarbejdere, ledere, sponsorer og foreninger, der arbejdede sammen i projektet. I dag er den ’ånd’ stadig bærende for sundhedsfremmearbejdet på Vestegnen.
 
Et projekt med spinoff og nye aktiviteter
Ud over sejren ved at nå Danmarks top og en generel øget motivation til en sundere livsstil, fulgte også en række spin off-effekter. Brugerne af psykiatrien oplevede at blive afstigmatiseret, medarbejderne fik nye kompetencer, der blev skabt et nyt lighedssyn i psykiatrien, og fællesskab og koordination på tværs af sektorer blev styrket.

psykelløb

Fra evaluering af projektet – se link nederst på siden for yderligere information

Cykling er mere end transport og motion
Projektet har vist, hvor vigtig det er at inddrage brugerne og skabe resultater sammen, især når man skal arbejde med en sårbar gruppe mennesker. En anden vigtig læring er, at cykling kan noget ganske særligt. Cykling:

  • tilbyder et fællesskab, men er ikke en forudsætning
  • synliggør indsatsen – at man flytter sig fra A til B
  • kan gradueres og kræver få kompetencer på forhånd, både motorisk og konditionsmæssigt
  • gør mål målbare
  • skaber struktur
  • er identitetsskabende
  • er kulturbærende

På cyklen er alle lige
Alle projektets deltagere har med fællesskabet som motor, oplevet at kæmpe sammen på bakkerne, i vinden og med alle kilometerne. Den fælles interesse for cyklingen, har bl.a. ført til at deltagerne i kølvandet på projektet har stiftet cykelforeningen Vestegnens Bike Club. Foreningens bestyrelse består af lige dele brugere og medarbejdere, og her taler om vi om medlemmer og cykelryttere, og ikke brugere eller medarbejdere.

Efter puljemidlernes ophør er der også ansat en koordinator, som de syv kommuner og den regionale psykiatrien deler udgifterne til. Kulturen er forandret og selvom den psykiske sårbarhed stadig er en del af dagligdagen, har Vestegnen nu en flok cykelryttere, der selv tramper i pedalerne for at blive sunde helt ind i sjælen.

Vil du vide mere

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.