Elever fra Svendborg Gymnasium pimper cykler med byens borgere på Centrumpladsen

Foto: Mads Rasmussen. Elever fra Svendborg Gymnasium pimper cykler med byens borgere på Centrumpladsen

2332

Succeser og udfordringer i Svendborg Cykelkommune

BEST PRACTISE Tværfagligheden er sat i højsædet i Svendborg Cykelkommune. Det har kastet mange gode projekter af sig, men er også en konstant udfordring af den områdeopdelte forvaltning

Af Klaus Johannessen, Svendborg Kommune
21. maj 2013

Svendborg Cykelkommune som begreb opstod først som et resultat af EU-projektet ’Cykler uden grænser’ i 2008-2010. Senere fandt cykelbyen organisatorisk fodfæste i røgen efter gennemførelsen af den nye skolestruktur, som så dagens lys i 2011. Før den tid havde arbejdet med cykelfremme som i så mange andre kommuner alene været forankret i Miljø- og Teknikområdet.

Trafikal løsning på skolestruktur manglede

Planerne om en ny skolestruktur med mange sammenlægninger og enkelte nedlæggelser af skoler ville give mange børn længere til skole. Det gav en betydelig forældreprotest, og skoleplanlægningen havde ikke en klar løsning på den trafikale udfordring.

Indsats med politisk genklang

Den tværfaglige projektgruppe, som var dannet ifm EU-projektet, tog med en meget begrænset projektøkonomi fat på en indsats, som mest bestod af information og kommunikation. Her blev cykelkommunens hjemmeside opbygget sammen med en cykelruteplanner, som bl.a. forældre og børn kan benytte til at finde den hurtigste og mest sikre skolevej.

Og indsatsen vakte politisk genklang, for efterfølgende har der været afsat 6-8 mio. kr årligt til det, der blev en integreret indsats for trafiksikkerhed og cykelfremme.

Projektgruppen favner bredt

Projektgruppen der arbejder med Svendborg Cykelkommune er sammensat af medarbejdere fra Miljø og Teknik, Børn og Unge, Sundhedsafdelingen og Kultur, Erhverv og Udvikling, som står for bl.a. kommuneplanlægningen.

Gruppens styrke ligger ganske sikkert ud over et personligt engagement i en faglig og organisatorisk bredde, men svagheden er samtidig det evige dilemma mellem den enkeltes placering i et fagområde (forvaltning) og indsatsen i en tværfaglig projektgruppe.

Cykling som sundhed

Som ”barn” af skolestrukturen har Svendborg Cykelkommune naturligt nok stor fokus på børn og cykling. Det har været naturligt at tage udgangspunkt i det såkaldte Svendborgprojekt, som nu er udrullet til alle kommunale skoler i Svendborg Kommune.

Alle børn har nu seks timers ugentlig idræt ift de sædvanlige to timer. Projektet har tilknyttet en større gruppe forskere fra SDU, og resultaterne som nu foreligger i en række undersøgelser viser bemærkelsesværdige såvel fysiske som sociale gevinster.

Skoletransport som daglig motion

Med den forståelse for betydningen af bevægelse i hverdagen er det oplagt at fokusere endnu mere på at transporten til og fra skole også bør være en del af den daglige motion. Derfor skal alle skoler nu inden årets udgang fremkomme med trafikplaner, som bl.a. skal være med til at fremme cykling.

Udsæt nu det kørekort!

Ved overgangen fra barn til voksen bliver cyklen ofte parkeret lidt for langt inde i cykelskuret. Derfor har projektgruppen som en opfølgning på børneindsatsen taget fat på unge på ungdomsuddannelserne: find cyklen frem og udsæt nu det kørekort!

Med støtte fra Cykelpuljen afslutter vi i 2013 et treårigt projekt, hvor elever fra Svendborg Gymnasium arbejder med begrebet cykelfremme som led i undervisningen. Der er med stor succes gennemført tværfaglige forløb med vægt på formidling i forhold til byrådspolitikere og byens borgere ved happenings i byens rum: ”Cykelinvasionen” i 2012 og ”Cykelfestival 2013”.

På anlægssiden forsøger vi nu at følge op ved at introducere Svendborgs version af en supercykelrute, som bl.a. skal forbinde en koncentration af ungdomsuddannelser med bymidten.

Cykling i Danmarks første Cittaslow

Svendborg Kommune er Danmarks første Cittaslow, dvs del af en international bybevægelse, som på ryggen af slowfoodbevægelsen arbejder med kvalitet i byliv, byrum og byudvikling. Bæredygtig transport er et centralt tema, og således hænger cykling og cittaslow også helt naturligt sammen.

Det afspejles bl.a. i byudviklingsprojektet landskabsbyen Tankefuld, hvor cykelstinettet forsøges tillagt større vægt end vejsystemet i bydelens struktur. Cittaslowvinkelen er også tydelig i Svendborg som Trafiksikkerhedsby 2012, hvor vi hastighedsdæmper hele Svendborg by. Igen en enkel og oplagt kobling mellem Svendborgs bybrand og en indsats for bedre trafiksikkerhed.

Cykling og regional vækst

Man kan ikke sige Svendborg uden også at sige kultur og natur. Sammen med f.eks. Bornholm har Sydfyn længe været kendt som en kernedestination for cykelturister. Og potentialet på øhavets vidunderlige perlerække af småøer er nærmest uendeligt.

Det vil vi gerne holde fast i, fordi vi også ser cykelturisme som en kilde til regional vækst: Svendborg ligger for nogle i udkanten, men set herfra ligger vi blot i vandkanten og skal forstå at udnytte det til at udvikle koncepter for øget cykelturisme. Det vil der være arbejdspladser i.

Et første puljestøttet projekt var Cykelsydfyn med etablering af temabaserede cykelruter, hjemmeside og app. Lige nu arbejdes der med puljeprojektet Svendborgs Cykeløer, som går ud på at udvikle cykelturismen på de to småøer i Det Sydfynske Øhav: Drejø og Skarø. Her renoveres kyststier og der etableres faciliteter for cyklister på havnene, laves cykelrastepladser, indkøbes øcykler og markedsføres overfor potentielle cykelturister. Og øerne vil blive det perfekte sted at tage hen og øve cykling med familiens yngste.

Tværfaglighed – en styrke og en udfordring

Det er tydeligt, at de mange projekter vi arbejder med, ikke var ikke blevet til det samme uden den tværfaglige tilgang. Men tværfagligheden er samtidig en konstant udfordring af en verden der er født og udviklet i siloer. I Svendborg har vi ikke brækket siloerne ned, men det er muligt at cykle imellem dem. Det skal vi blive endnu bedre til, hvis Danmark skal være verdens bedste cykelland.

Dét kan du gøre

Kontakt projektgruppen i Svendborg Cykelkommune:

Klaus Johannessen Kultur, Erhverv og Udvikling: klaus.johannessen@svendborg.dk

Elise Hansen, Børn og Unge: elise.hansen@svendborg.dk

Louise Madsen, Sundhed: louise.madsen@svendborg.dk 

Bente Hansen, Miljø og Teknik: bente.hansen@svendborg.dk 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.