2313

Sortsyn i trafikken - Nyt samarbejde skabte lokal mørkesynsevent

BEST PRACTISE Græsrødder, kørelærere, optikere, pædagoger, cykelhandlere og kommunale embedsfolk satte i januar 2013 fokus på trafiksikkerhed i vintermørket. Cyklister blev sendt på slalomtur i en mørklagt idrætshal, og bilister fik genopfrisket reglerne for færdsel i mørke.

Af Michael Levisen Nielsen, Dansk Cyklist Forbund Aalborg, og Lone Krogsgaard, Skanderborg Kommune

Alt for mange trafikanter kommer til skade i mørketrafikken. I forhold til trafikmængden er uheldstallet markant forhøjet i mørketiden. Et nyt samarbejde i Skanderborg prøvede konkret at kaste lys over problemet og vise veje til at skabe mere sikker trafik i mørket.

Nye partnere i fælles samarbejde

Det utraditionelle samarbejde begyndte med en kontakt mellem en lokal afdeling i Dansk Cyklist Forbund og optikerkæden Louis Nielsen. Skanderborg Kommune viste interesse for sagen, og på et møde udviklede parterne ideen til en event.

Gennem Skanderborg Kommune etablerede arrangørerne hurtigt kontakt til en nærliggende skolefritidsordning, lokale kørelærere, cykelhandler og vejmyndigheder. Der blev lukket veje og slukket for gadelys for at skabe en for at skabe en rigtig mørkestemning. Louis Nielsens optikerkæde stillede op med testudstyr, og tilbød en gratis ”mørkesynstest”, der varede ca. 3-4 minutter pr. trafikant.

Inddragelse fremmer forståelsen

I programmet havde arrangørerne sørget for at trafikanterne selv skulle være aktive. Princippet om at aktiv handling fremmer forståelsen af budskaberne og forstærker hukommelsen styrede programmet, der bød på følgende aktiviteter:

  • Cykling i mørke på testbane med forskellige forhindringer under forskellige lysforhold, herunder blænding.
  • Mørkesynstest ved en optiker:
  • Teori om kørsel i mørke for bilister
  • Oplev mørketrafikken fra førersædet
  • Oplev hvordan en blænding påvirker synet.

Stor medieinteresse

Forud for eventen havde arrangørerne udsendt pressemeddelelse, oprettet Facebook-side og kontaktet lokale og regionale medier via mail og telefon. Eventen fik god medieomtale med indslag i landsdækkende radio, regional TV samt østjyske dag- og ugeblade.

I alt tog det kun ca. to måneder fra de tre parter mødtes første gang, til eventen blev gennemført. En tydelig fælles plan og klar fordeling af arbejdsopgaverne gjorde det muligt for arrangørerne med base i hhv. Aalborg, Østhimmerland og Skanderborg at planlægge eventen på to korte planlægningsmøder og mail- og telefonkontakt. 

Grydeklart koncept – klar til brug igen

Parterne har udviklet opskriften på et lille grydeklart koncept, som andre nemt kan kopiere.

Hos optikerkæden var tilfredsheden med eventen og samarbejdet så stor, at kæden overvejer at gøre mørkesyn til temaet for optikerkædens årlige Sikker trafik-kampagne i uge 41. Og Skanderborg Kommune og Cyklistforbundet er klar til fortsat at samarbejde om at sætte fokus på mørketrafikken.

For selv om afsættet er forskelligt for hver af de tre parter, så har eventen samlet dem om et fælles mål: At forbedre trafiksikkerheden, når mørket sænker sig.

 

Interesserede kan få mere information om kampagnen hos:

 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.