Foto: Mikkel Østergaard

608

Skolecykling – håndbog og undervisningsmaterialer

Cyklistforbundet udgiver en ny skolecyklingshåndbog. Den er baseret på erfaringer og resultater fra projektet ”Tryg og sikker skolecykling”. Her kan du downloade bogen og de undervisningsmaterialer, der er udviklet i forbindelse med forskningsprojektet.

Af Anette Jerup Jørgensen, Cyklistforbundet
26. september 2013

Cykling giver sunde og selvstændige børn

Motion giver sundere børn, der har lettere ved at koncentrere sig i skolen. Det er påvist gennem videnskabelige undersøgelser.  Men cykling giver også børn frihed til at bevæge sig rundt på egen hånd uden at skulle være afhængige af forældrene. Alligevel bliver hvert fjerde barn mellem 6 og 10 år kørt til skole i bil, og kun 43 % af de 10-16-årige elever cykler selv til skole. 

Kommuner og skoler kan gøre en forskel

Det er forældrenes ansvar, at deres børn lærer at cykle og at bruge cyklen som dagligt transportmiddel. Men kommuner og skoler kan spille en central rolle i forhold til at skabe de rette rammer for, at børnene bliver trafiksikre og får lyst til at bruge cyklen i dagligdagen.  

Hvordan? Skolecyklingshåndbogen giver gode råd

Bogen giver en række konkrete råd om, hvordan man fremmer skolecykling. Håndbogen præsenterer en lang række eksempler fra kommuner og skoler, hvor det med forskellige tiltag er lykkedes at øge andelen af cyklende børn. 

Tiltagene spænder vidt fra fx anlæg af cykelstier og kys og kør pladser til cykeltræning, brug af cykelkampagner og undervisningsmaterialer. Der er også eksempler på værksteds- og vedligeholdelseskurser, etablering af voksenskolepatrulje og trafikpolitikker på skoler. Bogens forslag og anvisninger kan anvendes i et frugtbart samarbejde mellem forældre, skoler og kommuner. 

Skolecyklingshåndbogen bygger både på resultaterne af forskningsprojektet og på den brede viden og erfaring Cyklistforbundet har fra dets mangeårige arbejde med børnekampagnerne Alle Børn Cykler og LYS PÅ – med Ludvig samt koncepterne Cykelleg og Cykellegebanen.  

Bogen sendes ud til alle landets skoler og til kommunernes sundheds-, skole-, og tekniske forvaltningerne.

Bogen er som udgangspunkt gratis og kan downloades her [.pdf - 3,5 MB]. Hvis du vil have et trykt eksemplar, kan du afhente det i Cyklistforbundets butik på Rømersgade i København. Vil du have tilsendt et trykt eksemplar kan det også lade sig gøre, hvis blot du betaler porto og et mindre ekspeditionsgebyr.

Brug cyklen som middel i undervisningen

I bogen kan man finde succesfulde eksempler på, hvordan skolerne har integreret færdselsundervisning og cykling i den øvrige undervisning. Der er forskellige måder, cyklingen kan integreres i undervisningen.

Skolerne har i varieret omfang brugt onlinetilgængelige materialer fra www.abc-abc.dk  og www.lyspaa.dk og nogle har også deltaget i Jorden rundt på 80 dage, der med fordel kan integreres i f.eks. historieundervisning på 6. og 7. klassetrin. 

Desuden har nogle skoler udviklet egne undervisningsmaterialer i samarbejde med Cyklistforbundet.