Horsens_skolecykling_pic1

Foto: COWI

1235

Borgerinddragelse giver flere cyklende skolebørn

UNDERSØGELSE I Horsens Kommune var andelen af selvtransporterende børn til og fra skole lavere i fire af kommunens oplandsbyer end andre steder i kommunen. Nu har kommunen med hjælp fra borgerne forbedret skolevejene i de fire byer.

Af Ole Helboe Nielsen & Brian Skaarup Hannibal (Horsens Kommune), Majken Kobbelgaard Andersen & Karen Marie Lei (COWI)
09. marts 2015

Workshop med borgerne i centrum

Det bærende element i projektet er inputtet fra borgerne i de fire oplandsbyer. Horsens Kommune indbød repræsentanter fra hver by til en workshop omkring mulighederne og ønskerne til forbedring af skolevejene. Under workshoppen blev deltagerne delt i grupper. Hver gruppe fik til opgave at udpege lokaliteter, hvor det enten var utrygt eller farligt, at færdes for skolebørn. Tiltag og løsninger blev efterfølgende drøftet og prioriteret.

 

Ønsker, tiltag og økonomi

Økonomien i projektet var 2,5 mio. kr. til anlæg, og i alt blev 21 tiltag gennemført. I Hatting var der et generelt ønske om fartdæmpning, og der blev i alt anlagt 11 vejbump. I Nim fik man blandt andet anlagt en grussti langs den meget trafikerede Horsensvej. Brædstrup fik bl.a. cykelbaner, elektronisk fartviser og krydsningshelle. I Lund omfatter tiltagene bl.a. anlæg af en hævet flade, en afsætningsplads ved skolen og cykelbaner.

Projektet blev understøttet og markedsført gennem en omfattende kampagneaktivitet, med bl.a. opsætning af plakater, online cykelspil for skolerne mv.

Stigning i andelen af selvtransporterende skolebørn

Evalueringen af projektet beror dels på en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleelever, dels på telefoninterviews med borgere i de fire byer.

På Hatting Skole brillierede eleverne, og fik andelen af cyklende til at stige fra 62 % til 79 %. Andelen af selvtransporterende skolebørn er steget fra 76 % til 91 %, og kommunens mål på 80 % er derved opnået. Her gik projektet helt efter hensigterne, og andelen af børn, der bliver transporteret med bil til skole, er reduceret fra 24 % til kun 9 %.

I Lund viser spørgeskemaundersøgelsen, at det er lykkedes at få andelen af elever, der cykler til skole, til at stige fra 30 % til 52 %. Samtidigt er der sket et fald i antallet af børn der kommer til skole i bil, men desværre også i andelen der transporterer sig til fods. Total set er andelen af selvtransporterende børn steget fra 74 % til 81 %.

I Nim har man præsteret en stigning i andelen af cyklende skolebørn fra 20 % til 33 %. Her har man især flyttet børn, der før tog bussen til skole over på cyklen, formentligt som følge af en forbedret forbindelse mellem Aastruplund og Nim. Andelen af selvtransporterende børn er desværre faldet, totalt set fra 77 % til 63 %. Dette skyldes formentligt, at der i perioden var et større byggeprojekt i gang ved skolen. Det fik andelen af elever, der blev transporteret med bil, til at stige.

I Brædstrup blev resultaterne påvirket af, at man i perioden udvidede skoledistriktet med alle elever fra et nabodistrikt. Der blev således væsentligt flere elever med lang afstand til skolen, og resultaterne er derfor usammenlignelige. Andelen af cyklende elever er faldet, og der er blevet flere der bliver transporteret  i bil. Det positive er dog, at stigningen i antallet af elever som benytter bussen, er dobbelt så stor som stigningen i antallet af elever, som bliver kørt til skole i bil – og det er bedre for miljøet.

I alt har projektet medført, at andelen af skolebørn, som cykler, er steget i tre ud af fire byer. De to byer Lund og Hatting opfylder nu Horsens Kommunes målsætning om, at 80 % af kommunens skolebørn er selvtransporterende. Projektet var et ud af en større pakke af cykelfremmeprojekter, hvor Horsens Kommune over 5 år har investeret mere end 40 mio. kr. i cyklisterne.
 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.