SmartBiking afslutningsmesse i Svendborg

SmartBiking afslutningsmesse i Svendborg. Foto: Mads Claus Rasmussen, Svendborg Kommune

329

SmartBiking i Svendborg - unge går i dybden med nye løsninger

BEST PRACTICE I Svendborg er der stort fokus på at inddrage de unge i udvikling af nye løsninger for at få flere unge til at bruge cyklen. Et nyt projekt er sat i søen, og elever på HTX, HHX og STX har arbejdet koncentreret i en længere periode for at hjælpe kommunen med at udvikle byen til at blive en god cykelby for unge.

Af Klaus Johannessen, Svendborg Kommune, og Birger Villadsen, COWI
26. november 2014

SmartBiking er et nyt begreb i Svendborg. Begrebet er lanceret i forbindelse med det seneste projekt, som kommunen har fået puljestøtte til via Transportministeriets cykelpulje. SmartBiking er opfundet af eleverne selv, og et logo for projektet er også udviklet ud fra oplæg fra elever (se figur).

 

Hvad er SmartBiking?

SmartBiking er fællesnævneren for projekter på de tre gymnasiale uddannelser i Svendborg. Klasser på alle tre institutioner har over en periode arbejdet med forskellige vinkler på cyklisme og har inspireret hinanden. En styregruppe bestående af lærere fra de deltagende institutioner, Svendborg Kommune og COWI, har sat rammerne.

Projektet skal ses som del af en større faglig ”sundhedsfortælling”, som binder de tre ungdomsuddannelser sammen og kobler til Svendborg Kommunes overordnede strategi for sundhedsfremme og cykling.
Der arbejdes i teams/klasser efter følgende skabelon:

STX

  • Fokus: Den fysiske indretning af Svendborg med henblik på at fremme cykling i kommunen samt ulighed i sundhed – særligt i tyndt befolkede områder. Der er fokus på sundhedsfremme og den måde hvorpå vi indretter vores by for at fremme cykeltransport, og Svendborgs brand som sund “idrætsby”.
  • Output: Konkrete løsningsforslag og fokuspunkter i forhold til at dyrke mere motion og cykle i skole, indretning af vores by og kommune der fremmer cykling i forhold til bilisme. Politiske notater til kommunen med undersøgelsens resultater og videre anbefalinger.

HHX 

  • Fokus: Der udvikles og gennemføres en "forbrugerundersøgelse", der giver input til de 3 skolers projekter. Undersøgelsen kombineres med kvalitative undersøgelser blandt elever på alle tre uddannelser samt udvalgte borgere. 
  • Output: Empiri til de øvrige projekter/analyser samt oplæg til kampagne. Fokus på at fremme kombinationen af cykel og kollektiv trafik for de elever, der har lang transportafstand. I 2015 vil en analyse vise , om indsatsen har båret frugt i form af ændrede transportvaner.

HTX

  • Fokus: Udvikling, design og konstruktion af forskellige konkrete og bæredygtige løsninger/koncepter mht. sikker cykelparkering ved ungdomsuddannelser i Svendborg by ("hyperskur" m.m.). 
  • Output: Konkrete løsningsmodeller med økonomiske betragtninger.

Projektet blev lanceret af Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann i september 2014 på en stor fælles kick-off dag med fokus på idégenerering, assisteret af et innovationsteam fra Syddansk Universitet.

Stor afslutningsmesse

Den 3. november var 250 gymnasieelever samlet på Erhvervsskolen for at konkurrere om smarte cykelløsninger. De unge konkurrerede i tre forskellige kategorier.

Over en formiddag præsenterede de ca. 65 grupper deres idéer. Ideer, som skulle fremlægges på en kort og klar facon (pitch) for at overbevise først hinanden og siden et dommerpanel om deres fortræffelighed.

Det dirrede af koncentration på alle messestande, fordi der var præmier på højkant til de bedste løsninger, i tre kategorier, så alle havde en reel vinderchance. Alle elever skulle via deres mobiltelefon i løbet af messen stemme på andre gruppers løsninger.

Med dommerpanelets sammensætning var der sikret en mulighed for at alle idéer og forslag bliver taget alvorligt: borgmester Lars Erik Hornemann og udvalgsformændene Birger Jensen og Hanne Ringgaard Møller. Samtidig var der indkaldt faglig ekspertise fra designskolen i Kolding og et mediebureau i Odense.

Hvad sker der så nu?

Kommunen og COWI er nu ved at skabe et overblik over alle de indkomne forslag. Nogle af dem skal videre til det politiske niveau, andre skal bruges til kampagner/nudging, og en fast sum på 700.000 kr. går til at etablere sikre cykelparkeringer ved uddannelsesstederne.

I 2015 bliver cykelparkeringerne etableret, derefter markedsføres de via kampagne/nudge til udvalgte målgrupper. Der overvejes en form for feedback til alle de elever der har været aktive i SmartBiking forløbet.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.