Cykelprojekt på Varde Soldaterhjem

Veteran Hugo Iversen og leder af Soldaterhjemmet i Varde, Pia Ælmholdt. Foto: Varde Kommune

1568

Veteraner cykler for fællesskabet i Varde

BEST PRACTICE I Årets Cykelkommune 2014, Varde Kommune, er cyklen i centrum for flere kommunale satsninger, men de private og frivillige vil også være med. Derfor cykler krigsveteraner for fællesskabet, hinanden og den gode motion.

Af Christian Rabjerg Madsen, Varde Kommune
01. oktober 2014

Varde er ikke kun Årets Cykelkommune på grund af kommunens indsats. Flere foreninger er også med i cykelsatsningen. Blandt andre KFUM’s soldaterhjem.

Cykelkommune og OPP

Da Varde Kommune blev årets Cykelkommune 2014 fremhævede blandt andre formanden for Cyklistforbundet, Jette Gotsche, at prisen gik til Varde, fordi man i Varde Kommune laver mini OPP-samarbejder, der fører til flere cykelsti-kilometer. Men de frivillige i Varde kan mere end at hjælpe kommunen med at anlægge cykelsti.

Cykel for fællesskabet

I Varde cykler krigsveteraner sammen to gange om måneden. Det giver frisk luft og et positivt fællesskab. Projektet startede med, at veteranerne mødtes til en kop kaffe i Frivillighuset i Varde to gange om måneden. Her kom veteraner, der havde lyst til eller brug for at snakke med andre, der ligesom dem selv har været udsendt i international tjeneste med Forsvaret.

Men ud af samværet over kaffen sprang ideen om et cykelhold for veteraner med PTSD. Projektet endte dog med at blive for alle veteraner med lyst til frisk luft og cykelmotion.

Aktørerne kunne selv

Varde Kommune tilbød hjælp med planlægning og sparring i forbindelse med opstarten, og Varde Kommune var med på sidelinjen i begyndelsen. Hurtigt viste det sig dog, at kommunens hjælp og opbakning ikke var nødvendig, og at veteranerne sammen med KFUM Soldaterhjemmet kunne løfte opgaven selv. Derfor trak Varde Kommune sig stille og roligt fra projektet.

Leder på KFUM Soldaterhjem i Varde Pia Ælmholdt cykler med som tovholder, og er den samlende kraft på cykelholdet.

”Kammeratstøtteordningen sponserede cykeltøj og andre fornødenheder og kommunen tilbød sin assistance, så vi kunne komme i gang med cyklingen. Det er rigtig godt for alle at komme ud på cyklen, for det ændrer samtalens karakter, som bliver mere fri og fortrolig. Det har veteranerne meget glæde af”, siger Pia Ælmholdt, leder på Soldaterhjemmet i Varde.

Sammenhold, cykling og succes

De mange turer på cyklen fik hurtigt gruppen af veteraner til at sætte sig mål, og i juli kørte hele gruppen turen fra Frøslevlejren til Viborg. I alt tilbagelagde de næsten 300 kilometer.

”Det var en hård tur, men derfor også en kæmpe sejr at det lykkedes for alle mand. Den slags oplevelser giver virkelig kampgejst og positiv gå-på-mod, som også smitter af på veteranernes hverdag, der ellers til tider kan være fyldt med sygdom og negative ting. Den gode stemning på holdet har faktisk betydet, at vi har en hel gruppe veteraner, der ikke cykler selv, men som alligevel er med i bil. Vi håber, at de snart kommer med på cyklen også”, siger Pia Ælmholdt.

Fællesskabet det vigtigste

Hugo Iversen er veteran fra Balkan og medlem af det uformelle cykelhold. Hugo var i Kosovo med to hold i 2000-2001. Hugo fremhæver særligt fællesskabet omkring cyklingen som den største drivkraft.
”Når man cykler sammen, lærer man hinanden at kende på en anden måde. Man er sammen om en god, sjov og udfordrende aktivitet, som giver energi. Når vi er sammen over kaffen, så kan det ofte komme til at handle om problemer med sygdom eller økonomi. Sådan er det ikke, når vi cykler, her er vi sammen om noget sjovt”, siger Hugo Iversen.

Cykelholdet har sat sig nye mål

Turen på Hærvejen mellem Frøslevlejren og Viborg har ikke skræmt gutterne.
”Vi vil gerne cykle over Fyn, til Langeland og så sejle til Sydsjælland, hvorfra turen går over Sjælland indtil vi når København og Kastellet, der fungerer som nationalt mindesmærke for vores faldne kammerater. I hvert fald de fem fra sidste tur er klar på udfordringen”, siger Hugo Iversen.
Både Hugo og Pia er enige om, at hvis der bliver trænet på cyklen, så er turen til Kastellet helt klart realistisk.

Eksempel til efterfølgelse

I Varde Kommune har man fulgt cykelholdet og hele projektet tæt. Successen og den rekreative gevinst for veteranerne giver Varde Kommune mod på at bruge erfaringerne i andre sektorer.

”Det har været spændende at opleve, at cyklingen reelt har rykket en flok veteraner fysisk og psykisk. De erfaringer overvejer vi nu, om man kan overføre til andre grupper, som kan have brug for et skud ny energi. Fx arbejder vi med, hvordan vi kan få ældre eller handicappede borgere ud på cyklen måske som passagerer i en rickshaw”, siger Pia Koch-Hauge, sekretariatschef i Varde Kommune og tovholder for Varde Kommunes tværsektorielle arbejde med cyklisme.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.