Foto: Vejdirektoratet

2020

Anbefalinger fra Højresvingsstrategien

PLAN OG STRATEGI ”Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker - mellem lastbil og cyklist” indeholder en beskrivelse af initiativer til forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister opdelt mellem de ansvarlige aktører.

Af Victor Hollnagel, Trafikstyrelsen, Jørn Pakula Andresen, Rigspolitiet og Mette Fynbo, Vejdirektoratet
06. juni 2014

Anbefalinger inspireret af dansk og udenlandsk viden

Anbefalingerne er inspireret af viden fra danske undersøgelser, viden indhentet fra udlandet via rejser til Holland, Tyskland, Sverige og England, forslag fra Spejlgruppen mv.

Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Rigspolitiet har vurderet de forskellige initiativer og fundet dem, som de mener, der bør prioriteres højest. Disse er skrevet som en række anbefalinger.

Anbefalinger på tre områder

Anbefalingerne omfatter tiltag, som er inddelt i 3 områder, hvor fokus på trafikanternes adfærd stadig er centralt for at undgå højresvingsulykker.

Adfærdsmæssige tiltag

 • Information – trafikantadfærd
 • Chaufføruddannelse - undervisningspakke
 • Certificering af sikre erhvervstransporter
 • Cyklisters viden om blinde vinkler skal øges
 • Politikontrol – spejle og udsyn.

Vejtekniske tiltag

 • Tilbagetrukket stoplinje
 • Afkortet cykelsti og højresvingsbane
 • Separat regulering af cykeltrafikken
 • ”Før-grønt” signaler for cyklister
 • Forsøg med cykelbokse
Køretøjstekniske tiltag
 • Frontspejl på alle lastbiler.

Hollandske erfaringer viser, at sensorsystemer, kamera-monitorsystemer mv. ikke har den ønskede effekt, og at det i øvrigt er muligt at få det fornødne udsyn ved hjælp af de eksisterende spejle.

Tre indsatsområder

Baseret på strategien prioriterer transportministeren og justitsministeren i første omgang tre indsatsområder:

 • Undervisning, information og kontrol
 • Forsøg med cykelbokse
 • Videndeling med kommunerne

Transportministeren vil foreslå partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik, at der findes finansiering til de foreslåede tre indsatsområder.

Undervisning mm.

Undervisningen består bl.a. af en chaufføruddannelsespakke, som skal gennemføres, når chaufførerne alligevel skal på efteruddannelse hvert 5. år. Samtidig skal indsatsen intensiveres i forhold til målrettede kontroller af udsyn, spejle og spejljustering i lastbilerne. Der skal også fokuseres på cyklisternes adfærd.

Storskalaforsøg med cykelbokse

Transportministeren ønsker at fremme et partnerskabsprojekt med storskalaforsøg med cykelbokse mellem Vejdirektoratet og kommunerne. En cykelboks er et ekstra venteareal til cykler, som er placeret foran bilernes stoplinje i højresvingsbanen.

Tiltaget er kendt fra bl.a. Holland, men findes også nogle få steder i Danmark. Tiltaget prioriterer cyklister og vil derfor også være et tiltag, der samtidig fremmer cyklisme.

De allerede foreslåede vejtekniske løsninger bør udbredes endnu mere:

 • Tilbagetrukket stoplinje
 • Afkortet cykelsti og højresvingsbane
 • Separat regulering af cykeltrafikken
 • ”Før-grønt” signaler for cyklister.

Videndeling med kommunerne

Det sidste indsatsområde er videndeling med kommunerne, som er den vigtigste aktør på vejområdet. Det skal bl.a. ske ved, at de får en praktisk og funktionel vejledning i forhold til valg af vejteknisk løsning for at forebygge højresvingsulykker.

Flerstrenget indsats er vejen frem

Den væsentligste konklusion på arbejdet med at forebygge højresvingsulykker er, at der ikke findes en brugbar universalløsning, som én gang for alle løser problemet fuldstændigt.

En sådan løsning findes heller ikke i vores nabolande, hvor højresvingsulykker med cyklister også forekommer – og hvor man i øvrigt kigger meget mod Danmark, når man skal finde metoder til at forbedre forholdene for cyklister.

I stedet skal der sættes ind over en bred front med en blanding af nye og velkendte tiltag, som beskrevet i strategien.

Dét kan du gøre

Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker – mellem lastbil og cyklist . Læs mere her

Transportminister Magnus Heunicke og justitsminister Karen Hækkerups pressemeddelelse af 21. marts 2014. Se den her  

Kontakt: Mette Fynbo på mfy@vd.dk

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.