Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune og Jens Erik Larsen, Frie Fugle indvier europæisk skiltning på Hærvejen

1561

Viborg opsætter første europæiske cykelruteskilte i Danmark

BEST PRACTICE Det europæiske cykelrutenet, EuroVelo, består af 14 cykelruter, hvoraf fire går gennem Danmark. Projektet startede for knap 20 år siden – initieret af artiklens forfatter. I Viborg har man netop opsat landets første EuroVelo-skilte for rute 3, der har fælles forløb med Hærvejen gennem Danmark.

Af Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle
29. oktober 2014

Omlægning af cykelruter baner vejen for Euro Velo 3-ruten

Grundlæggende er der en stor politisk vilje i Viborg Kommune til at fremme forhold for cyklister, og gennem årene har der været etableret en del cykelruter og gennemført en større omlægning af cykelruterne. Efter at de regionale ruter R 21 og R 35 er blevet omlagt til at gå lige til stationen, har man besluttet at flytte forløbet af de nationale cykelruter 2 (Hanstholm-København) og 3 (Hærvejen) herover, så de netop rammer Banegården og ikke undviger centrum.

Skiltning af Euro Velo

Der er udarbejdet en skiltemanual for disse europæiske ruter, som er godkendt som international standard af UNECE i Geneve. I Danmark har man valgt at sætte EuroVelo logoet på en undertavle frem for at integrere det i den nationale rutes ruteidentifikation. (Se billedet)

Det har imidlertid taget nogle år før sådanne skilte er kommet op i Danmark, blandt andet fordi vejreglerne skulle tilpasses og fordi hvert enkelt rutelogo skal godkendes i Vejdirektoratet.

Derudover blev alle Viborg kommunes nationale cykelruter systematisk gennemgået, og der blev lavet afmærkningsplaner for at revidere skiltningen.

100.000 km EuroVelo cykelruter i 2020

Men i sommer kom landets første europæiske cykelrute-skilte så op, da Viborg Kommune afmærkede EuroVelo 3. Ruten har fælles forløb med Hærvejen gennem Danmark og løber i sin helhed fra Trondheim i Norge til Santiago de Compostela i Spanien. Når alle strækninger af EuroVelo-nettet er realiseret i 2020, vil der være ca. 100.000 km europæiske cykelruter at boltre sig på.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.