Foto: Søren Hytting / Cyklistforbundet

Klaus Bondam bakkede også som borgmester op om Vi cykler til arbejde-kampagnen - her som morgenmadsuddeler. Foto: Søren Hytting

338

Bondam: Cyklerne kan ændre verden

Cyklistforbundet har fået ny direktør, og Klaus Bondam har fået sit drømmejob. Her giver han nogle svar på, hvad han vil gøre for cyklisterne, og hvorfor cykelsagen betyder så meget for ham.

Af Lotte Ruby
03. februar 2014

En næsten almindelig cyklist

Han cykler, fordi det er nemt og hurtigt. Og fordi cykelturen giver ham den daglige motion, som ellers nemt bliver glemt. På den måde ligner Klaus Bondam tusindvis af andre, danske hverdagscyklister.  Og så alligevel ikke helt. For ham er cyklen nemlig også et middel til at ændre verden – både for det enkelte menneske og for hele samfundet.

"Lige siden jeg var barn, har cyklen været det, der gav mig frihed og gjorde min verden større. Og sådan oplever jeg det stadig. Samtidig er cyklen en vej til større sundhed, mindre forurening, tryggere og mere levende byer, større social mobilitet – ja, simpelthen en vej til bæredygtig vækst i en økonomisk presset verden," forklarer Klaus Bondam, som ikke tøver med at betegne direktørstillingen i Cyklistforbundet som et drømmejob.

Lokalt, nationalt og globalt

Til at begynde med er der særligt tre områder, som han vil satse på.

"Jeg er meget optaget af at lære Cyklistforbundets lokale afdelinger at kende og danne mig et overblik over, hvilke opgaver vi kan være med til at løse rundt omkring i landet. Jeg håber, at jeg som direktør kan være med til at bistå lokale ildsjæle med at skabe en konstruktiv dialog med de lokale myndigheder og skaffe flere medlemmer," siger Bondam.

Bondam mener også, at Cyklistforbundet kan opnå endnu større indflydelse på den nationale trafikpolitik.

"Jeg vil arbejde benhårdt for en forlængelse af den milliardpulje til cykelprojekter, som Cyklistforbundet var stærkt medvirkende til at få oprettet under den sidste regering. Og på dette område mener jeg faktisk, at den nuværende regering burde have endnu større ambitioner," understreger han – og hans egne ambitioner fejler heller ingenting.

Skan danmarkskortet for bump

På det internationale plan er Bondam klar til at videreføre arbejdet med at markedsføre dansk cykelkultur. Et arbejde, som allerede har medvirket til, at mange lande og byer verden over er i gang med at udvikle langt mere bæredygtige transportsystemer end det, som tidligere har været standarden. Men hovedfokus skal stadig ligge på hjemmefronten:

"Jeg mener, at vi skal skanne danmarkskortet for det mindste bump, som gør det besværligt eller utrygt at være cyklist – og arbejde systematisk for at få udbedret manglerne. For hvis sikkerheden og fremkommeligheden er dårlig, så kan vi heller ikke forvente, at folk vil cykle i hverdagen – og da slet ikke i ferierne," understreger Bondam, som også mener, at Danmark har et kæmpe uudnyttet potentiale som cykelferieland.

Bondams blandede baggrund

Bondams blandede baggrund - fra toldbetjent over teaterdirektør over teknikborgmester til kulturinstitutleder - har tiltrukket sig en del opmærksomhed. Og cv’et strækker sig unægteligt vidt, men han vurderer selv, at det kun vil være et plus i jobbet som cykeldirektør.

"Min brede, faglige baggrund gør, at jeg er god til at se en sag fra flere sider. Det mener jeg er en vigtig egenskab at have i arbejdet for Cyklistforbundet, som jeg gerne vil videreføre som en samlende, konstruktiv og afbalanceret trafikorganisation."

Det vil han dels, fordi et meget stort antal mennesker i dag kombinerer flere transportmidler, men også fordi en pragmatik tilgang som regel giver de bedste resultater, når man vil have politisk indflydelse.

En politikers tankegang

"Som tidligere politiker ved jeg, hvordan politikere tænker. Og langt de fleste politikere kan bedst lide forslag, som kan lade sig gøre i virkeligheden," siger Bondam – og ligner en, som glæder sig til at komme i gang.

De seneste tre års ophold i den ikke spor cykelvenlige EU-hovedstad Bruxelles har kun gjort Bondam endnu mere overbevist om, hvor vigtig cykelsagen er i et stort, samfundsmæssigt perspektiv, men også for ham personligt.

"I Belgien har jeg mest af alt savnet to ting: Min mand og min cykel... Og ind imellem mest min cykel. Jeg smiler simpelthen på en anden måde, når jeg cykler," siger cykeldirektøren.

Bondams Blå Bog:

  • Klaus Bondam (født 1963) har elsket at cykle, siden han som barn smed støttehjulet – og samme dag kørte ind i en lygtepæl.

  • Uddannet EDB-assistent (1983), toldbetjent (1985) og skuespiller.
  • Teaterdirektør for Grønnegårdsteatret (1996-2002) - og for Folketeatret (2003-2005).
  • Medlem af Københavns Borgerrepræsentation (2002 – 2010).
  • Teknik- og miljøborgmester i København (2006-2009). Her satte han nye, ambitiøse mål for Københavns cykelpolitik og stod bag flere banebrydende projekter – bl.a. på Nørrebrogade.
  • Beskæftigelses- og integrationsborgmester (2010).
  • Leder af Det danske Kulturinstitut i Bruxelles (2010-2014). I denne funktion brugte han en væsentlig del af sin tid på at udbrede kendskabet til dansk cykelkultur i internationale sammenhænge.
  • Direktør i Cyklistforbundet (1. februar 2014)
  • Bondam bor på en lille gård i Odsherred sammen med sin mand Jacob, der er landskabsarkitekt med egen tegnestue i København.